Oblíbené položky

Úvodní strana » Potřeby do domácnosti a na úklid » Chovatelské potřeby » Veterinární přípravky » Veterinární přípravky na předpis

COMBINAL A+D2 A.U.V. SOL 250ML - recenze

Kód výrobku: 28833

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

GALCES Plus 10 tbl

Veterinární léčivý přípravek

GALCES Plus 10 tbl
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - COMBINAL A+D2 A.U.V. SOL 250ML

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Domosedan 10 mg/ml injekční roztok

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1ml obsahuje:
Léčivá látka:
Detomidini hydrochloridum 10 mg

Pomocné látky :
Methylparaben 1 mg

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok. Čirý bezbarvý roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Koně, skot

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Sedace a analgesie zvířat k různým vyšetřením a v případech, kdy je požadováno snazší zacházení se zvířaty.
Vyšetření: endoskopie, gynekologické zákroky, rentgenování, rektální vyšetření atd.
Usnadnění manipulace; léčba zubů, kování, zavedení nosojícnové sondy atd.
Menší chirurgické zákroky: šití ran, otevření struku, léčba šlach, excise kožních nádorů atd.
Transport
Premedikace při celkové anestezii (v kombinaci s ketaminem, barbituráty)

4.3 Kontraindikace

Onemocnění srdce, plic, jater a ledvin, špatný výživný stav, šok, vyšší stupeň gravidity u klisen a poslední trimestr gravidity u krav. Současná aplikace sulfonamidů nebo sympatomimetických aminů.

4.4 Zvláštní upozornění

Každé zvíře by mělo být před použitím sedativ nebo anestetik důkladně klinicky vyšetřeno.
Zákroky, případně aplikace dalších léčiv by neměla být dříve než je dosaženo vrcholu sedace, tj. cca 10 minut. Po nástupu účinku je třeba mít na paměti, že zvířata jsou ataktická a je třeba jim držet zvednutou hlavu.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní upozornění pro použití u zvířat

Zvířata by měla být po aplikaci Domosedanu umístěna na klidném místě.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného vdechnutí přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch.
Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou pokožku ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě náhodného požití ústy nebo v případě, že injekci aplikujete sami sobě, vyhledejte okamžitě
lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalový leták, ale neřiďte motorová vozidla, neboť se
může dostavit sedace a změny krevního tlaku.
Těhotné ženy by se měly vyhnout kontaktu s tímto přípravkem.
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Piloerekce, pocení a lehká tympanie. Prolaps pyje a zvýšená frekvence urinace při doznívání sedace u koní. Mechanismus účinku detomidinu může způsobit pokles srdeční frekvence a vyvolat SA a AV blok.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Podávání během březosti se nedoporučuje. Protože jeho použití u březích zvířat není dostatečně zdokumentováno, neměl by být používán v poslední třetině březosti.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Detomidin potencuje účinek dalších sedativ a anestetik. Současné podání sulfonamidů může u koní vyvolat letální arytmii.

4.9 Podávané množství a způsob podání

K i.m. a i.v. aplikaci. Účinek je rychlejší po i.v. aplikaci.

Sedace:

Dávka
g/kg ml/100kg

Účinek
Nástup účinku
min.
Délka účinku
Hod.
Ostatní účinky
10-20 0,1-0,2
Slabší sedace
3 5
0,5 1
Lehká ataxie
20-40 0,2-0,4
Sedace a slabší analgezie
3 5
0,5 1
Lehká ataxie
40-80 0,4-0,8
Silná sedace a analgezie
2 5

0,5 - 2
Ataxie, pocení, piloerekce, chvění svalů

Nástup účinku je cca za 2 - 5minut. Plný účinek lze pozorovat za 10 15 minut po aplikaci Domosedanu. Pokud je třeba, dávka může být po 15 minutách opětovně podána.

Premedikace (kombinace):
Domosedan 0,1-0,2 ml/100 kg ž.hm. i.v., i.m., po nástupu účinku podat ketamin v dávce 2,0-2,2 mg/kg ž.hm. i.v.
Domosedan 0,1-0,3 ml/100 kg ž.hm. i.v., po nástupu sedace podat thiopental v dávce 3-6 mg/kg ž.hm. i.v.
Domosedan 0,12 ml/100 kg ž.hm. i.v. + butorphanol 10-25 g/kg ž.hm. i.v.

4.10 Předávkování

Projevuje se hlavně prodlouženým probouzením po sedaci nebo anestezii. V ojedinělých případech dochází k depresi oběhového a respiratorního systému.
Pokud probouzení zvířete trvá déle, je třeba je umístit na klidném a teplém místě.
V případě oběhové a respiratorní deprese, může být podán kyslík. Atropin může vyvolat arytmie. Účinek Domosedanu může být eliminován použitím specifického antidota Antisedanu. Účinnou látkou Antisedanu je atipamezol, který je 2-antagonistou. Dávka Antisedanu je 2-5x vyšší než dávka Domosedanu g /kg . Například jestliže je koni podán Domosedan v dávce 0,2 ml/100kg, pak dávka Antisedanu je 40-100 g /kg (0,8-2ml/100kg).

4.11 Ochranné lhůty

Maso: 2 dny.
Mléko: 1 dojení (12 hodin).

5FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: sedativum/analgetikum. ATCvet kód: QN05CM90

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Detomidin je 2-agonista s centrálním účinkem na přenos noradrenalinem zprostředkovaných nervových impulsů. U zvířat snižuje vědomí a zvyšuje práh bolestivosti. Detomidin snižuje srdeční puls a může vyvolat blokádu srdce. Reakcí na snížený puls bývá vzestup krevního tlaku, který se však během patnácti minut vrací k normálu, nebo může být lehce snížen. Snižuje dechovou frekvenci. Zvláště ve vysokých dávkách se může u koní vyskytnout pocení a v ojedinělých případech piloerekce. U hřebců a valachů dochází k částečnému přechodnému prolapsu penisu. U skotu může dojít lehké reverzibilní tympanii a zvýšené salivaci. K vzestupu glukózy v krvi dochází jak u skotu, tak u koní.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Detomidin je po intramuskulární aplikaci rychle absorbován a tmax se pohybuje od 15 do 30 minut. Detomidin je rychle distribuován v organismu (Vd) se pohybuje mezi 0,75 l/kg až 1,89 l/kg. Detomidin se ze 75 - 85% váže na bílkoviny. Je oxidován hlavně v játrech; malé množství je metylováno v ledvinách. Většina metabolitů je vylučována močí, T1/2 je 1-2 hodiny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Methylparaben
Chlorid sodný
Voda pro injekce

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být používán zároveň s jinými sedativy nebo anestetiky.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Lahvička z čirého skla s propichovací gumovou zátkou, hliníkovou pertlí a ochranným umělohmotným víčkem. Vnější přebal papírová skládačka.
Velikost balení: 1 x 5 ml

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, pokud pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 ESPOO
Finsko

8.REGISTRAČNÝ ČÍSLO

96/730/96-C

9.DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.3.1999, 20.8.2002, 19.9.2008

10.DATUM REVIZE TEXTU

Březen 2010

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: COMBINAL
Kód výrobku: 28833
Kód EAN:
Kód SÚKL: 37752
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Zvýšené nároky organismu na vitamíny A a D především v období maximálního růstu, březosti nebo laktace. Doplnění vitamínových rezerv u mláďat po narození, kdy se obsah vitamínů v mlezivu a později v mléce rychle snižuje. Avitamínózy a hypovitamínózy A a D projevující se klinicky špatným růstem, inapetencí, sníženou plodností,sníženou odolností proti infekcím i křivicí. Osteomalacie a ostatní hypokalcemické stavy. Podpůrně v průběhu infekčních a zánětlivých onemocnění.

Recenze

Recenze produktu COMBINAL A+D2 A.U.V. SOL 250ML

Diskuze

Diskuze k produktu COMBINAL A+D2 A.U.V. SOL 250ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám