Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

DEPO-MEDROL 40MG/ML 1X5ML/200MG Injekční suspenze - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19651

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 19651
Kód EAN: 8594036500242
Kód SÚKL: 40536
Držitel rozhodnutí: PFIZER
A. Pro intramuskulární aplikaci Pokud není možná perorální léčba a přitom síla, dávkování a způsob podávání preparátu jsou zdůvodněny terapeutickou potřebou, je indikováno nitrosvalové podání Depo-Medrol sterilní vodné suspenze. 1. Endokrinní poruchy - primární nebo sekundární adrenokortikální nedostatečnost Pozn.: hydrokortison nebo kortison je lékem volby, syntetická analoga lze používat ve spojení s mineralokortikoidy, kde je to vhodné; u kojenců je suplementace mineralokortikoidů obzvláště nutná. - akutní adrenokortikální nedostatečnost Pozn.: hydrokortison nebo kortison je lékem volby, suplementace mineralokortikoidů je nutná obzvláště v případech, kdy se používají syntetická analoga. Kongenitální hyperplazie nadledvin. Hyperkalcémie paraneoplastická. Nehnisavý zánět štítné žlázy. 2. Revmatická onemocnění Jako adjuvantní terapie pro krátkodobé podávání (k převedení pacienta přes akutní epizodu nebo exacerbaci) u následujících stavů: Post-traumatická osteoartritis. Synovitis při osteoartritidě. Revmatoidní artritida, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (vybrané případy mohou potřebovat udržovací terapii nízkými dávkami). Akutní a subakutní bursitida. Epikondylitida. Akutní nespecifická tendosinovitida. Akutní dnavá artritida. Psoriatická artritida. Ankylozující spondylitida. 3. Poruchy tvorby kolagenu Během exacerbace nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech: Systémový lupus erythematodes. Systémové dermatomyositidy (polymyositidy). Akutní revmatické karditidy. 4. Dermatologická onemocnění Pemfigus. Těžké případy erythema multiforme (Stevensův-Johnsonův syndrom). Exfoliativní dermatitida. Mycosis fungoides. Herpetiformní bulózní dermatitida. Těžká seborrhoická dermatitida. Těžká psoriáza. 5. Alergické stavy Zvládání těžkých nebo život ohrožujících alergických stavů nereagujících na klasickou léčbu u následujících stavů: Asthma bronchiale. Kontaktní dermatitida. Atopická dermatitida. Sérová nemoc. Sezónní nebo trvalá alergická rinitida. Projevy přecitlivělosti na léky. Projevy kopřivky při transfuzi krve. Akutní neinfekční edém hrtanu. 6. Oční onemocnění Těžké akutní nebo chronické alergické a zánětlivé procesy postihující oko, jako je: Herpes zoster ophthalmicus. Iritida, iridocyklitida. Chorioretinitida. Difuzní zadní uveitida. Neuritida optiku. Zánět předního segmentu. Alergická konjunktivitida. Alergické vředy na okraji rohovky. Keratitida. 7. Gastrointestinální onemocnění K převedení pacienta přes kritické období onemocnění u následujících stavů: Ulcerózní kolitida (systémová terapie). Regionální enteritida. 8. Onemocnění dýchacích cest Symptomatická sarkoidóza. Beryllióza. Tuberkulóza, fulminantní nebo disseminovaná, pokud se použije současně s příslušnou protituberkulózní chemoterapií. Löfflerův syndrom nedostatečně zvládaný jinou terapií. Aspirační pneumonitida. 9. Hematologické poruchy Získaná (autoimunní) hemolytická anémie. Sekundární trombocytopénie u dospělých. Erytroblastopénie (erytroblastová anémie). Vrozená (erythroidní) hypoplastická anémie. 10. Onkologická onemocnění K paliativní terapii následujících stavů: Leukémie a lymfomy. Akutní leukémie dětí. 11. Edematózní stavy K navození diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie, idiopatickém nefrotickém syndromu nebo při lupus erythematodes. 12. Nervový systém Akutní exacerbace roztroušené sklerózy. 13. Různé Tuberkulózní meningitida se subarachnoidálním blokem nebo hrozícím blokem, pokud se použije současně s příslušnou protituberkulózní chemoterapií. Trichinóza s neurologickým nebo kardiálním postižením. B. Pro aplikaci do synovií nebo měkkých tkání (včetně periartikulárních a intrabursálních prostorů, viz Upozornění) Depo-Medrol je indikována jako adjuvantní léčba pro krátkodobé podávání (k převedení pacienta přes akutní epizodu nebo exacerbaci) při následujících stavech: Synovitis při artritidě. Revmatoidní artritida. Akutní a subakutní bursitida. Akutní dnavá artritida. Epikondylitida. Akutní nespecifická tendosynovitida. Post-traumatická osteoartritida. C. Pro aplikaci do lézí Depo-Medrol je indikována pro aplikaci do lézí při následujících stavech: Keloidy, lokalizované hypertrofické, infiltrované, zánětlivé léze. Lichen planus, psoriatické pláty. Granuloma annulare. Lichen simplex chronicus (neurodermatitida). Diskoidní lupus erythematodes. Diabetická lipodystrofie. Alopecia areata. Depo-Medrol může být účinný i u cystických tumorů nebo u ganglií vaziva nebo šlach. D. Pro instilaci do konečníku Ulcerózní kolitida (proktokolitida).

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls44362/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Depo-Medrol 40 mg/ml 

methylprednisoloni acetas 

injekční suspenze 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Depo-Medrol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Depo-Medrol používat   

3. 

Jak se přípravek Depo-Medrol používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Depo-Medrol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Depo-Medrol a k čemu se používá 

 
Přípravek Depo-Medrol obsahuje léčivou látku methylprednisolon-acetát.  
 
Methylprednisolon  patří  do  skupiny  léků  zvaných  kortikosteroidy  nebo  steroidy.  Kortikosteroidy  se 
rovněž přirozeně vytváří v lidském těle a jsou nezbytné pro jeho spránou funkci. 
 
Přípravek  Depo-Medrol  má  silný  protizánětlivý,  imunosupresivní  a  antialergický  účinek.  Je  vhodný 
k léčbě stavů vyžadujících silný a rychle nastupující hormonální účinek.  
 
Přípravek  Depo-Medrol  se  aplikuje  do  svalu  pro  léčbu  onemocnění  postihujících  celé  tělo  (např. 
reakce z přecitlivělosti na některé léky, hormonální nerovnováha v organizmu, poruchy krve, nádorová 
onemocnění, nervové poruchy), nebo alergické, zánětlivé nebo revmatické potíže postihující: 
 

  mozek (např. zánět mozkových blan způsobený tuberkulózou) 

  střeva (např. zánětlivé/vředové onemocnění střev )  

  klouby (např. revmatoidní artritida) 

  plíce (např. astma, těžká senná rýma, tuberkulóza) 

  kůže  (např.  lupénka  nebo  těžké  autoimunitní  onemocnění  kůže  spojené  s tvorbou  puchýřů  a 

olupováním) 

  oči (např. oční záněty nebo herpes zoster ophthalmicus) 

 
Přípravek Depo-Medrol se aplikuje do kloubů nebo měkkých tkání pro krátkodobou léčbu zánětlivých 
nebo revmatických onemocnění postihujících pohybový systém: 
 

  synovitis při artritidě (zánět vnitřní vrstvy kloubního pouzdra při artritidě) 

  epikondylitida (zánět nadkloubního hrbolku, resp. svalových úponů, které se zde upínají) 

  revmatoidní artritida (autoimunitní zánětlivé onemocnění) 

 

 

  akutní nespecifická tendosynovitida (akutní nespecifický zánět šlachové pochvy) 

  akutní a subakutní bursitida (akutní a subakutní zánět tíhového váčku) 

  posttraumatická osteoartritida (poúrazová osteoartróza) 

  akutní dnavá artritida (zánět kloubů při dně) 

 
Přípravek Depo-Medrol lze rovněž použít k aplikaci do lézí při následujících onemocněních: 
 

  lichen  planus  (zánětlivé  onemocnění  postihující  sliznici  a  místa  v  okolí  ústního  otvoru)

psoriatické pláty (plaky lupénky) 

  diskoidní lupus erythematodes (chronické kožní onemocnění s nálezem načervenalých skvrn a 

plaků atd.)  

  necrobiosis lipoidica diabeticorum (kožní komplikace cukrovky - skvrnité projevy na kůži, často 

bérců, žlutavé s hnědými okraji a možným vředovatěním) 

  granuloma annulare (chronické kožní onemocnění - kroužkovitý val z drobných uzlíků) 

  lichen  simplex  chronicus  (neurodermatitida  -  zánětlivé  onemocnění  kůže  spojené  s  tvorbou 

ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním) 

  alopecia areata (ohraničená ztráta vlasů – autoimunitní onemocnění) 

 
Přípravek  Depo-Medrol  může  být  účinný  i  u  cystických  tumorů  (nádorů)  nebo  u  ganglií  vaziva  - 
cystického zduření šlachové pochvy nebo šlach, nebo při léčbě ulcerózní kolitidy (střevního zánětu).  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Depo-Medrol používat 

 
Nepoužívejte přípravek Depo-Medrol: 

  jestliže jste alergický(á)  na methylprednisolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

  u pacientů trpících systémovými mykózami (plísňovými onemocněními) 

  pro intratekální podání (aplikace do mozkových plen) 

  pro intravenózní podání (aplikace do žíly) 

  pro epidurální podání (aplikace do ohraničeného prostoru páteřního kanálu) 

  u pacientů procházejících očkováním. 

 
Upozornění a opatření  
Sdělte svému lékaři, pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů, nebo se Vás týkal v minulosti. 
Je možné, že Vám lékař  v případě, že užíváte nějaké další léky,  naordinuje různá vyšetření a  změní 
dávkování. 
 

  Plané  neštovice,  spalničky.  Sdělte lékaři,  pokud jste v nedávné  době  přišel/přišla  do  kontaktu 

s nakaženou osobou.  

  Tuberkulóza. Sdělte lékaři, pokud jste v minulosti onemocněl/a tuberkulózou.  

  Alergická reakce. Sdělte lékaři, pokud jste v minulosti měla alergickou reakci na nějaký lék. 

  Stres. Pacienti v neobvyklém stresu vyžadují vyšší dávky léku. 

  Cushingův syndrom (hormonální onemocnění). Tento lék by mohl zhoršit Váš zdravotní stav. 

  Hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy). Účinek přípravku Depo-Medrol může být zesílen. 

  Cukrovka. Sdělte lékaři, pokud trpíte nebo někdo ve Vaší rodině trpí cukrovkou.  

  Deprese  nebo  psychotická  porucha.  Musíte  být  pečlivě  sledován/a  kvůli  možnému  zhoršení 

příznaků. 

  Epilepsie. 

  Myasthenia gravis (těžké onemocnění svalů) nebo jiné poruchy svalů. 

  Roztroušená skleróza. 

  Infekce  oka  způsobená  virem  herpes  simplex  nebo  další  oční  onemocnění,  včetně  zvýšeného 

nitroočního tlaku. 

  Onemocnění  srdce  nebo  cév,  včetně  městnavého  srdečního  selhání.  Je  nutné  monitorování 

srdeční činnosti. 

 

 

  Vysoký krevní tlak. 

  Žaludeční vředy nebo jiné žaludeční nebo střevní onemocnění. 

  Porucha funkce ledvin. 

  Osteoporóza (řídnutí kostí). 

  Feochromocytom 

 
V případě renálního selhání není potřeba upravovat dávky. Methylprednisolon je hemodialyzovatelný. 
 
V průběhu  léčby  kortikoidy  se  mohou  vyskytnout  psychické  poruchy  včetně  euforie,  nespavosti, 
výkyvů nálady, změn osobnosti, závažných depresivních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke 
zhoršení stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí. Sdělte svému  lékaři, pokud u sebe 
pozorujete nějaké mentální potíže. To je zvláště důležité, pokud trpíte depresí nebo máte sebevražedné 
myšlenky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Depo-Medrol 
Informujte  svého    lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval/a nebo které možná budete užívat. 
 
Sdělte  svému  lékaři,  že  užíváte  některý  z následujících  léků,  protože  může  dojít  k  ovlivnění  účinku 
přípravku Depo-Medrol. 
 

  Isoniazid (antibakteriální látka, antituberkulotikum) 

  Rifampicin (antibiotikum, antituberkulotikum) 

  Antikoagulancia (léky proti srážlivosti krve) 

  Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (léky proti epilepsii) 

  Neuromuskulární blokátory (léky, které snižují či zabraňují nervosvalový přenos) 

  Anticholinesterázy (léky k léčbě myasthenie gravis) 

  Antidiabetika (léky k léčbě cukrovky) 

  Aprepitant, fosaprepitant (léky proti zvracení) 

  Itrakonazol, ketokonazol (léky proti plísňovým onemocněním) 

  Antivirotika  (jako  je  ritonariv,  indinavir)  a  farmakokinetické  urychlovače  (jako  je  kobicistat) 

používané k léčebě HIV  

  Aminoglutethimid (protinádorový lék) 

  Diltiazem (lék při onemocnění srdce nebo vysokého krevního tlaku) 

  Ethinylestradiol/norethisteron (antikoncepce) 

  Grepfruitová šťáva 

  Cyklosporin (léčba revmatoidní artritidy, těžké lupénky nebo po orgánové transplantaci) 

  Cyklofosfamid, takrolimus (léky k potlačení funkcí imunitního systému) 

  Klyrithromycin, erythromycin, troleandomycin (antibiotika) 

  Kyselina acetylsalicylová ve vysokých dávkách 

  Léky odbourávající draslík 

 
Informujte svého lékaře: 

  pokud  užíváte  nějaké  léky  dlouhodobě,  např.  k léčbě  cukrovky,  vysokého  krevní  tlaku  nebo 

otoků, protože může být nutné upravit dávku Vašich léků. 

  pokud se chystáte na operaci, i zubní.  

  pokud  podstupujete  nějaké  vyšetření,  např.  odběr  krve,  protože  výsledky  testů  mohou  být 

přípravkem Depo-Medrol ovlivněny. 

 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat, jste-li těhotná 
nebo kojíte, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete. 
 
Pokud se chystáte kojit v průběhu léčby tímto přípravkem, musí být Vaše dítě pravidelně vyšetřováno. 
 

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Závratě, poruchy vidění  a únava patří mezi možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy. V případě 
výskytu těchto potíží neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Depo-Medrol používá 

 
Pokud podstupujete nějaké vyšetření, nebo jste hospitalizován/a, vždy sdělte ošetřujícímu lékaři nebo 
zdravotní sestře, že jste léčen/a přípravkem Depo-Medrol.  
 
Dávkování 
Váš lékař určí velikost dávky a místo aplikace injekce v závislosti na tom, jaké onemocnění je léčeno. 
Váš lékař Vám  bude  podávat  nejnižší  účinnou  dávku  po  nejkratší  možnou  dobu,  aby  dosáhl  účinné 
léčby Vašeho onemocnění. 
 
Ukončení léčby přípravkem Depo-Medrol 
Váš lékař určí, kdy je vhodné ukončit léčbu přípravkem Depo-Medrol. Někdy je nutné dávku postupně 
snižovat, zvláště v následujících případech: 
 

  podávání přípravku po dobu delší než 3 týdny 

  podávání vysokých dávek přípravku Depo-Medrol (více než 32 mg (0,8 ml) denně) 

  léčba kortikosteroidy v předchozím roce 

  potíže s funkcí nadledvinek před zahájením léčby. 

 
Postupné snižování dávky  je nutné kvůli  možnému  vzniku  abstinenčního syndromu. Tento syndrom 
může zahrnovat:  nechutenství, nevolnost, zvracení, otupělost, bolesti hlavy, horečku, bolesti kloubů, 
olupování kůže, bolesti svalů, ztrátu hmotnosti a/nebo nízký krevní tlak. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující  nežádoucí  účinky,  jejich  četnost  z dostupných  údajů  nelze  stanovit,  jsou  typické  pro 
všechny systémově podané kortikosteroidy. Jejich zařazení na seznam nutně neznamená, že u tohoto 
konkrétního přípravku byla pozorována uvedená reakce. 
 

  přidružené infekce, infekce v místě vpichu, 

zánět pobřišnice

  

  leukocytóza (zvýšený počet bílých krvinek) 

  přecitlivělost na léky, anafylaktické a anafylaktoidní reakce 

  cushingoidní příznaky (měsícovitý obličej), nedostatečná funkce nadledvin, syndrom z vysazení 

steroidů 

  metabolická  acidóza,  epidurální  lipomatóza  (patologické  nahromadění  tuku  v epidurálním 

prostoru páteřního kanálu), porucha tolerance glukózy, zadržování sodíku,  zadržování tekutin, , 
porucha  vnitřního  prostředí  (hypokalemická  alkalóza),  porucha  metabolizmu  tuků 
(dyslipidémie), zvýšená chuť k jídlu, chorobné množení tukových buněk (lipomatóza), zvýšená 
potřeba inzulinu (nebo perorálních antidiabetik) 

  psychické/psychotické poruchy (včetně depresivní nálady, euforie, citové lability, závislosti na 

drogách,  sebevražedných  myšlenek),  stavy  zmatenosti,  duševní  poruchy,  úzkost,  změny 
osobnosti, prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost, podrážděnost 

  zvýšený nitrolební tlak, záchvat, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy,  

  šedý  zákal,  zelený  zákal,  vystupování  oka  z očnice  (exoftalmus),  vzácné  případy  slepoty 

(spojené s  léčbou kortikoidy v oblasti obličeje a hlavy), chorioretinopatie (onemocnění sítnice a 
cévnatky) 

  závrať 

 

 

  městnavé srdeční selhání 

  trombóza, zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak, trombotické příhody 

  plicní embolie, škytavka 

  žaludeční  vředy,  žaludeční  krvácení,  proděravění  střev,  zánět  slinivky  břišní,  vředovitý  zánět 

jícnu, zánět jícnu, bolest břicha, nadýmání, průjem, poruchy trávení, nevolnost. 

  menší  krvácení  do  kůže  (ekchymóza),  akné,  otok  podkoží,  červené  tečky  na  kůži  (petechie), 

ztenčení  kůže,  kožní  strie,  zvýšená  pigmentace  kůže,  snížená  pigmentace  kůže,  nadměrné 
ochlupení, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, zvýšená potivost 

  zpomalení růstu, řídnutí kostí, odumření kosti, patologické zlomeniny, svalová slabost, svalová 

ochablost,  porucha  svalů  (myopatie), 

degenerace  velkých  kloubů  (

neuropatická  artropatie), 

bolest svalů a kloubů 

  nepravidelná menstruace 

  zhoršené  hojení  ran,  otok  končetin,  reakce  v místě  vpichu,  sterilní  absces  (dutinka  vyplněná 

tekutinou), únava, malátnost 

  snížení draslíku v krvi, zvýšení nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, zvýšení vápníku 

v moči, potlačení reakcí na kožní testy, šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), 
kompresivní fraktury páteře 

  methylprednisolon  může  poškodit  játra,  byl  hlášen  zánět  jater  a  zvýšení  hodnot  jaterních 

enzymů. 

  zvýšená srážlivost krve  

   

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné  míře, sdělte to svému 
lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Depo-Medrol uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě 15-30

o

C, chraňte před mrazem. 

 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  lahvičce  nebo  krabičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Depo-Medrol obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je methylprednisoloni acetas 40 mg v 1 ml suspenze. 

 

 

-  Pomocnými  látkami  jsou  makrogol  3350,  miripirium-chlorid,  chlorid  sodný,  hydroxid  sodný 

a/nebo kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci. 

 
Jak přípravek Depo-Medrol vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek  je  dodáván  v  lahvičce,  opatřené  propichovací  zapertlovanou  pryžovou  zátku,  která  je 
zajištěna odtrhovacím uzávěrem z plastické hmoty, v krabičce. 
 
Velikost balení:  
1 ml, 2 ml a 5 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00, Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce: 
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 3. 2017 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Návod k použití přípravku 
Důkladně protřepejte, aby se vytvořila homogenní suspenze. 

1.  Sejměte kryt. 
2.  Nasaďte za sterilních podmínek jehlu. 
3.  Sejměte kryt jehly. Nyní je stříkačka připravená k použití. 

Po aplikaci stříkačku znehodnoťte. Nikdy znovu nepoužívejte. 
 
Dávkování a způsob podání 
Vzhledem k možným chemickým interakcím se methylprednisolon-acetát nesmí ředit nebo smíchávat 
s  jinými  roztoky.  Parenterální  suspenzi  je  nutno  před  podáním,  pokud  to  přípravek  a  vnitřní  obal 
umožní, zkontrolovat, zda neobsahuje cizí částice a jak je zabarvena. 
 
PODÁNÍ K DOSAŽENÍ MÍSTNÍHO ÚČINKU 
Léčba přípravkem Depo-Medrol obvykle nenahrazuje používané klasické postupy. I když tento způsob 
léčby zmírní symptomy, nezajišťuje v žádném případě vyléčení, protože hormon nemá žádný vliv na 
příčinu zánětu. 
 
1. Revmatoidní onemocnění a osteoartritida 
Dávka při intraartikulárním podání závisí na velikosti kloubu a liší se podle závažnosti stavu pacienta. 
U chronických případů lze injekce opakovat v intervalech v rozmezí 1-5 nebo více týdnů podle stupně 
zmírnění dosaženého počáteční injekcí. 
 
Dávky v následující tabulce jsou uvedeny pro orientaci: 
 
Velikost kloubů   

 

Příklad 

 

 

 

Rozmezí dávek 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Velké klouby 

 

 

Kolena 

 

 

 

20-80 mg 

Kotníky 
Ramena 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středně velké klouby 

 

Lokty  

 

 

 

10-40 mg 

Zápěstí 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Malé klouby  

 

 

Metakarpofalangeální 

 

4-10 mg 

Interfalangeální 
Sternoklavikulární 
Akromioklavikulární 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postup:  před  pokusem  o  intraartikulární  aplikaci  se  doporučuje  prohlédnout  morfologii  postiženého 
kloubu. K dosažení maximálního protizánětlivého účinku je nutno injekci aplikovat do synoviálního 
prostoru. Za použití stejné sterilní techniky jako při lumbální punkci se sterilní jehla velikosti 20-24G 
(na suché stříkačce) rychle zavede do synoviální dutiny. Infiltrace prokainem je elektivní. Ke kontrole, 
zda jehla pronikla do prostoru kloubu, postačí natáhnout pouze několik kapek. 
 
Místo vpichu injekce u každého kloubu se volí podle toho, kde je synoviální dutina nejblíže povrchu a 
kde je nejméně velkých cév a nervů. Jakmile jehla dosáhne požadovaného místa, aspirační stříkačka se 
vyjme a nahradí se druhou stříkačkou obsahující potřebné množství přípravku  Depo-Medrol. Poté se 
mírným tahem  za píst nabere synoviální tekutina a zároveň se zkontroluje, zda je jehla stále ještě v 
synoviálním  prostoru.  Po  injekci  se  kloubem  několikrát  mírně  pohne,  aby  se  napomohlo  smíchání 
synoviální tekutiny s roztokem. Místo se poté zakryje malým sterilním obvazem. 
 
Místy vhodnými pro intraartikulární injekci jsou koleno, kotník, zápěstí, loket, rameno, klouby mezi 
články  prstů  a  kyčelní  kloub.  Protože  se  při  pronikání  do  kyčelního  kloubu  někdy  vyskytnou 
problémy,  je  nutno  se  opatrně  vyhnout  všem  velkým  cévám  v  dané  oblasti.  Klouby  nevhodné  pro 
aplikaci  injekce  jsou  klouby  anatomicky  nepřístupné,  jako  jsou  páteřní  klouby  a  klouby  jako  je 
sakroiliální  kloub,  kde  není  synoviální  prostor.  Neúčinnost  léčby je  většinou  důsledkem  nemožnosti 
proniknout do prostoru kloubu. Injekce do okolní tkáně zajišťuje minimální nebo vůbec žádný účinek. 
Pokud  léčba  selže,  i  když  injekce  určitě  dosáhla  synoviálního  prostoru,  jak  prokázalo  natažení 
tekutiny, nemají opakované injekce obvykle žádný smysl.  
 
Místní  terapie  nezmění  základní  chorobný  proces,  a  kdykoli  lze,  je  nutno  použít  komplexní  terapii 
včetně fyzioterapie a ortopedické korekce. 
 
Po intraartikulární léčbě kortikosteroidy je nutno dbát na to, aby se nadměrně nenamáhaly klouby, u 
nichž bylo dosaženo symptomatického zlepšení. Ignorování této zásady může mít za následek zhoršení 
stavu kloubu, jež převáží příznivý účinek steroidu. 
 
Injekce  se  neaplikují  do  nestabilních  kloubů.  Opakování  intraartikulární  injekce  může  v  některých 
případech  vést  k  nestabilitě  kloubu.  Ve  vybraných  případech  se  k  detekci  případného  zhoršení 
doporučuje kontrola rentgenem. 
 
Pokud  se  před  aplikací  injekce  přípravku  Depo-Medrol  použije  místní  anestetikum,  je  nutno  přečíst 
pečlivě příbalovou informaci anestetika a dbát všech varování. 
 
2. Bursitida 
Oblast okolo místa injekce se sterilně ošetří a aplikací 1% roztoku prokain-hydrochloridu se na místě 
vytvoří pupenec. Do bursy se zasune jehla kalibru 20-24 G, připevněná na suchou stříkačku a natáhne 
se tekutina. Jehla se ponechá na místě a aspirační stříkačka se vymění za malou stříkačku obsahující 
požadovanou dávku. Po aplikaci injekce se jehla vytáhne a přiloží se malý obvaz. 
 
3. Různé: ganglion, tendinitida, epikondylitida 
Při  léčbě  stavů  jako  je  tendinitida  nebo  tendosynovitida  je  nutno  dát  po  aplikaci  vhodného 
antiseptického přípravku na kůži v místě vpichu pozor, aby se suspenze aplikovala do pouzdra šlachy 
a  ne  do  vazivové  tkáně.  Šlachu  lze  po  natažení  snadno  nahmatat.  Při  ošetřování  stavů  jako  je 
epikondylitida  je  nutno  ohraničit  pečlivě  oblast  největší  bolestivosti  a  aplikovat  suspenzi  do  této 
oblasti.  U  ganglií  pouzder  šlach  se  suspenze  aplikuje  přímo  do  cysty.  V  mnoha  případech  se  po 
aplikaci injekce cystický tumor výrazně zmenší nebo dokonce úplně zmizí.  
 

 

 

Dávka při léčbě různých postižení výše uvedených šlachových nebo bursálních struktur se liší podle 
konkrétní  situace  a  pohybuje  se  v  rozmezí  4-30  mg.  Recidivující  nebo  chronické  stavy  si  mohou 
vyžádat opakovanou aplikaci injekce. 
 
Při každé injekci je zapotřebí dbát na běžné zásady sterilního ošetření. 
 
4. Injekce pro místní účinek při dermatologických onemocněních 
Po ošetření příslušným antiseptickým přípravkem jako je 70% alkohol se do léze aplikuje 20 až 60 mg 
suspenze.  Velké  léze  si  mohou  vyžádat  aplikaci  dávek  v  rozmezí  20-40  mg  ve  formě  opakovaných 
lokálních injekcí. Není vhodné aplikovat taková množství, která způsobují vyblednutí tkáně, protože 
to může způsobit mírné olupování kůže. Obvykle se aplikují 1-4 injekce, interval mezi injekcemi se 
liší podle typu ošetřované léze a délky zlepšení dosaženého po první injekci. 
 
SYSTÉMOVÉ PODÁNÍ 
Intramuskulární dávka se liší podle léčeného onemocnění. Je-li zapotřebí dosáhnout dlouhodobějšího 
účinku,  lze  vypočítat  týdenní  dávku  vynásobením  denní  perorální  dávky  sedmi  a  aplikovat  ji  jako 
jednu intramuskulární injekci. 
 
Dávku je nutno individualizovat podle závažnosti onemocnění a odpovědi pacienta. U kojenců a dětí 
je  nutno  doporučenou  dávku  snížit,  dávku  je  však  nutno  upravit  spíše  podle  závažnosti  stavu  než 
přesně v poměru k věku nebo k tělesné hmotnosti. 
 
Hormonální terapie představuje léčbu adjuvantní a nenahrazuje klasickou léčbu. Pokud se lék podával 
již několik dní, je třeba dávku snižovat nebo lék vysazovat pozvolna. Hlavními faktory při stanovení 
dávky  jsou  závažnost,  prognóza  a  očekávaná  délka  onemocnění  i  odpověď  pacienta  na  medikaci. 
Pokud se u chronického onemocnění dostaví období spontánní remise, je třeba léčbu ukončit. Během 
delší léčby je nutno rutinní laboratorní vyšetření, jako je analýza moči, stanovení glykémie 2 hodiny 
po jídle, měření krevního tlaku a hmotnosti a rentgen srdce a plic, provádět v pravidelných intervalech. 
U pacientů s vředy v anamnéze nebo s významnou dyspepsií je žádoucí provést rentgenové vyšetření 
horních částí trávicí soustavy. 
 
U pacientů s adrenogenitálním syndromem může postačit jedna intramuskulární injekce 40 mg každé 
2  týdny.  Při  udržovací  léčbě  pacientů  s  revmatoidní  artritidou  se  týdenní  intramuskulární  dávka 
pohybuje  mezi  40  a  120  mg.  Obvyklá  dávka  u  pacientů  s  dermatologickými  lézemi,  u  nichž  je 
systémová  léčba  kortikoidy  prospěšná,  je  40-120  mg  methylprednisolon-acetátu  aplikovaného 
intramuskulárně každý týden po dobu 1-4 týdnů. Při akutní těžké dermatitidě vyvolané kontaktem s 
dráždivým břečťanem lze dosáhnout zmírnění příznaků 8-12 hodin po intramuskulární aplikaci jedné 
dávky  80-120  mg.  Léčba  chronické  kontaktní  dermatitidy  si  může  vyžádat  injekce  opakované  v 
intervalu 5-10 dní. Při seborrhoické dermatitidě lze tento stav zvládnout dávkou 80 mg jednou týdně. 
 
Po intramuskulární aplikaci 80-120 mg astmatickým pacientům se zmírnění symptomů může dostavit 
během 6-48 hodin a vydržet několik dní až 2 týdny. Podobně u pacientů s alergickou rinitidou (senná 
rýma)  může  intramuskulární  dávka  80-120  mg  zmírnit  katarální  symptomy  během  6  hodin,  a  toto 
zmírnění přetrvává několik dní až 3 týdny. 
 
Pokud  léčba probíhá  současně se stresovým  stavem,  je  nutno  dávku  suspenze  zvýšit. Je-li  zapotřebí 
dosáhnout  rychlého  hormonálního  účinku  maximální  intenzity,  indikuje  se  intravenózní  aplikace 
vysoce rozpustného natrium-methylprednisolon-sukcinátu. 
 
APLIKACE DO KONEČNÍKU 
Depo-Medrol  v  dávkách  40-120  mg  podávaný  jako  nálev  nebo  kontinuální  instilace  3-7x  týdně  po 
dobu 2 týdnů a déle je užitečný doplněk léčby u některých pacientů s ulcerózní kolitidou. U mnoha 
pacientů  lze  jejich  stav  regulovat  dávkou  40  mg  přípravku  Depo-Medrol  podávaného  v  30-300  ml 
vody  podle  míry  zánětu  střevní  sliznice.  Samozřejmě  je  nutno  zavést  i  další  přijatelná  terapeutická 
opatření. 
 

Recenze

Recenze produktu DEPO-MEDROL 40MG/ML 1X5ML/200MG Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu DEPO-MEDROL 40MG/ML 1X5ML/200MG Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám