Lékárna.cz
Hledat

EXSPOT spot on 6x1 ml

Veterinární léčivý přípravek
EXSPOT spot on 6x1 ml

Permetin pro psy pro léčbu napadení blechami, klíšťaty a pakomáry

Více informací

Nejčastěji nakoupené společně

Do košíku
Do košíku

EXSPOT spot on 6x1 ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Exspot 715 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on

 

1.      JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Schering-Plough Ltd.

Breakspear Road South

Harefield, Uxbridge Middlesex

United Kingdom

 

2.      NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Exspot 715 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on

Permethrinum

 

3.      OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Pipeta (1 dávka) obsahuje:

 

Léčivá látka:                                                                                                                         

Permethrinum 40:60 (cis : trans)         715 mg

Pomocné látky:

Methoxypropanol                                q.s. 1 ml

 

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

Čirý, jantarový roztok.

 

4.      INDIKACE

Léčba a prevence ektoparazitóz vyvolaných blechami, klíšťaty a pakomáry (Phlebotomus perniciosus). Exspot zabíjí blechy a klíšťata a zajišťuje ochranu vůči reinfestaci asi po dobu 4 týdnů po aplikaci. Proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus) má repelentní účinek po dobu 3-4 týdnů a insekticídní účinek po dobu 2 týdnů.

 

5.      KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u štěňat mladších 2 týdny. Nepoužívat u koček. Přípravek je pro kočky jedovatý. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na pomocnou látku.

 

6.      NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nepoužívat u štěňat mladších 2 týdny. Nepoužívat u koček. Přípravek je pro kočky jedovatý. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na pomocnou látku.Výjimečně může dojít k přechodnému podráždění v místě aplikace. Po podání přípravku byly rovněž v ojedinělých případech u psů pozorovány nervové příznaky. V těchto případech omyjte psa šamponem a vyhledejte veterinárního lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.      CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes

 

8.      DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K nakapání na kůži – spot-on.

1 pipeta u psů do 15 kg ž.hm. včetně.

2 pipety u psů nad 15 kg ž.hm.

 

Způsob podání:

 

Otevřete jeden sáček a vyjměte pipetu.

 

Krok 1: Pro snadnější aplikaci by zvíře mělo stát. Jednou rukou držte pipetu ve svislé poloze směrem od obličeje a druhou rukou odlomte špičku ohnutím a přehýbáním zpátky na sebe.

Krok 2: Rozhrňte srst, až uvidíte kůži a umístěte špičku pipety na kůži mezi lopatkami psa.

Krok 3a (psi do15 kg ž.hm. včetně): Aplikujte celý obsah přímo na kůži pevným zmáčknutím pipety.

Krok 3b (psi těžší nad 15 kg ž.hm.): Rozhrňte srst, až uvidíte kůži a umístěte špičku pipety na kůži mezi lopatkami psa.

Aplikujte celý obsah přímo na kůži pevným zmáčknutím pipety. Stejným způsobem aplikujte další pipetu na kořen ocasu.

Vyhněte se aplikaci na srst. Vyvarujte se přímého kontaktu s přípravkem

 

9.      POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek chrání před blechami a klíšťaty po dobu asi 4 týdnů, proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus) má repelentní účinek po dobu 3-4 týdnů a insekticídní účinek po dobu 2 týdnů. Potom je nutno aplikaci opakovat. V případech, kdy psi po ošetření značně promoknou nebo jsou šamponováni musí být ošetřeni znovu.Intervaly mezi aplikacemi produktu musí být nejméně 7 dní. 

Blechy domácích zvířat často zamořují zvířecí košíky, lože a pravidelná místa odpočinku, stejně tak koberce a měkký nábytek, které by měly být ošetřeny vhodným insekticidem a pravidelně vysávány.

 

10.    OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

11.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

 

12.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních

chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé.

 

Vyhněte se aplikaci na srst.

Nevtírejte do kůže.

Vyhněte se podání přípravku na místa s poraněnou kůží.

Zamezte plavání ošetřeným psům po dobu 12 hodin po aplikaci.

Nepodávat současně s jiným ektoparazitikem.

Použití přípravku u nemocných a oslabených psů, gravidních a laktujících fen konzultujte

s veterinárním lékařem.

 

Přípravek nepoužívejte u koček. Přípravek je pro kočky jedovatý. Jeho podání kočkám může vést až k jejich úhynu. Je důležité zabezpečit, abychom nečesali kočky stejným kartáčem jako psy. Dále je důležité zajistit, aby kočky neolizovaly místo aplikace na ošetřených psech. Jestliže se toto přihodí, oddělte zvířata a navštivte veterinárního lékaře. 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vyhněte se přímému kontaktu s přípravkem. Vyvarujte se kontaminace kůže a očí. Omyjte si ruce po použití přípravku. Potřísněná místa ihned opláchněte dostatečným množstvím vody. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem několikrát po sobě (např. v psincích), by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z rukavic, neoprénu nebo nitrilu o minimální tloušťce 0,3 mm. Nedotýkejte se místa aplikace po 3-6 hodin po aplikaci. Z tohoto důvodu upřednostňujte aplikaci večer. Ošetření psi by neměli spát s lidmi, zejména dětmi. V případě alergické reakce vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

13.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

 

14.    DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

 

15.    DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek – platí pouze pro balení 1 a 2 pipety.

Velikost balení:

  • 1 pipeta
  • 2 pipety
  • 3 pipety
  • 4 pipety
  • 6 pipet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Informace o produktu

Výrobce:
Kód výrobku:
367222
Kód EAN:
8713184119124
Držitel rozhodnutí:

EXSPOT spot on 6x1 ml

EXSPOT spot on 6x1 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Oblíbené produkty v kategorii

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.