Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na nadýmání a plynatost

ESPUMISAN 100X40MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11410
Na obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Na obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu.

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: ESPUMISAN
Kód výrobku: 11410
Kód EAN: 4013054001998
Kód SÚKL: 86785
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Co obsahuje Váš lék?
Simethiconum 40 mg v 1 měkké tobolce.

Další látky obsažené v léku
Želatina, glycerol 85%, methylparaben, chinolinová žluť, oranžová žluť.

Indikační skupina
Protipěnivý prostředek, deflatulens.

Kdy se lék používá?
Všechny obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu, jako je zvýšený odchod střevních plynů konečníkem, nadýmání, pocit tlaku a plnosti v nadbřišku, nadměrným polykáním vzduchu a srdeční potíže vyvolané tlakem břicha v důsledku velkého nahromadění plynů v žaludku a střevech. Espumisan se používá také k přípravě na zobrazovací vyšetření (rentgenologická, ultrazvukem, atd.) v oblasti dutiny břišní.

Kdy byste neměli lék užívat
Přípravek nesmí používat pacienti přecitlivělí na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky nebyly dodnes při užívání přípravku Espumisan pozorovány (viz. také Upozornění).

Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu?
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Dávkování
Při zažívacích obtížích vyvolaných hromaděním střevních plynů v zažívacím traktu: Pokud neurčí lékař jinak, užívají obvykle dospělí, mladiství a děti starší 6 let 2 tobolky přípravku Espumisan 3-4krát denně. Délka léčby závisí na průběhu obtíží. Espumisan může být v případě potřeby užíván po delší časové období. Příprava k zobrazovacím vyšetřením (rentgenologickým, ultrazvukem): 2 tobolky 3krát denně den před prováděním vyšetření a 2 tobolky ráno v den plánovaného vyšetření.

Použití
Tobolky se užívají během jídla nebo po jídle, podle potřeby také na noc.

Upozornění
Pokud se zažívací obtíže vyskytnou opakovaně nebo přetrvávají, vyhledejte lékaře. Vysoké dávky glycerolu mohou vyvolat bolest hlavy, zažívací obtíže (podráždění žaludku) a průjem. 1 tobolka přípravku Espumisan obsahuje 9,67 mg glycerolu. Při užívání přípravku by se mohla objevit kopřivka, a to vzhledem k obsahu methylparabenu. Vyskytnout se mohou také opožděné alergické reakce jako kontaktní dermatitida. Ve vzácných případech se bezprostředně po podání vyskytuje kopřivka a bronchospazmus (zúžení průdušek). Upozornění Přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť (sunset yellow FCF - E110). Toto barvivo může u extrémně citlivých jedinců vyvolat alergické reakce včetně astmatu. Alergie se vyskytuje častěji u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na kyselinu acetylosalicylovou. Espumisan neovlivňuje reakční dobu. Po jeho podání není ovlivněna schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30 st. C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení
25, 50 a 100 měkkých tobolek ve skleněné nádobce nebo blistru.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp. zn. sukls16774/2015 
 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Espumisan 

40 mg, měkké tobolky 

simethiconum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  nebudete  cítit  lépe  do  3  dnů  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Espumisan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Espumisan užívat 

3. 

Jak se přípravek Espumisan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Espumisan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Espumisan je léčivý přípravek působící v trávicím traktu jako protipěnivý prostředek.  
 
Použití: 
-  k  léčbě  příznaků  zažívacích  obtíží  způsobených  plyny,  např.  plynatosti  (meteorismus)  a 

pocitu plnosti 

-  na  doporučení  lékaře  k  přípravě  na  vyšetření  v  oblasti  dutiny  břišní,  např. 

rentgenologickému a sonografickému vyšetření 

 
Espumisan je určen pro děti od 6 let, dospívající a dospělé. 
 
 
Obtíže  způsobené  plyny  mohou  být  také  známkami  funkčních  poruch  zažívacího  traktu  a 
projevovat se jako pocit tlaku a plnosti, předčasný pocit sytosti, říhání, hlasité pohyby střev a 
plynatost. 
 

 

Pokud se nebudete cítit lépe do 3 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
ESPUMISAN UŽÍVAT
 

Neužívejte přípravek Espumisan: 

jestliže jste alergický(á)  na simetikon,  oranžovou žluť (E 110), methylparaben (E218) 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.1). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Espumisan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při  nově  vzniklých  a/nebo  přetrvávajících  žaludečních  obtížích  musíte  navštívit  lékaře,  aby 
mohla být zjištěna příčina obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Espumisan 
Interakce s jinými léky nejsou známy. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Vzhledem k působení simetikonu a protože se simetikon nevstřebává ze zažívacího traktu do 
těla,  nepředpokládají  se  škodlivé  účinky  přípravku  Espumisan  při  jeho  užívání  v průběhu 
těhotenství a kojení. 

Klinické údaje o užívání přípravku Espumisan těhotnými ženami nejsou k dispozici. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Espumisan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Espumisan obsahuje barvivo oranžovou žluť (E 110) a methylparaben 
Tyto látky mohou vyvolat alergické reakce, v případě methylparabenu i zpožděné. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UŽÍVÁ 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
- při zažívacích obtížích způsobených plyny 
 
Věk 

Dávkování 

Četnost užívání 

Děti od 6 let, 
dospívající a dospělí 

2 tobolky (což odpovídá 80 mg 
simetikonu)  

3–4krát denně 

 
Pro mladší děti a kojence jsou k dispozici jiné lékové formy. 
Způsob podání 
Při zažívacích obtížích se Espumisan užívá během jídla nebo po jídle, podle potřeby také před 
spaním. 
 
- při přípravě na zobrazovací vyšetření 
 

Den před vyšetřením 

Ráno v den vyšetření 

2 tobolky 3krát denně 
(což odpovídá 240 mg simetikonu) 

2 tobolky 
(což odpovídá 80 mg simetikonu) 

 
 

Způsob podání 
Při přípravě na vyšetření se Espumisan užívá v den před vyšetřením během jídla nebo po jídle 
a ráno v den vyšetření pak podle pokynů lékaře.  
 
 
Délka léčby 
Délka  léčby  se  řídí  průběhem  obtíží.  Bez  porady  s lékařem  neužívejte  přípravek  déle  než  2 
týdny. 
Espumisan může být v případě potřeby na doporučení lékaře užíván také dlouhodobě. Přečtěte 
si také bod 2 „Upozornění a opatření“. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan, než jste měl(a) 
Předávkování po užití přípravku Espumisan není známo. 
Léčivá látka přípravku Espumisan vytváří v zažívacím traktu pěnu, rozpadá se čistě fyzikálně. 
Simetikon se ze zažívacího traktu nevstřebává do těla a při průchodu střevy se biologicky ani 
chemicky  nemění.  Předávkování  přípravkem  Espumisan  je  proto  v  podstatě  vyloučeno.  I 
velká množství přípravku Espumisan jsou snášena bez obtíží. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan 
Vynechanou dávku můžete kdykoli nahradit. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan 
V takovém případě by mohlo dojít k návratu obtíží. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan nebyly dosud pozorovány. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o 

bezpečnosti tohoto přípravku.  

 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo štítku a 
krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Espumisan obsahuje 
-  Léčivou látkou je simethiconum. Jedna tobolka obsahuje simethiconum 40 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou želatina, glycerol 85%, methylparaben (E128), chinolinová žluť 

(E104), oranžová žluť (E110). 
 

Jak přípravek Espumisan vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř kulaté, žluté měkké želatinové tobolky. Obsah tobolky je bezbarvý, nepatrně zakalený. 
 
Velikost balení: 25, 50, 100 měkkých tobolek 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
19.3.2015 
 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu ESPUMISAN 100X40MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ESPUMISAN 100X40MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám