Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku

CELASKON Long Effect 500 mg 60 tablet - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 64964

95 % 18 recenzí

Posiluje odolnost organismu při infekčních onemocněních jako chřipka a nachlazení. Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.

Více informací

172
Běžná cena: 225 Kč, Ušetříte: 24 % (53 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 19. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (18)
Diskuze

Podrobné informace

Posiluje odolnost organismu při infekčních onemocněních jako chřipka a nachlazení. Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.

Informace o produktu

Výrobce: Zentiva, k.s.
Značka: CELASKON
Kód výrobku: 64964
Kód EAN: 8594739206298
Kód SÚKL: 30778
Držitel rozhodnutí: Zentiva, k.s.

Přípravek Celaskon Long Effect je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitamínu C v organismu. Užívá se na posílení imunitního systému (odolnosti) organismu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení, zmírňuje a zkracuje jejich příznaky. Celaskon Long Effect se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C - při těhotenství, kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacího systému, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 

sp.zn. sukls40362/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Celaskon long effect 

500 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

acidum ascorbicum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Celaskon long effect a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon long effect užívat 

3. 

Jak se přípravek Celaskon long effect užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Celaskon long effect uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Celaskon long effect a k čemu se používá 

 
Přípravek Celaskon long effect obsahuje vitamín C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých 
kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu 
hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení 
ran. 
Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat. 
 
Přípravek Celaskon long effect je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitamínu C v organismu. Užívá 
se na posílení imunitního systému (odolnosti) organismu při infekčních onemocněních jako je chřipka 
a nachlazení, zmírňuje a zkracuje jejich příznaky. 
 
Přípravek Celaskon long effect se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C v těhotenství, při 
kojení, v době intenzivního růstu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, 
po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá 
se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacího systému, dále jako podpůrný prostředek při 
zdlouhavém hojení ran a zlomenin. 
 
U přípravku Celaskon long effect dochází k uvolňování vitamínu C postupně v průběhu 8 – 12 hodin. 
Tobolka je naplněna peletkami. Po požití tobolky dojde k jejímu rychlému rozpadu a tím k uvolnění a 
rovnoměrnému rozptýlení jednotlivých peletek v zažívacím ústrojí. Z každé peletky se pak vitamín C 
uvolňuje postupně, takže nedochází k neúměrnému zvýšení jeho koncentrace. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon long effect užívat 

 
Neužívejte přípravek Celaskon long effect 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Přípravek užívejte pouze po poradě s lékařem, pokud: 

máte poruchu metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza); 

máte oxalátové ledvinové kameny; 

trpíte nesnášenlivostí některých cukrů. 

 
Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky. 
Tento přípravek není vzhledem k lékové formě vhodný pro děti do 3 let. 
 
Vitamín C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, 
zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Pokud budete podstupovat 
některé z uvedených laboratorních vyšetření moči nebo stolice, několik dní před provedením testu je 
třeba ukončit užívání přípravku Celaskon long effect. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon long effect 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu (antibiotikum) 
a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro 
hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitamínu C v krvi a 
vitamín C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může 
vitamín C ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B

12

Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku Celaskon long effect 
s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy 
přípravek užívat, obvykle jednu tobolku denně. Léčivá látka přechází placentární barierou a do 
mateřského mléka. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Celaskon long effect nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit  
a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Celaskon long effect obsahuje sacharózu a oranžovou žluť 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Celaskon long effect užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obvyklá doporučená dávka přípravku je 1 tobolka denně.  
Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitamínu C) se užívají dávky vyšší, až 2 000 mg denně, podle 
doporučení lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon long effect než jste měl(a) 
Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků 
(viz bod 4). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon long effect 
Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. 
 
Při užívaní přípravku Celaskon long effect se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky 
seřazené dle frekvence výskytu: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

  ekzém; 

  kopřivka (urtikarie); 

  pocit na zvracení (nauzea); 

  zvracení; 

  průjem. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

  pocit slabosti; 

  oxalátové močové kameny. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 

  hemolytická anemie (nedostatek červených krvinek způsobený jejich předčasným a 

nadměrným zánikem); 

  selhání ledvin. 

 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Celaskon long effect uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za zkratkou 
„EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Celaskon long effect obsahuje 
Léčivou látkou je acidum ascorbicum. Jedna tobolka obsahuje acidum ascorbicum 500 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob), šelak, kyselina vinná, 
mastek, želatina, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Celaskon long effect vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: tvrdé želatinové tobolky s neprůhledným oranžovým víčkem a průhledným oranžovým tělem, 
které obsahují bílé až krémové peletky. 
 
Velikost balení: 10, 30, 40 a 60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Zentiva k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.3.2016. 
 
 
 

Recenze (18)

Recenze produktu CELASKON Long Effect 500 mg 60 tablet

Recenze od 18 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Používám několik let v období nachlazení a super. I chuťově.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

Diskuze

Diskuze k produktu CELASKON Long Effect 500 mg 60 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jana M.

100 % 19/04/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám