Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 12206
Kód EAN: 8595116520808
Kód SÚKL: 42613
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Přípravek se užívá u různých stavů spojených s chorobně vzniklým nebo zvýšeným krvácením. Jde např. o poruchy regulace krevní srážlivosti, místní chorobná krvácení zažívacího traktu, močových cest nebo dělohy, krvácení po malých operačních výkonech v oblasti horních cest dýchacích a podobně. Exacyl je vhodný pro dospělé i děti.

Příbalový leták1/2

sp.zn. sukls102836/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro použití, čtěte pozorně!

EXACYL
potahované tablety
(Acidum tranexamicum)

Držitel registračního rozhodnutí
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Sofarimex, Cacém, Portugalsko
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Rzeszów, Polsko

Složení
Léčivá látka: Acidum tranexamicum 500 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: Jádro tablety: pšeničný škrob, magnesium-stearát, sacharosa
Potahová vrstva: roztok methakrylátového kopolymeru E 12,5%, karnaubský vosk.

Indikační skupina
Antifibrinolytikum.

Charakteristika
Kyselina tranexamová snižuje chorobně vzniklé nebo zvýšené krvácení. Látka ovlivňuje některé
faktory regulace krevní srážlivosti.

Indikace
Přípravek se užívá u různých stavů spojených s chorobně vzniklým nebo zvýšeným krvácením. Jde
např. o poruchy regulace krevní srážlivosti, místní chorobná krvácení zažívacího traktu, močových
cest nebo dělohy, krvácení po malých operačních výkonech v oblasti horních cest dýchacích a
podobně. EXACYL je vhodný pro dospělé i děti.

Kontraindikace
Přípravek nelze užívat při přecitlivělosti na kyselinu tranexamovou a ostatní látky obsažené v
přípravku. Dále není EXACYL možno podávat při stavech s chorobnou tvorbou krevních sraženin (i
proběhlých v minulosti) a při těžké ledvinové nedostatečnosti. EXACYL dále není vhodný pro
pacienty, u kterých se někdy vyskytly křečové stavy. Pokud se u Vás kterýkoli z uvedených stavů
objeví teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky
Velmi vzácně byly hlášeny tyto nežádoucí příhody: nevolnost, zvracení nebo průjem, slabost
s poklesem tlaku spolu se ztrátou vědomí nebo bez ní (obvykle po příliš rychlé intravenózní injekci,
výjimečně po perorálním podání), trombóza (tvorba krevních sraženin v cévách), křeče. Může se
objevit reakce z přecitlivělosti včetně anafylaxe (celková alergická reakce s postižením více systémů a
rychlým rozvojem). Při případném výskytu těchto nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
přípravku poraďte s lékařem.

Interakce
Účinky kyseliny tranexamové a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo


2/2
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete užívat zároveň s EXACYLEM
nějaký volně prodejný přípravek, poraďte se svým lékařem.

Dávkování
Dávkování je individuální a vždy je stanovuje lékař. Dospělí obvykle užívají 4 - 8 tablet (2 4 g) za
24 hodin rozděleně ve 2 - 4 denních dávkách. U dětí je běžná dávka kolem 20 mg/kg tělesné váhy
denně, údaje o účinnosti, dávkování a bezpečnosti v těchto indikacích jsou však omezené. U pacientů s
ledvinovou nedostatečností lehčího a středního stupně je nutno dávku snížit v závislosti na výsledcích
laboratorního vyšetření. Tablety se užívají nejlépe po jídle, polykají se nerozkousané a zapíjejí sklenicí
vody. Pokud náhodou vynecháte dávku, užijte ji co nejdříve, ale ne jako dvojnásobek dávky příští.

Upozornění
Při podávání přípravku u krvácení ledvinového původu nelze vyloučit omezení nebo blokádu odtoku
moči v důsledku vzniku krevní sraženiny v močovodu.
Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku krevních sraženin v cévách je třeba pacientkám užívajícím
perorální antikoncepci podávat tento přípravek s velkou opatrností a musí být předem prověřeny
všechny rizikové faktory
Při renální insuficienci vedoucí k riziku akumulace látky v organismu je třeba snížit dávkování, podle
hladiny kreatininu v séru.
V těhotenství a v období kojení se užívání tohoto přípravku nedoporučuje. Lze ho tedy podávat jen
výjimečně a s výslovným souhlasem lékaře.
Předávkování kyselinou tranexamovou je velmi nepravděpodobné, nicméně pokud dojde k
náhodnému požití většího množství tablet, zvláště dítětem, poraďte se se svým lékařem.
Vhodný pro pacienty s celiakií. Pacienti s alergií na pšenici by neměli užívat tento léčivý přípravek.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem než začnete tento
léčivý přípravek užívat.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25oC.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20 potahovaných tablet

Datum revize textu
4.9.2013

Recenze

Recenze produktu EXACYL 20X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EXACYL 20X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze