Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110263
Kód EAN:
Kód SÚKL: 121237
Jako všechna antibiotika, Ceftriaxon Kabi 1 g působí proti bakteriím určitého typu. Tím se míní, že je vhodný k léčbě pouze některých druhů infekcí, jako: - ušní, nosní a krční; - plicní (dolní cesty dýchací); - močový měchýř a ledviny (močový trakt); - kůže a podkožní tkáně včetně ran; - reprodukční systém (včetně kapavky, což je přenosná pohlavní nemoc); - břišní infekce (zánět pobřišnice); - kosti a klouby; - otrava krve (sepse); - infekce mozku (zánět mozkových blan). Ceftriaxon Kabi 1 g je také podáván preventivně k zabránění infekcí během některých druhů rizikových operací. Ceftriaxon Kabi 1 g se podává při horečce neznámého původu u pacientů s poruchou imunitního systému. Ceftriaxon Kabi 1 g se také používá k léčbě lymské boreliózy, což je infekce způsobená klíšťaty.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls266578/2011
a příloha k sp. zn. sukls116762/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ceftriaxon Kabi 1 g
prášek pro injekční roztok
(Ceftriaxonum dinatricum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Jestliže se u Vás objeví nějaké vážné nežádoucí účinky, nebo zaznamenáte nějaké nežádoucí
účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo
lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ceftriaxon Kabi l g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftriaxon Kabi l g používat
3. Jak se přípravek Ceftriaxon Kabi l g používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak se přípravek Ceftriaxon Kabi l g uchovává
6. Další informace
1.CO JE PŘÍPRAVEK CEFTRIAXON KABI 1 G A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ceftriaxon Kabi 1 g je antibiotikum pro parenterální léčbu používané k léčbě bakteriálních infekcí,
které jsou citlivé na léčivou látku ceftriaxonum. Patří do skupiny antibiotik, která se nazývá
cefalosporiny. Tato antibiotika jsou podobná penicilinu. Jako všechna antibiotika, Ceftriaxon
Kabi 1 g působí proti bakteriím určitého typu. Tím se míní, že je vhodný k léčbě pouze některých
druhů infekcí, jako:
- ušní, nosní a krční,
- plicní (dolní cesty dýchací),
- močový měchýř a ledviny (močový trakt),
- kůže a podkožní tkáně včetně ran,
- reprodukční systém (včetně kapavky, což je přenosná pohlavní nemoc),
- břišní infekce (zánět pobřišnice)
- kosti a klouby,
- otrava krve (sepse),
- infekce mozku (zánět mozkových blan)
2Ceftriaxon Kabi 1 g je také podáván preventivně k zabránění infekcí během některých druhů
rizikových operací.
Ceftriaxon Kabi 1 g se podává při horečce neznámého původu u pacientů s poruchou imunitního
systému.
Ceftriaxon Kabi 1 g se také používá k léčbě lymské boreliózy, což je infekce způsobená klíšťaty.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CEFTRIAXON KABI 1 G
POUŽÍVAT
Ceftriaxon Kabi 1 g se nesmí používat
- U nedonošených novorozenců,
- U novorozenců se žloutenkou nebo s částečnou poruchou metabolismu,
- U novorozenců (do 28 dní), pokud vyžadují (nebo se předpokládá že budou vyžadovat) léčbu
vápníkem podaným do žíly nebo léčbu infuzemi obsahujícími vápník,
- Jestliže jste alergický (á) (hypersenzitivní) na ceftriaxon nebo jakékoliv jiné antibiotikum
cefalosporinového typu,
- Pokud jste předtím měl/a zkušenost s okamžitou a závažnou alergickou (hypersenzitivní) reakcí na
penicilin nebo jiné léky penicilinového typu (beta-laktamová antibiotika).
Prosím, informujte svého lékaře, jestliže něco z výše uvedeného platí pro vás, lékař rozhodne o podání
přípravku.
Zvláštní opatrnost při použití přípravku Ceftriaxon Kabi 1 g je zapotřebí
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jestliže:
- jste měl(a) alergickou reakci na jiné léčivé přípravky,
- trpíte těžkou alergií nebo astmatem,
- jste měl(a) někdy střevní obtíže s průjmem nazývané kolitida, nebo jiné závažné obtíže
postihující střeva,
- máte problémy s ledvinami nebo s játry,
- jste měl(a) žlučové nebo ledvinné kameny nebo jste měl(a) parenterální výživu,
- jste na dietě s nízkým obsahem sodíku,
- máte jinou infekci během užívání tohoto léku
Jestliže pro Vás platí cokoliv z výše uvedeného, Váš lékař Vám změní léčbu nebo Vám dá odbornou radu.
