Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23821

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEO LABORATORIES LIMITED
Kód výrobku: 23821
Kód EAN: 5702191007794
Kód SÚKL: 47563
Držitel rozhodnutí: LEO LABORATORIES LIMITED
Daivobet mast je užívána k léčbě lupénky (psoriasis).

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls71782/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Daivobet mast
50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g
calcipotriolum/betamethasonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci. Možná si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Daivobet a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Daivobet používat
3. Jak se Daivobet používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak se Daivobet používá
6. Další informace
1. CO JE DAIVOBET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Daivobet mast se používá na kůži k léčbě lupénky (psoriázy, psoriasis vulgaris) u dospělých. Psoriázu
způsobuje příliš rychlé množení kožních buněk. To vede k zarudnutí, olupování a ztluštění kůže.
Daivobet mast obsahuje kalcipotriol a betamethason. Kalcipotriol pomáhá obnovit normální tvorbu
kožních buněk a betamethason zmírňuje zánět.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DAIVOBET POUŽÍVAT
Nepoužívejte Daivobet
- jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na kalcipotriol, betamethason nebo na kteroukoli další složku
přípravku Daivobet
- máte-li potíže s hladinami vápníku ve svém organizmu (zeptejte se svého lékaře)
- máte-li jiné typy psoriázy: jako jsou erytrodermická, exfoliativní a pustulózní (zeptejte se svého
lékaře)
Jelikož Daivobet obsahuje silný steroid, NEPOUŽÍVEJTE jej na kůži postiženou:
- infekcemi způsobenými viry (např. opar nebo plané neštovice)
- infekcemi způsobenými plísněmi (např. atletická noha nebo jiné kožní mykózy)
- infekcemi způsobenými baktériemi
- infekcemi způsobenými parazity (např. svrab)
- tuberkulózou (TBC) nebo syfilis
- periorální dermatitidou (červená vyrážka kolem rtů)
- ztenčením kůže, se sklonem ke snadnému poškození a rozšíření žilek a tvorbě strií
- ichthyózou (suchá kůže se šupinami podobnými rybím)
- akné (trudovitost)
- růžovkou (rosaceou) (náhlé a přechodné anebo trvalé začervenání kůže v obličeji)
2- vředy nebo na poraněnou kůži
- svrbění anusu (řitní otvor) nebo genitálií (pohlavní orgány)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Daivobet je zapotřebí
Dříve než začnete používat tento lék, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud:
- užíváte jiné léky s obsahem kortikosteroidů, jelikož může dojít k nežádoucím účinkům
- používáte-li tento lék již déle a chcete léčbu ukončit (jelikož může dojít ke zhoršení anebo
opětovnému "vzplanutí" psoriázy, pokud jsou kortikosteroidy vysazeny náhle)
- máte-li diabetes mellitus (cukrovka), jelikož hladiny cukru/glukózy v krvi mohou být ovlivněny
steroidy
- pokud se vaše kůže infikuje, jelikož může být nutné léčbu ukončit
- pokud trpíte formou psoriázy, která se nazývá kapkovitá
- trpíte-li závažným onemocněním jater nebo ledvin.
Zvláštní upozornění
- vyhněte se používání více než na 30% těla nebo používání více než 15 gramů denně
- vyhněte se aplikaci přípravku pod koupací čepici, obvazy, nebo jiné krytí, jelikož to zvyšuje
vstřebávání steroidu
- vyhněte se nanášení na rozsáhlé plochy poškozené kůže (třísla, podpaží, pod ňadry), jelikož to
zvyšuje vstřebávání steroidu
- vyhněte se nanášení na obličej nebo genitálie (sexuální orgány), jelikož jsou velmi citlivé
na steroidy
- vyhněte se nadměrnému slunění, používání solária a jiných světelných terapií.
Děti
Daivobet se nedoporučuje používat u dětí do 18 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Nepoužívejte Daivobet jste-li těhotná (nebo byste mohla být těhotná) nebo kojíte-li, pokud jste se
na tom nedohodla se svým lékařem. V případě, že lékař souhlasil s kojením, buďte opatrná a
neaplikujte přípravek Daivobet na prsa.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék by neměl ovlivnit vaší schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležitá informace o některých složkách přípravku Daivobet
Daivobet mast obsahuje butylhydroxytoluen (E321). Ten může způsobit lokální kožní reakce (např.
kontaktní dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznice.
3. JAK SE DAIVOBET POUŽÍVÁ
Vždy používejte Daivobet přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Jak nanášet Daivobet: Kožní podání.
Návod ke správnému použití
- Nanášejte pouze na psoriázu a nenanášejte na místa mimo ložiska psoriázy (lupénky)
- Před prvním použitím masti sundejte víčko a zkontrolujte uzávěr, zda není tuba poškozená.
3- K otevření uzávěru použijte hrot na spodní straně víčka.
- Vytlačte mast na čistý prst.
- Vtírejte mast jemně do kůže v místě postiženém psoriázou do té doby, než se většina masti
vsákne do kůže.
- Neobvazujte, těsně nezakrývejte ani nezabalujte léčenou plochu kůže.
- Po každé aplikaci přípravku Daivobet je potřeba si důkladně umýt ruce (kromě použití masti
k léčbě rukou). Tím předejdete náhodnému zanesení masti na jiná místa těla (zejména obličej,
ústa a oči).
- Není třeba se znepokojovat, pokud se mast náhodou dostane na zdravou kůži v blízkosti
psoriatické kůže, ovšem dostane-li se příliš daleko, otřete jej.
- V zájmu dosažení optimálního účinku se nedoporučuje ihned po aplikaci masti Daivobet
sprchovat nebo koupat.
- Po nanesení masti se vyhněte kontaktu s tkaninami, které se lehce zamastí (např. hedvábí).
Doba léčby
- Používejte mast jednou denně. Může být pohodlnější používat mast večer.
- Doporučená doba léčby je 4 týdny, lékař může ale předepsat jinou dobu léčby.
- Lékař může rozhodnout o opakování léčby.
- Nepoužívejtevíce než 15 gramů během jednoho dne.
Používáte-li však jiné léky s obsahem kalcipotriolu, nesmí celkové množství léčivých přípravků
obsahujících použitého kalcipotriol přesáhnout 15 gramů denně a léčená plocha nemá přesáhnout 30%
celkové plochy povrchu těla.
Co mohu očekávat, když používám Daivobet?
Většina pacientů pozoruje viditelné výsledky po 2 týdnech, ačkoli se v této době psoriáza ještě úplně
nevymizela.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Daivobet, než jste měl(a)
Pokud jste použili více než 15 gramů v jednom dni, vyhledejte svého lékaře.
Nadměrné dlouhodobé používání přípravku Daivobet může způsobit problémy s hladinou vápníku
v krvi, což se obvykle normalizuje po přerušení léčby.
Lékař může zvážit vyšetření krevních testů kvůli zjištění, zda-li použití přílišného množství masti
nezpůsobilo problémy s hladinou vápníku v krvi.
Nadměrné dlouhodobé používání může též způsobit poruchu správné funkce nadledvin (nadledviny se
nacházejí v blízkosti ledvin a vytvářejí hormony).
Jestliže jste zapomněl(a) použít Daivobet
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Daivobet
Používání přípravku Daivobet se má ukončit podle pokynů lékaře. Může být nezbytné vysazovat
přípravek postupně, zejména pokud jste jej užíval(a) delší dobu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Daivobet nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
U přibližně 1 z 10 pacientů může dojít k nežádoucím účinkům, nicméně většinou se jedná o reakce
v místě, kde byla mast nanesena Reakce jsou obvykle mírné a přechodné.
4Závažné nežádoucí účinky
U Daivobetu byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky:
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob)
- Zhoršení psoriázy. Pokud se psoriáza zhorší, sdělte to co nejdříve svému lékaři.
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob)
- Může se objevit pustulózní psoriáza (červené plochy se žlutavými hnisavými puchýřky obvykle
na rukou a nohou). Pokud si těchto příznaků všimnete, přestaňte používat Daivobet a sdělte to
co nejdříve svému lékaři.
U některých závažných nežádoucích účinků je známo, že je způsobuje betamethason (silný steroid),
jedna ze složek přípravku Daivobet. Vyskytne-li se u vás některý ze závažných nežádoucích účinků,
sdělte to co nejdříve svému lékaři:
- Nadledviny mohou přestat správně fungovat. Příznaky jsou únava, deprese a úzkost.
Oční zákal - katarakta (zakalené nebo zamlžené vidění, zhoršené noční vidění, citlivost
na světlo) nebo zvýšení nitroočního tlaku (bolest očí, červené oči, snížené nebo zamlžené
vidění).
- Infekce (jelikož imunitní systém, který bojuje s infekcemi, může být potlačený nebo oslabený)
- Dopad na metabolickou kontrolu diabetes mellitus (jestliže máte cukrovku, můžete pocítit
výkyvy hladiny glukózy v krvi).
Tyto nežádoucí účinky se vyskytují častěji v průběhu dlouhodobé léčby při aplikaci v záhybech kůže
(např. v tříslech, podpaží nebo pod prsy), při aplikaci pod okluzí nebo obvazy a při aplikaci
na rozsáhlých plochách kůže.
Závažné nežádoucí účinky, o nichž je známo, že je způsobuje kalcipotriol:
- Alergické reakce s velkým otokem obličeje nebo jiných částí těla, jako jsou ruce anebo nohy.
Může se vyskytnout otok ústní dutiny/hrdla a dýchací potíže. Jestliže zpozorujete alergickou
reakci, přestaňte používat Daivobet a sdělte to bezodkladně svému lékaři anebo ihned navštivte
nejbližší nemocniční pohotovost.
- Léčba touto mastí může způsobit zvýšení hladin vápníku v krvi nebo v moči (obvykle po použití
přílišného množství masti). Příznaky zvýšené hladiny vápníku v krvi jsou bolest kostí, zácpa,
snížená chuť k jídlu, nevolnost a zvracení. Příznaky mohou být závažné a je třeba bezodkladně
kontaktovat vašeho lékaře. Nicméně po ukončení léčby se hladina vápníku vrátí k normálu.
Méně závažné nežádoucí účinky
U přípravku Daivobet byly hlášeny také následující méně závažné nežádoucí účinky. Obraťte se
na svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže kterýkoli z nich přetrvává delší dobu nebo způsobuje
obtíže.
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 osob)
- svědění
- vyrážka
- pocit pálení kůže
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob)
- bolest kůže nebo podráždění
- vyrážka se zánětem kůže (dermatitida)
- začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém)
- zánět nebo otok vlasového míšku (folikulitida)
- změny zbarvení kůže v místech, kde jste používal(a) mast
Četnost výskytu nelze stanovit
- Rebound efekt: Zhoršení symptomů/psoriázy po ukončení léčby
5Méně závažné nežádoucí účinky způsobené betamethasonem jsou následující. Jakmile je zpozorujete,
je třeba bezodkladně kontaktovat lékaře.
- ztenčení kůže
- objevení se povrchových rozšíření žilek nebo strií
- změny růstu vlasů
- červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida)
- kožní vyrážka se zánětem nebo otokem kůže (alergická kontaktní dermatitida)
- lesklé hnědé body vyplněné gelem (koloidní milia)
- zesvětlení kůže (depigmentace)
Méně závažné nežádoucí účinky způsobené kalcipotriolem jsou následující:
- suchá kůže
- citlivost kůže na světlo s následnou vyrážkou
- ekzém
Zpozorujete-li výše uvedené nebo jakékoli jiné změny svého zdravotního stavu během požívání tohoto
léku, sdělte to svému lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK DAIVOBET UCHOVÁVAT
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Daivobet nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
- Uchovávejte při teplotě do 25°C.
- Tuba by měla být zlikvidována 1 rok po prvním otevření. Zapište si datum prvního otevření
na místo k tomu určené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte zlikvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje Daivobet
Aktivní látky jsou:
Calcipotriolum a Betamethasonum.
Jeden gram masti obsahuje 50 mikrogramů calcipotriolum (jako monohydrát) a 0,5 mg
betamethasonum (jako dipropionát).
Ostatní látky jsou:
- tekutý parafin
- tokoferol alfa
- stearopolypropylenglykol 1125
- bílá vazelína
- butylhydroxytoluen (E321)
6Jak vypadá Daivobet a obsah balení
Daivobet mast je téměř bílá až žlutá mast, zatavená v Al tubě s vnitřní ochrannou vrstvou a plastovým
šroubovacím uzávěrem.
Velikosti balení: 3, 15, 30, 60, 100 a 120 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci je:
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko
Výrobce je:
LEO Laboratories Ltd.
Cashel Road, Dublin 12, Irsko.
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Daivobet: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko,
Island, Lotyšsko, Litva,
Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
Dovobet: Belgie, Kypr, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
16.3.2012

Recenze

Recenze produktu DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast

Diskuze

Diskuze k produktu DAIVOBET MAST 1X15GM-AL Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám