Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na dutinu ústní » Léčivé přípravky na prevenci zubního kazu

CORSODYL 1% GEL 1X50GM Zubní gel - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 229786

100 % 2 recenze

Přípravek Corsodyl 1% gel je určen k - potlačení tvorby zubního plaku - k prevenci a léčbě zánětu dásní - k udržování ústní hygieny po chirurgických výkonech v ústní dutině, u tělesně a duševně postižených pacientů, u pacientů v terminálních stavech závažných onemocnění a u pacientů ohrožených poklesem imunity

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CORSODYL 1% GEL 1X50GM Zubní gel

Přípravek Corsodyl 1% gel je určen k - potlačení tvorby zubního plaku - k prevenci a léčbě zánětu dásní - k udržování ústní hygieny po chirurgických výkonech v ústní dutině, u tělesně a duševně postižených pacientů, u pacientů v terminálních stavech závažných onemocnění a u pacientů ohrožených poklesem imunity
1/4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls14721/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CORSODYL 1% GEL
Zubní gel
Chlorhexidini digluconasPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však CORSODYL 1% GEL
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CORSODYL 1% GEL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CORSODYL 1% GEL používat
3. Jak se přípravek CORSODYL 1% GEL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak CORSODYL 1% GEL uchovávat
6. Další informace


1. CO JE CORSODYL 1% GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Corsodyl 1% gel je určen k
- potlačení tvorby zubního plaku
- k prevenci a léčbě zánětu dásní
- k udržování ústní hygieny po chirurgických výkonech v ústní dutině, u tělesně a duševně
postižených pacientů, u pacientů v terminálních stavech závažných onemocnění a u pacientů
ohrožených poklesem imunity
- po chirurgických zákrocích na periodontu (ozubici) k podpoře hojení dásní
- k ošetřování při protetické stomatitidě (krvácivost a záněty dásní způsobené drážděním zubní
protézou)
- jako doplněk fluoridových přípravků při prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 12 let.
Děti do 12 let mohou užívat přípravek pouze na doporučení lékaře.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CORSODYL 1% GEL
POUŽÍVAT
2/4
Nepoužívejte CORSODYL 1% GEL
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na chlorhexidin nebo na kteroukoli pomocnou látku
přípravku.

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku CORSODYL 1% GEL je zapotřebí
- Corsodyl 1% gel nesmí být aplikován do očí, okolí očí a zvukovodu. Pokud se gel
dostane neúmyslně do těchto míst, je nutné jej vypláchnout dostatečně velkým množstvím vody.
- Pokud u Vás v průběhu používání přípravku dojde ke vzniku kožní vyrážky, otoku nebo
dráždění rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje nebo k rozvoji dýchacích obtíží, přestaňte přípravek
používat a vyhledejte lékaře. Může se jednat o příznaky závažné alergické reakce.
- Při používání přípravku velmi často dochází ke žlutohnědému zbarvení zubů a povrchu jazyka
(viz bod 4). Tyto změny jsou vratné a samovolně vymizí po přerušení léčby. Rychleji je možné
je odstranit intenzivním čištěním zubní pastou, v určitých případech je třeba ošetření u zubního
lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Chlorhexidin, léčivá látka přípravku Corsodyl 1 % gel je inkompatibilní (nelze ji současně podávat) s
látkami aniontové povahy, které jsou součástí běžných zubních past. Ty by se proto měly používat
vždy před aplikací přípravku Corsodyl 1% gel. Při současném používání zubních past s obsahem SLS
(laurylsulfát sodný) může docházet ke snížení účinnosti chlorhexidinu. Doporučuje se proto používat
zubní pastu neobsahující SLS nebo mezi použitím zubní pasty a aplikací přípravku Corsodyl 1% Gel
vypláchnout ústa důkladně vodou.
Látky aniontové povahy však mohou být součástí dalších přípravků běžně používaných lokálně
v ústech (žvýkací gumy, ústní vody, nikotinové náhrady, tablety rychle rozpustné v ústech aj.). Je
proto vhodné vždy před aplikací přípravku Corsodyl 1% Gel vypláchnout ústa důkladně vodou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Corsodyl 1% Gel můžete používat během těhotenství nebo kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádný nepříznivý vliv nebyl zaznamenán ani není znám.


3. JAK SE CORSODYL 1% GEL POUŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle
pokynů Vašeho zubního lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se zubním lékařem nebo
lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 12 let.

Pouze pro aplikaci v dutině ústní.
Přípravek nepolykejte. Zbytky gelu v ústech po použití vyplivněte, případně si lehce vypláchněte ústa
vodou. Při náhodném spolknutí jsou však nežádoucí účinky nepravděpodobné.

K péči o dutinu ústní a potlačení tvorby zubního plaku:
Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty (pro
aplikaci přípravku je možno použít i samostatný kartáček) a čistěte si zuby po dobu asi 1 minuty 1-
2krát denně. Přípravek používejte po dobu 14 dní.

3/4
Corsodyl 1% gel by se měl používat spolu s fluoridovou zubní pastou. Zubní pasta se používá před
použitím přípravku Corsodyl 1% gel. Corsodyl 1% gel se používá vždy po použití zubní pasty po
vypláchnutí úst mezi aplikacemi nebo v různou denní dobu.

Použití u gingivitidy (zánět dásní):
Doporučuje se jednoměsíční kúra. Dávkování a způsob použití je stejný jako u potlačení tvorby
zubního plaku.

Protetická stomatitida (zánět dásní způsobený zubní protézou):
Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pastya
čistěte protézu po dobu asi 1 minuty 1-2krát denně, nejlépe ráno a večer. Přípravek používejte po dobu
14 dní.

Použití po chirurgických výkonech v ústní dutině:
Gel se aplikuje přímo na postižená místa vhodným způsobem (např. pomocí vatové štětičky). Doba
léčby závisí na klinickém průběhu. Způsob aplikace a délku léčby konsultujte se svým zubním
lékařem.

Doplněk k prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů:
Gel se aplikuje pomocí těsně dosedající zubní lžíce (není součástí balení), na kterou se vymáčkne
přibližně 5 cm gelu. Přípravek se používá večer po dobu 5 minut. Délka užívání přípravku je 14 dnů,
tato kúra by se měla opakovat každé 3-4 měsíce.
K prevenci kazu zbývajících zubů u osob se zubní protézou se gel aplikuje na přiléhající plochu
protézy před jejím vložením do úst.

Pokud se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů od zahájení léčby, poraďte se
se zubním lékařem.
V případě, že příznaky onemocnění přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba používání
gelu přerušit a poradit se se zubním lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku, než jste měl(a)
Nebezpečí z předávkování je nízké a celkové projevy předávkování i při požití většího objemu gelu
jsou nepravděpodobné, neboť chlorhexidin se po požití ústy velmi málo vstřebává.
Při dalším použití však dodržujte doporučené dávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Corsodyl 1% Gel
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CORSODYL 1% GEL nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V případě bolestivosti, otoku nebo dráždění rtů je třeba přestat přípravek užívat a vyhledat lékaře.
V případě kožní vyrážky, otoku rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje nebo dýchacích obtíží přestaňte
přípravek užívat a vyhledejte ihned lékaře. Tyto účinky mohou být příznakem závažné alergické
reakce, která je však velmi vzácná.
4/4
Změna barvy
Při používání přípravku často dochází ke žlutohnědému zbarvení zubů a povrchu jazyka. To je možné
zmírnit omezením konzumace čaje, kávy, červeného vína. Tyto změny jsou vratné a samovolně
vymizí po přerušení léčby. Rychleji je možné je odstranit intenzivním čištěním zubní pastou. V
určitých případech je třeba k úplnému odstranění ošetření u zubního lékaře. Zbarvení zubů u protézy
lze předcházet čištěním obvyklými prostředky.

Chuť
Na začátku používání přípravku se mohou objevit přechodně změny chuti a pocit svědění nebo pálení
jazyka. Při dalším používání přípravku tyto změny obvykle vymizí.

Zduření příušní žlázy
Velmi zřídka bylo zaznamenáno zduření příušní slinné žlázy. Ve všech případech však došlo ke
sponánnímu ústupu po ukončení této léčby.

Podráždění kůže
Příležitostně se může objevit podráždění kůže při používání přípravků s chlorhexidinem.
Celkové reakce přecitlivělosti na chlorhexidin však byly zaznamenány velmi vzácně.


5. JAK CORSODYL 1% GEL UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

CORSODYL 1% GEL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co CORSODYL 1% GEL obsahuje

- Léčivou látkou je Chlorhexidini digluconas 1,0 g ve 100 g zubního gelu, (odpovídá Chlorhexidini
digluconatis solutio 5,325 g ve 100 g zubního gelu).
- Pomocnými látkami jsou: isopropylalkohol, hyprolosa, glyceromakrogol-hydroxystearát, trihydrát
octanu sodného, silice máty peprné, levomenthol, čištěná voda.

Jak CORSODYL 1% GEL vypadá a co obsahuje toto balení

CORSODYL 1% GEL je čirý nebo mírně opalizující, transparentní, bezbarvý nebo mírně nažloutlý
gel s mátovou vůní. Balení obsahuje 50 ml gelu v hliníkové tubě.

Držitel rozhodnutí o registraci :
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford,
Velká Británie

Výrobce:
BCM Ltd., 1 Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire, NG2 3AA,
Velká Británie
Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.2.2013

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: CORSODYL
Kód výrobku: 229786
Kód EAN: 8590335006904
Kód SÚKL: 130511
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu CORSODYL 1% GEL 1X50GM Zubní gel

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Super účinnost, naprostá spokojenost

Diskuze

Diskuze k produktu CORSODYL 1% GEL 1X50GM Zubní gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 12/12/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám