Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

ECLARAN 10 1X45GM Gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12958

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ECLARAN 10 1X45GM Gel


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Eclaran 5
Eclaran 10
gel
(benzoylis peroxidum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento příppravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 použivat
3. Jak používat přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 A k čemu se POUŽÍVÁ
Přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 je určen pro léčbu všech forem acne vulgaris ( běžné akné), jehož léčivou látkou je benzoylis peroxidum (benzoyl- peroxid), je to 5- a 10- procentní gel ke kožnímu podání.
Benzoyl-peroxid je silné oxidační činidlo.
Má antibakteriální účinek (působí na zárodky Propionibacterium acnes, které nejčastěji způsobuje zánětlivé projevy na kůži- akné) a mírný účinek keratolytický a sebostatický (olupuje a pomáhá rozpadu kožních buněk ve vrchních vrstvách kůže). Současně zasahuje do regulace tvorby kožního mazu.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 použivat
Nepoužívejte přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 v následujících případech:
- trpíte-li alergií (přecitlivělostí) na léčivou látku nebo na nějakou jinou složku přípravku Eclaran 5 - Eclaran 10 (viz kapitola 6).
Zvláštní opatrnosti při požívání přípravku ECLARAN- ECLARAN 10 je zapotřebí
Především na počátku léčby je možné mírné podráždění. Pokud zůstane mírné, neznamená nesnášenlivost nebo alergii na gel. Je však vhodné vyzkoušet individuální snášenlivost zkušební aplikací (opakovaným nanášením přípravku na malou plochu kůže po několik po sobě jdoucích dnů).
Aby se tyto dráždivé projevy snížily na minimum, je nutné:
neaplikovat Eclaran na kůži již podrážděnou předchozí léčbou,
stačí pouze 1 - 2 mytí denně postižené oblasti, a to s pomocí jemného dermatologického mýdla;
. vyhnout se všem parfémovaným přípravkům nebo přípravkům s obsahem akloholu.
nevystavovat se na počátku léčby slunečnímu záření; později se doporučuje použít opalovací krém s UV filtry
u osob se světlou kůží a při aplikaci na místa s jemnou kůží( tj. krk, hruď, nadklíčkové jamky, okolí očí a úst) se doporučuje zvýšená opatrnost při používání přípravku.
V případě silných dráždivých projevů nebo špatné snášenlivosti, ponechte mezi aplikacemi delší časový odstup a (nebo) použijte méně koncentrovanou formu přípravku. Pokud nepříjemné podráždění i přes dodržování upozornění přetrvává, bude muset být léčení přerušeno.
V případě náhodné aplikace na sliznici (oči, ústa, nosní dírky) nebo na oční víčka, okamžitě a pečlivě tato místa omyjte!
Zabraňte aplikaci přípravku do otevřené rány.
Některé oblečení z barvených vláken může být tímto přípravkem odbarveno!
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Není-li přesně uvedeno jinak, nedoporučuje se současně používat jiná lokální keratolytická nebo exfoliativní přípravky. Nepoužívat současně ultrafialové zářiče.
Těhotenství a kojení
Není prokázáno, že by benzoylperoxid byl nebezpečný v těhotenství nebo při kojení.
Přesto vzhledem k absenci klinických údajů se doporučuje řádně zvážit poměr přínos / riziko této léčby u těhotné nebo kojící ženy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK Eclaran 5 - Eclaran 10
Vždy používejte přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je 1 - 2 aplikace denně lokálně na čistě omytou a osušenou kůži.
Při udržovací léčbě - 1 aplikace každé 2 - 3 dny. Je však vhodné, aby lékař uzpůsobil dávkování terapeutické odpovědi ( odpovědi na léčbu) a individuální lokální snášenlivosti pacienta.
Po použití si vždy umyjte ruce.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ECLARAN - ECLARAN 10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
K častým nežádoucím účinkům, které se projeví na kůži a v podkoží patří následující obtíže:
Zvýšená fotosensibilizace (citlivost na sluneční záření ).
Výrazné dráždivé a déletrvající příznaky v místě aplikace přípravku ( zarudnutí, olupování kůže) i přes správné dodržování upozornění pro použití.
Velmi vzácně byl pozorován vznik kontaktní dermatitídy ( zánět kůže).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Předávkování
V případě přílišného podráždění kůže je většinou možné pokračovat v léčbě tím, že se přejde na přípravek s nižší koncentrací nebo se sníží počet denních aplikací. Pokud se i tato opatření ukáží jako neúčinná, je nutno léčbu přerušit .
5. Jak přípravek ECLARAN 5 - ECLARAN 10 uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 5C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem .
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 po datu použitelnosti uvedeném na krabičce. Tento datum znamená poslední den daného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, která již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 obsahuje
Léčivá látka:
Benzoylis peroxidum ECLARAN 5: 5 g ve 100 g gelu / tuba 2,25 g
ECLARAN 10: 10 g ve 100 g gelu / tuba 4,5 g
Pomocné látky: Hydrogenricinomakrogol 2000, dimetikon, karbomer 980, roztok hydroxidu sodného 100g/l, čištěná voda.
Jak přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 vypadá a jaký je obsah balení
Přípravek Eclaran 5 - Eclaran 10 je bílý gel charakteristické vůně a prodává se v polyethylénové tubě se šroubovacím polypropylenovým uzávěrem, velikost balení 45g.
Držitel registračního rozhodnutí a výrobce
Držitel registračního rozhodnutí
Pierre Fabre Dermatologie
Boulogne Cedex, Francie
Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production
GIEN, FRANCIE
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 15.4.2009

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12958
Kód EAN: 3592613262526
Kód SÚKL: 98209
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Recenze

Recenze produktu ECLARAN 10 1X45GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu ECLARAN 10 1X45GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám