Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

DICLOREUM 100 mg 10 čípků - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13172

90 % 2 recenze

Při poúrazových bolestech a otocích, bolestech zubů a menstruačních bolestech.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DICLOREUM 100 mg 10 čípků

Při poúrazových bolestech a otocích, bolestech zubů a menstruačních bolestech.

DICLOREUM 50, čípek
DICLOREUM 100, čípek
(diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Dicloreum 50, čípek nebo Dicloreum 100, čípek užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem užívejte přípravek maximálně 7 dní. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek užívat
3. Jak se přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek patří mezi přípravky, které se nazývají nesteroidní antirevmatika. Léčivou látkou přípravku je diklofenak, který tlumí tvorbu látek, jež se podílí na rozvoji zánětu. Diklofenak snižuje projevy akutního i chronického zánětu, tlumí bolest a snižuje horečku. Úlevy od bolesti může být dosaženo po jednorázovém podání, protizánětlivý účinek se projeví až po vyšších dávkách aplikovaných několik dnů. Odstraněním svalové ztuhlosti a otoků kloubů umožňuje zlepšení subjektivního stavu.

Bez doporučení lékaře lze přípravek užívat při poúrazových bolestech a otocích, bolestech zubů, hlavy, zad a menstruačních bolestech. Na doporučení lékaře se diklofenak používá k léčbě bolesti a otoků způsobených revmatickými onemocněními s lokalizací kloubní (jako revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylosující spondylitida, juvenilní idiopatická artritida) i mimokloubní (např. zánět šlach, šlachového váčku, kloubního pouzdra), k léčbě akutního záchvatu dny, bolestivých postižení v oblasti ušní, nosní a krční a při gynekologických zánětech.

Přípravek Dicloreum 50 a Dicloreum 100 čípek mohou dospělí pacienti užívat bez doporučení lékaře. Děti a mladiství mohou užívat Dicloreum 50 a Dicloreum 100 čípek po doporučení lékařem pouze v indikaci juvenilní idiopatická artritida.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

 • Jestliže jste přecitlivělý/á na diklofenak nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 • Jestliže se u Vás v minulosti po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antirevmatik (léků proti bolesti a revmatismu) objevila alergická reakce (např. průduškové astma nebo kopřivka).
 • Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a vředovou chorobou žaludku nebo krvácením do zažívacího traktu (dvě nebo více epizod prokázaného výskytu vředu nebo krvácení).
 • Pokud se u Vás projevilo krvácení do zažívacího traktu nebo perforace (proděravění) ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními protizánětlivými léky.
 • Při závažném srdečním selhání.
 • Jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater.
 • Při poruše krvetvorby a zvýšeném sklonu ke krvácení.
 • Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství.
 • Pokud trpíte proktitidou (zánět sliznice konečníku).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek je zapotřebí

Jestliže máte jakékoliv potíže se zažívacím traktem nebo jste v minulosti prodělal(a) vředovou chorobu žaludku či střev, krvácení nebo proděravění. Riziko krvácení trávicího traktu, vzniku vředu nebo perforace stoupá se zvyšující se dávkou léčiva a u starších osob.  

 • Pokud máte narušené funkce jater (včetně jaterní porfyrie dědičná metabolická porucha).
 • Pokud máte narušené funkce srdce a ledvin.
 • Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) vysokým krevním tlakem nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu - léky jako je diklofenak mohou mírně zvýšit riziko srdeční nebo mozkové příhody. Toto riziko se zvyšuje s vysokými dávkami léčiva a při dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučené dávkování a dobu léčby.
 • Máte-li problémy s hemostázou (zástava krvácení).
 • Trpíte-li astmatem, sezónní alergickou rýmou, narůstání či vyklenutí nosní sliznice (např. nosní polypy), chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickými infekcemi dýchacího traktu (zejména ve spojení se symptomy připomínajícími alergickou rýmu).
 • Pokud máte reakci na kůži (vyrážka, poškození sliznice nebo jakékoliv jiné známky alergie).
 • Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Pokud se Vás jakýkoliv výše uvedený bod týká nebo při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí, prosím, kontaktujte ihned svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, ujistěte se, prosím, že Váš lékař nebo lékárník je náležitě informován, než začnete užívat přípravek s obsahem diklofenaku, protože
současné užívání těchto přípravků může vyvolat nežádoucí interakce (vzájemné působení léků) a nežádoucí účinky

 • Lithium (používané k léčbě některých psychických onemocnění)
 • Digoxin (používaný k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti)
 • Diuretika (léky na odvodnění) a léky na snížení vysokého krevního tlaku
 • Další nesteroidní protizánětlivé léky a kortikosteroidy (léky s protizánětlivým a protialergickým účinkem)
 • Antikoagulancia a protidestičkové léky (léky proti srážení krve, např. warfarin)
 • SSRI (léky proti depresím)
 • Antidiabetické léčivé přípravky
 • Methotrexát (léčivo užívané k léčbě nádorů, revmatických onemocnění) 
 • Cyklosporin (léčivo potlačující imunitu)
 • Chinolonová chemoterapeutika (léčiva užívaná k léčbě bakteriálních infekcí)
 • Fenytoin (lék na epilepsii)
 • Kolestipol a cholestyramin (léky snižující hladinu tuků v krvi hypolipidemika)
 • Silné CYP2C9 inhibitory (např. sulfinpyrazon)

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neužívejte diklofenak v posledních třech měsících těhotenství. Užívání přípravku v tomto období
může ovlivnit Vaše dítě a může zpozdit porod. Neužívejte diklofenak, pokud plánujete těhotenství. Neužívejte diklofenak, jestliže kojíte. Léčivá látka přechází do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se u Vás v průběhu léčby vyskytnou poruchy vidění, závratě, ospalost nebo jiné poruchy centrálního nervového systému, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou pozornost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace, svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Určeno pouze k zavádění do konečníku.
Pokud je to možné, použijte toaletu a vyprázdněte střeva před zavedením čípku do konečníku.

Dicloreum 50, čípek
Dospělí: obvykle se zavede do konečníku 1 čípek 1 - 2 krát denně.

Dicloreum 100, čípek
Dospělí: obvykle se zavede do konečníku 1 čípek denně.

Děti a mladiství
Děti a mladiství užívají přípravek pouze při juvenilní idiopatické artritidě. Dávkování musí vždy určit lékař. U dětí s hmotností nad 20 kg se pohybuje denní dávka mezi 1-3 mg/kg tělesné hmotnosti. Přesné dávkování určí lékař dle závažnosti onemocnění.

Přípravek Dicloreum je dostupný také ve formě tablet o síle 50 mg a 100 mg.
Léčbu tabletami a léčbu čípky lze na doporučení lékaře kombinovat tak, aby denní dávka nepřekročila 150 mg léčivé látky. Podává se nejlépe 1 čípek večer a l enterosolventní tableta Dicloreum 50 ráno po snídani. Bez doporučení lékaře nepřekračujte celkovou denní dávku 100 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dicloreum 50, čípek nebo Dicloreum 100, čípek než jste měl/a

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte neprodleně lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dicloreum 50, čípek nebo Dicloreum 100 čípek

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku a pokračujte v předepsaném dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou zažívací obtíže.
Krvácení trávicího traktu může mít někdy fatální následky, zejména u starších osob.

Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce s následující četností výskytu

 • velmi časté (1/10)
 • časté (1/100, <1/10)
 • méně časté (1/1,000, <1/100)
 • vzácné (1/10,000, <1/1,000)
 • velmi vzácné (<1/10,000)

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

 Agranulocytóza (pokles počtu granulocytů – typ bílé krvinky – v krvi a ksotní dřeni), chudokrevnost (včetně hemolytické a aplastické chudokrevnosti – z důvodu nedostatečné tvorby krevních buněk nebo zvýšeného rozpadu červených krvinek), trombocytopenie (snížené množství krevních destiček v krvi), leukopénie (snížené množství bílých krvinek v krvi -změny krevního obrazu).

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné

Dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost, psychické obtíže.

Poruchy nervového systému

Časté
Vzácné
Velmi vzácné

Bolesti hlavy, závratě.
Spavost.
Parestézie (mravenčení), poruchy paměti, křeče, úzkost, třes, aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan), poruchy chuti, cerebrovaskulární příhoda (cévní mozková příhoda, mozkové infarkty, mozkové krvácení).

Poruchy imunitního systému

Vzácné
Velmi vzácné

Hypersenzitivita (přecitlivělost), anafylaktické a anafylaktoidní reakce (alergické reakce včetně nízkého krevního tlaku a šoku).
Angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech organismu: podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa).

Poruchy oka

Velmi vzácné

Poruchy vidění, rozmazané vidění, dvojité vidění.

Poruchy ucha a labyrintu

Časté
Velmi vzácné

Závrať.
Tinitus (ušní šelest), poruchy sluchu.

Srdeční poruchy

Velmi vzácné

Zrychlené bušení srdce, bolest na hrudi, srdeční selhání, infarkt myokardu.

Cévní poruchy

Velmi vzácné

Vysoký krevní tlak, zánět cév.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné
Velmi vzácné

Astma (včetně dušnosti).
Pneumonitida (zánět plicní tkáně).

Gastrointestinální poruchy

Časté
Vzácné
Velmi vzácné

Nevolnost, zvracení, průjem, dyspepsie (porucha trávení), bolesti v břiše, nadýmání, anorexie (ztráta chuti k jídlu).
Zánět žaludku, krvácení trávicího traktu, zvracení s příměsí krve, krvácivý průjem, černá stolice, vřed v trávicím traktu (s nebo bez krvácení a proděravění).
Zánět tlustého střeva (i ve spojení s krvácením, zhoršením vředů nebo Crohnovou chorobou - chronické zánětlivé onemocnění nejčastěji v počáteční části tlustého střeva), zácpa, zánět ústní dutiny (včetně vředů), zánět jazyka, poruchy v oblasti jícnu, diaphragm-like (příčné) zúžení střev, zánět žlučníku.

Poruchy jater a žlučových cest

Časté
Vzácné
Velmi vzácné

Zvýšené hladiny transamináz (jaterní enzymy).
Zánět jater, žloutenka, poruchy jater.
Prudce probíhající zánět jater, nekróza jater (odumření), selhání jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté
Vzácné
Velmi vzácné

Vyrážka.
Kopřivka.
Puchýřky na kůži, ekzém, zčervenání, multiformní erytém (kožní onemocnění), Steven-Johnsonův syndrom – poléková vyrážka, toxická epidermální nekrolýza (Leyellův syndrom – poléková vyrážka), zánět kůže s odlupováním částeček kůže, ztráta vlasů, přecitlivělost na světlo, purpura (tečkovité krvácení do kůže či sliznice), alergická purpura, svědění.

Celkové poruchy a poruchy v místě aplikace

Vzácné

Otoky.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v moči, nefrotický syndrom (soubor příznaků provázející různé typy onemocnění ledvin - přítomnost bílkoviny v moči, snížení množství bílkovin v krvi, otoky a některé další příznaky), intersticiální nefritida (zánět mezibuněčných ledvinných prostorů), renální papilární nekróza (odumření tkáně).

Kromě nežádoucích účinků uvedených v přehledu, byly během používání diklofenaku hlášeny i následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je: není známo (z dostupných údajů nelze určit). Zrychlená srdeční činnost, otoky víček, otoky v oblasti jícnu, generalizovaný edém (otok rozšířený na celý orgán nebo organismus), zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina draslíku v krvi, diabetes mellitus (cukrovka), svalová bolest, neuróza (psychická porucha), stav zmatenosti, krátké bezvědomí, snížené množství vylučované moči, zúžení průdušek, hlasová porucha, angioedém (otok vznikající na různých místech organismu: podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa), zánět kůže, cirkulační kolaps (selhání krevního oběhu).

Léky jako je Dicloreum mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ČÍPEK A DICLOREUM 100, ČÍPEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek obsahuje

Dicloreum 50, čípek
- Léčivou látkou je diclofenacum natricum 50 mg v 1 čípku.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, frakcionovaný kokosový olej, ztužený tuk.

Dicloreum 100, čípek
- Léčivou látkou je diclofenacum natricum 100 mg v 1 čípku.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, frakcionovaný kokosový olej, ztužený tuk.

Jak přípravek Dicloreum 50, čípek a Dicloreum 100, čípek vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravky jsou ve formě krémově bílých čípků torpédovitého tvaru.
Velikost balení 10 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Alfa Wassermann S.p.A., 65020 Alanno (PE), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.12.2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90859/2011, sukls90865/2011

Informace o produktu

Výrobce: ALFA WASSERMANN S.P.A, ALANNO SCALO (PESCARA)
Značka: DICLOREUM
Kód výrobku: 13172
Kód EAN: 8020030016101
Kód SÚKL: 97632
Držitel rozhodnutí: ALFA WASSERMANN S.P.A, ALANNO SCALO (PESCARA)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Bez doporučení lékaře lze přípravek užívat při poúrazových bolestech a otocích, bolestech zubů a menstruačních bolestech. Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě mimokloubních revmatických onemocnění (záněty svalových povázek, šlach a svalů) a revmatických onemocnění s kloubními projevy (revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylosující spondylitida), k léčbě gynekologických zánětů a zánětů v oblasti ORL (ucha, nosu a krku). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 15 let věku. Děti od 6 let jej mohou užívat pouze na doporučení lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu DICLOREUM 100 mg 10 čípků

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu DICLOREUM 100 mg 10 čípků

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Markéta H.

100 % 17/09/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám