Oblíbené položky

Úvodní strana » Domácnost a zvířata » Chovatelské potřeby » Chovatelské potřeby pro psy » Antiparazitika pro psy » Pipety proti klíšťatům a blechám pro psy

FRONTLINE spot-on dog S a.u.v. roztok 1x0,67 ml

Veterinární léčivý přípravek
Kód výrobku: 80599

Chraňte Vaše psí miláčky proti napadení blechami, klíšťaty nebo všenkami.
Pipeta 0,67 ml ml obsahuje: Fipronilum 67 mg a je určena pro psy do 10 kg.

Více informací

Běžná cena: 222 Kč
162
Ušetříte: 27 % (60 Kč)

Skladem

Odesíláme pozítří, u vás v úterý 26. 3.

Odesíláme pozítří, u vás v úterý 26. 3.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Recenze (11)
Diskuze
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace FRONTLINE spot-on dog S a.u.v. roztok 1x0,67 ml

Chraňte Vaše psí miláčky proti napadení blechami, klíšťaty nebo všenkami.
Pipeta 0,67 ml ml obsahuje: Fipronilum 67 mg a je určena pro psy do 10 kg.

SPC
1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FRONTLINE SPOT-ON pro psy S roztok pro nakapání na kůži

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

FRONTLINE SPOT-ON pro psy S:

1 pipeta (0,67 ml) obsahuje:

Léčivé látky

Fipronilum67 mg

Pomocné látky
Butylhydroxyanisol (E320)0,134 mg
Butylhydroxytoluen (E321)0,067 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1
3. LÉKOVÁ FORMA
Roztok pro nakapání na kůži spot-on
Čirý nažloutlý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat
Psi

4.2Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů.
Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů.
Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů.

4.3Kontraindikace
Vzhledem k absenci údajů o použití přípravků neaplikujte štěňatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 2kg. Neaplikujte nemocným zvířatům (celkové onemocnění, horečka) nebo zvířatům v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu. Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, aplikace může vést k předávkování.

4.4Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete.

4.5Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
Vzhledem k absenci údajů týkajících se účinnosti přípravku při koupání/šamponování zvířete se toto nedoporučuje po 2 dny po aplikaci, stejně jako koupání častější než jedenkrát týdně. Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity; jsou-li ale používány týdně po aplikaci přípravku, snižují délku ochrany proti blechám přibližně na 5 týdnů.
Koupání jedenkrát týdně za použití medikovaného šamponu s 2 % obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6 týdenní studie účinnost přípravku proti blechám.
Po aplikaci přípravku zabraňte psům po dobu 2 dnů koupání v přírodních vodních zdrojích. (viz bod 6.6).
Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky nepříznivé.
Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí.
Vyhněte se proto kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima.
Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s Frontline Spot On. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem pipety. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.
V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.

Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

4.6Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená charakterem vehikula.
V rámci velmi vzácných nežádoucích účinků byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervozita), zvracení nebo dýchací problémy.
Vyvarujte se předávkování.
V případě nutnosti se obraťte na veterinárního lékaře

4.7Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Bezpečnost přípravku byla ověřena na chovných a březích fenách a na fenách v laktaci, jimž byla několikrát za sebou podána až třínásobná dávka, než je doporučeno. Frontline Spot On Dogs lze aplikovat chovným a březím fenám a fenám v laktaci.

4.8Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nejsou známy.

4.9Podávané množství a způsob podání
Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

Cesta podání : zevní podání na kůži.

Dávkování
Jedna pipeta 0.67 ml (S) pro psa o hmotnosti do 10 kg
Jedna pipeta 1.34 ml (M) pro středně velkého psa vážícího nad 10 kg a do 20 kg
Jedna pipeta 2.68 ml (L) pro velkého psa vážícího nad 20 kg a do 40 kg
Jedna pipeta 4.02 ml (XL) pro velkého psa vážícího nad 40 kg
Jedna pipeta 4.02 ml a jedna pipeta vhodné menší velikosti pro psy vážící nad 60 kg
Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6.7 mg/kg ž.hm. V zájmu zajištění optimální účinnosti přípravku zjistěte živou hmotnost zvířete s maximální přesností tak, aby nedošlo k poddávkování přípravku . Nikdy nesnižujte předepsané dávkování . V případě potřeby se obraťte na veterinárního lékaře

Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je pes alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa za použití hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení blechami a klíšťaty, Frontline Spot On Dogs může být aplikován každé dva až tři měsíce.

Způsob podání
Držte pipetu kolmo vzhůru a odlomte hrot. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Frontline Spot on Dog je účinný proti napadení blechami po dobu přibližně 2 měsíců a proti napadení klíšťaty po dobu až do 1 měsíce, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po infestaci.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Laboratorní studie potvrzující bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířat provedené na štěňatech starých 8 týdnů, psech v růstu a vážících kolem 2kg, jimž byla podána pětkrát vyšší dávka, než je dávka doporučená, neprokázaly žádné nežádoucí účinky. Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí však narůstá při předávkování (viz bod 4.6), proto by měla být zvířata ošetřena vždy správnou velikostí pipety, zvolenou na základě váhy zvířete.

4.11Ochranné lhůty
Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Ostatní ektoparazitika k lokálnímu použití
ATCvet kód: QP53AX15

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.

FRONTLINE SPOT ON obsahuje aktivní látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata. FRONTLINE SPOT ON se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, výsledkem je dlouho přetrvávající aktivita.

5.2 Farmakokinetické údaje
Po lokální aplikaci FRONTLINE SPOT ON u psů je fipronil mírně absorbován ( 15%). U psů byly pozorovány velmi variabilní koncentrace fipronilu v plazmě.

Po aplikaci FRONTLINE SPOT ON se fipronil šíří prostřednictvím koncentračního gradientu na kůži a srsti zvířat z místa aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny,..).

U psů se fipronil hlavně metabolizuje na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a akaricidní vlastnosti.
U psů 56 dní po aplikaci koncentrace fipronilu na chlupech klesá až na hladinu asi 3-4g.g-1.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Butylhydroxytoluen (E 321)
Butylhydroxyanisol (E 320)
Ethanol 95%
Polysorbát 80
Povidon
Diethylenglykol-monoehtylether

6.2Inkompatibility
Nejsou známy.

6.3Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte v suchu při teplotě do 30°C.
6.5Druh a složení vnitřního obalu
Druh primárního obalu

Barexové pipety 210-polypropylenové.
Obsah pipet pro jednotlivé síly: Small (0.67 ml), Medium (1.34 ml), Large (2.68 ml), Extra-Large (4.02 ml).

Velikost balení
Krabička s blistrovým balením po 1/2/3/4/6 pipetách á 0.67 ml s odlomitelným hrotem.
Krabička s blistrovým balením po 1/2/3/4/6 pipetách á 1.34 ml s odlomitelným hrotem.
Krabička s blistrovým balením po 1/2/3/4/6 pipetách á 2.68 ml s odlomitelným hrotem.
Krabička s blistrovým balením po 1/3 pipetách á 4.02 ml s odlomitelným hrotem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6 .6.Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je jich třeba.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
MERIAL
29, avenue Tony Garnier
69007 LYON
Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA
96/185/97-C (S)
96/183/97-C (M)
96/184/97-C (L)
96/026/01-C (XL)

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
4.3.1997, 10.10.2002 (S/M/L), 25.2.2010
13.6.2001 (XL), 25.2.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU
Květen 2010

Informace o produktu

Výrobce: MERIAL S.A.S.
Značka: FRONTLINE
Kód výrobku: 80599
Kód EAN: 8594072851117
Kód SÚKL: 960819
Držitel rozhodnutí: MERIAL S.A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Cílový druh zvířat: Psi a štěňata. Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení všenkami u psů.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (11)

Recenze FRONTLINE spot-on dog S a.u.v. roztok 1x0,67 ml

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 75 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

snadná aplikace
100 %

100 %

To je opravdu věc, která funguje

To fakt funguje
100 %

tuto značku používám jak pro psy tak pro kočky, zatím jsem spolehlivější produkt nenašla

spolehlivě zabírá
70 %

Produkt jsem si vybrala na základě recenzí na internetu.

Jednoduché použití
30 %

nepomáhá

nic
nikdy pro našeho psa nepomohl
20 %

Bohuzel u nas vubec nefungoval.

50 %

vydrží až tři měsíce

100 %

60 %

Psa máme teprve 2 roky

Diskuze

Diskuze FRONTLINE spot-on dog S a.u.v. roztok 1x0,67 ml

Příbalový leták

Příbalový leták FRONTLINE spot-on dog S a.u.v. roztok 1x0,67 ml

Příbalovou informaci k produktu FRONTLINE spot-on dog S a.u.v. roztok 1x0,67 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: FRONTLINE spot-on dog S a.u.v. roztok 1x0,67 ml.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám