Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

DEXOKET INJEKCE +INF CNC SO 20X50MG/2ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68475

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 68475
Kód EAN:
Kód SÚKL: 57107
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Přípravek Dexoket injekce se používá k symptomatické léčbě akutní bolesti střední až silné intenzity, např. při pooperační bolesti, ledvinové kolice nebo bolesti v kříži, jestliže užití tablet není vhodné.

Příbalový leták

 

 

  

Sp.zn.sukls248448/2017 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Dexoket injekce

 

Injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok 

dexketoprofenum 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Dexoket injekce a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexoket injekce používat 

3. 

Jak se přípravek Dexoket injekce používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dexoket injekce uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek Dexoket injekce a k čemu se používá  
 
Přípravek Dexoket injekce je analgeticky a protizánětlivě působící lék ze skupiny tzv. 
nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSA). 
Používá se k léčbě akutní bolesti střední až silné intenzity, např. při pooperační bolesti, ledvinové 
kolice (silná bolest ledvin) nebo bolesti v kříži, jestliže užití tablet není vhodné. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexoket injekce používat 
 
Nepoužívejte přípravek Dexoket injekce jestliže: 

-  jste alergický(á) na dexketoprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antiflogistika; 
-  máte astma nebo trpíte astmatickými záchvaty, akutní alergickou rýmou (krátkodobý zánět 

nosní  sliznice),  nosními  polypy  (výběžky  v  nose  způsobené  alergií),  kopřivkou  (kožní 
vyrážka),  angioedémem  (otok  obličeje,  očí,  rtů  nebo  jazyka  nebo  dýchací  potíže)  nebo 
dušností na hrudi vyvolanými po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních 
protizánětlivých léčiv; 

-  trpíte  fotoalergickou  nebo  fototoxickou  reakci  (zvláštní  forma  zčervenání  kůže  a/nebo 

puchýřů  na  kůži  vystavené  slunečnímu  záření)  při  užívání  ketoprofenu  (nesteroidní 
protizánětlivé léčivo) nebo fibrátů (léky ke snížení hladiny tuků v krvi); 

-  máte  peptický  vřed/krvácení  do  žaludku  nebo  střev  nebo  jste  v minulosti  prodělal(a) 

krvácení do žaludku nebo střev, vřed nebo perforaci (proděravění); 

-  máte nebo jste  v minulosti prodělal(a) krvácení do  žaludku nebo střev nebo perforaci ve 

vztahu k předchozí léčbě nesteroidními protizánětlivými léčivy (NSA); 

-  máte chronické zažívací obtíže (např. trávicí potíže, pálení žáhy);  
-  máte střevní onemocnění s chronickým zánětem (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida); 

 

 

  

-  máte závažné srdeční selhání, středně závažné nebo závažné onemocnění ledvin nebo 

závažné onemocnění jater; 

-  máte poruchy krvácivosti nebo poruchy krevní srážlivosti; 
-  jste silně dehydrován(a) (ztratil(a) jste hodně tělních tekutin) kvůli zvracení, průjmu nebo 

nedostatečnému příjmu tekutin; 

-  jste v třetím trimestru těhotenství nebo kojíte. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Dexoket injekce se poraďte se svým lékařem: 

-  pokud  jste  někdy  trpěl(a)  chronickým  zánětem  střev  (Crohnova  choroba,  ulcerózní 

kolitida); 

-  trpíte-li nebo jste trpěl(a) jiným onemocněním žaludku nebo střev. 
-  užíváte-li současně léky, které zvyšují riziko tvorby peptických vředů nebo krvácení, např. 

perorálně podávané steroidy, některé léky proti depresi (typu SSRI, tj. selektivní inhibitory 
zpětného vychytávání serotoninu), léky zabraňující tvorbě krevních sraženin jako kyselina 
acetylsalicylová  nebo  antikoagulancia,  např.  warfarin.  V  takových  případech  se  před 
použitím  přípravku  Dexoket  injekce  poraďte  se  svým  lékařem:  může  po  Vás  vyžadovat, 
abyste  užíval/a  další  lék  chránící  žaludek  (např.  misoprostol  nebo  lék  blokující  tvorbu 
žaludeční kyseliny); 

-  máte-li  onemocnění  srdce,  prodělal(a)  jste  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  si  myslíte,  že 

byste mohl(a) být ohrožen(a) takovými onemocněními (např. jestliže máte vysoký krevní 
tlak, cukrovku, zvýšený cholesterol v krvi nebo kouříte), měl(a) byste se o léčbě poradit se 
svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Léky  jako  Dexoket  injekce  mohou  být  spojovány  s 
mírným  zvýšením  rizika  srdečního  infarktu  („infarkt  myokardu“)  nebo  cévní  mozkové 
příhody.  S  vyššími  dávkami  nebo  dlouhotrvající  léčbou  je  riziko  větší.  Nepřekračujte 
doporučenou dávku nebo délku léčby; 

-  patříte-li mezi starší osoby, je u Vás pravděpodobnější výskyt nežádoucích účinků (viz bod 

4). Jestliže se nějaké nežádoucí účinky objeví, okamžitě kontaktujte lékaře; 

-  trpíte-li nebo jste někdy trpěl(a) alergiemi; 
-  trpíte-li  onemocněním  jater,  ledvin  nebo  srdce  (hypertenze  a/nebo  selhání  srdce)  či 

zadržováním tekutin v těle nebo jste v minulosti těmito problémy trpěl(a); 

-  užíváte-li močopudné léky (diuretika) nebo  jste-li dehydratovaní a máte-li snížený objem 

krve  v  důsledku  nadměrné  ztráty  tekutin  (např.  z  nadměrného  močení,  průjmu  nebo 
zvracení); 

-  jste-li  žena  s  problémy  týkajícími  se  plodnosti  (Dexoket  injekce  může  zhoršit  Vaši 

plodnost, proto byste přípravek neměla používat, jestliže plánujete otěhotnět nebo si děláte 
testy plodnosti); 

-  jste-li v prvním nebo druhém trimestru těhotenství; 
-  trpíte-li poruchami krvetvorby; 
-  máte-li systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně (porucha 

imunitního systému postihující pojivovou tkáň); 

-  máte-li varicellu (plané neštovice), protože NSA by výjimečně mohla zhoršit infekci 
-  trpíte-li  astmatem  kombinovaným  s chronickou  rýmou,  chronickým  zánětem  vedlejších 

nosních  dutin  a/nebo  nosními  polypy,  protože  jste  více  ohrožen(a)  alergií  na 
acetylsalicylovou kyselinu a/nebo NSA než zbytek populace. Podávání tohoto léku může 
vyvolat  astmatické  záchvaty  nebo  zúžení  průdušek  zejména  u  pacientů  alergických  na 
acetylsalicylovou kyselinu nebo NSA.     

 
Děti a dospívající 
Přípravek Dexoket injekce nebyl studován u dětí a dospívajících. Proto jeho bezpečnost a účinnost 
nebyla stanovena a tento přípravek by neměl být podáván dětem s dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dexoket injekce 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. Některé léky nemají být užívány dohromady a u některých je třeba upravit dávku, než je 

 

 

  

užijete  současně.  Vždy  informujte  svého  lékaře,  zubního  lékaře  nebo  lékárníka,  pokud  současně 
s přípravkem Dexoket injekce užíváte nebo je Vám aplikován některý z následujících léků: 
 
Nevhodné kombinace: 
- kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy nebo jiné protizánětlivé léky 
- warfarin, heparin nebo jiné léky užívané k prevenci vzniku krevních sraženin 
- lithium (používané k léčbě některých psychických onemocnění) 
- methotrexát (lék proti rakovině a revmatoidní artritidě) 
- hydantoiny a phenytoin (léky k léčbě epilepsie) 
- sulfamethoxazol (lék proti bakteriálním infekcím) 
 
Kombinace vyžadující opatrnost: 
- diuretika (močopudné léky), ACE inhibitory, beta blokátory a antagonisté angiotensinu II (léky 
na snížení krevního tlaku a léky na onemocnění srdce). 
- pentoxifylin a oxpentifylin (léky užívané k léčbě chronické žilní nedostatečnosti). 
- zidovudin (lék k léčbě virových infekcí) 
- aminoglykosidová antibiotika (léky k léčbě bakteriálních infekcí) 
- chlorpropamid a glibenklamid

 

(léky k léčbě cukrovky). 

 
Současné užívání je třeba pečlivě zvážit: 

chinolonová antibiotika (např. ciprofloxacin, levofloxacin) používaná k léčbě bakteriálních 

infekcí 

- cyklosporin a takrolimus (léky užívané k léčbě onemocnění imunitního systému a proti odhojení 
transplantátu) 
- streptokináza a jiná trombolytika nebo fibrinolytika (tj. léky k rozpouštění krevních sraženin) 
- probenecid (lék k léčbě dny) 
- digoxin (lék k léčbě chronického srdečního selhání) 
- mifepriston (přípravek na ukončení těhotenství) 
- antidepresiva (SSRI, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) 
- antiagregancia, léky užívané k omezení shlukování krevních destiček a tvorby krevních sraženin. 
 
Jestliže máte pochybnosti o užívání dalších léků společně s přípravkem Dexoket injekce, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Nepoužívejte  přípravek  Dexoket  injekce  v posledních  třech  měsících  těhotenství  nebo  v  období 
kojení. Poraďte se s Vaším lékařem. 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože  přípravek 
Dexoket injekce by nemusel být pro Vás vhodný. 
Používání přípravku Dexoket injekce by se měly vyhnout ženy, které plánují otěhotnět nebo jsou 
těhotné. Léčba kdykoli během těhotenství by měla být řízena lékařem.  
Užívání  přípravku  Dexoket  injekce  se  nedoporučuje,  pokud  zkoušíte  otěhotnět  nebo  pokud  jste 
vyšetřována pro neplodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Dexoket  injekce  může  mírně  ovlivňovat  schopnost  řídit  vozidla  a  obsluhovat  stroje, 
protože  může  vyvolat  nežádoucí  účinky  jako  je  závrať  nebo  ospalost.  Pokud  se  u  Vás  tyto 
nežádoucí  účinky  objeví,  neřiďte  motorová  vozidla  a  neobsluhujte  stroje,  dokud  příznaky 
neodezní. Poraďte se se svým lékařem. 
 
Přípravek Dexoket injekce obsahuje etanol. Každá ampule přípravku Dexoket injekce obsahuje 
200 mg etanolu, v jedné dávce je tedy stejné množství jako v 5 ml piva nebo 2,08 ml vína, což je 
škodlivé pro pacienty trpící alkoholismem. 
Obsah alkoholu je nutno vzít v úvahu také u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových 

 

 

  

skupin, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo epilepsií. 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  méně  než  1  mmol  sodíku  (23  mg)  v  jedné  dávce,  takže  je  v 
podstatě „bez sodíku“. 
 
3. Jak se přípravek Dexoket injekce používá 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem. 
 
Váš  lékař  Vám  sdělí,  jakou  dávku  přípravku  Dexoket  injekce  potřebujete  v  závislosti  na  typu, 
vážnosti a délce trvání Vašich příznaků. 
Doporučená dávka je obvykle 1 ampule (50 mg) přípravku Dexoket injekce každých 8–12 hodin. V 
případě potřeby může být podání opakováno po šesti hodinách.  V žádném případě nepřekračujte 
celkovou denní dávku 150 mg přípravku Dexoket injekce (3 ampule). 

Přípravek Dexoket injekce užívejte jen v době akutní fáze obtíží (ne déle než dva dny). Jakmile je 
to možné, přejděte na perorálně podávaná analgetika. 

Starší lidé s poruchou funkce ledvin a pacienti s onemocněním ledvin či jater nemají překračovat 
celkovou denní dávku 50 mg přípravku Dexoket injekce (1 ampule). 
 
Způsob podání: 
Přípravek Dexoket injekce  může být podán jak intramuskulárně (do svalu), tak intravenózně (do 
žíly) (technické detaily pro intravenózní podání jsou uvedeny v bodě 7). 
Pokud je přípravek Dexoket injekce podáván intramuskulárně, roztok by měl být aplikován pomalu 
a hluboko do svalu ihned po odebrání z barevné ampule. 
Použit smí být jen čirý a bezbarvý roztok. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento přípravek nemají používat děti a dospívající (mladší 18 let). 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Dexoket injekce, než jste měl(a): 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tohoto přípravku, kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka 
nebo  vyhledejte  okamžitě  nejbližší  pohotovostní  službu.  Nezapomeňte  si  vzít  s  sebou  přípravek 
nebo tuto příbalovou informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Dexoket injekce: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v používání 
další  obvyklou  dávkou  v době,  kdy  má  být  užita  (viz  bod  3  „Jak  se  přípravek  Dexoket  injekce 
používá“). 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, a to podle pravděpodobnosti jejich výskytu.  
Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 lidí 
Nevolnost  a/nebo  zvracení,  bolest  v místě  vpichu  injekce,  reakce  v  místě  vpichu  injekce,  např. 
zánět, zhmoždění nebo krvácení. 
 
Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí 

 

 

  

Zvracení krve, nízký krevní tlak, horečka, neostré vidění, závrať, ospalost, poruchy spánku, bolest 
hlavy,  anémie,  bolest  břicha,  zácpa,  zažívací  obtíže,  průjem,  sucho  v  ústech,  zrudnutí,  vyrážka, 
zánět kůže (dermatitida), svědění, zvýšené pocení, únava, bolest, pocit chladu. 
 
Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí 
Peptický  vřed,  krvácení  peptického  vředu  nebo  perforace,  vysoký  krevní  tlak,  mdloba,  příliš 
pomalé  dýchání,  zánět  povrchových  žil  kvůli  krevní  sraženině  (povrchová  tromboflebitida), 
mimořádný  srdeční  stah  (extrasystola),  zrychlený  tep,  periferní  edém,  otok  hrtanu,  neobvyklá 
citlivost, pocit horečky a třesu, zvonění v uších (tinitus), svědící vyrážka, žloutenka, akné, bolest 
zad,  bolest  ledvin,  častější  močení,  menstruační  obtíže,  prostatické  obtíže,  svalová  ztuhlost, 
ztuhlost kloubů, svalové křeče, abnormální jaterní testy (krevní testy), zvýšená hladina cukru v krvi 
(hyperglykemie),  snížená  hladina  cukru v krvi (hypoglykemie), zvýšená hladina  triglyceridových 
tuků  v  krvi  (hypertriglyceridemie),  ketolátky  v  moči  (ketonurie),  bílkoviny  v  moči  (proteinurie), 
poškození jaterních buněk (hepatitida), akutní selhání ledvin. 
 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 lidí 

 

Anafylaktické reakce (hypersenzitivní reakce, které mohou vést ke kolapsu), vředy na kůži, ústech, 
v okolí očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom), otok obličeje nebo otok rtů 
a  krku  (angioedém),  dušnost  v důsledku  stahu  svalů  kolem  dýchacích  cest  (bronchospasmus), 
dušnost,  zánět  slinivky  břišní  (pankreatitida),  citlivost  kůže  a  přecitlivělost  kůže  na  světlo, 
poškození  ledvin,  snížené  množství  bílých  krvinek  (neutropenie),  snížené  množství  krevních 
destiček (trombocytopenie). 
 
Oznamte,  prosím,  ihned  svému  lékaři,  jestliže  na počátku  léčby  zaznamenáte  jakékoli  nežádoucí 
účinky  týkající se žaludku/střev (např. bolesti žaludku, pálení žáhy nebo krvácení), nebo jestliže 
jste  dříve  trpěl/a  nežádoucími  účinky  způsobenými  dlouhodobým  používáním  protizánětlivých 
léků, zejména pokud jste staršího věku.  
 
Pokud se u Vás objeví kožní vyrážka nebo  jakékoli poškození sliznic nebo jakýkoli jiný příznak 
alergie, musíte okamžitě ukončit léčbu přípravkem Dexoket injekce. 
 
 Při léčbě nesteroidními protizánětlivými léky bylo zaznamenáno zadržování tekutin v těle, vznik 
otoků (zvláště kotníků a nohou), zvýšení krevního tlaku a srdeční selhání. 
 
Léky  jako  Dexoket  injekce  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečního  infarktu  („infarkt 
myokardu“) nebo cévní mozkové příhody. 
 
U  pacientů  se  systémovým  lupus  erythematodes  nebo  smíšeným  onemocněním  pojivové  tkáně 
(imunitní  onemocnění  postihující  pojivovou  tkáň)  mohou  protizánětlivě  působící  léky  vzácně 
vyvolat horečku, bolest hlavy a ztrnulost v týlní oblasti. 
 
Pokud se u Vás během používání přípravku Dexoket injekce objeví příznaky infekce nebo pokud 
se zhoršují, okamžitě to oznamte Vašemu lékaři. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Dexoket injekce uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

  

 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  na  ampuli. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete,  že  roztok  není  čirý  a  bezbarvý,  ale  vykazuje 
známky  zkažení  (např.  částečky).  Přípravek  Dexoket  injekce  je  určen  pouze  k  jednorázovému 
použití a má být použit ihned po otevření. Nespotřebovaný přípravek musí být zlikvidován (viz bod 
„Likvidace“ uvedený níže). 
 
Likvidace 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co obsahují 2 ml přípravku Dexoket injekce: 
Léčivou látkou je dexketoprofenum trometamoli (73,80 mg), což odpovídá 50 mg dexketoprofenu 
(INN). 
Pomocnými látkami jsou alkohol (etanol), chlorid sodný, hydroxid sodný a voda na injekci. 
 
Jak přípravek Dexoket injekce vypadá a co obsahuje toto balení: 
Přípravek Dexoket injekce je injekční roztok nebo koncentrát pro infuzní roztok. 
Velikost  balení:  1,  5,  6,  10, 20, 50 nebo 100 skleněných zabarvených ampulí (Typ I) obsahující 
2 ml čirého bezbarvého roztoku. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, 
Lucembursko 
 
Výrobce 
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Florencie, Itálie 
nebo 
Alfasigma S.p.A., Alanno (Pescara), Itálie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

 

 

Španělsko (RMS) 

Ketesse 

Itálie 

Ketesse 

Rakousko 

Ketesse 

Lotyšsko 

Dolmen 

Belgie 

Kypr 

Ketesse 

Nosatel 

Litva 

Lucembursko 

Dolmen 

Ketesse 

Česká republika 

Dexoket 

Malta 

Keral 

Dánsko 

Ketesse 

Norsko 

Ketesse 

 

 

  

Estonsko 

Finsko 

Francie 

Německo 

Dolmen 

Ketesse 

Ketesse 

Sympal 

Polsko 

Portugalsko 

Slovenská republika 

Slovinsko 

Dexak 

Ketesse 

Dexadol 

Menadex 

Řecko 

Nosatel 

Švédsko 

Ketesse 

Maďarsko 

Ketodex forte 

Nizozemsko 

Stadium 

Island 

Ketesse 

 

 

Irsko 

Keral 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 9. 2017 

 

Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního Ústavu 
pro kontrolu léčiv

www.sukl.cz

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

7.  Informace pouze pro zdravotnické pracovníky 

 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
Intravenózní podání: 

Intravenózní infúze: Obsah jedné ampule (2 ml) přípravku Dexoket injekce se zředí 30 až 
100 ml roztoku chloridu sodného, 5% roztoku glukózy nebo roztoku Ringer-laktát.  Zředěný 
roztok se podává pomalou nitrožilní infúzí po dobu 10 až 30 minut.  Roztok musí být vždy 
chráněn před přirozeným denním světlem. 

 Jednorázové  intravenózní  podání:  Je-li  to  nutné,  lze  podat  obsah  jedné  ampule  (2  ml) 
přípravku Dexoket injekce jednorázově nitrožilně. V takovém případě se přípravek aplikuje 
pomalu po dobu ne kratší než 15 sekund. 

 

Přípravek  Dexoket  injekce  je  kontraindikován  pro  neuroaxiální  (intratekální 
nebo epidurální) podání kvůli obsahu etanolu. 

 

Informace pro zacházení s přípravkem: 

Pokud  je  přípravek  Dexoket  injekce  podáván jednorázově intravenózně, je nutné ho 
aplikovat ihned po nasátí do injekční stříkačky ze zbarvené ampule. 

V případě intravenózní infuze by roztok měl být zředěn za aseptických podmínek a za 
ochrany před přirozeným denním světlem. 

Použit smí být pouze čirý a bezbarvý roztok. 

 

Kompatibility: 

Je  prokázáno,  že  přípravek  Dexoket  injekce,  je  kompatibilní,  když  je  smíchán  v 
malých objemech
 (např. injekční stříkačce) s injekčními roztoky heparinu, lidokainu, 
morfinu a theofylinu. 

Zředěný roztok je čirý. U přípravku Dexoket injekce, injekční roztok nebo koncentrát 
pro  infuzní  roztok,  zředěného  100  ml  infuzního  roztoku  chloridu  sodného  nebo 
roztoku  glukózy  bylo  prokázáno,  že  je  kompatibilní  s  následujícími  injekčními 
roztoky: dopamin, heparin, hydroxyzin, lidokain, morfin, pethidin a theofylin. 

Při  uchovávání  zředěných  roztoků  přípravku  Dexoket  injekce,  injekční  roztok  nebo 
koncentrát  pro  infuzní  roztok,  v  plastových  vacích  nebo  aplikačních  zařízeních 
vyrobených  z  ethylvinylacetátu  (EVA),  propionátu  celulózy  (CP),  polyetylénu  s 
nízkou  hustotou  (LDPE)  a  polyvinylchloridu  (PVC)  nebyla  zjištěna  absorpce  léčivé 
látky. 

 

 
 

Recenze

Recenze produktu DEXOKET INJEKCE +INF CNC SO 20X50MG/2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DEXOKET INJEKCE +INF CNC SO 20X50MG/2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám