Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

ESTRAHEXAL 25 6X2MG Náplast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19371

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN
Kód výrobku: 19371
Kód EAN: 4030855013548
Kód SÚKL: 47045
Držitel rozhodnutí: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN
K čemu se používá přípravek Estrahexal? Estrahexal 25, 50, 100 je určen k léčbě klimakterických obtíží u žen po menopauze a k prevenci obtíží z vyhasnutí funkce vaječníků; jde o tyto obtíže: návaly horka, návaly pocení, projevy ochabování orgánů močových cest a ženského pohlavního ústrojí. Dále je určen k náhradě hormonů po chirurgickém odstranění vaječníků. Samotný přípravek Estrahexal bez doplnění dalším ženským pohlavním hormonem ze skupiny tzv. gestagenů lékař předepíše pouze ženám, kterým byla chirurgicky odstraněna děloha. Estrahexal 50, 100 Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo se jiná léčba ukázala jako neúčinná, může být léčivý pžípravek použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti. Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměla byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

sp.zn.sukls110720/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

ESTRAHEXAL 25 
ESTRAHEXAL 50 

 transdermální náplast 

estradiolum hemihydricum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.  

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
 
1. 

Co je přípravek ESTRAHEXAL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ESTRAHEXAL používat  

3.     Jak se přípravek ESTRAHEXAL používá 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

5.     Jak přípravek ESTRAHEXAL uchovávat 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek  ESTRAHEXAL a k čemu se používá 

 

ESTRAHEXAL je přípravek hormonální substituční terapie (HRT) ve formě náplasti s obsahem 
ženského pohlavního hormonu estradiolu. 

ESTRAHEXAL 25, 50  je určen k léčbě klimakterických obtíží u žen po menopauze a k prevenci 
obtíží  z  vyhasnutí  funkce  vaječníků;  jde  o  tyto  obtíže:  návaly  horka,  návaly  pocení,  projevy 
ochabování  orgánů  močových  cest  a  ženského  pohlavního  ústrojí.  Dále  je  určen  k  náhradě 
hormonů po chirurgickém odstranění vaječníků. 

Samotný  přípravek  ESTRAHEXAL  bez  doplnění  dalším  ženským  pohlavním  hormonem  ze 
skupiny tzv. gestagenů lékař předepíše pouze ženám, kterým byla chirurgicky odstraněna děloha. 

 
ESTRAHEXAL 50   

Pokud  máte  zvýšené  riziko  zlomenin  kvůli  osteoporóze  (řídnutí  kostí),  a  nemůžete  být  léčena 
jinou  formou,  nebo  se  jiná  léčba  ukázala  jako  neúčinná,  může  být  léčivý  přípravek  použit  také 

k preventivní  léčbě  osteoporózy.  Váš  lékař  by  měl  s Vámi  zvážit  všechny  pro  Vás  vhodné 
možnosti. 

Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměla byste jej dát nikomu jinému. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ESTRAHEXAL používat  

 
Anamnéza a pravidelné kontroly  
Použití HRT nese rizika, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda zahájit léčbu nebo 
pokračovat v užívání.  
Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků nebo operace) 
jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, rizika používání HRT mohou být různá. 
Prosím, poraďte se se svým lékařem.  
Dříve než začnete (nebo znovu začnete) užívat HRT, lékař se Vás bude ptát na Vaši vlastní a 
rodinnou zdravotní historii. Váš lékař se může rozhodnout provést vyšetření. To může zahrnovat 
vyšetření Vašich prsou a /nebo interní vyšetření, pokud je to nutné.  
Poté, co jste začala s používáním přípravku ESTRAHEXAL, měla byste chodit k lékaři na 
pravidelné kontroly (nejméně jednou za rok). Na těchto kontrolách se svým lékařem poraďte o 
možných přínosech a rizicích používání přípravku ESTRAHEXAL.  
Pravidelně podstupujte vyšetření prsu, podle doporučení lékaře. 
 
Nepoužívejte přípravek ESTRAHEXAL:  

Nepoužívejte  ESTRAHEXAL,  pokud  se  Vás  týká  následující.  Pokud  si  nejste  jisti  některým  z  níže 
uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete ESTRAHEXAL používat. 
Nepoužívejte ESTRAHEXAL:

 

  jestliže  jste  alergická  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6)

;

 

  pokud máte nebo jste měla rakovinu prsu, nebo máte-li podezření na toto onemocnění

;

 

  jestliže máte rakovinu citlivou na estrogeny, jako je rakovina endometria (děložní výstelky), 

nebo pokud máte podezření na toto onemocnění

;

   

  jestliže máte nevysvětlitelné krvácení z pochvy nejasného původu

;

 

   máte-li nadměrné zesílení sliznice dělohy (hyperplazie endometria), které není léčeno

;

 

  pokud máte nebo jste někdy měla krevní sraženiny v cévách (trombózu), například v nohou 

(hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie)

;

 

  máte-li poruchu srážlivosti krve (např. nedostatek proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu)

;

 

  pokud máte nebo jste nedávno měli onemocnění  způsobené krevními sraženinami v cévách, 

např. srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo anginu pectoris

;

 

  pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a Vaše jaterní testy se nevrátily k normálu

;

 

  pokud máte vzácnou krevní poruchu s názvem "porfyrie", která se dědí. 

 

Pokud  se  u  Vás  některý  z  výše  uvedených  stavů  objeví  poprvé  při  používání  přípravku 
ESTRAHEXAL, přestaňte ho okamžitě používat a poraďte se s lékařem.

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ESTRAHEXAL je zapotřebí  
Pokud se u Vás někdy vyskytl některý z následujících problémů, informujte svého lékaře před 
zahájením léčby, protože tyto obtíže se mohou vrátit nebo zhoršit během léčby přípravkem 
ESTRAHEXAL. Pokud ano, měla byste svého lékaře navštěvovat častěji kvůli kontrolám:  
 
• myomy uvnitř dělohy;  

• růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie 
endometria) v anamnéze;  
• zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz "Krevní sraženiny v cévách (trombóza)");  
• zvýšené riziko vzniku rakoviny citlivé na estrogen (např. pokud matka, sestra nebo babička měly 
rakovinu prsu);  
• vysoký krevní tlak;  
• jaterní poruchy, jako je benigní nádor jater;  
• cukrovka;  
• žlučové kameny;  
• migréna nebo těžké bolesti hlavy;  
• onemocnění imunitního systému, který postihuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus 
erythematosus, SLE);  
• epilepsie;  
• astma;  
• onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza);  
• velmi vysoká úroveň tuků (triglyceridů) v krvi;  
• zadržování tekutin v důsledku srdečních potíží nebo onemocnění ledvin.  
 
Přestaňte používat přípravek ESTRAHEXAL a ihned se poraďte s lékařem  
Pokud zaznamenáte cokoli z následujícího při používání HRT:  
• některou z podmínek uvedených v bodě "Nepoužívejte přípravek ESTRAHEXAL“.  
• zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). Toto mohou být příznaky jaterní nemoci.  
• velké zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolesti hlavy, únava, závratě).  
• migrény, bolesti hlavy, ke kterým u Vás došlo poprvé.  
• pokud otěhotníte.  
• pokud zaznamenáte příznaky krevních sraženin, jako jsou: bolestivý otok a zarudnutí nohy, náhlá 
bolest na hrudi, dýchací potíže.  
 
Další informace najdete v bodě "Krevní sraženiny v cévách (trombóza)“. 

 

Poznámka:  ESTRAHEXAL  není  antikoncepční  přípravek.  Pokud  je  to  méně  než  12  měsíců  od 
poslední  menstruace  nebo  je  Vám  méně  než  50  let,  musíte  stále  používat  další  antikoncepci  k 
zabránění otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem. 

 

 

HRT a rakovina  
 
Nadměrné zbytnění děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice 
(rakovina endometria) 
 
Vzhledem k pouze estrogenové HRT je zvýšeno riziko nadměrného zesílení sliznice dělohy 
(hyperplazie endometria) a rakoviny děložní sliznice (endometria).  
Užívání progestogenu současně s estrogenem po dobu nejméně 12 dnů každého 28denního cyklu Vás 
před tímto rizikem ochrání. Pokud stále máte dělohu, lékař Vám progestogen předepíše. Pokud Vám 
byla děloha odstraněna (podstoupila jste hysterektomii), poraďte se se svým lékařem, zda můžete tento 
přípravek bezpečně používat bez progestogenu.  
Srovnejte  
U žen, které ještě mají dělohu a které neužívají HRT, bude v průměru u 5 žen z 1000 diagnostikován 
karcinom endometria ve věku mezi 50 a 65 let.  
U žen ve věku 50 až 65 let, které ještě mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HRT, bude 
rakovina endometria diagnostikována u 10 až 60 žen z 1000 (tj. dalších 5 až 55 případů), v závislosti 
na dávce a délce užívání.  
 
Neočekávané krvácení  

Při používání přípravku ESTRAHEXAL budete krvácet jednou za měsíc (tzv. krvácení z vysazení). 
Avšak, pokud u Vás dojde k neočekávanému krvácení nebo špinění mimo pravidelné měsíční 
krvácení, které:  
• přetrvává déle než 6 měsíců,  
• začne poté, co jste ESTRAHEXAL používala déle než 6 měsíců,  
• se objeví po ukončení léčby ESTRAHEXALem  
navštivte svého lékaře co nejdříve. 
 

Rakovina prsu 
Důkazy nasvědčují tomu, že kombinace estrogen-progestogen a možná i pouze estrogenová HRT 
zvyšuje riziko rakoviny prsu. Míra rizika závisí na tom, jak dlouho budete HRT užívat. Další 
riziko bude zřejmé během několika let. Vše se však vrací k normálu během několika let (nejvíce 
5) po ukončení léčby. 
U žen, kterým byla děloha odstraněna a které používají pouze estrogenovou HRT po dobu 5 let, je 
uváděno jen malé nebo žádné zvýšení rizika rakoviny prsu. 
Srovnejte 
U žen ve věku 50 až 79 let, které neužívají HRT, bude karcinom prsu diagnostikován v průměru u 
9 až 17 žen z 1000 během 5 let. U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-gestogenní 
HRT po dobu 5 let, to bude u 13 až 23 případů z 1000 (tj. dalších 4 - 6 případů). 
Pravidelně kontrolujte Vaše prsa. Navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli změny, 
jako jsou: 

• důlky v kůži, 
• změny na bradavce, 
• hrudky, které můžete vidět nebo cítit. 

Navíc, pokud je Vám nabídnuto mamografické vyšetření, měla byste ho podstoupit, Pro 
mamografické vyšetření je důležité, abyste informovala zdravotní sestru /zdravotnického 
pracovníka, který Vám bude provádět rentgen, že používáte HRT, protože tento lék může zvýšit 
hustotu prsní tkáně, což může ovlivnit výsledek mamografie. Tam, kde je zvýšená hustota prsní 
tkáně, nemusí být při mamografii rozpoznány všechny uzlíky. 
 
Karcinom vaječníků (ovarií)  
Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění 
prsu. Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno 
s mírně zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků.  
Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až 
54 let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků.  U 
žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 
1 případ navíc). 
 

Vliv HRT na srdce a krevní oběh  
 
Krevní sraženiny v cévách (trombóza)  
Riziko vzniku krevních sraženin v žilách je asi 1,3-3krát vyšší u uživatelek HRT než u žen, které HRT 
neužívají, zvláště v prvním roce léčby.  
Krevní sraženiny mohou být závažné, a pokud se sraženina dostane do plic, může způsobit bolesti na 
hrudi, dušnost, mdloby nebo dokonce smrt.  
Pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny se zvyšuje s věkem a v případě, že se Vás týká některý z 
následujících bodů. Informujte prosím svého lékaře, pokud se Vás některá z těchto situací týká:  
• Jste delší dobu neschopni chůze z důvodu velké operace, zranění nebo nemoci (viz také bod „Pokud 
potřebujete operaci“).  
• Trpíte velkou nadváhou (BMI > 30 kg/m

2

).  

• Máte poruchu srážlivosti krve, která vyžaduje dlouhodobou léčbu lékem užívaným k prevenci vzniku 
krevních sraženin.  

• Pokud některý z Vašich blízkých příbuzných někdy měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném 
orgánu.  
• Máte systémový lupus erythematosus (SLE).  
• Máte rakovinu.  
Pokud se objeví příznaky krevní sraženiny, viz bod "Přestaňte používat přípravek ESTRAHEXAL a 
ihned se poraďte s lékařem".  
Srovnejte  
U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se v průměru u 4 až 7 žen z 1000 v průběhu 5 let očekává 
vznik krevní sraženiny v cévách.  
U žen ve věku 50 let, které užívaly estrogen-gestogenovou HRT více než 5 let, to je 9 až 12 případů z 
1000 (tj. dalších 5 případů).  
U žen ve věku 50, kterým byla odstraněna děloha a užívaly pouze estrogenovou HRT více než 5 let, to 
bude 5 až 8 případů z 1000 uživatelek (tj. 1 extra případ). 
  
Onemocnění srdce (infarkt)  
Neexistuje žádný důkaz, že by HRT zabraňovala infarktu.  
Ženy nad 60 let, které užívají estrogen-gestogenovou HRT, jsou o něco více vystaveny riziku výskytu 
srdečních chorob, než ty které HRT neužívají.  
U žen, kterým byla odstraněna děloha a které užívají pouze estrogenovou terapii, není zvýšené riziko 
rozvoje srdečních onemocnění. 

 

Cévní mozková příhoda  
Riziko vzniku cévní mozkové příhody je asi 1,5 krát vyšší než u žen, které HRT neužívají. Počet 
případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HRT se zvyšuje s věkem.  
Srovnejte  
U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se očekává, že v průběhu 5 let může k cévní mozkové 
příhodě dojít v průměru u 8 žen z 1000. U žen ve věku 50 let, které užívají HRT, to bude po dobu 5 let 
u 11 případů z 1000 (tj. další 3 případy).  
 
Jiné stavy  
HRT nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy vyššího rizika ztráty paměti u žen, které začaly užívat 
HRT po 65. roce věku. Poraďte se prosím se svým lékařem.

 

 
Další léčivé přípravky a přípravek ESTRAHEXAL 
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku ESTRAHEXAL. To může vést k nepravidelnému 
krvácení. Týká se to následujících léků: 
• léky na epilepsii (jako jsou fenobarbital, fenytoin a karbamazepin), 
• léky na tuberkulózu (jako jsou rifampicin, rifabutin), 
• léky proti viru HIV (jako jsou nevirapine, efavirenz, ritonavir a nelfinavir), 
• rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou. 
Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno 
užívali a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků a 
jiných přírodních produktů. 
 
Laboratorní testy 
Pokud budete potřebovat vyšetření krve, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že 
používáte ESTRAHEXAL, protože tento lék může ovlivnit výsledky některých testů. 
 
Těhotenství a kojení: 

ESTRAHEXAL  je  určen  pouze  pro  použití  u  žen  po  menopauze.  Pokud  otěhotníte,  přestaňte 
ESTRAHEXAL užívat a kontaktujte svého lékaře. 

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:  

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

  
3. Jak se přípravek  ESTRAHEXAL používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Jaké množství přípravku ESTRAHEXAL máte používat a jak často? 

K  zahájení  a  pokračování  léčby  Vám  lékař  předepíše  co  nejnižší  dávku  k  léčbě  příznaků  po  co 
nejkratší období. 

Sílu přípravku (tj. zda užívat přípravek ESTRAHEXAL 25 nebo 50)  Vám určí 

lékař. Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, přípravek ESTRAHEXAL přikládejte 2krát týdně, tj. 
novou náplast přiložíte střídavě vždy za 3 a pak za 4 dny. 

Jak a kdy máte používat přípravek ESTRAHEXAL? 

1. Jednotlivé náplasti jsou baleny zvlášť.  Těsně před aplikací  natrhněte ochrannou obálku  jedné 

jednotlivé náplasti na jednom z míst, označených u dvou rohů obálky, a opatrně odtrhněte okraj 
obálky; náplast vyjměte z obalu opatrně tak, aby se nepoškodila. 

2. Náplast opatrně ohýbejte v perforovaném zářezu opakovaně sem a tam tak dlouho, až se většina 

krycí folie podle zářezu oddělí od lepící plochy vlastní eliptické náplasti. Tuto část krycí folie 
uchopte  za  jeden  z  okrajových  hrotů,  který  se  při  ohýbání  uvolnil,  a  tuto  část  krycí  folie  z 
náplasti stáhněte. 

3. Uvolněnou část lepivé plochy náplasti přiložte na zdravé a dobře očištěné místo na kůži zadní 

plochy hýždí. 

4.  Zbývající  dosud  překrytou  část  náplasti  lehce  nadzvedněte  a  opatrně  odstraňte  zbývající  část 

krycí folie; pak náplast přilepte celou plochou na kůži. 

5. Bezprostředně po nalepení celou plochu náplasti asi 10 sekund pevně přitlačujte plochou rukou 

na kůži. 

6. Pro každé další přiložení náplasti volte nové, dosud nepoužité místo na kůži. Náplast nesmíte 

nalepovat na prsy. 

Náplast je třeba chránit před přímým slunečním světlem. 

Při manipulaci je třeba vyhnout se dotyku s lepící plochou. 

Bezprostředně před nalepením náplasti nesmíte na příslušné místo kůže nanášet žádnou mast. 

Správně přiložená náplast zůstává pevně přilepená také při koupání, sprchování a různých typech 
tělesné  aktivity.  Pokud  by  se  při  koupeli  v  horké  vodě  nebo  v  sauně  náplast  odlepila,  je  třeba 
použít novou náplastodlepenou náplast znova nepřilepujte. 

Jak dlouho máte ESTRAHEXAL používat? 
ESTRAHEXAL se má používat jen po dobu nezbytně nutnou.  
Obvykle budete ESTRAHEXAL  používat po dobu několika měsíců nebo déle. Pomůže Vám  to 
k překonání projevů po menopauze a k prevenci řídnutí kostí.  
Pravidelně byste měla chodit na kontrolu k lékaři, který posoudí přínos a riziko léčby a také zváží, 
zda i nadále máte náplasti užívat.  

 
Jestliže jste zapomněla použít ESTRAHEXAL 
Jestliže  zapomenete  náplast  vyměnit,  udělejte  to,  jakmile  si  vzpomenete.  Je  jedno,  který  den  to 
bude, dále pokračujte podle dávkovacího rozvrhu.  
 
Jestliže jste použila více přípravku ESTRAHEXAL než jste měla 
Vzhledem ke způsobu aplikace náplasti ESTRAHEXAL je předávkování nepravděpodobné. 
 
Pokud používáte ESTRAHEXAL 
Musíte  chodit  pravidelně  na  lékařskou  prohlídku  (tj.  nejméně  jednou  za  rok).  U  některých 
pacientek může být nutná častější kontrola. S lékařem byste se měla poradit o úpravě dávkování 
nebo o pokračování léčby.  
Pokud užíváte HRT, doporučuje se, stejně jako u všech žen, pravidelné vyšetření prsů, stejně jako 
samovyšetřování,  o  kterém  Vás  lékař  poučí.  Toto  je  prevence  proti  nežádoucímu  účinku  HRT. 
V případě podezření se poraďte s lékařem.  
Lékaře  informujte  také  o  plánované  operaci.  Pokud  musíte  jít  neočekávaně  do  nemocnice, 
informujte  lékaře,  který  Vás  přijímá,  že  používáte  ESTRAHEXAL.  Riziko  vzniku  krevních 
sraženin  v žilách  může  být  dočasně  zvýšeno,  jako  výsledek  operace,  závažného  poranění  nebo 
prodlouženého pobytu na lůžku. Léčba přípravkem ESTRAHEXAL smí být obnovena, teprve až 
jste plně mobilní.  
Pokud si myslíte, že Vám léčba nepomáhá, nebo se při používání náplastí ESTRAHEXAL necítíte 
dobře, poraďte se s lékařem. 
Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
 
4. Možné nežádoucí účinky 
  
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

U žen užívajících HRT byla (ve srovnání se ženami, které HRT neužívají) častěji zaznamenána 
následující onemocnění:  
• rakovina prsu,  
• nadměrné zbytnění nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria),  
• rakovina vaječníku,  
• krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (žilní tromboembolismus),  
• onemocnění srdce,  
• cévní mozková příhoda,  
• možná ztráta paměti pokud je léčba HRT zahájena po 65. roce věku.  
 
Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

 

 

Při používání přípravku ESTRAHEXAL a jiných přípravků HRT byly zaznamenány následující 
nežádoucí účinky:

 

 
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100

  změny tělesné hmotnosti 
  bolest hlavy 

  bolest břicha 
  nevolnost 
 

pocit zvýšeného břišního tlaku a objemu

 

  vyrážka, svědění 
  děložní/vaginální krvácení včetně špinění 

 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) 

  reakce z přecitlivělosti 
  deprese 
  závrať 
  poruchy zraku 
  bušení srdce (palpitace) 
  trávicí obtíže (dyspepsie) 
  výskyt bérců na kůži (Erythema nodosum), kopřivka 
  bolest prsou, citlivost prsou 
  edém (nadměrné množství vody v oběhu či tkáních) 

 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000

  úzkost 
  snížení libida nebo zvýšení libida 
  migréna 
  nesnášenlivost kontaktních čoček 
  nadýmání, zvracení 
  nadměrné ochlupení u žen (hirsutismus), akné 
  svalové křeče 
  bolestivá menstruace, vaginální výtok, syndrom připomínající premenstruační syndrom 
  zvětšení prsů 
  únava 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000

  anafylaktoidní reakce   
  krevní sraženina (embolie), hypertenze, rozšíření žil (varixy)  
  abnormální hodnoty jaterních testů, cholestatická žloutenka 
  kontaktní dermatitida, poruchy pigmentace, svědění, vyrážka 
  bolesti končetin 

 

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit

  nervozita 
  afektivní labilita 
  tvorba žlučových kaménků, průjem, poruchy žlučníku   
  ztráta vlasů, žlutohnědá kožní skvrna  
  bolesti v zádech 
  zvětšení dělohy, nezhoubný nádor dělohy (leiomyom uteru) 

 

 

Výše uvedené příznaky jsou závažné a vyžadují naléhavou lékařskou pomoc. 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
5. Jak přípravek ESTRAHEXAL uchovávat 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu! 

Jak dlouho můžete uchovávat přípravek ESTRAHEXAL po otevření? 

Po otevření obálky s náplastí náplast ihned přiložte. 

Přípravek ESTRAHEXAL uchovávejte při teplotě do 30 

o

C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte 

před mrazem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek ESTRAHEXAL obsahuje 

Léčivou látkou je estradiolum hemihydricum 2,066 mg (odpovídá estradiolum 2,00 mg) v jedné 
náplasti (transdermálním terapeutickém  systému) rozměru 10 cm2, což odpovídá uvolňování 25 
mikrogramů estradiolu denně. 

Léčivou  látkou  je  estradiolum  hemihydricum  4,13  mg  (odpovídá  estradiolum  4,00  mg)  v jedné 
náplasti (transdermálním terapeutickém  systému) rozměru 20 cm2, což odpovídá uvolňování 50 
mikrogramů estradiolu denně. 

Dalšími složkami jsou akrylátový kopolymer, pegoterát, tokoferol alfa D. 
 
Jak přípravek ESTRAHEXAL vypadá a co obsahuje toto balení 
 
ESTRAHEXAL 25: 6, 18 nebo 24 náplastí 
ESTRAHEXAL 50: 6, 18 nebo 24 náplastí 
  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 

 

Výrobce 

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  26.5.2016 
 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu ESTRAHEXAL 25 6X2MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu ESTRAHEXAL 25 6X2MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám