Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na srdce a cévy » Léky na nemoci cév

ENCEPHABOL 1X200ML Suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14751

80 % 1 recenze

Přípravek Encephabol se užívá k léčbě některých poruch mozkové činnosti a působí příznivě při poruchách pamětí.

Více informací

232
Běžná cena: 258 Kč, Ušetříte: 10 % (26 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Encephabol se užívá k léčbě některých poruch mozkové činnosti a působí příznivě při poruchách pamětí.

Informace o produktu

Výrobce: VEGUM
Značka: VEGUM
Kód výrobku: 14751
Kód EAN: 4022536645766
Kód SÚKL: 3046
Držitel rozhodnutí: VEGUM

Účinné látky
Pyritinolum

Užití
Pyritinol, účinná látka přípravku Encephabol, patři do skupiny nootropnich léků, které při dlouhodobém užívání působí povzbudivě na činnost mozku. Pyritinol podporuje látkovou výměnu v mozkové tkáni. Zlepšuje psychofyzickou kondici, zvyšuje intelektuální schopnosti, zlepšuje náladu, působí příznivě při poruchách paměti, ale nemá zklidňující účinek.

Dávkování
Dospělí užívají 3krát denně 1-2 čajové lžičky Encephabolu.

Příznaky
Dospělí při poruchách psych, funkcí způsobených organic. postižením centr.nerv. soust, po úrazech, zánět mozku, cévních mozkových příhodách.

Kontraindikace
Encephabol nesmí užívat pacienti s přecitlivělostí na některou z jeho složek. Přípravek nesmí užívat nemocní s chronickým kloubním revmatísmem.

Vedlejší příznaky
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy spánku, podrážděnost, bolesti hlavy.

Fakta
Účinky přípravku Encephabol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován ovsech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat. a to na lékařský předpis i bez něj.

Poznámka
Účinek léčby Encephabolem se projeví teprve po několika týdnech užívání. Léčba by měla trvat alespoň 6-8 týdnů, teprve pak lze zhodnotit účinek a posoudit zda léčba bude nadále prospěšná.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/6

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls143741/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ENCEPHABOL

pyritinolum

perorální suspenze

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ENCEPHABOL musíte 
užívat  pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6-8 týdnů, musíte se poradit 
s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek ENCEPHABOL a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENCEPHABOL užívat

3.  Jak se přípravek ENCEPHABOL užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5.  Jak se přípravek ENCEPHABOL uchovává

6.  Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ENCEPHABOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ENCEPHABOL je suspenze s obsahem psychofarmaka, nootropika.

Přípravek ENCEPHABOL se užívá u dospělých k léčbě některých poruch mozkové činnosti, 
ke  kterým  došlo  např.  po  mozkových  příhodách  z  poruchy  prokrvení  mozku,  po  zánětech 
mozku,  po  úrazech  hlavy,  po  otravách;  na  porušenou  mozkovou  činnost  při  dlouhodobém 
používání působí přípravek povzbudivě, zlepšuje látkovou výměnu v mozkové tkáni, zlepšuje 
duševní kondici, zvyšuje intelektuální schopnosti a působí příznivě při poruchách paměti, ale 
nemá zklidňující účinek. 

Dětem  a  kojencům  od  3  měsíců  se  Encephabol  podává  při  poruše  vývoje  centrální  nervové 
soustavy pouze na doporučení lékaře.

2/6

2.

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
ENCEPHABOL UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek ENCEPHABOL a sdělte svému lékaři:

jestliže  je  Vám  známo,  že  trpíte  přecitlivělostí  vůči  pyritinolu  nebo  kterékoli  jiné 
složce přípravku (např. vůči parabenům), při neklidu, úzkosti a nespavosti.

Přípravek  nesmí  používat  pacienti  trpící  chronickou  revmatoidní  artritidou 
doprovázenou    předcházejícím  poškozením  ledvin,  závažnými  poruchami  jater, 
závažnými  změnami  krevního  obrazu  a  autoimunitními  chorobami  (např.  lupus 
erythematodes, myastenie, pemfigus) 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ENCEPHABOL je zapotřebí

Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem, předtím než začnete užívat svůj lék.

Trpíte-li  revmatickým  kloubním  onemocněním,  budete  v  průběhu  léčby  přípravkem 
ENCEPHABOL muset podstoupit pravidelné kontroly krevního obrazu a činnosti ledvin; při 
tomto kloubním onemocnění totiž přípravek může často vyvolat poruchy krvetvorby a ledvin.

Encephabol obsahuje sorbitol, proto se užívání nedoporučuje, pokud trpíte vzácnou dědičnou 
poruchou tolerance fruktózy ( ovocný cukr).

Pokud  jste  přecitlivělí  vůči  D-penicilaminu,  mohou  se  vzhledem  k chemické  příbuznosti 
s účinnou látkou tohoto přípravku objevit podobné nežádoucí účinky.

Encephabol by se měl užívat se zvýšenou opatrností, pokud máte poškozené ledviny, játra či 
trpíte  závažnými  poruchami  krevního  obrazu  nebo  autoimunitními  chorobami  (  lupus 
erythematodes, myastenie, pemfigus). 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky  přípravku  ENCEPHABOL  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou 
vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné 
době  užíváte  nebo  které  začnete  užívat,  a  to  na  lékařský  předpis  i  bez  něho.  Než  začnete 
současně s užíváním přípravku ENCEPHABOL užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se
prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Zvláště  neužívejte  tento  přípravek  a  informujte  svého  lékaře,  pokud  užíváte  některý 
z následujících přípravků: 

 Přípravek ENCEPHABOL by mohl zesílit nežádoucí účinky vyvolávané:

 D-penicilaminem,

 přípravky s obsahem zlata 

 sulfasalazinem 

 levamisolem.

3/6

Uvědomte  si,  prosím,  že  se  tyto  údaje  mohou  vztahovat  i  na  léky,  které  jste  užíval(a)  v 
nedávné  době  anebo  které  začnete  užívat  brzy  po  skončení  užívání  přípravku 
ENCEPHABOL.

Užívání přípravku Encephabol  s jídlem a pitím

Přípravek  užívejte  spolu  s  jídlem  anebo  po  jídle  s trochou  tekutiny,  v  doporučených 
odstupech.

Těhotenství a kojení

V těhotenství a v období kojení můžete přípravek ENCEPHABOL užívat pouze po poradě s 
lékařem na jeho výslovné doporučení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje můžete pouze po poradě s lékařem, pokud zjistil, 
že  přípravek  ENCEPHABOL  nemá  nepříznivý  účinek  na  Vaši  schopnost  vykonávat  tyto 
činnosti.

Důležité informace o některých složkách přípravku Encephabol

Protože  přípravek  obsahuje  750  mg  70%  krystalizujícího  sorbitolu  v  5  ml  suspenze,  není 
vhodný ani pro pacienty, kteří trpí vrozenou nesnášenlivostí fruktózy (nesnášejí ovocný cukr).

3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK ENCEPHABOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ENCEPHABOL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Užívání tohoto přípravku

Dospělí: Užívají 3krát denně 1 až 2 čajové lžičky přípravku Encephabol v odstupech 4 - 5 
hodin. Maximální denní dávka 600 mg (6 čajových lžiček) by neměla být překročena.

Děti: Pokud lékař nedoporučí jinak, podává se kojencům od 3 měsíců do 1 roku 1/2 - 1 čajová 
lžička 2 krát denně (časový odstup mezi jednotlivými dávkami je 8 hodin). Dětem od 1 do 5 
let se podává 2krát denně 1 čajová lžička přípravku (časový odstup mezi jednotlivými 
dávkami je 6 - 8 hodin). Dětem nad 5 let se podává 2 - 3krát denně 1 čajová lžička přípravku 
(časový odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 - 5 hodin).

Starší  osoby:  Pacienti  vyššího  věku  mohou  přípravek  užívat  stejně  jako  dospělí  středního 
věku.

4/6

Před použitím uzavřenou láhev dobře protřepejte.

Přípravek užívejte spolu s jídlem anebo po jídle s trochou tekutiny, v doporučených odstupech  
tak, aby se poslední denní dávka užila do 17 h odpoledne; aby se předešlo možným poruchám 
spánku,  např.  zhoršenému  usínání,  nedoporučuje  se  užívat  přípravek  ENCEPHABOL  pozdě 
odpoledne nebo večer.

Příznivý účinek se obvykle nedostavuje dříve než po 2 až 4 týdnech léčení, nejlepšího účinku 
bývá dosaženo po 6 až 12 týdnech. Po 3 měsících léčby musí lékař rozhodnout, zda je vhodné 
v léčbě pokračovat.

Pouze po poradě s lékařem můžete užívat přípravek ENCEPHABOL v těhotenství a v období 
kojení a dále za těchto okolností: 

 při poruchách činnosti ledvin,

 při těžkých poruchách jater, při žloutence,

 při výrazných poruchách krvetvorby, např. při nedostatku bílých  krvinek,

 při tzv. autoimunitních onemocněních -  např. při tzv.  lupus  erythematodes, při  myastenii, 
při pemfigu,

 při známé přecitlivělosti vůči D-penicilaminu,

 při revmatoidní artritidě (revmatickém onemocnění kloubů).

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil 
v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku ENXEPHABOL.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ENCEPHABOLu než jste měl(a)

Vysoké  dávky  přípravku  ENCEPHABOL  by  mohly  vyvolat  příznaky  podrážděnosti. K 
příznakům  předávkování  patří  úzkost, nespavost, psychomotorický  neklid  a  silnější  projevy 
nežádoucích účinků.

Jestliže  jste  užil(a)  větší  než  doporučenou  dávku  anebo  jestliže  lék  omylem  požilo  dítě, 
poraďte se, prosím, o dalším postupu s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENCEPHABOL

V  takovém  případě  nezvyšujte  další  dávku  na  dvojnásobek  ve  snaze  nahradit  vynechání 
předchozí  dávky.  Další  dávku  užijte  jakmile  si  vzpomenete  a  dále  pokračujte  podle 
doporučeného dávkování

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ENCEPHABOL

Účinek ENCEPHABOLu se projeví teprve po několika týdnech užívání. Léčba by měla trvat 
alespoň 6 - 8 týdnů, teprve pak lze zhodnotit její účinek. 

Pokud příznaky Vašeho onemocnění při léčbě přetrvávají déle než 6 - 8 týdnů anebo pokud se 
zhoršují, poraďte se se svým lékařem! Bez porady s lékařem neužívejte ENCEPHABOL déle 
než 2 měsíce. 

5/6

Máte-li  jakékoli  další  otázky týkající  se  užívání  tohoto  přípravku, zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka.

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek ENCEPAHBOL nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře, nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků, které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přestaňte užívat ENCEPHABOL a okamžitě vyhledejte lékaře nebo jděte do nemocnice 
jestliže  se  u  Vás  vyskytly  poruchy  chuťového  vnímání  nebo  poruchy  činnosti  jater  (
např. žloutenka).

Informujte  ihned  svého  lékaře,  jestliže  se  u  Vás  vyskytne  některý  z  následujících 
nežádoucích účinků:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob)

 reakce z přecitlivělosti ( zčervenání kůže, vyrážky, kopřivka, svědění), nevolnost, zvracení, 

průjem, zvýšení teploty.

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10 léčených osob)
 poruchy spánku
 poruchy krvetvorby a ledvin zvláště u pacientů s revmatickým kloubním onemocněním

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 léčených osob)
 zvýšená dráždivost, ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, závrať, únava. 
 bolesti svalů a kloubů, změny krevního obrazu, puchýřovité onemocnění kůže a jiné kožní 
změny, vypadávání vlasů.

5. 

JAK SE PŘÍPRAVEK ENCEPHABOL UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!

Léčivé přípravky se  nesmí  vyhazovat do odpadních  vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka, jak  máte  likvidovat  přípravky, které  již  nepotřebujete. Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.

6. 

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ENCEPHABOL obsahuje

6/6

Léčivá látka:

pyritinoli dihydrochloridum monohydricum 100,0 mg což odpovídá pyritinolum 80,5 mg v 5 
ml perorální suspenze.
Pomocné látky:
dihydrát sodné soli sacharinu, propylparaben, methylparaben, monohydrát kyseliny citronové, 
kalium-sorbát, povidon,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  hyetelosa,  glycerol  85%, 
krystalizující sorbitol 70%, tekuté contramarum aroma, čištěná voda.

Jak ENCEPAHBOL vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:
Encephabol je mléčně bílá viskozní suspenze, aromatické vůně a chuti.

Druh  obalu: Lahvička  z hnědého  skla  s pojistným  šroubovacím  uzávěrem    (Al)  s LDPE 
těsněním, krabička.

Balení: 200 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck KGaA, Darmstadt, Německo

Výrobce

Merck KGaA & Co., Spittal/Drau, Rakousko

Tato  příbalová  informace  neobsahuje  všechny  informace  o  Vašem  léku.  Máte-li  jakékoli 
otázky nebo si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.10.2010

Recenze (1)

Recenze produktu ENCEPHABOL 1X200ML Suspenze

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

Je dobrý

Zdá se mi trochu pokrok, zlepšení v řeči
Zatím žádná proti nejsou

Diskuze

Diskuze k produktu ENCEPHABOL 1X200ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Renata Š.

80 % 12/07/2012

Je dobrý

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám