Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17776
Kód EAN: 5995327188096
Kód SÚKL: 1328
Kdy se přípravek užívá Přípravek se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku všech stupňů, samostatně i v kombinaci s dalšími léky na léčbu vysokého krevního tlaku. Používá se také při léčbě vysokého krevního tlaku u nemocných s cukrovkou a u pacientů s poruchou ledvin. Dopegyt je vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku v těhotenství. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)
sp.zn. sukls70794/2013
a sp.zn. sukls70871/2013

Informace pro použití, čtěte pozorně!
DOPEGYT
(methyldopum)
tablety
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106, Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65.
Maďarsko

Složení:
Léčivou látkou je methyldopum 250 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou ethylcelulosa, magnesium-stearát, škrob, kyselina stearová 95%, mastek.

Indikační skupina: Antihypertenzivum

Charakteristika:
Methyldopa, léčivá látka přípravku Dopegyt, snižuje vysoký krevní tlak tzv. centrálním působením
(prostřednictvím center v mozku a míše). Po užití se účinek dostaví do 2 hodin a trvá 6-8 hodin.
Indikace (kdy se přípravek užívá):
Přípravek se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku všech stupňů, samostatně i v kombinaci s dalšími
léky na léčbu vysokého krevního tlaku. Používá se také při léčbě vysokého krevního tlaku u
nemocných s cukrovkou a u pacientů s poruchou ledvin. Dopegyt je vhodný k léčbě vysokého
krevního tlaku v těhotenství.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let.
Kontraindikace (kdy nelze přípravek užívat):
Přípravek nesmí užívat nemocní s přecitlivělostí na účinnou látku nebo kteroukoli složku přípravku,
dále nemocní s aktivním onemocněním jater (akutní a chronické záněty jater, cirhózy) a/nebo jaterní
nedostatečností, při současné léčbě inhibitory MAO (užívají se k léčbě depresí), nemocní
s feochromocytomem (nezhoubný nádor dřeně nadledviny), nemocní trpící určitým typem
chudokrevnosti, metabolických poruch (porfyrií) nebo chorobně zvýšenou tvorbou prolaktinu tj. látky
podporující vylučování mléka v mléčné žláze. Kojící ženy musí přestat kojit.
Pouze ze zvlášť závažných důvodů mohou přípravek užívat nemocní se selháním ledvin, duševní
depresí (dlouhodobý chorobný smutek), poruchami sexuálních funkcí a jaterními nemocemi
v anamnéze tj. v údajích o zdravotním stavu pacienta, jeho rodičů atd.
Nežádoucí účinky:
Strana 2 (celkem 3)
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale zejména v počátečním období léčby se mohou vyskytnout
např.: bolesti hlavy, slabost, ospalost, závratě, psychické poruchy včetně děsivých snů, výjimečně se
mohou objevit např. duševní deprese, poruchy vidění. Dále se mohou vyskytnout např.: suchost
v ústech, kožní vyrážky, nevolnost, zvracení, průjmy nebo zácpa, plynatost, otoky, zpomalení
srdečního rytmu, náhlé snížení krevního tlaku při změně polohy z lehu nebo sedu do stoje (ortostatická
hypotenze), poruchy krvetvorby, spánku, snížení až ztráta zájmu o sexuální aktivity.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
přípravku poraďte s lékařem.
Interakce (jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu přípravkem Dopegyt):
Účinky přípravku Dopegyt a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které
začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Dopegyt
užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je zakázáno užívat současně s inhibitory MAO (užívané při léčbě depresivních
onemocnění), protože může dojít ke vzniku hypertenzní krize.
Opatrnosti je třeba při současném podávání s:
levodopou (užívá se při léčbě parkinsonovy nemoci), protože se snižuje léčebný účinek
tricyklickými antidepresivy (užívají se k léčbě depresivních onemocnění), neboť
antihypertenzivní účinek, tj. účinek proti vysokému tlaku, je snížen
lithiem (užívá se k léčbě depresivních onemocnění), protože může dojít ke zvýšení
pravděpodobnosti toxicity lithia
diuretiky (močopudné léky), jinými antihypertenzivy (snižují chorobně zvýšený krevní tlak) a
anestetiky (navozují stav podobný spánku), protože antihypertenzivní účinky methyldopy jsou
zvýšeny
digoxinem (užívá se k léčbě některých onemocnění srdce), neboť může dojít ke zpomalení
srdečního rytmu
preparáty obsahujícími železo (zhoršují vstřebávání methyldopy a v důsledku jejího nižšího
účinku se v těhotenství mohou vyvinout závažné komplikace).
Dávkování a způsob užití:
Přesné dávkování určí vždy lékař dle Vašeho zdravotního stravu. Léčba vysokého krevního tlaku je
dlouhodobá, proto nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře!
Dospělí: první 2 dny se obvykle užívá 1 tableta večer, přičemž tuto dávku lze nejdříve po dvou dnech
zvyšovat vždy o 1 tabletu až do doby dosažení potřebného snížení tlaku krve. Maximální denní dávka
je 8 tablet. Po dosažení požadovaného účinku Vám bude lékař na základě opakovaných měření
Vašeho krevního tlaku dávku postupně upravovat.
Děti: doporučená úvodní dávka je 10 mg/kg tělesné váhy rozdělená na 2-3 dílčí dávky za den.
V případě potřeby může lékař zvýšit dávku až na 65 mg/kg tělesné hmotnosti (podává se opět
rozděleně na 2-3 dílčí dávky za den). O jakékoli změně dávkování rozhoduje vždy pouze lékař na
základě zdravotního stavu.
Přípravek se má užít 1-1/2 hodiny před jídlem nebo 2-3 hodiny po jídle, zapít vodou. Přípravek
užívejte pravidelně ve stejnou denní dobu!
Upozornění:
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a
rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.). Tyto
činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Po dobu užívání přípravku nesmíte pít alkoholické nápoje!
Předávkování:
Strana 3 (celkem 3)
Náhlý pokles krevního tlaku projevující se závratí a mdlobou má být léčen při poloze pacienta v leže
s hlavou uloženou níže. V případě předávkování nebo užití více tablet dítětem vyhledejte lékařskou
pomoc!
Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25° C, uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Varování:
Přípravek Dopegyt nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
ppužitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení:
50 tablet
Hnědá skleněná lahvička, PE uzávěr s bezpečnostním kroužkem a stlačitelnou PE výplní proti nárazu,
krabička.
Datum revize textu:
15.5.2013

Recenze

Recenze produktu DOPEGYT 50X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DOPEGYT 50X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze