Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku

CELASKON šumivé tablety Červený pomeranč 500 mg 20 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23487

100 % 13 recenzí

Posiluje odolnost organismu při infekčních onemocněních jako chřipka a nachlazení. Zmírňuje a zkracuje příznaky.

Více informací

109
Běžná cena: 122 Kč, Ušetříte: 11 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (13)
Diskuze

Podrobné informace

Posiluje odolnost organismu při infekčních onemocněních jako chřipka a nachlazení. Zmírňuje a zkracuje příznaky.

Informace o produktu

Výrobce: Zentiva, k.s.
Značka: CELASKON
Kód výrobku: 23487
Kód EAN: 8584005016522
Kód SÚKL: 17293
Držitel rozhodnutí: Zentiva, k.s.

Vitamin C se užívá při předcházení a při léčbě nedostatku vitamínu C v organismu, nejčastěji při jeho zvýšené potřebě, v období infekčních onemocnění, epidemie chřipky, ve vyšším věku, při hojení ran apod. Vitamin C se používá i jako doplňková léčba celé řady onemocnění. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti starší 3 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls238924/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Celaskon 500 mg červený pomeranč 

šumivé tablety 

acidum ascorbicum 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 – 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč 
užívat 

3. 

Jak se přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč a k čemu se používá 

 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč se užívá k posílení odolnosti organismu při infekčních 
onemocněních jako je chřipka a nachlazení. 
Užívaní přípravku Celaskon 500 mg červený pomeranč zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a 
nachlazení. 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč posiluje imunitní systém, snižuje možnost onemocnění 
nachlazením. 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč pokrývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu ve 
stresových situacích. 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje vitamín C, který je důležitý pro růst a 
udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu 
nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní 
odpověď na infekci a pro hojení ran. 
Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat. 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C, 
v těhotenství, při kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické 
a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též 
u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacích cest, dále jako podpůrný 
prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin. 
 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 500 mg červený 
pomeranč užívat 

 
Neužívejte přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč: 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Celaskon 500 červený pomeranč se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
pokud: 

trpíte poruchou metabolismu železa (hemosiderosa, hemochromatosa); 

máte oxalátové ledvinové kameny; 

trpíte nesnášenlivostí některých cukrů. 

 
Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky. 
Tento přípravek není vzhledem k obsahu hydrogenuhličitanu sodného vhodný pro děti do 3 let. 
Vitamín C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, 
zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Několik dní před těmito testy 
je potřeba přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč vysadit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu 
a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro 
hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitamínu C v krvi a 
vitamín C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může 
ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B

12

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V těhotenství a při kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek 
po přechodnou dobu užívat, obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární bariérou 
do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost 
řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje hydrogenuhličitan sodný, laktózu a 
sorbitol
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento přípravek užívat. 
Tento přípravek obsahuje 243 mg sodíku v jedné dávce. Toto množství je potřeba vzít v úvahu u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem. 

 

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně. Pokud lékař neurčí jinak, je možné podávat po 
dobu 7 - 14 dní, v případě, že se však Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším 
postupu s lékařem. 
Při léčbě hypovitaminosy C (nedostatek vitamínu C) se používají dávky vyšší, a to až 2 000 mg denně, 
podle doporučení lékaře. 
Tabletu nechte rozpustit asi ve 150 ml vody a vypijte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon 500 mg červený pomeranč, než jste měla 
Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 
Specifická terapie není známa, lze léčit pouze příznaky. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč 
Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Při vyšších dávkách (několik gramů 
denně) se mohou vyskytnout nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 

  zažívací obtíže - pocit na zvracení, zvracení, průjem; 
  alergické příznaky (ekzém, kopřivka). 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 

  pocit slabosti; 
  oxalátové močové kameny. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): 

  hemolytická anemie (chudokrevnost způsobená zvýšeným rozpadem červených krvinek); 
  selhání ledvin. 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 
 
5. 

Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25

 

°C.  

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod, nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje 

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum ascorbicum 500 mg 

Dalšími pomocnými látkami jsou kyselina citronová, sorbitol, hydrogenuhličitan sodný, 
laktóza, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000, draselná sůl acesulfamu, červeň allura 
AC. 

 
Jak přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: kulaté, růžové, mramorované, hladké, hygroskopické tablety, pomerančové chuti. 
Velikost balení: 10, 20 nebo 30 (3 tuby po 10 tabletách) šumivých tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.1.2016 
 
 
 

Recenze (13)

Recenze produktu CELASKON šumivé tablety Červený pomeranč 500 mg 20 tablet

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Dobře chutná.

100 %

100 %

V pořádku. DOPORUČUJI.

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu CELASKON šumivé tablety Červený pomeranč 500 mg 20 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jitka Š.

100 % 06/05/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám