Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Abbott Laboratories, s.r.o.
Kód výrobku: 20171
Kód EAN: 0016023
Kód SÚKL: 88108
Držitel rozhodnutí: Abbott Laboratories, s.r.o.
Erythrocin I.V. je indikován k léčbě pacientů, kterým není možné lék podávat perorálně nebo kde závažnost infekce vyžaduje rychlé dosažení vysokých hladin erytromycinu v séru. Po přiměřené době by měla být intravenózní léčba nahrazena perorální. - Streptococcus pyogenes (beta hemolytický streptokok skupiny A) Mírné a středně závažné infekce horních a dolních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání. Jestliže je v případě streptokokové faryngitidy a dlouhodobé profylaxe revmatické horečky preferována perorální léčba, pak i.v. erytromycin je druhým lékem volby. - Staphylococcus aureus Akutní infekce kůže a měkkých tkání mírné a střední závažnosti. Během léčby se mohou objevit rezistentní kmeny. - Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae) Léčba infekcí horních cest dýchacích, ORL infekcí, faryngitidy a infekcí dolních cest dýchacích (pneumonií) mírné a střední závažnosti. - Mycoplasma pneumoniae Léčba infekcí respiračního traktu vyvolaných tímto mikroorganizmem. - Hemophilus influenzae Mnoho kmenů Hemophilus influenze je rezistentní k monoterapii, ale dobře odpovídá na kombinaci se sulfonamidy. - Corynebacterium diphteriae Jako doplňující léčba při podání antitoxinu, brání vzniku nosičství a slouží k eradikaci mikroorganizmu u již prokázaných nosičů. - Corynebacterium minutissimum Léčba erythrasmatu. - Listeria monocytogenes Léčba infekcí vyvolaných tímto mikroorganizmem. - Neisseria gonorrhoeae Kombinace intravenózního a perorálního erytromycinu slouží jako alternativa pro léčbu akutního zánětu malé pánve žen, přecitlivělých na penicilin. U pacientů, u kterých existuje podezření na současnou infekci syfilis, je před zahájením terapie kapavky erytromycinem nutné provést mikroskopické vyšetření na T.pallidum (pomocí imunofluorescence nebo v zástinu). Dále je nezbytné provádět každé čtyři měsíce serologické testy. - Legionářská choroba Na základě klinických výsledků je erytromycin doporučen jako antibiotikum první volby na léčbu legionářské choroby.

Recenze

Recenze produktu ERYTHROCIN I.V. INJ SIC 1X300MG

Diskuze

Diskuze k produktu ERYTHROCIN I.V. INJ SIC 1X300MG

Přidat nový příspěvek do diskuze