Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Bioderma Phoroderm

COLDREX PROTI BOL.KRKU OSTRUŽ. 10 Pastilky rozp. v ústech

Výrobek je už delší dobu nedostupný.
Objednali jsme ho, ale dodavatel
nám zatím nepotvrdil datum doručení
na náš sklad.
COLDREX PROTI BOL.KRKU OSTRUŽ.  10 Pastilky rozp. v ústech
Pastilky Coldrex LaryPlus s příchutí citronu nebo černého rybízu jsou vhodným lékem při bolestech v krku. Více informací
Kód výrobku: 28009
Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD

Příbalová informace výrobku COLDREX PROTI BOL.KRKU OSTRUŽ. 10 Pastilky rozp. v ústech

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem
Coldrex proti bolesti v krku ostružina

Hexylresorcinolum, benzalkonii chloridi solutio
2,5 mg/1,2 mg
pastilky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Coldrex proti bolesti v krku a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex proti bolesti v krku užívat
3. Jak se přípravek Coldrex proti bolesti v krku užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Coldrex proti bolesti v krku uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Coldrex proti bolesti v krku a k čemu se používá

Coldrex proti bolesti v krku obsahuje hexylresorcinol, anestetikum (odstraňuje bolest), které má současně antibakteriální účinek (ničí bakterie). Dále obsahuje benzalkonium chlorid, který působí rovněž antibakteriálně. Coldrex proti bolesti v krku je určen k odstranění bolesti v krku různého původu, zejména bolesti provázejících zánět hltanu (faryngitida). Je určen pro dospělé, dospívající a děti od 7 let. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex proti bolesti v krku

Neužívejte přípravek Coldrex proti bolesti v krku jestliže jste alergický(á) na hexylresorcinol, roztok benzalkonium-chloridu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Přípravek není určen dětem mladším 7 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Coldrex proti bolesti v krku se poraďte se svým lékařem jestliže máte diabetes (cukrovku). Pokud se u Vás během léčby objeví horečka, bolest hlavy či zvracení, nebo pokud se bolest v krku zhoršuje, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Coldrex proti bolesti v krku
Vzájemné ovlivnění účinků jiných léků s tímto přípravkem není známo. Přípravek lze užívat současně s antibiotiky.

Přípravek Coldrex proti bolesti v krku s jídlem a pitím
Pastilky se nesmí užívat společně s mlékem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Během těhotenství a v době kojení je vhodné se předem poradit s lékařem o užívání přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Coldrex proti boleti v krku nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Coldrex proti bolesti v krku ostružina a citron s medem obsahuje sacharosu a tekutou glukosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.Přípravek Coldrex proti bolesti v krku ostružina obsahuje azobarviva. Přípravek Coldrex proti bolesti v krku ostružina obsahuje azobarviva (BN (E151), ponceau 4R (E124)), která mohou způsobit alergickou reakci.

3. Jak se přípravek Coldrex proti bolesti v krku užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  • Dospělí a dospívající od 12 let - 1 pastilka se pomalu rozpustí v ústech každé 3 hodiny podle potřeby. Neužívejte více než 8 pastilek za 24 hodin.
  • Děti od 7 do 12 let - 1 pastilka se pomalu rozpustí v ústech každé 3 hodiny podle potřeby.

Nepodávejte více než 4 pastilky za 24 hodin. Nepodávejte dětem mladším 7 let. Nepřekračujte doporučené dávkování. Pokud se u Vás příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se zhoršují, navštivte lékaře. Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coldrex proti bolesti v krku, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky nejsou popsány, vzácně (u 1 z 1 000 pacientů) se může objevit přecitlivělost na některou složku přípravku projevující se pálením v krku nebo kožní vyrážkou.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Coldrex proti bolesti v krku uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu na krabičce za „Použitelné do“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Coldrex proti bolesti v krku obsahuje
Léčivými látkami jsou hexylresorcinolum 2,5 mg a benzalkonii chloridi solutio 1,2 mg v 1 pastilce. Dalšími složkami jsou Coldrex proti bolesti v krku citron s medem - Levomenthol, propylenglykol, citronové aroma, tekuté medové aroma, karamelové barvivo (E150c), betakaroten, sacharosa, tekutá glukosa. Coldrex proti bolesti v krku ostružina - Levomenthol, ostružinové aroma, propylenglykol, monohydrát kyseliny citronové, ponceau 4R (E124), brilantní čerň BN (E151), sacharosa, tekutá glukosa.

Jak přípravek Coldrex proti bolesti v krku vypadá a co obsahuje toto balení

  • Coldrex proti bolesti v krku citron s medem - Světležluté okrouhlé pastilky citronové a medové vůně.
  • Coldrex proti bolesti v krku ostružina - Světle fialové, hladké, okrouhlé pastilky charakteristické vůně po ostružinách.

Velikost balení 10, 12 a 20 pastilek. Bílý neprůhledný PVC/PVDC// Al blistr, papírová krabička nebo bílý neprůhledný PVC/PVDC// Al blistr, zatavená metalizovaná folie. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
OMEGA PHARMA a.s.
Drážní 253/7
Slatina
627 00 Brno
Česká republika
e-mail: safety@omega-pharma.cz

Výrobce
Ernest Jackson & Co.Ltd., Crediton, Devon, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.12.2015 sp.sukls189072/2015 a sp.zn.sukls189069/2015

Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zkuste chat s lékárníkem

Mgr. Pavla Horáková

a další kvalifikovaní lékárníci

radí zdarma on-line 8 - 22 hodin

každý den i o víkendu

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz
Ověření legálního provozu E-shopu