Váš lékař bude vědět, že u pacientů v jakémkoliv věku se ceftriaxon nesmí mísit či podávat současně s
roztoky obsahujícími vápník (včetně roztoků obsahující vápník pro celkovou parenterální výživu), a to ani
při podání rozdílnými infúzními sety nebo na různá místa.
Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky některých vyšetření krve a moči. Pokud máte podstoupit
nějaké testy, je důležité informovat svého lékaře, že používáte tento přípravek.
Váš lékař může rozhodnout udělat testy vaší krve, pokud užíváte Ceftriaxon Kabi 1 g delší dobu.
3Těhotenství a kojení
Sdělte svému lékaři jestliže:
- jste těhotná nebo si myslíte že můžete být těhotná. Ceftriaxon Kabi 1 g je lépe během těhotenství
neužívat (zvláště během prvních 3 měsíců), pokud dle vašeho lékaře není tato léčba bezpodmínečně
nutná.
- kojíte. Tento léčivý přípravek může přestupovat do mateřského mléka.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete užívat jakýkoliv lék.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře jestliže užíváte nebo jste užívali nějaký jiný léčivý přípravek a to platí i
pro přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis. Toto je důležité neboť některé přípravky by se
neměly užívat s přípravkem Ceftriaxon Kabi 1 g.
Sdělte svému lékaři jestliže užíváte:
- nějaká jiná antibiotika . Nemusí být dostatečně účinná jestliže užíváte Ceftriaxon Kabi 1 g.
- orální kontraceptiva. Ta nemusí být účinná, jestliže užíváte ceftriaxon. Musíte použít jiná kontraceptiva,
vzhledem k tomu, že užíváte tento lék.
Užívání přípravku Ceftriaxon Kabi 1 g s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje účinnost přípravku Ceftriaxon Kabi 1 g. Nemusíte měnit vaší stravu , pokud to neurčí
lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání tohoto léku může u vás dojít ke snížení krevního tlaku nebo k závratím. Jestliže vás postihne
některý z těchto nežádoucích účinků neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ceftriaxon Kabi 1 g
Ceftriaxon Kabi l g obsahuje 3,6 mmol (83 mg) sodíku v l dávce. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů
s kontrolovanou sodíkovou dietou.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFTRIAXON KABI 1 G POUŽÍVÁ
Používejte Ceftriaxon Kabi 1 g vždy přesně podle doporučení vašeho lékaře. Poraďte se svým lékařem
nebo lékarníkem pokud si nejste jisti.
Ceftriaxon Kabi l g prášek pro injekční roztok podává lékař nebo zdravotní sestra.
Je podáván:
- jako pomalá injekce do žíly (intavenózně) nebo
- jako injekce hluboko do velkého svalu hýždě (intramuskulárně),.
Dávkování přípravku Ceftriaxon Kabi 1 g určí lékař v závislosti na vašem věku, váze, závažnosti infekce a
na tom zda máte zdravé ledviny a játra. Toto vám vysvětlí váš lékař.
- Ceftriaxon Kabi 1 g se podává obyčejně jako jednotlivá dávka.
- Obvyklá dávka pro dospělé je 1-2 g denně. U závažných infekcí může být denní dávka zvýšena až na 4
g.
- Nížší dávky se používají pro děti nebo pro osoby, které mají problémy s játry a ledvinami. Toto
rozhodneVáš lékař.
4Ceftriaxon Kabi 1 g se obyčejně podává nejméně 3 dny po ústupu teploty. Při léčbě kapavky, která je
přenosnou pohlavní nemocí, nebo jako prevence proti infekci při operacích, je obyčejně dostačující 1
dávka tohoto přípravku.
Ve specielních situacích se přípravek Ceftriaxon Kabi 1 g může podávat přímo do hýžďového svalu.
V těchto případech se Ceftriaxon Kabi 1 g, prášek pro injekční roztok, může rozpustit v léčivém přípravku
zvaném lidokain, který způsobuje, že podání injekce nebolí v místě vpichu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ceftriaxon Kabi 1 g než jste měl(a)
Jestliže si myslíte, že dostáváte více přípravku Ceftriaxon Kabi 1 g , řekněte to okamžitě svému lékaři
nebo zdravotní sestře.
Jestliže jste nedostal(a) dávku přípravku Ceftriaxon Kabi 1 g
Jestliže si myslíte, že vám nebyla podána dávka, řekněte to okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Pokud máte nějaké další dotazy o použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ceftriaxon Kabi 1 g nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků objeví, informujte okamžitě svého
lékaře nebo zdravotní sestru:
- Alergické reakce jako jsou náhlá dýchavičnost a tíseň na hrudi, otok víček, obličeje, krku nebo rtů,
závažné kožní vyrážky, které mohou vytvářet puchýře a mohou postihnout oči, ústa a hrtan a genitálie,
mdloby.
- Průjem, který je závážný trvá dlouho, nebo je krvavý, s bolestí žaludku nebo horečkou. To se stává velmi
vzácně (postihuje méně než 1 z 10 000 pacientů) a může být známkou vážného střevního zánětu, během
nebo po užívání antibiotik.
Vzácně (vyskytující se u méně než 1 z 1000 pacientů), těžké a v některých případech smrtelné nežádoucí
účinky které byly hlášeny u nedonošených a donošených novorozenců, kteří byli léčeni ceftriaxonem a
vápníkem podaným do žíly. (O další informace požádejte svého lékaře.)
Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během léčby přípravkem Ceftriaxon Kabi 1 g:
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
- žlučové kameny nebo bolest jako kdyby způsobená žlučovými kameny u dětí.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
- Alergické reakce jako vyrážka (kopřivka), svědění, otoky kůže a kloubů
- Horečka a svalový třes, které se mohou objevit několik dní po podání injekce. Toto může být
způsobeno polékovou horečkou
- Změny krevních testů ukazujících jak pracují játra
- Bolestivé otoky a zánět v místě podání injekce do žíly
- Pocity horka nebo pocit nevolnosti (nauzea, říhání), jestliže je injekce do žíly podávána příliš rychle
- Bolest a zduření v místě vpichu injekce do svalu
- V případě, že jste léčeni na Lymskou nemoc, ukazují účinnost léčby příznaky jako jsou horečka,
svalový třes, bolest hlavy a kloubů, což popisuje "Herxheimerova reakce".
5Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
- Ztráta chuti k jídlu
- Nevolnost (nauzea) a zvracení
- Bolení břicha
- Zácpa nebo průjem
- Zánět jazyku, bolestivá ústa
Tyto nežádoucí účinky jsou většinou velmi mírné a zmizí po ukončení léčby.
- Problémy s ledvinami: změny funkce ledvin prokazatelné krevními testy a sníženým vylučováním
moče
- Bolesti hlavy a závratě
- Plísňové infekce pohlavního ústrojí a jiné typy infekcí
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)
- Náhlá závážná vyrážka nebo puchýře nebo olupování kůže spojené s vysokou teplotou a bolestí kloubů.
Pokud toto nastane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Silné bolesti břicha nebo zad. Pokud toto nastane, přerušte užívání léku a okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
- Žlučové kameny u dospělých,
- Zánět slinivky břišní
- Krevní problémy, včetně poklesu nebo nárůstu počtu bílých krvinek. Pokud užíváte Ceftriaxon Kabi 1 g
delší dobu, můžete být poslán(a) na testy pro kontrolu krve,.- Problémy s ledvinami (ledvinové kameny)
se mohou občas objevit u dětí a to hlavně při podávání vysokých dávek ceftriaxonu (zvratné po ukončení
léčby).
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob)
- Změny v krevním testu, který kontroluje vaší krevní srážlivost (protrombinový čas),
- Vážné problémy s krví, včetně změn v počtu některých bílých krvinek a krevních destiček nebo
poškození červených krvinek. Pokud užíváte Ceftriaxon Kabi 1 g delší dobu, ůžete být poslán(a) na testy
pro kontrolu krve,.
Není známo (četnost nelze stanovit z dostupných údajů)
- Závažné změny v srdečním rytmu, pokud injekce do centrálního žilního katétru je podána příliš rychle.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
5. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFTRIAXON KABI 1 G UCHOVÁVÁ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Ceftriaxon Kabi 1 g po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Jakmile se Ceftriaxon prášek rozpustí, má být okamžitě použit. Nicméně roztok může být uchováván až
12 hodin při teplotě do 25°C nebo 2 dny při teplotě 2°C až 8 °C.
Roztok se nesmí podávat, jestliže je zakalený; musí být zcela čirý. Jakékoliv nespotřebované množství
roztoku musí být odborně znehodnoceno.
Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ceftriaxon Kabi 1 g obsahuje
Jedna injekční lahvička prášku pro injekční roztok obsahuje ceftriaxonum dinatricum ekvivalentní 1 g
ceftriaxonum.
Obsah sodíku: 83 mg/injekční lahvička.
Jak přípravek Ceftriaxon Kabi 1 g vypadá a co obsahuje toto balení
Roztoky mohou být bezbarvé nebo slabě nažloutlé barvy.
Ceftriaxon Kabi 1 g prášek pro injekční roztok obsahuje v balení 5 nebo 10 skleněných injekčních
lahviček prášku, uzavřených pryžovou zátkou s hliníkovým víčkem. Ne všechny velikosti balení jsou vždy
na trhu.
Držitel rozhodnutí o registraci
Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A., Lagedo,3463-157 Santiago de Besteiros, Portugalsko
Tento léčivý přípravek byl zaregistrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Rakousko Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Belgie Ceftriaxone Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie
Česká republika Ceftriaxon Kabi 1g, prášek pro injekční roztok
Finsko Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten
Německo Ceftriaxon Kabi 1,0 g
Řecko Ceftriaxone Kabi 1g, ,
Maďarsko Ceftriaxon Kabi 1 g por oldatos injekcióhoz
Nizozemsko Ceftriaxone Fresenius Kabi 1g poeder voor oplossing voor injectie
7Polsko Ceftriaxon Kabi 1 g
Slovenská
republika Ceftriaxon Kabi 1 g
Tato příbalová informace byla naposled schválena dne: 29.8.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnický personál:
Kontraindikace
Přípravek nesmí být podáván :
nedonošeným novorozencům až do přepočteného věku 41 týdnů (týdny těhotenství + týdny po
narození)
donošeným novorozencům (do 28. dne)
- se žloutenkou, hypoalbuminémií nebo acidózou, protože se jedná o stavy, při nichž může
být vazba bilirubinu porušena
- pokud vyžadují (nebo se předpokládá, že budou vyžadovat) intravenózní podávání
vápníku nebo infuzních roztoků s obsahem vápníku. Důvodem je riziko srážení
ceftriaxonu s vápníkem. .(viz body 4.4, 4.8 a 6.2).
Dávkování a způsob podání
Ceftriaxon Kabi 1 g, prášek pro injekční roztok se má podávat intravenózně nebo intramuskulárně.
Normální dávkování
Dávka by měla být stanovena podle závažnosti a místa infekce, citlivosti mikro-organismů, které jsou
příčinou onemocnění a věku a stavu pacienta.
Dospělí a mladiství starší 12 let s tělesnou hmotností 50 kg:
Obvyklá je dávka 12 g ceftriaxonu, podaná jednou za den (každých 24 hodin). V případě vážných infekcí
nebo infekcí, které jsou zapříčiněny méně citlivými mikroorganizmy se může dávka zvýšit až na 4 g,
podané v jedné denní dávce intravenózně.
Novorozenci ( 0-14 dní):
20-50 mg na kg těl.hm. intravenózně 1krát denně (ve 24 hodinových intervalech)
Při těžkých infekcích se denní dávka 50 mg na kg těl.hm. nesmí překročit.
Děti 15 dní -12 let s tělesnou hmotností < 50 kg:
20-80 mg na kg těl.hm. intravenózně 1krát denně (ve 24 hodinových intervalech).
Při těžkých infekcích se denní dávka 80 mg na kg těl.hm. nesmí překročit, s výjimkou meningitidy (viz
bod 4.2: Doporučení speciálního dávkování).
Děti s tělesnou hmotností 50 kg a více dostávají obvykle stejné dávky jako dospělí 1krát denně (viz výše).
8Starší pacienti:
Pro starší pacienty je doporučeno stejné dávkování jako pro dospělé - bez modifikací.
Věková skupina Normální dávkování Četnost
Novorozenci (0-14 dní) 20-50 mg/kg
Maximálně: 50mg/kg
1krát denně
Děti 15 dní 12 let < 50 kg: 20-80 mg/kg
Maximálně: 80 mg/kg
(- 100 mg/kg při meningitidě)
1krát denně
Mladiství 12 17 let >50 kg 1 2 g
maximálně: 4 g
1krát denně
Dospělí > 17 let 1 2 g
maximálně: 4 g
1krát denně
Starší pacienti 1 2 g
maximálně: 4 g
1krát denně
Doporučení speciálního dávkování
Meningitida:
Léčba se zahajuje dávkou 100 mg na kg těl.hm. 1krát denně nesmí překročit 4g na den. Po stanovení
citlivosti patogenu se dávky mohou snížit. U novorozenců 0-14 dní nesmí dávka překročit 50 mg/kg /24
hod.
Perioperační profylaxe:
Normální denní dávka ceftriaxonu se podá 30-90 minut před chirurgickým výkonem. Obyčejně stačí jedna
jednotlivá dávka.
Gonorea:
Při nekomplikované gonoree u dospělých a mladistvých starších 12 let nebo vážících více než 50 kg se
podává jednotlivá dávka 250 mg ceftriaxonu intramuskulárně. Je-li to nutné, zvýší se dávka v případě
nižší citlivosti mikroorganizmu.
Před zahájením léčby by měla být vyloučena současná nákaza Treponema pallium (lues).
Lymská borelióza (stadium II a III):
U dospělých a mladistvých starších 12 let je léčivá dávka 2 g/den ceftriaxonu a léčba by měla trvat
nejméně 14 dní. U těžkých případů je referováno o dávkách až 4 g/den.
U dětí do 12 let , se podává 50-100 mg/kg těl.hm./den až do maximální dávky 2 g s délkou trvání léčby
nejméně 14 dní.
Porucha ledvin:
U pacientů s poruchou funkce ledvin a clearence kreatininu >10 ml/min není třeba úprava dávek
ceftriaxonu pokud funkce jater je normální. U poruchy ledvin se sníženou clearace kreatininu 10ml/min
denní dávka ceftriaxonu by neměla přesáhnout 2 g u dospělých pacientů.
Porucha jater:
U pacientů s poruchou jater není třeba úprava dávek ceftriaxonu pokud funkce ledvin je normální (viz bod
4.8).
Porucha jater a ledvin:
Při současné závažné poruše ledvin a jater se musí sérová koncentrace ceftriaxonu monitorovat pravidelně
a dávky je nutné upravit pro dospělé i pro děti.
9Hemodialýza nebo peritoneální dialýza:
Vzhledem k tomu, že ceftriaxon je velmi málo dialyzovatelný není potřeba přídatné dávky ceftriaxonu po
dialýze. Sérová koncentrace by měla být monitorována, aby se stanovilo, zda je nutné dávku přizpůsobit ,
jelikož eliminační rychlost u těchto pacientů může být snížena.
U pacientů s kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD) může být ceftriaxon podáván buď
intravenózně nebo v případě přidružené infekce při CAPD může být přidán přímo do dialyzačního
roztoku (např. 1-2 g ceftriaxonu v prvním dialyzačním roztoku v den léčby) (viz bod 6.6)
Způsob podání
Intravenózní injekce:
Pro intravenózní injekci se Ceftriaxon Kabi 1 g práškek pro injekční roztok rozpustí v 10 ml vody pro
injekci.
Intravenózní injekce by měla být podávána po dobu alespoň 2 až 4 minuty přímo do žíly nebo
prostřednictvím kanyly intravenózní infuzí s obsahem 0,9% roztoku chloridu sodného nebo infuzního
roztoku 5% glukózy.
Pokud je Ceftriaxon Kabi podáván příliš rychle (méně než 1 minutu) prostřednictvím centrálního žilního
katetru, může dojít k závažné arytmii.
Rekonstituované injekční roztoky jsou světle žluté, což nezhoršuje účinnost a snášenlivost přípravku
Ceftriaxon Kabi 1 g.
Rekonstituované roztoky by měly být vizuálně zkontrolovány. Pouze čiré roztoky bez viditelných částic
by měly být použity.
Rozpuštěný přípravek je pouze pro jednorázové použití a všechen nepoužitý roztok musí být odborně
znehodnocen.
Inkompatibility
Roztoky s obsahem ceftriaxonu nesmí být míseny nebo přidány k jiným látkám. Zejména roztoky určené
k ředění s obsahem vápníku (např. Ringerův roztok, Hartmannův roztok) by neměly být používány k
rekonstituci ceftriaxonu v injekčních lahvičkách nebo k následnému ředění pro i.v. podání, protože se
mohou tvořit sraženiny. Ceftriaxon se nesmí mísit nebo podávát současně s roztoky obsahujícími vápník.
Ceftriaxon Kabi 1 g nesmí být nikdy mísen s následujícími roztoky:
- Aminoglykosidy (pokud jsou indikovány současně, musí být tyto přípravky podávány samostatně)
- Ceftriaxon Kabi 1 g nesmí být podáván stejnou injekční stříkačkou s jinými antibiotiky nebo jinými
baktericidními látkami.
- Bylo také referováno o chemická intoleranci ceftriaxonu s amsakrinem (protinádorové agens),
vankomycinem (antibiotikum) a flukonazolem (fungicid)
Ceftriaxon Kabi 1 g by měl být rekonstituován pouze s vodou pro injekce a s 1% roztokem lidokainu
pouze pro intramuskulární podání.
Byly popsány případy fatálních reakcí s výskytem precipitátů ceftriaxonu a kalcia v plicích a ledvinách u
nedonošených novorozenců a donošených novorozenců mladších než 1 měsíc. Nejméně jeden z nich
dostal ceftriaxon a kalcium v jinou dobu a jinou intravenózní cestou. Případy intravaskulární precipitace u
jiných pacientů než u novorozenců léčených ceftriaxonem a roztoky obsahujícími kalcium či jinými
přípravky s obsahem kalcia nebyly z dostupných vědeckých údajů potvrzeny. Výsledky in vitro studií
ukázaly, že novorozenci mají v porovnání s ostatními věkovými skupinami zvýšené riziko vzniku těchto
precipitátů.
10
U pacientů všech věkových kategorií nesmí být ceftriaxon míchán či podáván zároveň s jakýmkoli
intravenózním roztokem obsahujícím kalcium, a to ani v rozdílných infuzních linkách nebo na různých
místech. Avšak u pacientů starších 28 dní je možné ceftriaxon a roztoky obsahující kalcium podávat
následně jeden po druhém za předpokladu, že budou aplikovány v odlišných místech, jiným infuzním
setem či po důkladném propláchnutí infuzního setu mezi jednotlivými infúzemi fyziologickým roztokem,
aby se zabránilo vzniku precipitátů. U pacientů vyžadujících kontinuální infuze roztoků totální
parenterální výživy (TPV) obsahujících kalcium, může ošetřující lékař zvážit podání alternativní
antibakteriální terapie, která s sebou nenese riziko vzniku precipitátů. Pokud je podání ceftriaxonu u
takovýchto pacientů považováno za nezbytné, mohou být ceftriaxon a roztoky totální parenterální výživy
podány současně, avšak odlišnými infuzními linkami na odlišných místech. Jinou možností je pozastavení
infuze TPV po dobu podávání ceftriaxonu a následné propláchnutí infuzní linky mezi oběma infuzemi.
Intramuskulární injekce
Intramuskulární podání je vyhrazeno pouze k jednotlivému zásahu za výjimečné klinické situace a při
zvážení prospěchu proti možnému riziku. Není indikováno v případě Lymské borreliózy a v závažných
případech jako je sepse nebo meningitida a u dětí mladších 12ti let.
Pro intramuskulární podání se Ceftriaxon Kabi 1g, prášek pro injekční roztok,
ředí 3,5 ml roztoku 1% hydrochloridu lidokainu. Injekce se aplikuje hluboko do musculus gluteus. Do
jednoho místa by neměl být aplikován více než 1 g ceftriaxonu. Maximální množství podané
intramuskulárně nesmí přesáhnout 2g/den.
Injekce se nesmí podat intravazálně, jelikož intravazální podání lidokainu může způsobit vážné nežádoucí
účinky. Je třeba vzít v úvahu souhrn údajů o přípravku pro zvolený roztok 1% hydrochloridu lidokainu.

Recenze

Recenze produktu CEFTRIAXON KABI 1 G 5X1G Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CEFTRIAXON KABI 1 G 5X1G Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze