Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

FLUIMUCIL 600 10X600MG Šumivé tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96447
K léčbě onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a vazkého hlenu: při akutním zánětu průdušek, při chronickém zánětu průdušek, při rozedmě plicní.

Více informací

102
Běžná cena: 118 Kč, Ušetříte: 14 % (16 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a vazkého hlenu: při akutním zánětu průdušek, při chronickém zánětu průdušek, při rozedmě plicní.

Informace o produktu

Výrobce: TOV
Značka: FLUIMUCIL
Kód výrobku: 96447
Kód EAN: 8594044141505
Kód SÚKL: 14474
Držitel rozhodnutí: TOV

Přípravek Fluimucil se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a vazkého hlenu: při akutním zánětu průdušek, při chronickém zánětu průdušek a jejich exacerbacích, při rozedmě plicní, při cystické fibroze a chorobném trvalém rozšíření průdušek.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/6 

 

sp. zn. sukls228121/2015 
 

 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

Fluimucil 100 
Fluimucil 200 

Granule pro perorální roztok 

Fluimucil 600 

Šumivé tablety 

 

Acetylcysteinum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje 
-  Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.

 

Co je Fluimucil a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluimucil užívat 

3. 

Jak se přípravek Fluimucil užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Fluimucil uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Fluimucil a k čemu se používá 

 
Přípravek  Fluimucil  se  používá  k léčbě  onemocnění  dýchacích  cest  spojených  s  tvorbou  hustého  a 
vazkého hlenu. Fluimucil tento hlen rozpouští a usnadňuje jeho vykašlávání. 
 
Bez porady s lékařem se přípravek Fluimucil užívá při akutním zánětu průdušek (akutní bronchitidě). 
 
Na  doporučení  lékaře  se  přípravek  Fluimucil  užívá  při  chronickém  zánětu  průdušek  (chronické 
bronchitidě),  při  rozedmě  plic  (plicní  emfyzém),  při  cystické  fibróze  a  chorobném  trvalém  rozšíření 
průdušek (bronchiektázie). 
 
Přípravek Fluimucil 100 mohou užívat děti od 3 let, dospívající a dospělí.  
Přípravek Fluimucil 200 mohou užívat děti od 7 let, dospívající a dospělí.  
Přípravek Fluimucil 600 je určen pouze pro dospělé.  
 

2/6 

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluimucil užívat 

 
Neužívejte přípravek Fluimucil 
-  jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

-  trpíte-li žaludečními vředy nebo vředy dvanáctníku (duodenálními vředy). 
-  v případě astmatického záchvatu. 
-  Přípravek není určen pro děti mladší 2 let. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Fluimucil 100, Fluimucil 200 či Fluimucil 600 se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem, pokud:
 
-  trpíte průduškovým astmatem. Váš lékař Vás bude v průběhu léčby přípravkem Fluimucil pravidelně 

vyšetřovat. Pokud u Vás během užívání přípravku dojde k dechovým obtížím (ztížené dýchání), léčbu 
přípravkem Fluimucil okamžitě ukončete a navštivte lékaře. 

-  jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. 
-  trpíte  sníženou  schopností  odkašlávání.  V  tomto  případě  je  vhodné  zajistit  možnost  odsávání  hlenu 

z dýchacích cest. 

-  trpíte nesnášenlivostí histaminu, mohou se u Vás při dlouhodobé léčbě přípravkem Fluimucil projevit 

příznaky nesnášenlivosti jako je bolest hlavy, vasomotorická (vodnatá) rýma nebo svědění. 

 
Slabý sirný zápach neznamená změnu kvality přípravku, ale je vlastností účinné látky. 
 
Další léčivé přípravky a Fluimucil 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
 
-  Při kombinaci s léky tlumícími kašel (antitusika, jako např. kodein nebo dextrometorfan) může snížení 

kašlacího  reflexu  vyvolat  hromadění  hlenu  v dýchacích  cestách.  Pro  současné  užívání  přípravku 
Fluimucil a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a jejich užívání je možné pouze na přímé 
doporučení lékaře. 

-  Při současném užívání aktivního uhlí (k léčbě průjmu) může dojít ke snížení účinku přípravku. 
-  Při  současném  perorálním  užívání  (tj.  užívání  ústy)  některých  antibiotik  (tetracykliny, 

aminoglykosidy,  peniciliny,  cefalosporiny  a  imipenemem)  je  vhodné  je  podat  2  hodiny  před  či  2 
hodiny po podání přípravku Fluimucil. Je vhodné zachovat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí 
to však pro antibiotika amoxicilin, cefuroxim, doxycyklin, erytromycin, lorakarbef a thiamfenikol). 

-  Při  současném  užívání  nitroglycerinu  může  dojít  k výraznému  snížení  krevního  tlaku,  což  může 

způsobit bolesti hlavy. 

-  Současné podávání s karbamazepinem (k léčbě epilepsie) může snížit účinnost karbamazepinu. 
-  Neměli byste mísit roztok přípravku Fluimucil s jinými látkami. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Fluimucil  se může v průběhu těhotenství a v období kojení  užívat pouze, jsou-li pro  to velmi 
závažné důvody. O vhodnosti užívání musí vždy rozhodnout lékař. 

3/6 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Fluimucil nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Fluimucil 100, Fluimucil 200 a Fluimucil 600 obsahuje aspartam (zdroj fenylalaninu). 
Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií (dědičné metabolické onemocnění). 
 
Přípravek Fluimucil  100 a  Fluimucil  200  obsahuje
  betakarotenový  prášek  (obsahující  sacharosu)
pomerančové aroma (obsahující glukosu a laktosu) a sorbitol
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
přípravek užívat. Může být škodlivý pro zuby. 
 

Přípravek Fluimucil 600 obsahuje citronové aroma (obsahující glukosu). 

Pokud  Vám  váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 

léčivý přípravek užívat. 
 
Přípravek Fluimucil 600 obsahuje hydrogenuhličitan sodný (obsahující sodík).  
Tento přípravek obsahuje 

6,82 mmol (nebo 

156,9 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u 

pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Fluimucil užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého  lékaře 
nebo lékárníka.

 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Léčba bez porady s lékařem: 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního zánětu průdušek. 
Léčba akutního onemocnění obvykle trvá 5 až 10 dní. 
Pokud se Vaše příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) od zahájení léčby, 
přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem. 
Bez porady s lékařem přípravek neužívejte déle než 10 dní. 
 
Fluimucil 100 
Dospělí a dospívající starší než 14 let: 
Doporučená dávka přípravku je 2 sáčky přípravku Fluimucil 100 2 - 3krát denně. 
 
Děti od 3 do 6 let: 
Doporučená dávka přípravku je 1 sáček přípravku Fluimucil 100 2 - 3krát denně. 
 
Děti od 7 do 14 let: 
Doporučená  dávka  přípravku  je  2  sáčky  přípravku  Fluimucil  100  2krát  denně,  nebo  1  sáček  přípravku 
Fluimucil 100 4krát denně. 
 
Fluimucil 200 
Dospělí a dospívající starší než 14 let: 
Doporučená dávka přípravku je 1 sáček přípravku Fluimucil 200 2 - 3krát denně. 
 
Děti od 7 do 14 let: 
Doporučená dávka přípravku je 1 sáček přípravku Fluimucil 200 2krát denně. 
 

4/6 

Fluimucil 600 
Dospělí: 
Doporučená dávka přípravku je 1 šumivá tableta přípravku Fluimucil 600 1krát denně. 
 
Léčba na doporučení lékaře: 
U chronických onemocnění dýchacích cest (chronický zánět průdušek, plicní emfyzém, cystická fibróza, 
bronchiektazie)  se  přípravek  užívá  pouze  na  doporučení  lékaře,  který  určí  i  dávkování  a  délku  léčby. 
Léčba chronických onemocnění může trvat až několik měsíců. 
 
Způsob podání: 

 

Fluimucil 100, Fluimucil 200 
Rozpusťte obsah sáčku v malém množství vody, podle potřeby zamíchejte lžičkou a vzniklý roztok hned 
vypijte.  
 
Fluimucil 600 
Šumivou tabletu rozpusťte v šálku studené vody a vzniklý roztok hned vypijte. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Fluimucil, než jste měl(a) 

Předávkování může vést ke gastrointestinálním potížím, jako je nevolnost, zvracení a průjem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fluimucil 
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Fluimucil, užijte jej, jakmile si vzpomenete. 
Pokud se již přiblížil čas na další dávku,  neužívejte vynechanou dávku a užijte další dávku v obvyklém 
čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nejčastější nežádoucí účinky jsou spojené se zažíváním.

 

S menší  frekvencí  byly  hlášeny  reakce  z přecitlivělosti  včetně  anafylaktického  šoku  (prudká  život 
ohrožující  reakce  z přecitlivělosti),  anafylaktické/anafylaktoidní  reakce  (reakce  z přecitlivělosti), 
bronchospasmu  (náhlé  zúžení  průdušek),  angioedému  (otok  vznikající  na  různých  částech  organismu), 
vyrážky a svědění. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 ze 100 jedinců): 
-  Přecitlivělost 
-  Bolest hlavy 
-  Tinitus (šelest v uších) 
-  Zvýšená tepové frekvence 
-  Zvracení 
-  Průjem 
-  Zánět sliznice dutiny ústní (stomatitida) 
-  Bolest břicha 
-  Nevolnost 

5/6 

-  Kopřivka 
-  Vyrážka 
-  Angioedém  
-  Svědění 
-  Horečka 
-  Pokles krevního tlaku 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 z 1 000 jedinců): 
-  Bronchospasmus  
-  Dušnost 
-  Trávicí obtíže 
 
Velmi vzácné (mohou se projevovat až u 1 z 10 000 jedinců): 
-  Anafylaktický šok  
-  Anafylaktická/anafylaktoidní reakce  
-  Krvácení 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  Otok tváře 
 
Ve velice vzácných případech byly hlášeny závažné kožní reakce, jako je Steven-Johnsonův syndrom a 
Lyellův syndrom (závažné alergické reakce s horečkou a bolestivou červenou nebo nafialovělou vyrážkou, 
olupováním  kůže,  puchýři  a  vředy,  připomínajícími  těžké  popáleniny,  na  kůži  a  sliznicích).  Pokud  si 
všimnete  jakýchkoliv  změn  na  kůži  či  sliznicích,  ihned  přerušte  užívání  přípravku  a  kontaktujte  svého 
lékaře. Přípravek Fluimucil může snížit shlukování krevních destiček. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Fluimucil uchovávat 

 
Fluimucil 100, 200: 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Fluimucil 600: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

6/6 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Fluimucil obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je: 

Fluimucil 100: Acetylcysteinum 100 mg v jednom sáčku s 1 g granulátu pro perorální roztok. 
Fluimucil 200: Acetylcysteinum 200 mg v jednom sáčku s 2 g granulátu pro perorální roztok. 
Fluimucil 600: Acetylcysteinum 600 mg v jedné šumivé tabletě. 

 
-  Pomocnými látkami jsou: 

 
Fluimucil  100:  aspartam,  Betakaroten  prášek  1%  CWS  (obsahuje:  betakaroten,  tokoferol  alfa, 
natrium-askorbát, střední nasycené triacylglyceroly, arabskou klovatinu, sacharosu, maltodextrin, oxid 
křemičitý), pomerančové aroma (obsahuje glukosu, dextrin, laktosu, arabskou klovatinu a ochucující 
složky), sorbitol. 
 
Fluimucil  200:  aspartam,  Betakaroten  prášek  1%  CWS  (obsahuje:  betakaroten,  tokoferol  alfa, 
natrium-askorbát, střední nasycené triacylglyceroly, arabskou klovatinu, sacharosu, maltodextrin, oxid 
křemičitý), pomerančové aroma (obsahuje glukosu, dextrin, laktosu, arabskou klovatinu a ochucující 
složky), sorbitol. 
 
Fluimucil  600:  aspartam,  kyselina  citronová,  citronové  aroma  (obsahuje  maltodextrin  (kukuřičný), 
glukosu,  arabskou  klovatinu,  modifikovaný  škrob,  kyselinu  askorbovou  a  ochucující  složky), 
stabilizovaný hydrogenuhličitan sodný. 

 
Jak přípravek Fluimucil vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Fluimucil 100, 200 
Popis přípravku: žlutý granulát s charakteristickým pomerančovým, slabě siřičitým zápachem. 
Obal: sáčky z třívrstvé fólie papír/Al/PE, krabička. 
Velikost balení: 20 a 30 sáčků 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Fluimucil 600 
Popis přípravku: bílé kulaté ploché tablety s charakteristickým citrónovým, slabě siřičitým zápachem. 
Obal: Al/Al blistry na dvě tablety s perforováním umožňujícím odtržení jedné originálně zabalené tablety, 
krabička. 
Velikost balení: 10, 20 a 30 šumivých tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zambon S.p.A., Via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI), Itálie 
 
Výrobce: 
Zambon S.p.A., Via Della Chimica, 9 - 36100 Vicenza, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
23.8.2016 
 

Recenze

Recenze produktu FLUIMUCIL 600 10X600MG Šumivé tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FLUIMUCIL 600 10X600MG Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám