Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plísně

CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% SPR 1X30ML 1%

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12425

91 % 11 recenzí

K léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými podmíněně patogenními houbami.

Více informací

76
Běžná cena: 94 Kč, Ušetříte: 19 % (18 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (11)
Diskuze

Podrobné informace

K léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými podmíněně patogenními houbami.

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Značka: IMAZOL
Kód výrobku: 12425
Kód EAN: 4024773015913
Kód SÚKL: 65485
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN

Clotrimazol AL spray 1% je určen k léčení kožních infekcí způsobených plísněmi, kvasinkami a některými podmíněně patogenními houbami (trichofycie, epidermofycie, mikrosporie, kandidóza). Clotrimazol AL spray 1% se může použít u dětí každé věkové kategorie, u mladistvých a dospělých.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls107226/2015 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 
 

Clotrimazol AL spray 1% 

kožní sprej, roztok 

clotrimazolum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

Pokud se  do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Clotrimazol AL spray 1%  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL spray 1% používat  

3. 

Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Clotrimazol AL spray 1%  uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je Clotrimazol AL spray 1%  a k čemu se používá 

 
Clotrimazol AL spray 1% je širokospektré antimykotikum (přípravek určený k léčbě 
mykotických/plísňových či kvasinkových/ infekcí) u dospělých. Na doporučení lékaře lze přípravek 
použít i u dětí od 2 let. 
 
Clotrimazol AL spray 1% se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny 

kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.  

Jedná se o: 

  plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v 

kožních  záhybech):  mezi  prsty  u  nohou  (tinea  pedis),  v  oblasti  třísel  (tinea  inguinalis),  na 
trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i 
olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže. 

  pityriasis  versicolor  –  projevuje  se  obvykle  na  hrudníku  nebo  na  zádech  jako  olupující  se, 

nesvědivé skvrny. 

  erythrasma  -  projevuje  se  jako  hnědočervené,  mírně  šupinaté,  ostře  ohraničené,  nesvědivé 

skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty.  

 
Pokud se  do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL spray 1% používat 

 
 
 
Nepoužívejte Clotrimazol AL spray 1%  

 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku klotrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-         jestliže kojíte, nepoužívejte tento přípravek na oblast prsů. 
 
Upozornění a opatření 
 
Používejte deodoranty nebo další kosmetické přípravky na postižená místa pokožky pouze po 
konzultaci s lékařem, protože nelze vyloučit riziko, že tyto přípravky mohou snížit učinnost přípravku 
Clotrimazol AL spray 1%. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek je možno používat i u dětí od 2 let a dospívajících. Nicméně, před použitím u dětí a  
dospívajících se poraďte s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a Clotrimazol AL spray 1%    
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
 
Klotrimazol snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). 
Současně  s přípravkem  Clotrimazol  AL  spray  1%  nenanášejte  na  postižená  místa  jiné  přípravky 
k lokálnímu podání. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Z preventivních důvodů používejte přípravek Clotrimazol AL 1% krém v těhotenství, zvláště 
v prvních třech měsících těhotenství, pouze na doporučení lékaře.  
Aby se předešlo vylučování léčivé látky do mateřského mléka, nesmíte   Clotrimazol AL 1% aplikovat 
na prsa, pokud kojíte. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá na schopnost řídit či obsluhovat stroje žádný vliv. 
  
Clotrimazol AL spray 1% obsahuje propylenglykol  
Tento přípravek obsahuje propylenglykol. Tato látka může způsobit kožní reakce. 
Pokud trpíte alergií na propylenglykol, tento přípravek nepoužívejte. Můžete použít Clotrimazol AL 
1% krém, který tuto látku neobsahuje. 
 
 
3. 

Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá 

 
Vždy používejte Clotrimazol AL spray 1%  přesně podle pokynů uvedených v této příbalové 
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Jak se přípravek používá 
Před každým použitím přípravku Clotrimazol AL spray 1% je třeba postižené místo pečlivě omýt a 
osušit. 
 
 
 
 

Nastříkejte tenkou vrstvu roztoku na postižená místa pokožky stisknutím rozprašovače jednou nebo 
dvakrát. To je dostačující i pro mykotické infekce zasahující velké plochy těla. Přípravek používejte 
2krát až 3krát denně. 
Před prvním použitím stiskněte rozprašovač jednou nebo dvakrát, aby se naplnila pumpička spreje. 
Sprej stříkejte na postiženou plochu ze vzdálenosti 10 až 30 cm.  
 
Jak dlouho se přípravek používá 
Pravidelná a dostatečně dlouhá doba požívání roztoku je zásadní pro úspěšnou léčbu. 
Délka léčby je rozdílná v závislosti na rozsahu a místě postižených oblastí kůže. U plísňových 
onemocnění může dojít k rychlému zlepšení příznaků, nicméně pro zamezení návratu onemocnění je 
nutné pokračovat v léčbě přípravkem Clotrimazol AL spray 1% i po ústupu obtíží, a to ještě po dobu 
asi 2 týdnů po vymizení všech známek onemocnění.  
 
Obvyklá  délka  léčby  je  3-  4  týdny  u  plísňových  onemocnění  kůže  (dermatomykóz),  2-4  týdny  u 
onemocnění erythrasma a až 3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor. 
 
Pokud se Vaše obtíže nezlepší do 14 dnů nebo se zhorší, poraďte se s lékařem. 
 
Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 4 týdny, a to ani v případě, že došlo 
k částečnému zlepšení obtíží. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Clotrimazol AL spray 1%  
 
V případě, že jste zapoměl(a) použít přípravek Clotrimazol AL spray 1%, nezdvojujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v používání tak jak je uvedeno v bodě 3 
„Jak se Clotrimazol AL spray 1% používá“. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Clotrimazol AL spray 1%   
 
Jestliže jste přerušil(a) používání přípravku Clotrimazol AL spray 1% na více než jeden den nebo jste 
ukončil(a) léčbu dříve, pokračujte v léčbě podle pokynů. Snažte se pokračovat v léčbě podle pokynů, 
protože předčasné ukončení léčby může ohrozit její úspěšnost. 
  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Clotrimazol AL spray 1%  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: 
Velmi časté:   

postihují více než 1 z 10 pacientů 

Časté:   

 

postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů 

Méně časté: 

 

postihují méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů 

Vzácné: 

 

postihují méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů 

Velmi vzácné:   

postihují méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
Méně často se mohou vyskytnout projevy podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení, píchání). 
Velmi vzácně se může objevit přecitlivělost na propylenglykol a makrogol (polyethylenglykol) a 
alergické reakce kůže. 
  
 
 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Clotrimazol AL spray 1%  uchovávat 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Clotrimazol AL spray 1%  obsahuje 
 
Léčivou látkou je clotrimazolum.  Jeden ml roztoku obsahuje clotrimazolum 10 mg  

Dalšími složkami jsou: makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol. 

 

Jak Clotrimazol AL spray 1%  vypadá a co obsahuje toto balení 
Clotrimazol AL spray 1% je čirý bezbarvý roztok. Přípravek je dodáván v lahvičce z hnědého skla s 
mechanickým rozprašovačem a krytem z plastické hmoty a v krabičce. 
Balení obsahuje 30 ml roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150  Laichingen 
Německo 
 
Výrobce 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastr. 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.7.2015 
 
 
 

 
 

Recenze (11)

Recenze produktu CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% SPR 1X30ML 1%

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 91 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

80 %

100 %

100 %

Pomohl na plíseň na nohou s také mému psovi, když si stále lízal packy - plíseň a kvasinky. Doporučuji.

100 %

účinný

60 %

100 %

100 %

80 %

Velmi účinný na plísně mezi prsty

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu CLOTRIMAZOL AL SPRAY 1% SPR 1X30ML 1%

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Veronika P.

100 % 18/11/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám