Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROTTAPHARM LTD., DUBLIN
Kód výrobku: 65139
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100139
Držitel rozhodnutí: ROTTAPHARM LTD., DUBLIN
Dona se užívá k léčbě osteoartrózy (degenerativní změny kloubů) ve všech lokalizacích (kolenní klouby, kyčelní klouby, drobné klouby rukou, klouby páteře).

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j. sukls13022/205
Příbalová informace - Rp.
Informace pro použití, čtěte pozorně!
DONA
prášek pro přípravu perorálního roztoku
(Glucosamini sulfas cristallicus)
Držitel rozhodnutí o registraci
Rottapharm S.p.A., Miláno, Itálie
Výrobce
Rottapharm Ltd., Dublin, Irsko.
Složení
Glucosamini sulfas cristallicus 1884,0 mg (odpovídá 1500,0 mg glukosamini sulfas et 384,0mg
natrii chloridum), odpovídá glucosaminum 1178,0 mg v 1 sáčku.
Pomocné látky: Aspartam, kyselina citronová, makrogol 4000, sorbitol.
Indikační skupina
Antirevmatikum, dlouhodobě působící lék u osteoartrózy.
Chrakteristika
Glukosaminsulfát, léčivá látka přípravku Dona, je látka běžně přítomná v lidském organismu,
kde je využívána při tvorbě proteoglykanů (látky obsahující bílkovinný nosič) v kloubní
chrupavce a kyseliny hyaluronové obsažené v kloubním mazu. Tento proces bývá narušen u
onemocnění degenerativních i zánětlivých a při poruše funkce kloubu, jako následku poškození
kloubní chrupavky.
Glukosamin je kloubu za normálních okolností dodáván cestou přeměny glukózy. Při
onemocnění kloubu vzniká jeho nedostatek a je potřebné jej nahradit zevním podáním. Takto
podaný glukosaminsulfát podporuje tvorbu proteoglykanů, podporuje růst a výživu kloubní
chrupavky, podporuje správné ukládání vápníku v kostní tkáni, vede k obnově funkce a snižuje
tím kloubní bolesti.
Indikace
Dona se užívá k potlačení příznaků osteoartrózy (degenerativní změny kloubů), zejména
gonartrózy (degenerativní onemocnění kolenního kloubu).
Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na složky přípravku a v prvních 3 měsících
těhotenství.
Přípravek DONA nesmí být podáván pacientům s alergií na korýše, protože léčivá látka je
získávána z korýšů.
Těhotné ženy ve druhé a třetí třetině těhotenství a nemocní se závažnou jaterní nebo ledvinnou
nedostatečností mohou přípravek užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů.
2/3
Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, neboť glukosaminsulfát je látka tělu vlastní. Nežádoucí
účinky, které byly pozorovány u pacientů, jsou vesměs přechodné a mírného charakteru a jsou
rozděleny podle následujících frekvencí:
Časté nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů):
Poruchy trávicího ústrojí: bolesti břicha, nevolnost, nadýmání, zácpa, průjem nebo dyspepsie.
Poruchy nervového systému: bolest hlavy, ospalost, únava a závratě.
Méně časté nežádoucí účinky (méně než 1 z 100 pacientů, ale vice než 1 z 1000 pacientů):
Poruchy kůže a podkožní tkáně: zarudnutí, svědění, kožní vyrážka.
Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:
Alergické reakce, poruchy zraku a vypadávání vlasů.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte
ošetřujícímu lékaři.
Interakce
Účinky přípravku Dona a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které
začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.
Účinek kumarinových antikoagulancií (některé léky užívané ke snížení srážlivosti krve) může být
zvýšen při současném užívání s glukosamin sulfátem. Pacienti by proto měli být při zahájení a
ukončení léčby glukosaminem důkladněji kontrolováni.
Vstřebávání tetracyklinů (některá antibiotika) ze zažívacího traktu může být zvýšeno při
současném užívání glukosamin sulfátu ústy.
Léky proti bolesti nebo protizánětlivé léky mohou být podávány současně s glukosamin sulfátem.
Dávkování a způsob podání
Pokud lékař neurčí jinak, Dona se obvykle užívá v dávce 1 sáček 1krát denně nejlépe během jídla
po dobu 4-12 týdnů. Léčebný cyklus je vhodné opakovat ve dvouměsíčních intervalech nebo
kdykoliv, když se objeví příznaky onemocnění.
Obsah sáčku před užitím rozpusťte ve sklenici vody.
Děti a dospívající
Glukosamin by neměl být používán u dětí a dospívajících do 18 let.
Starší pacienti
Úprava dávkování není nutná.
Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater
Doporučení ohledně dávkování nemůže být provedeno, protože nebyly u těchto pacientů
provedeny žádné studie.
3/3
Upozornění
Opatrnost se doporučuje u pacientů s poruchou glukózové tolerance. Důkladnější sledování hladiny cukru
v krvi může být nezbytné u diabetiků na začátku léčby.
U astmatických pacientů by se měl přípravek používat s opatrností, protože tito pacienti mohou být
náchylnější k rozvoji alergické reakce na glukosamin s možností zhoršení příznaků astmatu.
Jeden sáček obsahuje 151 mg sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem
sodíku.
Přípravek obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty
s fenylketonurií (porucha přeměny fenylalaninu).
Přípravek obsahuje sorbitol, pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním,
než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Glukosamin by neměl být používán u dětí a dospívajících mladších 18 let, protože bezpečnost a účinnost
nebyla stanovena.
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Nejsou očekávány účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně, opatrnost se doporučuje
v případě výskytu bolesti hlavy, ospalosti, únavy, závratí nebo poruch zraku.
Předávkování
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Balení
20 sáčků nebo 4 sáčky
Datum revize textu
8.9.2010

Recenze

Recenze produktu DONA 1X4SÁČKŮ Prášek pro roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DONA 1X4SÁČKŮ Prášek pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze