Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

CONDROSULF 400 60X2GM/400MG Granule - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24025
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CONDROSULF 400 60X2GM/400MG Granule


Příbalová informace: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CONDROSULF 400
Granule
(Chondroitini natrii sulfas)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek CONDROSULF 400, granule musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CONDROSULF 400, granule a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF 400, granule užívat
3. Jak se přípravek CONDROSULF 400, granule užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CONDROSULF 400, granule uchovávat
6. Další informace
1. Co je PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, Granule a k čemu se používá
Typ léčiva (Farmakoterapeutická skupina)
Condrosulf 400 je specifické nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivo.

Léčivou látkou přípravku CONDROSULF 400, granule je chondroitinsulfát, který je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při artrotických degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce působením specifických enzymů (lytických enzymů), které vedou k degeneraci chrupavky. Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Podávání přípravku Condrosulf 400, granule vede přívodem chondroitinsulfátu k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky (chondrocytů).
Přípravek Condrosulf 400, granule je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) mírného až středního stupně a artrózy kloubů prstů ruky.
Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů. Typickým příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Jestliže je charakter bolesti odlišný od typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 týdnů, vyhledejte svého lékaře. Při výskytu klidových bolestí kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.
U artrózy kloubů prstů ruky a při artróze dalších kloubů se před zahájením léčby poraďte se svým lékařem.
2. čemu musíte věnovat pozornost než začnete PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, Granule užívat
Neužívejte přípravek CONDROSULF 400, granule:
jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku  přípravku Condrosulf 400, granule
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CONDROSULF 400, granule je zapotřebí:
jestliže trpíte cukrovkou (diabetes mellitus). Pacienti s tímto onemocněním by se měli před zahájením užívání přípravku Condrosulf 400 granule poradit s lékařem. Během zahajovací fáze léčby mohou být nutné opakované kontroly hladiny krevního cukru.
Přípravek Condrosulf 400, granule není určen pro děti a mladistvé do 18 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek Condrosulf 400, granule užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Condrosulf 400, granule neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti vykonávat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Condrosulf 400, granule
Tento přípravek obsahuje 35 mg sodíku v jednom sáčku granulí. Nutno vzít úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, granule UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Condrosulf 400 přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se užívá přípravek Condrosulf 400, granule následovně:
Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů:
2krát denně 2 sáčky granulí
Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců:
1krát denně 2 sáčky granulí .
Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.
V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek (snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti), je třeba konzultovat další užívání přípravku Condrosulf 400, granule s lékařem.
Granule v sáčku je nutné nejprve vysypat do sklenice a rozpustit ve vodě. Přípravek Condrosulf 400, granule se užívá před, při nebo po jídle. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku CONDROSULF 400, granule, než jste měl(a):
Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil/a více přípravku Condrosulf 400, granule než je doporučeno, měl/a byste informovat svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF 400, granule:
Zapomenete-li užít dávku, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Condrosulf 400, granule nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Condrosulf 400, granule je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují velmi zřídka.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, granule UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek CONDROSULF 400, granule obsahuje:
Léčivá látka: jeden sáček granulí obsahuje chondroitini natrii sulfas 400 mg
Pomocné látky: kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, sorbitol, pomerančové aroma, oranžová žluť
Jak přípravek Condrosulf 400, granule vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku jsou oranžové granule s pomerančovou chutí a vůní
Velikost balení : 60 sáčků po 2 g granulí
Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce:
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika (www.ibi.cz),
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko;
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.11.2009

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Značka: CONDROSULF
Kód výrobku: 24025
Kód EAN: 7680485570156
Kód SÚKL: 14819
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Condrosulf 400, granule je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) mírného až středního stupně a artrózy kloubů prstů ruky. Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů. Typickým příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Jestliže je charakter bolesti odlišný od typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte svého lékaře. Při výskytu klidových bolestí kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře. U artrózy kloubů prstů ruky a při artróze dalších kloubů se před zahájením léčby poraďte se svým lékařem.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu CONDROSULF 400 60X2GM/400MG Granule

Diskuze

Diskuze k produktu CONDROSULF 400 60X2GM/400MG Granule

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Léky na bolest

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám