Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LIFEPHARMA S.R.L.
Kód výrobku: 12262
Kód EAN: 8024790111007
Kód SÚKL: 53455
Držitel rozhodnutí: LIFEPHARMA S.R.L.
Kdy se Ferplex užívá? Přípravek se užívá při léčbě stavů spojených s nedostatkem železa v organismu, jako jsou některé druhy anemií (chudokrevnosti), způsobené nedostatečným přísunem železa nebo nedostatečným vstřebáváním železa nebo naopak zvýšenou ztrátou železa při krvácení, některé infekční choroby, těhotenství, kojení.

Příbalový leták


Příbalová informace
FERPLEX
perorální roztok
( Succinylcaseinum ferricum)

Držitel rozhodnutí o registraci
ITALFARMACO S.p.A., Milano, Itálie
Výrobce
Italfarmaco S.A., Alcobendas (Madrid), Španělsko
Složení
Léčivá látka: Succinylcaseinum ferricum 800 mg v jedné 15 ml lahvičce.
(ekvivalentní 40 mg Fe 3+ )
Pomocné látky: sorbitol, propylenglykol, methylparaben, sodná sůl propylparabenu, morelové aroma, sodná sůl sacharinu, čištěná voda.
Indikační skupina
Antianemikum.
Co je FERPLEX?
Léčivou látkou přípravku je sukcinylkasein železitý, který obsahuje trojmocné železo.
Kdy se FERPLEX užívá?
Přípravek se užívá při léčbě stavů spojených s nedostatkem železa v organismu, jako jsou některé druhy anemií (chudokrevnosti), způsobené nedostatečným přísunem železa nebo nedostatečným vstřebáváním železa nebo naopak zvýšenou ztrátou železa při krvácení, některé infekční choroby, těhotenství, kojení.
Kdy se FERPLEX nesmí užívat?
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo některou z pomocných látek obsažených v přípravku. Dále se přípravek nesmí užívat při onemocněních spojených s hromaděním železa v těle, jako hemosideróza, hemochromatóza, při anemiích, které mají jinou příčinu než nedostatek železa, při chronickém zánětu slinivky břišní, cirhóze jater.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás projeví teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Má FERPLEX nežádoucí účinky?
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, přesto se v ojedinělých případech mohou vyskytnout zažívací obtíže jako je průjem, zácpa, nevolnost, pálení žáhy, bolesti v nadbřišku.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Může FERPLEX ovlivňovat účinnost jiných léků?
Účinky přípravku FERPLEX a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku FERPLEX užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Deriváty železa mohou narušit vstřebávání nebo biologickou dostupnost tetracyklinů (antibiotikum), bisfosfonátů (přípravky k léčbě osteoporosy), chinolonů, penicilaminu, tyroxinu, levodopy, karbidopy, alfamethyldopy (přípravky k léčbě Parkinsonovy nemoci). FERPLEX by měl být podáván s dvouhodinovým odstupem po podání kteréhokoliv z uvedených přípravků. Chloramfenikol může oddálit odpověď na léčbu železem. Vstřebávání přípravku je zlepšeno současným podáním 200 mg kyseliny askorbové nebo sníženo při současném podávání s antacidy (přípravky snižující kyselost žaludeční šťávy).
Rovněž některé potraviny a káva a čaj ovlivňují vstřebávání železa ve střevě. Mléko a mléčné výrobky, vejce, špenát, celozrnné pečivo a potraviny s obsahem vlákniny je třeba jíst nejdříve 2 hodiny po požití přípravku FERPLEX.
Jak se užívá FERPLEX?
Přesné dávkování určí vždy lékař!
Dospělí: Přípravek se obvykle užívá denně v dávce 1-2 lahvičky roztoku rozdělené do 2 dílčích dávek, nejlépe před jídlem.
Děti: Obvyklá dětská denní dávka je 1,5 ml/kg /den (nebo 4 mg Fe 3+ /kg/den). Podává se stejně jako u dospělých ve 2 dílčích dávkách, podaných nejlépe před jídlem.
Způsob podání: U dětí, u kterých jednotlivá dávka nedosahuje 40 mg se musí obsah lahvičky rozdělit na potřebný počet dávek.

Zvláštní upozornění
Léčebná kúra by neměla trvat déle než 6 měsíců s výjimkou přetrvávajícího krvácení, prodlouženého silného menstruačního krvácení a těhotenství.
Přípravek obsahuje mléčné proteiny, proto musí být podáván s opatrností pacientům trpícím nesnášenlivostí mléčných proteinů, kteří mohou mít alergickou reakci.
FERPLEX obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnou dědičnou nesnášenlivostí fruktosy nesmí tento přípravek užívat.
FERPLEX obsahuje parabeny, které mohou vyvolat pozdní alergické reakce.
Předávkování:
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se pokuste vyvolat zvracení a ihned vyhledejte lékaře.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
10 lahviček o obsahu 15 ml
Datum poslední revize
8.8. 2007

Recenze

Recenze produktu FERPLEX 10X15ML Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FERPLEX 10X15ML Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze