Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

FLECTOR EP RAPID 50 MG GRA 10X50MG-SÁČ - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24040

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FLECTOR EP RAPID 50 MG GRA 10X50MG-SÁČ


Příbalová informace - RP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
FLECTOR EP Rapid 50 mg
granule pro přípravu perorálního roztoku
(Diclofenacum epolaminum)
Výrobce/Dovozce
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika
Vyrobeno ve spolupráci
IBSA Institut Biochimique SA Lugano, Švýcarsko
Držitel rozhodnutí o registraci
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Složení
léčivá látka: Diclofenacum epolaminum 65 mg, což odpovídá 50 mg diklofenaku
pomocné látky: aspartam, sorbitol, draselná sůl acesulfamu
Indikační skupina
Antirevmatikum, antiflogistikum
Charakteristika
Flector EP Rapid je přípravek s protizánětlivým a bolest zmírňujícím účinkem, který však neléčí základní příčinu onemocnění.
Indikace
Přípravek Flector EP Rapid je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let, kteří trpí bolestivým onemocněním kloubů a páteře. Přípravek se užívá k léčbě poúrazových a pooperačních otoků a bolestí, při bolestech po zubařských a ortopedických zákrocích, při bolestech a zánětech ženských pohlavních orgánů a při bolestivé menstruaci. Dále se přípravek užívá jako doplňková léčba při infekčních onemocněních zvláště v oblasti uší, nosu a krku.
Kontraindikace
Přípravek nesmí užívat nemocní se známou přecitlivělostí na diklofenak nebo na jiné složky přípravku. FLECTOR EP RAPID nesmí užívat nemocní, u kterých již dříve užívané léky proti bolestem a zánětu vyvolaly příznaky přecitlivělosti (astmatický záchvat, prudká rýma, kožní vyrážky, kopřivka) nebo u kterých při této léčbě došlo ke krvácení z trávicího traktu nebo k jeho proděravění. Dále se přípravek nesmí užívat při vředové nemoci žaludku nebo dvanáctníku i pokud byla prodělána v minulosti, při zvýšené krvácivosti, závažné poruše funkce jater nebo ledvin a závažném srdečním selhání. Těhotné ženy během posledních třech měsíců těhotenství nesmí Flector EP Rapid užívat. Ostatní těhotné a kojící ženy užívají přípravek pouze ze zvlášť závažných důvodů.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Flector EP Rapid je třeba u nemocnch s vysokým krevním tlakem a s onemocněním srdce, u alergiků a astmatiků, nemocných před a nebo po rozsáhlých chirurgických výkonech, u nemocných se sníženou funkcí jater a/nebo ledvin a u nemocných s fenylketonurií (vrozené onemocnění způsobené poruchou látkové přeměny fenylalaninu). Opatrnosti je třeba rovněž při zánětlivých onemocněních střev, žloutence nebo při kožních vyrážkách.
Léky jako je Flector EP Rapid mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Vzhledem k vysokému obsahu účinné látky není přípravek vhodný pro děti do 14 let.
Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální (postihující žaludek a střevo). Mohou se objevit peptické vředy (vředy žaludku nebo dvanáctníku), perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy smrtelné, zejména u starších osob. Po léčbě byly pozorovány také pocit nevolnosti, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, poruchy trávení, bolesti břicha, dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev,
zvracení krve, vředový zánět sliznice dutiny ústní, zhoršení nebo nové vzplanutí zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby. Méně často byl pozorován zánět žaludeční sliznice.
Někdy se mohou vyskytnout bolesti hlavy, podrážděnost, nespavost, únava a závratě. Tyto potíže zpravidla s pokračujícím užíváním přípravku vymizí. Vzácně se objevuje dvojité vidění nebo hučení v uších, erythema multiforme (kožní onemocnění), intersticiální zánět ledvin. Přecitlivělost na přípravek se může projevit kožními vyrážkami, svěděním, kopřivkou, event. zúžením průdušek nebo alergickou reakcí.
V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, hypertenze (vysoký krevní tlak) a srdeční selhání. U nemocných, kteří mají vysoký krevní tlak, mohou vznikat otoky kolem kotníků. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinku nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Někdy může užívání přípravku vyvolat vznik žaludečního nebo dvanáctníkového vředu, který se projeví silnými bolestmi v břiše, zvracením krve nebo černou dehtovitou stolicí. Dále může vzniknout porucha funkce ledvin, projevující se otoky nohou a zánět jater se žloutenkou. Vzácně mohou nastat poruchy krvetvorby (hemolytická anemie, trombocytopenie) projevující se bolestmi v krku, horečkou, chřipkovými obtížemi, krvácením z nosu a tvorbou modřin. Při vzniku těžké nesnášenlivosti může dojít ke zduření jazyka, otoku hrtanu, dušnosti a šokovému stavu.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.
Během léčby přípravkem Flector EP Rapid budete muset podstoupit pravidelné lékařské kontroly (vyšetření krve a moči).
Velmi vzácně byly pozorovány kožní bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.
Léky jako je Flector EP Rapid mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Interakce
Flector EP Rapid se nesmí užívat současně s metotrexatem, protože zvyšuje jeho toxicitu. Účinek přípravku se může snížit současným užívání léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou.
Flector EP Rapid zvyšuje účinek současně užívaného digoxinu nebo solí lithia, naopak snižuje účinek diuretik a přípravků snižujících krevní tlak. Současné užívání přípravku Flector EP Rapid a jiných protizánětlivých látek nebo hormonů kůry nadledvin zvyšuje riziko vředů a krvácení do žaludku a střev.
Kortikoidy zvyšují riziko vzniku vředů a krvácení do trávicího ústrojí (viz bod 4.4).
Účinek antikoagulancií, např. walfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních antirevmatik.
Současné podávání antiagregačních látek nebo SSRI zvyšuje riziko krvácení do trávicího ústrojí.
Požití alkoholu během léčby přípravkem Flector EP Rapid snižuje pozornost a soustředěnost.
Dávkování
Přesné dávkování a odstup mezi dávkami vždy určí lékař.
Dospělí obvykle užívají jeden sáček přípravku Flector EP Rapid 50 mg 2 až 3krát denně. Mladiství od 14 let nebo dospělí při mírnějších bolestech užívají denně 50 až 100 mg Flectoru EP Rapid, 1 až 2 sáčky denně. Při bolestivé menstruaci užívají ženy obvykle 50 až 150 mg denně.
Časový odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 4 hodiny.
Maximální denní dávka je 200 mg .
Celkovou dobu léčby vždy určí lékař. Přípravek by neměl být užíván déle než 14 dní.
Způsob použití
Obsah sáčku rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.
Upozornění
Přípravek může vyvolat u některých jedinců nežádoucí účinky jako je bolest hlavy, únava, závratě nebo poruchy vidění, které mohou nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost byste měl vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!
Vzhledem k obsahu aspartamu není přípravek vhodný pro nemocné s fenylketonurií.
Přípravek obsahuje sorbitol, pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.
Při předávkování, které se může projevit bolestmi hlavy, zvracením, křečemi a poruchou vědomí, nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte urychleně lékaře.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
Flector EP Rapid 50 mg: 10 nebo 20 sáčků
Datum poslední revize
17.2.2010

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Kód výrobku: 24040
Kód EAN: 7680490650430
Kód SÚKL: 55700
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Flector EP Rapid je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 14 let, kteří trpí bolestivým onemocněním kloubů a páteře. Přípravek se užívá k léčbě poúrazových a pooperačních otoků a bolestí, při bolestech po zubařských a ortopedických zákrocích, při bolestech a zánětech ženských pohlavních orgánů a při bolestivé menstruaci. Dále se přípravek užívá jako doplňková léčba při infekčních onemocněních, zvláště v oblasti uší, nosu a krku.

Recenze

Recenze produktu FLECTOR EP RAPID 50 MG GRA 10X50MG-SÁČ

Diskuze

Diskuze k produktu FLECTOR EP RAPID 50 MG GRA 10X50MG-SÁČ

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám