Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Léky na boleni v krku

DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15335

95 % 4 recenze

Dezinfekce, zmírnění a léčba zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), nachlazení, chřipka.

Více informací

124
Běžná cena: 137 Kč, Ušetříte: 9 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Dezinfekce, zmírnění a léčba zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), nachlazení, chřipka.

Informace o produktu

Výrobce: DIETETIQUE ET PHARMACIE, COUDETTE, AIGNAN
Značka: DRILL
Kód výrobku: 15335
Kód EAN: 3577051558769
Kód SÚKL: 57655
Držitel rozhodnutí: DIETETIQUE ET PHARMACIE, COUDETTE, AIGNAN

Dezinfekce, zmírnění a léčba zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), nachlazení, chřipka. Současně snižuje zánětem vyvolanou lokální bolest. Jedná se o doplňující léčebný přípravek u lokálních infekcí bez celkových příznaků. V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn.sukls12973/2015 
a sp.zn.sukls213148/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

DRILL 

3 mg/0,2 mg 

pastilky 

chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum  

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte  si  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete  potřebovat  přečíst 
znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 
musíte se poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Drill a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill užívat  

3. 

Jak se přípravek Drill užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Drill uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Drill a k čemu se užívá 

 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  místní  antiseptikum  (látka,  která  snižuje  počet 
choroboplodných  zárodků)  a  místní  anestetikum,  které  mírní  bolest.  Užívá  se  při 
lehkých  bolestech  v krku  a  dutině  ústní  při  chřipce  a  nachlazení  bez  horečky  a 
celkových  příznaků.  Dále  se  užívá  při  aftech,  drobných  poraněních  v dutině  ústní  a 
moučnivce.  
V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní. 
 
Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku. 
 
Pokud  se  do  5  dnů  (děti  do  3  dnů)  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill užívat  

 
Neužívejte přípravek Drill 

jestliže  jste  alergický(á)  na  chlorhexidin-diglukonát  nebo  tetrakain-hydrochlorid 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

 

2/5 

u dětí mladších než 6 let. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Drill se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Znecitlivění v krku způsobené tímto přípravkem může způsobit při polykání náhodné 
vdechnutí  potravy  (kašel  během  jídla  a  pocit  “špatného  polknutí”).  Proto  je  třeba 
věnovat zvláštní pozornost užití u dětí ve věku od 6 do 12 let. 
Neužívejte tento přípravek před jídlem nebo pitím.  
 
Léčba by neměla být dlouhodobá (déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí), protože 
by  mohlo  dojít  k  narušení  rovnováhy  běžné  mikrobiální  flory  (běžně  přítomných 
mikrobů) v ústech a v krku. 
Dodržujte  doporučené  dávkování:  užívání  nadměrných  dávek  anebo  několikrát 
opakovaná léčba těsně za sebou či prodlužovaná léčba mohou ovlivnit srdeční činnost 
nebo nervovou soustavu a vyvolat křeče. 
 
Bolest v krku: pokud máte horečku, vykašláváte nažloutlý hlen nebo máte potíže při 
polykání potravy, musíte se poradit s lékařem. 
Afty  a  moučnivka:  pokud  máte  horečku,  rozsáhlé  nebo  rozšiřující  se  postižené 
oblasti, musíte se ihned poradit s lékařem.  
 
Může dojít k obarvení jazyka.  
Může vzniknout hnědé zabarvení zubů a silikátových nebo kompozitních výplní. Toto 
zabarvení  je  přechodné  a  lze  mu  předejít  každodenním  čištěním  zubů  (případně 
protézy). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Drill 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Neužívejte současně více než jeden antiseptický léčivý přípravek.  
Neužívejte  současně  s povrchově  aktivními  látkami  (laurylsulfát)  z důvodu  možného 
vzájemného  ovlivnění  účinku.  Povrchově  aktivní  látky  se  nachází  v řadě  přípravků 
osobní péče, např. v zubních pastách.  
 
Přípravek Drill s jídlem a pitím 
Pastilky se nesmí užívat před jídlem nebo pitím, protože může dojít k zalknutí. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek 
užívat. 
Tento přípravek nemá být užíván během těhotenství a při kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Drill  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Drill obsahuje ponceau 4R, sacharózu, glukózu. 

Ponceau 4R: Může způsobit alergické reakce.  

 

3/5 

Sacharóza  a  glukóza:  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se 
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  

Přípravek  obsahuje  0,9  g  glukózy  a  1,6  g  sacharózy  v  jedné  pastilce.  Je  nutno  vzít 
v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
 
3. 

Jak se přípravek Drill užívá  

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování 
Dospělí a dospívající starší 15 let:  
Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 4x denně. 
 
Děti od 6 do 15 let věku: 
Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 2 až 3x denně. 
 
Způsob podání 
Pastilku nechte pomalu bez žvýkání rozpustit v ústech. 
 
Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých a 4 hodiny u 
dětí. 
 
Délka léčby 

  Tento přípravek se nemá užívat déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí.  

  Pokud  se  do  5  dnů  (děti  do  3  dnů)  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám 

přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Drill, než jste měl(a) 
Pokud Vy nebo dítě užijete příliš mnoho přípravku: 

  Malá dávka by neměla mít žádné vedlejší účinky. 

  Pokud užijete velké množství pastilek, ihned kontaktujte lékaře nebo jděte na 

nejbližší pohotovost. 

o

  Nežádoucí  účinky  způsobené  vysokými  dávkami  chlorhexidin-

diglukonátu  nejsou  pravděpodobné,  ale  mohou  se  vyskytnout  trávicí 
potíže (nevolnost, zvracení). 

o

  Vysoké  dávky  tetrakain-hydrochloridu  mohou  vyvolat  poruchy 

nervového systému (nervozita, poruchy vidění, křeče), srdeční poruchy 
(nízký  krevní  tlak,  pomalý  srdeční  tep,  poruchy  srdečního  rytmu)  a 
methemoglobinémii  (porucha  krve,  při  níž  se  tvoří  větší  množství 
methemoglobinu, formy krevního barviva).  

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 

 

4/5 

Mohou  se  objevit  následující  nežádoucí  účinky,  jejichž  četnost  výskytu  není 
známa (z dostupných údajů nelze určit): 

  Alergická  reakce,  anafylaktický  šok,  anafylaktická  reakce,  projevující  se 

vyrážkou, otokem úst nebo obličeje, potížemi s dýcháním. V takovém případě 
přestaňte ihned užívat tento přípravek a vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc.  

  Hnědé  skvrny  na  jazyku,  zubech  a  silikátových  výplních.    Toto  zabarvení  je 

přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů. 

  Dočasné znecitlivění jazyka a hrtanu, kdy může dojít k náhodnému vdechnutí 

potravy  (kašel  během  jídla  a  pocit  “špatného  polknutí”).  Tento  účinek 
způsobuje  tetrakain-hydrochlorid  (slabé  anestetikum),  který  může  způsobit 
zalknutí. Pokud se takové účinky objeví, ukončete léčbu a vyhledejte lékaře.  

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku.  
 
5. 

Jak přípravek Drill uchovávat 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25

C,  v  původním  vnitřním  obalu,  aby  byl  přípravek 

chráněn před vlhkostí.  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za 
Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu. 
Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

Léčivými látkami jsou: 
Chlorhexidini digluconas 

 

3,000 mg 

Tetracaini hydrochloridum   

0,200 mg 

Pomocnými látkami jsou: 
Kyselina  askorbová,  amonium-glycyrrhizát,  ponceau  4R,  složené  aroma,  složené 
mentholové aroma, sacharóza, tekutá glukóza. 
 
Jak přípravek Drill vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Drill jsou kulaté červené pastilky. 

 

5/5 

 
Blistry  (PVC/PVDC/Al)  s pastilkami  jsou  baleny  v krabičkách  po  12,  24  nebo  36 
pastilkách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.   
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pierre Fabre Medicament 
45, place Abel Gance 
92 654 Boulogne Cedex, Francie 
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production 
site Diétetique et Pharmacie, 
ZI de la Coudette, 
32290 Aignan, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  22.12.2015 
 
 

Recenze (4)

Recenze produktu DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu DRILL 24 x 3 mg pastilky rozpustné v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Soňa Z.

100 % 24/01/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám