Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FUROSEMID BIOTIKA FORTE 10X10ML/125MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17820

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 17820
Kód EAN: 8585004401517
Kód SÚKL: 99333
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Akutní i chronické edémy, při kterých obvyklé nižší dávkování není účinné. Jde především o stavy s výrazným snížením renálních funkcí. Edémy při srdeční nedostatečnosti, nefrotickém syndromu, jaterní cirhóze, pozdní gestóze. Edém plic, edém mozku, arteriální hypertenze. V indikovaných případech k vyvolání forsírované diurézy (např. při otravě barbituráty) a osmotické diurézy při chronickém selhání ledvin, hyperkalemické stavy. Intravenózní formu podání volíme tehdy, není-li možná perorální aplikace (bezvědomí, zvracení), je-li porušena absorpce z trávicí trubice, nebo v případě potřeby rychlého nástupu účinku (forsírovaná diuréza při otravách).

Příbalový leták

1/3 

 

sp. zn. sukls253835/2016 

 

Příbalová informace 
Informace o použití, čtěte pozorně! 

 

FUROSEMID Biotika FORTE 
injekční roztok 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika 

 

Výrobce 

HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika 

 

Složení 
Léčivá látka: Furosemidum 125 mg v 10 ml injekčního roztoku. 
Pomocné látky: hydroxid sodný, voda na injekci. 
Celkový obsah sodíku v přípravku: 0,736 mg/ml, to odpovídá 0,032 mmol/ml. 

 

Indikační skupina 
Diuretikum. 

 

Charakteristika 
Furosemid patří mezi kličková diuretika. Je účinný i u nemocných s výrazným snížením funkce ledvin. 
V dávce 250 mg a vyšší je vhodný k léčení stavů, u kterých je obvyklé dávkování neúčinné. 

 

Farmakokinetické údaje 
Po intravenózním podání se farmakologický účinek dosahuje přibližně za 5 minut a trvá asi 2 hodiny. 
Průměrně  97  %  léčivé  látky  se  váže  na  plazmatické  bílkoviny.  Terapeutické  koncentrace  jsou 
v rozsahu 1-6 µg/ml. Furosemid proniká placentou a do mateřského mléka. 

 

Indikace 
Přípravek je určen k léčbě u těchto stavů: 
Akutní  i  chronické  otoky,  při  kterých  obvyklé  nižší  dávkování  není  účinné.  Jde  především  o  stavy 
s výrazným snížením funkce ledvin. 
Otoky při srdeční nedostatečnosti, nefrotickém syndromu, jaterní cirhóze, pozdní gestóze. Otok plic, 
otok mozku.. 
V  indikovaných  případech  se  přípravek  užívá  k  vyvolání  forsírované  diurézy  (zesílení  vylučování 
moči,  např.  při  otravě  barbituráty)  a  osmotické  diurézy  (zvýšení  vylučování  moči)  při  chronickém 
selhání ledvin, u stavů  spojených s nízkými hladinami draslíku v krvi. 
Intravenózně  (do  žíly)  se  přípravek  podává  tehdy,  není-li  možné  užívání  léků  ústy  (např.  z důvodu 
bezvědomí,  zvracení),  je-li  porušeno  vstřebávání  z  trávicí  trubice,  nebo  v  případě  potřeby  rychlého 
nástupu účinku (forsírovaná diuréza při otravách). 

 

Kontraindikace 
Přípravek Furosemid Biotika Vám lékař nesmí podat: 

− 

jestliže   jste   alergický/á   (přecitlivělý/á)   na   furosemid   nebo   na   kteroukoli   další   složku 
přípravku Furosemid Biotika, 

− 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfonamidy, 

− 

pokud máte nízkou hladinu draslíku nebo sodíku v krvi 

− 

při metabolické alkalóze 

− 

při akutní glomerulonefritidě (akutním zánětu ledvin) 

− 

při snížené funkci ledvin spojené se zástavou močení a tvorby moči 

− 

u jaterního kómatu 

Těhotenství a kojení 

2/3 

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Furosemid  prochází  placentární  bariérou  a  je  potenciálně  toxický  pro  plod.  Proto  se  přípravek 
Furosemid Biotika může podávat těhotným ženám pouze ve výjimečných situacích. 
Furosemid se dostává do mateřského mléka a má nežádoucí vliv na kojené dítě. Proto by se přípravek 
Furosemid Biotika neměl podávat kojícím ženám. 

 

Nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít i přípravek Furosemid  Biotika  nežádoucí účinky,  které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

 

Při  vyšším  dávkování  se  nežádoucí  účinky  vyskytují  častěji  a  jsou  výraznější.  Nejčastější  (asi  6  %) 
jsou  poruchy  vodní  a  elektrolytické  rovnováhy  (úbytek  draslíku,  sodíku,  hořčíku,  hypochloremická 
alkalóza).  Zvýšené  vylučování  vápníku  snižuje  práh  křečové  pohotovosti  (svalové  křeče).  Zvýšená 
hladina kyseliny močové vyvolává záchvaty dny (0,6 %), méně častá je šená hladina cukru (glukózy) 
v  krvi  s přítomností  cukru  v  moči.  Z  poruch  zažívacího  ústrojí  (0,3  %)  jsou  to  nevolnost,  bolesti 
břicha,  průjem,  zvracení,  poškození  funkce  jater.  Asi  u  3  %  léčených  se  vyskytuje  brnění 
(mravenčení),  bolesti  hlavy,  poruchy  zraku,  sluchu  až  ohluchnutí  u  nemocných  s  poruchou  funkce 
ledvin.  Dále  byly  pozorovány  kožní  erupce  (asi  0,2-3  %),  zvýšená  citlivost  kůže  na  sluneční  záření, 
výjimečně  Stevens-Johnsonův  a  Lyellův  syndrom  (zčervenání  kůže  s  tvorbou  puchýřků  nebo 
odlupování  kůže,  nebo  silná  tvorba  puchýřků  doprovázená  krvácením  ze  rtů,  očí,  úst,  nosu  a 
pohlavních  orgánů).  Ojediněle  může  dojít  k  poklesu  počtu  bílých  krvinek,  červených  krvinek  a 
krevních destiček. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny  v této příbalové informaci,  prosím,  sdělte  to svému  lékaři 
nebo lékárníkovi. 

 

Interakce 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Dojde-li  diuretickým  účinkem  furosemidu  ke  kaliové  depleci  (pokles  hladiny  draslíku  v krvi),  může 
být narušeno inotropní působení současně podávaných kardiotonických glykosidů (tyto léky působí na 
stažlivost /kontraktilitu/ srdečního svalu), může nastat i interakce s jinými léky, jejichž účinnost závisí 
na  stavu  metabolismu  draslíku  (např.  kortikoidy).  Furosemid  zvyšuje  účinek  léků  k léčbě  vysokého 
krevního  tlaku  (antihypertenziv).  Toxický  účinek  furosemidu  na  vnitřní  ucho  a  sluchový  nerv  (tzv. 
ototoxický  účinek)  může  být  zesílen  současným  podáním  antibiotik  aminoglykozidového  typu  s 
ototoxickým účinkem (např. gentamycin). 
Toxický  účinek  některých  cefalosporinových  antibiotik  (cefalotin)  na  ledviny  se  může  podáním 
furosemidu zesílit. 
Diuretika různého typu mohou zvýšit hladiny lithia  v krvi,  jež  mohou  dosáhnout  toxické  hodnoty. V 
případě nutnosti léčby pacientů užívajících dlouhodobě lithium je nutno snížit jeho dávku a pravidelně 
stanovovat jeho  hladiny v krvi. 
Opakované podávání furosemidu může zvyšovat hladiny barbiturátů v krvi u pacientů s epilepsií. 
Dlouhodobé  užívání  antiepileptik  (léků  na  léčbu  epilepsie)  snižuje  diuretický  účinek  (tvorbu  a 
vylučování moči). Furosemid může snížit hladinu teofylinu v krvi. 
Probenecid  a  indometacin  mohou  snižovat  účinek  furosemidu na  tvorbu  a  vylučování  moči  a  na 
snížení krevního tlaku. Ke stejnému účinku dochází i při současném podávání sukralfátu a furosemidu. 
Obě látky se mají podat v dvouhodinových časových odstupech. 
Furosemid  snižuje  účinky  noradrenalinu  na  cévy.  U  pacientů,  kteří  dostávali  chloralhydrát  v 
předcházejících  24  hodinách,  může  injekce  furosemidu  vyvolat  zrychlení  srdeční  frekvence,  zvýšení 
krevního  tlaku,  návaly  tepla  a  pocení.  Furosemid  může  při  současném  podání  zvyšovat  toxicitu 
vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové. 

 

Dávkování 

3/3 

 

Přípravek Furosemid Biotika Forte Vám podá lékař. Přípravek se podává jako injekce nebo infuze do 
žíly. 

 

Dávkování  je  individuální  a  závisí  na  funkčním  stavu  ledvin,  předcházející  diuretické  léčbě  a  na 
požadovaném diuretickém účinku. O dávkování přípravku rozhodne lékař. 

 

Dávkování u dospělých: 
Při   potřebě   vyšších   dávek   se   podává   do   žíly   250   mg   furosemidu   v   injekci   nebo   infuzi.   V 
individuálních případech může být dávka vyšší než 1000 mg furosemidu denně. 
Při  forsírované diuréze se podává  500 až 1000 mg furosemidu, v objemu 400  ml roztoku elektrolytů 
jako infuze rychlostí, jež závisí na dosaženém diuretickém účinku. Je nutno dodávat roztok elektrolytů 
nahrazující  ztráty  sodíku,  draslíku,  chloridů  a  vody.  Rychlost  aplikace  nemá  překročit  4  mg 
furosemidu za jednu minutu. 

 

Dávkování u dětí: 
Dětem se podává do žíly dávka 1 až 2 mg/kg tělesné hmotnosti denně, v případě potřeby opakovaně. 
Maximální denní dávka je 6 mg/kg tělesné hmotnosti. 

 

Upozornění 
Váš lékař  Vám bude pravidelně  kontrolovat  hladiny  draslíku,  sodíku a  vápníku v  krvi.  Pokud trpíte 
jaterním onemocněním (cirhóza jater), bude Vám lékař kontrolovat i hladinu dusíku v krvi. 
Zvýšeným ztrátám draslíku  močí lze  zabránit současným podáváním  draslík šetřících diuretik. Pokud 
dojde  k poklesu  hladiny  draslíku  v krvi,  je třeba  individuálně  zvolit  vhodnou  dávku  kalium-chloridu 
podle  množství draslíku vylučovaného  močí během 24  hodin. Množství draslíku,  které  má  nemocný 
přijímat,  musí  převyšovat  jeho  ztráty  ledvinami,  má-li  se  nízká  hladina  draslíku  v  krvi  a  draslíkový 
deficit upravit. 

 

Předávkování 
Příznaky: Podání vysoké dávky furosemidu  může vést k akutnímu poklesu hladiny sodíku, draslíku a 
hořčíku  v  krvi.  Poruchy  se  vyznačují  slabostí,  letargií,  ospalostí,  svalovými  křečemi,  poklesem 
krevního  tlaku  při  přechodu  do  vzpřímené  polohy,  zvýšenou  hladinou  močoviny  v  krvi  a  zvýšeným 
hematokritem.  Snížená  hladina  hořčíku  a  draslíku  v  krvi  a  v  tkání  může  vést  ke  vzniku  srdečních 
arytmií. 
Furosemid  vyvolává  ve  vysokých  dávkách  u pacientů  ušní  šelest  (hučení  v uších)  a hluchotu.  K 
prevenci vzniku tohoto nežádoucího účinku je nutné dodržovat dávkování a rychlost podávání, jež by 
neměla být vyšší než 4 mg/min. 
Léčba: Léčba předávkování spočívá v úpravě poruch vnitřního prostředí. 

 

Uchovávání 
Uchovávejte   při   teplotě   do   25°C.   Uchovávejte   v původním   obalu,   aby   byl   přípravek   chráněn 
před světlem. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

 

Varování 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 

 

Balení 
Ampule z hnědého skla, vložka z PVC, krabička. 
Velikost balení:10 ampulí po 10 ml 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 

13.10.2016 

Recenze

Recenze produktu FUROSEMID BIOTIKA FORTE 10X10ML/125MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FUROSEMID BIOTIKA FORTE 10X10ML/125MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám