Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

FOSTIMON 75 M.J. 1X75UT+S Prášek pro inj. roztok - diskuze

Kód výrobku: 25504

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FOSTIMON 75 M.J. 1X75UT+S Prášek pro inj. roztok

1/4
Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls31224/2008, sukls31341/2008
Příbalová informace Rp.
Informace pro použití, čtěte pozorně!
FOSTIMON 75 m.j.
FOSTIMON 150 m.j.
(Urofollitropinum)
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
Výrobce
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika
Držitel rozhodnutí o registraci
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Složení
Lahvička:
léčivá látka: Urofollitropinum 75 nebo 150 m.j. v jedné lahvičce
pomocné látky: monohydrát laktosy
Ampule s rozpouštědlem: fyziologický roztok 1 ml

Indikační skupina Hormon
Charakteristika
Folikulotropin (FSH) je hormon vylučovaný gonadotropními buňkami předního laloku
hypofýzy. Fostimon je hormonální přípravek obsahující vysoce čištěný FSH. Léčivá látka je
získávaná z moče postmenopauzálních žen a neobsahuje luteinizační hormon (LH). Sekrece
FSH je u mužů permanentní, u žen periodická, a objevuje se během folikulární i luteální fáze
normálního menstruačního cyklu. FSH stimuluje zrání a činnost buněk spojených s
gametogenezou (Sertoliho buňky a granulóza). V endometriu vyvolává proliferaci a umožňuje
tím implantaci a nidaci oplozeného vejce.
Farmakokinetika
Po i.m.nebo s.c. injekci je FSH vylučován ve dvou fázích. Poločas první fáze je 4 hodiny,
zatímco poločas druhé fáze je okolo 70 hodin. Vylučování FSH ledvinami v nezměněné
biologické a imunologické formě je bezvýznamné.
Indikace
Léčba FSH, po které následuje podání lidského choriového gonadotropinu (hCG), je určena k
vyvolání ovulace infertilních žen, které mají hormonální nerovnováhu charakterizovanou
abnormálním a přetrvávajícím zvýšením LH v poměru k FSH:
-polycystický ovariální syndrom,
-amenorea,
-anovulační cyklus,
-porušená funkce žlutého tělíska (s vysokým poměrem LH : FSH).
FSH má dobré terapeutické výsledky u pacientek, kde se má upravit nerovnováha LH:FSH,
protože přípravek neobsahuje LH.
2/4
FSH se používá samostatně nebo spolu s hMG ke stimulaci mnohočetného růstu folikulů u
pacientek zařazených do in-vitro fertilizačních programů (FIVETE, GIFT).
Přípravek je určen pro dospělé ženy.
Kontraindikace
Pacientky musí být pečlivě vybírány, aby bylo možné vyloučit všechny případy, kdy
onemocnění nebo zdravotní stav nezaručí úspěšnou léčbu.. To je v těchto případech:
-gravidita,
-předčasná menopauza,
-sterilita bez poškození normálního zrání folikulů (např. způsobená tubárním nebo cervikálním
faktorem), kromě pacientek, které jsou zařazeny do in-vitro fertilizačního programu,
-ovariální cysty nezpůsobené polycystickým ovariálním syndromem,
.gynekologické krvácení nejasného původu,
-hypogonadotropní ovariální insuficience,
-hyperprolaktinemie,
-poruchy funkce štítné žlázy nebo nadledvin,
-tumory ovárií, dělohy, prsu,
-tumory hypofýzy nebo hypothalamu.
Před zahájením léčby je nutné vyšetřit i partnera.
Nežádoucí účinky
Nausea, vomitus, raš, zvýšená citlivost prsů, lokální iritace.Všechny vážné komplikace, které
se mohou vyskytnout během léčby, jsou způsobené ovariální hyperstimulací (viz Upozornění).
Interakce
Interakce nejsou dosud známy.
Dávkování
Indukce ovulace: cílem léčby je pomocí individuálně stanovené dávky Fostimonu urychlit zrání
jednoho Graafova folikulu a poté injekcí hCG vyvolat ovulaci.
Léčba zahrnuje dvě fáze:
1. fáze: podává se 75 150 m.j. Fostimonu denně.
Zrání folikulu je hodnoceno hormonální kontrolou a klinickými zkouškami. Hormonální
kontroly zahrnují měření hladiny estrogenů v krvi nebo v moči. Klinické zkoušky zahrnují
hodnocení křivky bazální teploty, hodnocení cervikálního sekretu a určení velikosti folikulu
ultrasonograficky. Fostimon se podává až do té doby, než poměr estrogenu a velikost folikulu
ukáže, že pacientka je v preovulační fázi:
-plazmatické estrogeny 300 - 8 000 pg (1,1 2,9 pmol) / ml,
-estrogeny v moči 50 - 140 g (180 - 514 nmol) / ml,
-průměr dominantního folikulu 18 - 22 mm,
-cervikální index podle Inslera - 8 bodů z 12.
Fostimon se nemá podávat déle než 10-12 po sobě následujících dnů.
2. fáze: jakmile je zřejmé, že se jedná o preovulační fázi, podá se jeden den po poslední injekci
Fostimonu 5000 až 10000 m.j. hCG . Ovulace obvykle nastoupí za 32 až 48 hodin. V případě
selhání se podá další den opět 1 injekce. Celkem by neměly být podány více než 3 injekce hCG.
3/4
Pacientce musí být doporučeno, aby počínaje dnem před podáním hCG až do ovulace měla
denně pohlavní styk .Vzestup basální teploty by měl ovulaci potvrdit. Jestliže navzdory ovulaci
nedojde k otěhotnění, léčba může pokračovat podle stejného schématu ještě 2 krát.
Léčba vysokými dávkami může pokračovat pouze v případě přetrvávajícího nezdaru a za
přísného ultrasonografického a endokrinologického sledování. Nejvyšší dávky by neměly
překročit 600 m.j. FSH (8 lahviček Fostimonu 75 m.j. nebo 4 lahvičky 150 m.j.).
Indukce mnohočetného folikulárního růstu během in-vitro fertilizačního programu:
Dávka Fostimonu musí být přizpůsobena každé pacientce podle výsledků denních
hormonálních kontrol a echografie.
1. fáze: podává se 150 - 300 m.j. Fostimonu i.m. denně, zahajuje se 3. den cyklu a pokračuje se
až do dosažení požadované velikosti folikulu. Jestliže je Fostimon použit zároveň s hMG,
musí být jeho dávky adekvátně redukovány.
2. fáze: ovulace je indukována 5 000-10 000 m.j. hCG.
Způsob podání
Fostimon se používá jako i.m. nebo s.c. injekce. Roztok musí být připraven těsně před
použitím. Pro přípravu roztoku se použije přiložená ampule rozpouštědla.
Upozornění
FSH a hCG jsou vysoce účinné látky. Musí být používány opatrně a v přiměřených dávkách,
abychom se vyhnuli ovariální hyperstimulaci a mnohočetnému těhotenství. Jelikož je
přítomnost LH v FSH extrémně nízká, riziko hyperstimulace je také velmi nízké a srovnatelné
s možným rizikem způsobeným léčbou hMG. I přesto by pacientky měly být podrobeny
nejméně každé 2 dny během celé léčebné kúry a 2 týdny po jejím ukončení endokrinologickým
a klinickým vyšetřením. Tyto testy jsou sice časově náročné, ale je to jediný možný způsob, jak
obdržet co nejlepší výsledky. Nadměrná estrogenní reakce vyvolaná FSH obyčejně
nezpůsobuje příznaky hyperstimulace. Ta se objevuje pouze po podání hCG.
Pokud dávka podaného hormonu vyvolá nadměrnou estrogenní reakci, nebo jestliže klinické
nebo sonografické vyšetření ukáže známky ovariální hyperstimulace, léčba Fostimonem musí
být okamžitě přerušena a hCG se nesmí podat.
Klinické známky ovariální hyperstimulace jsou: bolesti břicha, napětí ze zvětšených ovárií, v
těžkých případech značná ovariální hypertrofie, ascites s nebo bez peritoneálního výpotku a
hemodynamické poruchy, ruptura ovariální cysty následovaná peritonitidou. Příznaky
hyperstimulace se objevují 4.- 8. den po podání hCG. Proto musí být pacientky nejméně dva
týdny po poslední injekci pod kontrolou. Pokud se příznaky podobné hyperstimulaci objeví za
3 nebo více týdnů, mohou být způsobeny hrozícím potratem nebo mimoděložním těhotenstvím.
V případě hyperstimulace středního stupně je dostačující pečlivé vyšetření pacientky. Při ascitu
a těžkých komplikacích musí být pacientka hospitalizována a monitorována.
Před léčbou gonadotropiny by měly být pacientky informovány, že léčba zvyšuje riziko
mnohočetného těhotenství a spontánních potratů, ale nezvyšuje riziko malformace plodu ve
srovnání s normálním těhotenstvím.
Uchovávání
4/4
Fostimon musí být uchováván při teplotě do 25 °C.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Balení
Fostimon 75 m.j.: 1 nebo 10 lahviček s lyofilizátem a 1 nebo 10 ampulí rozpouštědla
Fostimon 150 m.j.: 1 nebo 10 lahviček s lyofilizátem a 1 nebo 10 ampulí rozpouštědla
Datum poslední revize
12.5. 2010

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Kód výrobku: 25504
Kód EAN: 7680529740118
Kód SÚKL: 14588
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Léčba FSH, po které následuje podání lidského choriového gonadotropinu (hCG), je určena k vyvolání ovulace infertilních žen, které mají hormonální nerovnováhu charakterizovanou abnormálním a přetrvávajícím zvýšením LH v poměru k FSH: - polycystický ovariální syndrom; - amenorea; - anovulační cyklus; - porušená funkce žlutého tělíska (s vysokým poměren LH : FSH). FSH má dobré terapeutické výsledky u pacientek, kde se má upravit nerovnováha LH : FSH, protože přípravek neobsahuje LH. FSH se používá samostatně nebo spolu s hMG ke stimulaci mnohočetného růstu folikulů u pacientek zařazených do in-vitro fertilizačních programů (FIVETE, GIFT). Přípravek je určen pro dospělé ženy.

Recenze

Recenze produktu FOSTIMON 75 M.J. 1X75UT+S Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FOSTIMON 75 M.J. 1X75UT+S Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám