Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

FLECTOR EP Tissugel náplast 180 mg 5 kusů

Léčivý přípravek
FLECTOR EP Tissugel náplast 180 mg 5 kusů

Léčivá náplast proti bolestí zánětu nebo otoku pohybového aparátu. Účinkuje přímo v místě aplikace.

Více informací

Skladem více než 5 kusů Zítra odešleme, u vás pozítří.

Běžná cena: 289 Kč
239 Kč
Ušetříte: 17 % (50 Kč)

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

FLECTOR EP Tissugel náplast 180 mg 5 kusů

K lokální léčbě posttraumatických zánětů šlach, kloubů a svalů, jako je vyvrtnutí kloubů, pohmoždění, natažení nebo natržení svalů a šlach. Pro dospělé a dospívající od 16 let.

Léková forma 

Bílá nebo krémová až velmi slabě nahnědlá lepivá pasta nanesená na netkané tkanině, se slabou vůní.

Léčivá látka 

Léčivá látka je diclofenacum epolaminum 180 mg v jedné náplasti.

Jak užívat

Dospělí

 • Obvyklý režim dávkování je 1 nebo 2 náplasti denně (tj. jedna aplikace každých 12 nebo 24 hodin) po dobu až 14 dní.
 • Pokud nedojde ke zlepšení během doporučované doby léčby, je třeba se poradit s lékařem.

Na co si dát pozor

Nedoporučuje používat u dětí a dospívajících mladších 16 let.

Podání tohoto přípravku v těhotenství je možné pouze v 1. a 2. trimestru, stejně tak je možné podání v období kojení, ale vždy by mělo být podání konzultováno s lékařem.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 5 kusů.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
24070
Kód EAN:
7680520220107
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Diklofenak
Farmakoterapeutická skupina:
lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů | lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů | nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci | diklofenak
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

sp. zn. sukls270820/2020

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast

diclofenacum epolaminum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje . Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4). Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek FLECTOR EP TISSUGEL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FLECTOR EP TISSUGEL používat
 3. Jak se přípravek FLECTOR EP TISSUGEL používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek FLECTOR EP TISSUGEL uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLECTOR EP TISSUGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. FLECTOR EP TISSUGEL je nesteroidní protizánětlivé léčivo k místnímu podání. Léčivou látkou přípravku je diklofenak epolamin, který při zevním použití proniká kůží do podkožních tkání, kde působí protizánětlivě, snižuje tvorbu otoků a snižuje bolest. Přípravek FLECTOR EP TISSUGEL je určen pro místní léčbu bolesti a zánětů šlach, kloubů a svalů způsobených úrazem, jako je vyvrtnutí kloubů, pohmoždění a natržení svalů a šlach. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 16 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

FLECTOR EP TISSUGEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte FLECTOR EP TISSUGEL:

jestliže jste alergický(á) na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6

pokud u Vás již došlo po užívání přípravků s kyselinou acetylsalicylovou nebo po užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) k záchvatu astmatu, výsevu kopřivky nebo vzniku akutní rýmy

 • máte-li poškozenou kůži, bez ohledu na to, zda je příčinou zánět kůže, ekzém, infekce, spálenina nebo zranění
 • během posledních třech měsíců těhotenství
 • máte-li aktivní vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku
 • jestliže jste mladší 16 let

Upozornění a opatření

Možnost celkových nežádoucích účinků po použití diklofenaku léčivá náplast nelze vyloučit v případě, že přípravek je použit na velkých plochách kůže a po delší dobu. Léčivá náplast může být použita pouze na neporušenou, zdravou pokožku. Nesmí se používat na poraněnou kůži nebo otevřené rány po zranění. Přípravek by se neměl dostat do styku s očima a sliznicemi. Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užíváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků onemocnění.

Náplast není určena pro použití s neprodyšnými okluzivními obvazy.

Přerušte léčbu okamžitě, pokud se po použití léčivé náplasti objeví kožní vyrážka.

Nepoužívejte současně se systémovými (podávanými celkově např. ve formě tablet nebo injekcí) nesteroidními protizánětlivými léky ani neaplikujte při užívání jakéhokoli jiného léčivého přípravku obsahujícího diklofenak nebo jiné nesteroidní protizánětlivé látky.

Přestože celkové účinky by měly být nízké, měly by být náplasti používány s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin, srdce nebo jater, s prodělaným vředem žaludku nebo dvanáctníku, zánětlivým onemocněním střev nebo se sklonem ke krvácení. V těchto případech se před použitím přípravku poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nesteroidní protizánětlivé léky by měly být používány se zvláštní opatrností u starších pacientů, kteří jsou náchylnější k nežádoucím účinkům.

Chraňte se před vystavením se přímému slunečnímu světlu a ultrafialovému záření solária ještě asi jeden den po odstranění náplastí, aby se snížilo riziko vzniku fotosenzitivity.

Děti a dospívající (mladší 16 let)

U dětí a dospívajících mladších 16 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku. Další léčivé přípravky a přípravek FLECTOR EP TISSUGEL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzhledem k tomu, že celkové působení diklofenaku během používání léčivých náplastí je velmi nízké, je riziko vzájemného ovlivnění mezi přípravkem FLECTOR EP TISSUGEL a jinými léčivými přípravky zanedbatelné.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotenství: Celkové množství diklofenaku v krvi je nižší po místním podání, ve srovnání s celkově podávaným přípravkem, přesto se doporučují následující opatření: V průběhu první a druhé třetiny těhotenství nepoužívejte diklofenak pokud to není nezbytně nutné. Je-li diklofenak používán u žen, které chtějí otěhotnět nebo jsou v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší. O užívání přípravku v první a druhé třetině těhotenství se vždy poraďte s lékařem.

Během posledních 3 měsíců těhotenství se přípravek FLECTOR EP TISSUGEL nesmí používat.

Kojení:

Diklofenak se vylučuje do mateřského mléka pouze v malých množstvích. Vzhledem k nedostatku informací o použití místně podávaného diklofenaku u kojících žen, by přípravek měl být používán v období kojení pouze na radu lékaře. FLECTOR EP TISSUGEL by neměl být aplikován na prsa kojících matek, ani jinde na velkých plochách kůže a neměl by být používán po delší dobu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčivá náplast FLECTOR EP TISSUGEL nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek FLECTOR EP TISSUGEL obsahuje

methylparaben a propylparaben. To může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLECTOR EP TISSUGEL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen pouze k místnímu použití.

Dávkování Přípravek musí být aplikován pouze na neporušenou pokožku a nemá být používán při koupání a sprchování. Transdermální náplast se používá pouze tak krátce, jak je to možné v závislosti na druhu obtíží. Přípravek nesmí být používán déle než 14 dnů.

Dospělí: Obvyklý režim dávkování je 1 nebo 2 náplasti denně (tj. jedna aplikace každých 12 nebo 24 hodin) po dobu až 14 dní. Pokud nedojde ke zlepšení během doporučované doby léčby, je třeba se poradit s lékařem.

Děti a dospívající do 16 let: Tuto transdermální náplast se nedoporučuje používat u dětí a dospívajících mladších 16 let, protože neexistuje dostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti. U dospívajících od 16 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře.

Starší pacienti:Tento lék by měl být užíván s opatrností u starších pacientů, kteří jsou náchylnější k nežádoucím účinkům.

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin: -Transdermální léčivé náplasti FLECTOR EP TISSUGEL by měly být používány s opatrností u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin, přestože celkové účinky jsou minimální.

Způsob podání: Po rozstřižení obálky vyjměte jednu léčivou náplast, odstraňte plastovou fólii, která se používá k ochraně samolepicího povrchu a aplikujte na bolestivý kloub nebo na postižené místo. Je-li to nezbytné, mohou být náplasti drženy na místě pomocí elastické síťky.

Pečlivě uzavřete obálku uzávěrem. Náplast by měla být použita celá.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možnými nežádoucími účinky jsou kožní reakce, které jsou obvykle velmi mírné, lokalizované a většinou samy zmizí.

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první. Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 léčeného z 1000) Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 léčeného z 10000)

Infekční a parazitární onemocnění

Velmi vzácné Vyrážka s drobnými puchýřky

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné Přecitlivělost (včetně kopřivky) Angioneurotický edém (otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku) Anafylaktický typ reakce (rychle se rozvíjející závažná alergická reakce)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné

Průduškové astma, poruchy kůže a podkoží

Vzácné a velmi vzácné

Vyrážka, ekzém, zčervenání kůže, alergické kožní reakce Dermatitida bulózní (např. erythema bullosum-kožní postižení s tvorbou velkých puchýřů) Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné a velmi vzácné Reakce v místě léčby

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLECTOR EP TISSUGEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FLECTOR EP TISSUGEL obsahuje:

Léčivá látka je diclofenacum epolaminum 180 mg v jedné náplasti. Pomocné látky: želatina, povidon 700, krystalizující sorbitol 70%, kaolin, oxid titaničitý, propylenglykol, metylparaben, propylparaben, dihydrát dinatrium edetátu, kyselina vinná, hydrát dihydroxyaluminium-glycinátu, sodná sůl karmelózy, natrium-polyakrylát, butandiol, polysorbát 80, parfém, čištěná voda.

Jak přípravek FLECTOR EP TISSUGEL

vypadá a co obsahuje toto balení:

Transdermální léčivá náplast.

Popis přípravku

Bílá nebo krémová až velmi slabě nahnědlá lepivá pasta nanesená na netkané tkanině, se slabou vůní. Balení: 2, 5 nebo 10 ks náplastí (14 x 10 cm) Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci: IBSA Slovakia s.r.o., Mýtná 42, 811 05 Bratislava, Slovenská republika. Výrobce: Altergon Italia S.r.l., Morra de Sanctis, Itálie vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 1. 2021

FLECTOR EP Tissugel náplast 180 mg 5 kusů

100 %
dobrá cena, na slabší a středně silné bolesti

100 %

100 %

100 %

Výborný účinek

100 %
super náplasti s účinnou látkou diclofenac.
Vyzkoušeny i levnější UNO a super!!
cena
koupila jsem i levnější UNO- a ty jsou také super

40 %

20 %
nesmrdí
pěkná bílá barva náplastí
nepocítil jsem žádné účinky

vyhozené peníze

20 %
nesmrdí
pěkná bílá barva náplastí
nepocítil jsem žádné účinky

vyhozené peníze

80 %
Tento produkt mi doporučil ortoped společně s předepsanými léky.Všem jej doporučuji , někdy stačí jen náplast a obejdu se bez léků.
Jediná nevýhoda je dle mého názoru vysoká cena.

Používám jej na bolest zad-krční páteře.Celkem dobře drží a nijak neomezuje.Všem doporučuji.

80 %
Tento produkt mi doporučil ortoped společně s předepsanými léky.
Všem jej doporučuji , někdy stačí jen náplast a obejdu se bez léků.
Jediná nevýhoda je dle mého názoru vysoká cena.

Používám jej na bolest zad-krční páteře. Celkem dobře drží a nijak neomezuje. Všem doporučuji.

FLECTOR EP Tissugel náplast 180 mg 5 kusů

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze
N
0 Odpovědí

Použili jsme se ženou. Já na kříž a bok kolena, žena na rameno a bok kolena. Mně na kříži vydržela téměř dva dny. Náplast zmírňuje bolest.

K

Flector EP

Kachna 08. 03. 2020
0 Odpovědí

Za mě teda nic moc, náplast sice trochu pomáhá, nicméně se mi neustále odlepuje. Možná je chyba, že mě bolí stehno-zezadu. O 12ti hodinovém účinku nemůže být ani řeč - max 3 hodiny a to se nesmím hýbat, protože se hned odlepi.

Další balení

FLECTOR EP Tissugel 180 mg 10 kusů

Léčivý přípravek

Pro lokální léčbu zánětů šlach, kloubů a svalů, způsobených úrazem,…

Skladem zítra

475 Kč

FLECTOR EP TISSUGEL Náplast 180 mg 2 kusy

Léčivý přípravek

Pro lokální léčbu zánětů šlach, kloubů a svalů, způsobených úrazem,…

Skladem

139 Kč 129 Kč -7 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

Nevíte si rady? Požádejte o doporučení či konzultaci jednoho z našich lékárníků. Jsou právě on-line.

Zahájit konverzaci

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.