Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku » Teplota u dospělých

COLDREX MAX Grip lesní ovoce prášek pro perorální roztok 10 sáčků

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 363806
95 %

Coldrex – proti příznakům chřipky a silného nachlazení. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Více informací

Běžná cena: 199 Kč
166 Kč
Ušetříte: 17 % (33 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace COLDREX MAX Grip lesní ovoce prášek pro perorální roztok 10 sáčků

Coldrex – proti příznakům chřipky a silného nachlazení. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000 mg/10 mg/70 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci :

 1. Co je COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE
 3. užívat
 4. Jak se COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE užívá
 5. Možné nežádoucí účinky
 6. Jak přípravek COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE uchovávat
 7. Obsah balení a další informace

1. CO JE COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje tři léčivé látky: paracetamol, fenylefrin a kyselinu askorbovou (vitamin C). Paracetamol působí proti bolesti a horečce. V přípravku je paracetamol obsažen v maximální dávce. Fenylefrin patří mezi dekongestanty (látky snižující zduření nosní sliznice). Odstraňuje otok a překrvení sliznic, čímž uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Kyselina askorbová nahrazuje ztráty vitaminu C v organismu v počátečním stadiu chřipky a nachlazení.

COLDREX je určen pro dospělé od 18 let (včetně starších osob) s tělesnou hmotností nad 65 kg k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky, nachlazení a jiných horečnatých onemocnění doprovázených ucpaným nosem nebo ucpanými vedlejšími nosními dutinami. COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE UŽÍVAT

Pamatujte si:

 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.
 • Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy se závislostí na alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje i dekongestant (látka odstraňující zduření a překrvení sliznic). Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na​ zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).
 • Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE není určený k dlouhodobé léčbě.

Neužívejte COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE jestliže

 • jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • trpíte závažným onemocněním jater nebo máte žloutenku,
 • máte závažné problémy s vysokým krevním tlakem,
 • máte závažnou hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek),
 • trpíte zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal s úzkým úhlem),
 • užíváte nebo jste během posledních dvou týdnů užíval(a) inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi).

Vzhledem k obsahu léčivých látek se přípravek nesmí podávat dětem a dospívajícím do 18 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže

 • máte onemocnění jater nebo ledvin,
 • vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce,
 • cévní onemocnění jako je Raynaudův fenomén nebo onemocnění postihující cévy mozku,
 • zvýšenou činnost štítné žlázy,
 • zvětšenou prostatu,
 • průduškové astma,
 • cukrovku,
 • feochromocytom (nádor dřeně nadledvin),
 • deficit glukóza-6-fosfát dehydrogenázy,
 • hemolytickou anemii,
 • užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo beta-blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).

Další léčivé přípravky a přípravek COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE:

Účinky přípravku COLDREX MAXGRIP a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Než začnete užívat COLDREX MAXGRIP, je třeba se poradit s lékařem v následujících případech:

 • Pokud užíváte metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi, protože dochází k ovlivnění vstřebávání paracetamolu.
 • Pokud užíváte léky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin), protože by mohlo dojít k zvýšení krvácivosti.
 • Jestliže užíváte některé léky proti depresi, protože fenylefrin může při kombinaci s těmito léky způsobit zvýšení krevního tlaku.
 • Pokud současně užíváte beta-blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti), protože může dojít ke zvýšení krevního tlaku.
 • Jestliže užíváte probenecid (k léčbě dny), lamotrigin (k léčbě epilepsie), fenobarbital (k léčbě epilepsie), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), zidovudin (k léčbě infekce HIV), rifampicin nebo chloramfenikol (k léčbě bakteriálních infekcí).

Pokud užíváte COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE, neužívejte současně jiné přípravky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků,

které mohou způsobovat poškození jater, např. některé léky proti epilepsii.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE s jídlem a pitím

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy se závislostí na alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek není vhodné užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

COLDREX MAXGRIP může u některých pacientů vyvolat závrať. Pokud pociťujete závrať, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

Tento přípravek obsahuje přibližně 5,1 mmol (118 mg) sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jednom sáčku. To odpovídá 5,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Přípravek obsahuje 5 g sacharózy v jednom sáčku. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Množství sacharózy obsažené v jednom sáčku nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Tento léčivý přípravek obsahuje 80 mg aspartamu v jednom sáčku. Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit.

Přípravek obsahuje oranžovou žluť (E 110) a azorubin (E 122), které mohou způsobit alergické reakce.

3. JAK SE COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Vysypte obsah sáčku do sklenice nebo do šálku a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. V případě potřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, a vypijte. Přípravek se může užívat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Dospělí (včetně starších osob) s tělesnou hmotností nad 65 kg: užívejte 1 sáček po 4-6 hodinách, podle potřeby. Jednotlivé dávky užívejte nejdříve po 4 hodinách. Maximální jednotlivá dávka je 1 sáček. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků onemocnění nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE, než jste měl(a):

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit závažné poškození až selhání jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti:

Vzácné

(mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • alergické reakce jako jsou svědění, kožní vyrážky, pocení, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek (bronchospasmus), celková alergická reakce s rychlým rozvojem a postižením více orgánů, otok podkoží postihující různé částí těla nejčastěji obličej a hrdlo
 • změny krevního obrazu (poruchy krevních destiček a kmenových buněk)
 • bolest břicha, krvácení z trávicího ústrojí, nevolnost, pocit na zvracení a zvracení, průjem
 • závrať, zvýšená teplota, deprese, zmatenost, halucinace, třes, bolest hlavy, otoky, útlum
 • porucha funkce jater, selhání jater, rozpad jater, žloutenka
 • poruchy vidění

  Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • závažné kožní reakce

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit):

 • nervozita, bolest hlavy, nespavost a palpitace (bušení srdce), zrychlená činnost srdeční, zvýšený krevní tlak
 • obtížné nebo bolestivé močení
 • rozšíření zornic, zelený zákal (glaukom)

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na sáčku za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE obsahuje

Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 1000 mg Phenylephrini hydrochloridum 10 mg Acidum ascorbicum (vitamin C) 70 mg v jednom jednodávkovém sáčku.

Pomocnými látkami jsou: sacharosa, natrium-citrát, kyselina vinná, aspartam (E 951), ovocné aroma v prášku (obsahuje sacharosu, maltodextrin, oxidovaný kukuřičný škrob, rostlinný olej), barva E 122/110/142 [obsahuje oranžovou žluť (E 110), azorubin (E 122), zeleň S (E 142)]

Jak COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE vypadá a co obsahuje toto balení

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE je prášek pro perorální roztok v sáčku růžové až broskvové barvy s charakteristickým ovocně mentolovým aroma. Dodává se v jednodávkových zatavených vrstvených sáčcích (papír/PE/Al/EMAA). Sáčky jsou baleny po 1 kusu, 3, 5, 6, 8, 10, 12 nebo 14 kusech v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA a.s. Vídeňská 188/119d Dolní Heršpice 619 00 Brno Česká republika e-mail: safety@omega-pharma.cz

Výrobce

SmithKline Beecham, S.A. Carretera de Ajalvir, km.2.500 Alcala de Henares 28806 Madrid Španělsko

Wrafton Laboratories Limited, obchodující jako Perrigo Exeter Road, Wrafton, Braunton Devon EX33 2DL Velká Británie

Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, 9810, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

29. 3. 2019

sp.zn.sukls77932/2019

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Značka: COLDREX
Produktová řada: COLDREX nápoje
Kód výrobku: 363806
Kód EAN: 8594060895079
Kód SÚKL: 0172760
ATC skupina: Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (8)

Recenze COLDREX MAX Grip lesní ovoce prášek pro perorální roztok 10 sáčků

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Produkt je chuťově dobrý a opravdové účinky,jsem spokojen

100 %

Luxusní nápoj

100 %

Vždy zabere
100 %

pomůže od chřipky a nachlazení
protáhne nosní dutiny
100 %

Zabírá okamžitě.

60 %

dobře ucinkuje
100 %

produkt znám a zatím spokojenost

100 %

skvely liek

skvele

Diskuze

Diskuze COLDREX MAX Grip lesní ovoce prášek pro perorální roztok 10 sáčků

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám