Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na játra a žlučník

SANOFI Essentiale Forte N 100 tvrdých tobolek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 100985

Lék pro zlepšení subjektivních obtíží u jaterních onemocnění, úpravu rovnováhy krevních tuků, stabilizaci žluči.

Více informací

345 Kč

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 24. 9.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 24. 9.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SANOFI Essentiale Forte N 100 tvrdých tobolek

Lék pro zlepšení subjektivních obtíží u jaterních onemocnění, úpravu rovnováhy krevních tuků, stabilizaci žluči.

sp. zn. sukls44965/2015

                                             Příbalová informace: informace pro uživatele

                                                       Essentiale forte N
                                                          tvrdé tobolky
                                               Phospholipida sojae praeparata

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Essentiale forte N a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Essentiale forte N užívat
3. Jak se přípravek Essentiale forte N užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Essentiale forte N uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Essentiale forte N a k čemu se používá

Přípravek obsahuje tzv. esenciální (základní) fosfolipidy, které jsou součástí buněčných membrán. Při jaterních onemocněních, u kterých dochází k poruše metabolismu v jaterních buňkách, jsou takto podané fosfolipidy přednostně využity jaterními buňkami a zabudovány do jejich buněčné membrány. Přípravek podporuje následující děje

  • Normalizaci narušených funkcí a enzymatických aktivit jaterní buňky.
  • Uvolnění energetických zásob v jaterní tkáni.
  • Urychlení a podpora regenerace jaterních buněk.
  • Úpravu rovnováhy krevních tuků.
  • Stabilizaci žluči.

Přípravek Essentiale forte N se podává
Pro zlepšení subjektivních obtíží u jaterních onemocnění, která jsou způsobena toxicko- metabolickým poškozením jater (poškození jater provázející jaterní onemocnění nebo způsobené léky, alkoholem, chemickými látkami, otravou po požití hub). Toto poškození se může projevovat např. ztrátou chuti k jídlu a/nebo pocitem tlaku v pravém nadbřišku. Při zánětu jater (hepatitidě).

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let (o hmotnosti přibližně 43 kg) a dospělí. Vzhledem k nedostatečným údajům nesmí přípravek Essentiale forte N užívat děti mladší 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Essentiale forte N užívat

Neužívejte přípravek Essentiale forte N jestliže jste alergický(á) na sóju nebo na kteroukoli další složku přípravku uvedenou v bodě 6.1).

Upozornění a opatření
Léčba přípravkem Essentiale forte N nemůže zabránit poškození jater v důsledku užívání škodlivých látek (např. alkoholu). Sójový olej obsažený v přípravku může u citlivých jedinců vyvolat závažnou alergickou reakci.

Další léčivé přípravky a přípravek Essentiale forte N
Nelze vyloučit vzájemné působení přípravku Essentiale forte N a léčivých přípravků snižujících srážlivost krve (tzv. antikoagulancia). Z tohoto důvodu může být zapotřebí dávku antikoagulancia upravit. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete v nedávné době užívat.

Přípravek Essentiale forte N s jídlem, pitím a alkoholem
Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost
Vzhledem k charakteru léčivé látky lze přípravek užívat v období těhotenství a během kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Essenciale forte N neovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů ani rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Essentiale forte N obsahuje bezvodný etanol a čištěný sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju neužívejte tento léčivý přípravek. Přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

3. Jak se přípravek Essentiale forte N užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a dospívajících od 12 let obvykle 2 tvrdé tobolky (600 mg fosfolipidů ze sóji) v jednorázové dávce. Celková denní dávka jsou 2 tvrdé tobolky 3x denně
(1800 mg fosfolipidů ze sóji). Délka podávání přípravku není časově omezena, bez porady s lékařem však užívejte přípravek nejdéle po dobu 4 týdnů. Jestliže se během 2 týdnů příznaky nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Essentiale forte N
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Essentiale forte N, než jste měl(a)
Při předávkování, nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen. Při nutnosti užívání zvýšených dávek (pouze na doporučení lékaře!) se

  • Méně často (postižen více než 1 pacient z 1 000 a méně než 1 pacient ze 100) mohou vyskytnout - Žaludeční obtíže. Průjem a měkká stolice.
  • Velmi vzácně (postižen méně než 1 pacient z 10 000) se vyskytly -  Alergické reakce, jako je vyrážka a kopřivka. Rovněž bylo hlášeno svědění.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Essentiale forte N uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Essentiale forte N obsahuje
Léčivou látkou je phospholipida sojae praeparata (esenciální fosfolipidy) 300 mg v jedné tobolce. Pomocnými látkami v náplni tobolky jsou čištěný sójový olej, ztužený tuk, hydrogenovaný ricinový olej, bezvodý etanol, methoxyacetofenon, ethylvanilin. Pomocnými látkami v tobolce jsou želatina, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, červený oxid železitý, čištěná voda.

Jak přípravek Essentiale forte N vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Essentiale forte N jsou oválné tobolky barvy khaki s medově zbarvenou hmotou uvnitř. Popis obalu: Al/PVC/ PVDC blistr s 10 tvrdými tobolkami, krabička.
Velikost balení 50 nebo 100 tvrdých tobolek v jednom balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Kolín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.4.2015

 

Informace o produktu

Výrobce: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Značka: SANOFI
Kód výrobku: 100985
Kód EAN: 4030113617860
Kód SÚKL: 0125753
Držitel rozhodnutí: WINTHROP INDUSTRIE, TOURS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen k pomocné léčbě a prevenci všech forem akutních i chronických jaterních onemocnění, prevenci tvorby žlučových kamenů. Na doporučení lékaře je přípravek možné užívat v případech gestózy s jaterním postižením, psoriáze a nemoci z ozáření. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (18)

Recenze SANOFI Essentiale Forte N 100 tvrdých tobolek

Recenze od 18 uživatelů s celkovým hodnocením 91 %.

Přidat recenzi produktu

70 %

Patří mezi nejlepší léky na poškozená játra.

100 %

Asi nejlepší lék na játra.

100 %

Jo.

80 %

Zdá se že má pozitivní účinek při jaterních nemocech.

100 %

100 %

Doporučuji.

100 %

Výborný produkt,který užívám už několik let.

Játra v lepší kondici.
Na počátku řidší stolice,která asi po dvou týdnech vymizí.
80 %

Maximální spokojenost, musím užívat kvůli vysokým jaterním testům v těhotenství a naštěstí ještě s léky se jaterky drží a nestoupají :-) Jen ta cena..... :-(

100 %

Používám opakovaně

Regenerace jater
80 %

Beru jako lék! Chemická ochrana jater.

Diskuze

Diskuze SANOFI Essentiale Forte N 100 tvrdých tobolek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám