Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

CURATODERM 1X20GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12619

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12619
Kód EAN: 5000167052473
Kód SÚKL: 84566
Mast je určena k zevnímu léčení lupénky, zejména lehkých až středně těžkých forem plátového typu (Psoriasis vulgaris), a to u dospělých osob.

Příbalový leták


Příbalová informace : Informace pro uživatele
Curatoderm
Mast
Tacalcitolum monohydricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V této příbalové informaci najdete:
1. Co je Curatoderm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Curatoderm používat
3. Jak se přípravek Curatoderm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Curatoderm uchovávat
6. Další informace
1. CO JE CURATODERM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Curatoderm ?
Curatoderm obsahuje léčivou látku tacalcitolum monohydricum (takalcitol) 0,417mg ve 100g masti.
Curatoderm je mast k lokální (místní) aplikaci na kůži k léčbě psoriázy (lupénky).
Curatoderm mast obsahuje chemicky připravenou látku ( 1 ,24 dihydroxycholecalciferol),která je odvozena od vitamínu D3 a má stejnou vazebnou schopnost k receptorům pro vitamín D3 v rohovějících buňkách kůže. Brzdí jejich pomnožování a navozuje jejich přirozené a přiměřené dozrávání, což obojí je v projevech lupénky chorobně změněno.

Curatoderm se používá k zevnímu léčení lupénky, zejména lehkých až středně těžkých forem plátového typu ( Psoriasis vulgaris ) a to u dospělých osob.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT CURATODERM
Přípravek Curatoderm se nesmí užívat
pokud jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou z pomocných látek
pokud trpíte jinou formou lupénky (jako Psoriasis punctata- lupénka s výsevem drobných pupínků,
Psoriasis pustulosa lupénka s výsevem neštoviček).
- pokud je Vám méně než 18 let
- pokud trpíte nemocemi jater, ledvin anebo srdce
- pokud trpíte chorobami, které souvisí se změnami vápníkového metabolismu ( látková výměna ).
Zvláštní opatrnosti při užívání Curatodermu je zapotřebí
Během léčení Curatoderm mastí nesmíte užívat multivitamínové přípravky, obsahující více než 500 m.j. (mezinárodních jednotek) vitamínu D.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek Curatoderm masti a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s používáním Curatoderm masti užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Během léčení Curatoderm mastí by neměly být například užívány multivitamínové přípravky, obsahující více než 500 m.j. vitamínu D, pokud pro takové užívání není zvláštní důvod.
Protože kyselina salicylová rozkládá léčivou látku obsaženou v Curatoderm masti nesmí být tato kyselina současně používána k zevnímu léčení.
Užívání přípravku Curatoderm s  jídlem a pitím
Použití léku Curatoderm není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Curatoderm není jídlem ani nápoji ovlivněn.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Protože dosud není dostatek zkušeností s používáním Curatoderm masti u těhotných žen a kojících matek, neměla by být mast v tomto období používána.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje .
Důležité informace o některých složkách přípravku Curatoderm
Sluneční světlo i umělé zdroje ultrafialového záření rozkládají léčivou látku léku. Proto při kombinované léčbě Curatoderm ozařování, nebo při nevyhnutelném oslunění se nemocná místa pokožky ošetřují na noc.

3. jak se přípravek CURATODERM užívá?
Curatoderm užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste zcela jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Přesné dávkování vždy určí kožní lékař!
Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka:
Dospělí si ošetřují postižená místa kůže natíráním Curatoderm mastí v tenké vrstvě jednou denně, nejlépe na noc. Délku léčení určí lékař. Denní množství použité masti by nemělo být větší než 5 g. Rozsah ošetřené plochy by neměl být větší než 20% celého povrchu těla. Tato plocha představuje přibližně povrch jedné dolní končetiny nebo obou paží.
Mast by neměla být používána k ošetřování styčných ploch kůže, kde dochází ke tření nebo k výrazné zapářce.
Při použití masti k ošetřování obličeje je třeba vyloučit styk masti s očima.
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku CURATODERM než jste měl/a:
Při nepřetržitém používání masti delším než jeden rok byla zjištěna zvýšená hodnota množství vápníku v krevním séru.Také při nadměrném místním použití může dojít ke zvýšení koncentrace vápníku v krevním séru. V obou případech je nutné léčení přerušit až do doby, kdy je opět dosaženo normální hodnoty vápníku v krevním séru.
4. možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Curatoderm nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob
Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů
Nežádoucí účinky:
Méně časté: místní reakce jako je svědění, pálení nebo zčervenání kůže, které jsou jen lehké a přechodné povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem bezprostředního podráždění, záhy pominou a není třeba léčení přerušit. Při pochybnostech je vhodné poradit se neprodleně s ošetřujícím lékařem.
Vzácné: Při nepřerušeném používání masti (déle než jeden rok ) může dojít ke zvýšení množství vápníku v krevním séru.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CURATODERM UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Mast nepoužívejte je-li původní tuba otevřena déle než 6 měsíců.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje CURATODERM
Léčivá látka je tacalcitolum monohydricum (takalcitol) 0,417mg v 100g masti
Pomocné látky: diisopropyl-adipát, tekutý parafín, bílá vazelína.
Jak přípravek CURATODERM vypadá a  co obsahuje toto balení
Bílá, prosvítavá, slabě opalizující, lesklá, homogenní mast bez zápachu v hliníkové tubě s plastovým šroubovacím uzávěrem.
Curatoderm je dostupný v balení 20 g a 60 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296
www.hermal.de
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.9.2009

Recenze

Recenze produktu CURATODERM 1X20GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu CURATODERM 1X20GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám