Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety - recenze

Kód výrobku: 89241

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CAVINTON, tablety

CAVINTON FORTE, tablety

Vinpocetinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

<ul>
  <li/>

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  <li/>

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

  <li/>

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

</ul>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
<b>V&nbsp;příbalové
informaci naleznete</b>:

</p>
<p>
1. Co je <b>CAVINTON</b>
nebo <b>CAVINTON FORTE</b>
a k&nbsp;čemu se používá</p>
<p>
2. Čemu musíte věnovat
pozornost, než začnete <b>CAVINTON</b>
nebo <b>CAVINTON</b><b>
</b><b>FORTE</b>
užívat 
</p>
<p>
3. Jak se <b>CAVINTON</b>
nebo <b>CAVINTON</b><b>
</b><b>FORTE</b>
užívá 
</p>
<p>
4. Možné nežádoucí
účinky</p>
<p>
5. Jak <b>CAVINTON</b>
nebo <b>CAVINTON</b><b>
</b><b> FORTE
</b>uchovávat</p>
<p>
6. Další informace</p>
<p>

</p>

<p>

</p>
<p>
<b>1. CO JE CAVINTON nebo
CAVINTON FORTE A K&nbsp;ČEMU SE POUŽÍVÁ</b></p>
<p>
CAVINTON nebo CAVINTON FORTE
je určen k&nbsp;léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých
následkem onemocnění spojených s&nbsp;oběhovými poruchami
v&nbsp;oblasti mozku. Používají se i k&nbsp;ovlivnění
psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení
mozku.</p>
<p>

</p>
<p>
<b>2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT
POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CAVINTON nebo CAVINTON FORTE UŽÍVAT</b></p>
<p>

</p>
<p>
Přípravek se nesmí užívat
v těhotenství, při kojení a známé přecitlivělosti na léčivou
látku vinpocetin nebo kteroukoliv další složku přípravku. 
</p>
<p>
<b>Důležité informace o
některých složkách přípravků CAVINTON a CAVINTON FORTE</b></p>
<p>
Přípravek obsahuje
monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance
galaktosy, Lapp-laktázové deficience nebo glukoso-galaktosové
malabsorpce by neměli užívat tento přípravek (CAVINTON obsahuje
140 mg monohydrátu laktosy a CAVINTON FORTE obsahuje 83 mg
monohydrátu laktosy).                       

</p>
<p>
Upozorněte lékaře pokud 
máte jakékoliv onemocnění (zejména srdeční nebo změny na
EKG).</p>
<p>

</p>
<p>
<b>3. JAK SE CAVINTON</b><b>
</b><b>nebo
CAVINTON FORTE UŽÍVÁ</b></p>
<p>
Přípravek se užívá na
lékařský předpis v dávce a po dobu předepsanou lékařem.</p>
<p>
Pokud lékař neurčí jinak,
užívá se v uvedených indikacích třikrát denně 1 nebo 2
tablety přípravku CAVINTON nebo třikrát jedna tableta CAVINTON
FORTE. 
</p>
<p>
Úprava dávky u pacientů s
jaterním nebo ledvinovým postižením není nutná.</p>
<p>
Tablety se užívají vždy
po jídle. 
</p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
<b>4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ
ÚČINKY</b></p>
<p>
Podobně jako všechny léky,
může mít i CAVINTON nebo CAVINTO FORTE nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.

</p>
<p>
<b>Pokud
se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v&nbsp;závažné
míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v&nbsp;této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.</b></p>
<p>
<b>Méně často se objeví</b>
nevolnost, sucho v&nbsp;ústech, břišní nevolnost, pocit horka,
pokles krevního tlaku, abnormální rychlost sedimentace červených
krvinek, bolest hlavy, závrať, somnolence (lehčí porucha vědomí
se sníženou bdělostí), euforická nálada a hypotenze (nízký
tlak).</p>
<p>
<b>Vzácně</b>
v&nbsp;souvislosti s&nbsp;léčbou CAVINTONem se může objevit:
trombocytopenie (nedostatek krevních destiček), anemie
(chudokrevnost), arytmie (pomalá, rychlá nebo nepravidelná
srdeční frekvence), palpitace (bušení srdce), dyspepsie (trávicí
obtíže), bolest břicha, zácpa, průjem, zvracení, astenie
(tělesná slabost), zvýšení krevního tlaku, pokles hladiny
glukózy v&nbsp;krvi, zvýšené hodnoty močoviny v&nbsp;krvi,
anorexie (nechutenství), hyphéma (krev
v&nbsp;přední oční komoře před duhovkou), porucha
chuti, psychomotorická hyperaktivita, porucha spánku, nespavost,
agitovanost, neklid, svědění, zvýšené pocení, kopřivka,
vyrážka, erytém (červené zbarvení kůže), hypertenze (vysoký
tlak), zčervenání, zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST).</p>
<p>

</p>
<p>
<b>5. JAK CAVINTON nebo
CAVINTON FORTE UCHOVÁVAT</b></p>
<p>

</p>
<p>
CAVINTON: Uchovávejte při
teplotě 15-25C.
Uchovávejte blistr v&nbsp;krabičce, aby byl přípravek chráněn
před světlem.</p>
<p>
CAVINTON FORTE: Uchovávejte
blistr v&nbsp;krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem. 
</p>
<p>

</p>
<p>
Nepoužívejte po uplynutí
doby použitelnosti uvedené na obalu.</p>
<p>
Uchovávejte mimo dosah a
dohled dětí.</p>
<p>

</p>
<p>
Pokud máte jakékoliv
dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.</p>
<p>
Léčivé
přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího
odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat
přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.</p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
<b>6.
DALŠÍ INFORMACE</b></p>
<p>

</p>
<p>
<b>Co
</b><b>CAVINTON
nebo CAVINTON FORTE</b><b>
obsahuje</b></p>
<p>

</p>
<p>
Léčivou látkou je 
vinpocetinum 5 mg nebo 10 mg v 1 tabletě.</p>
<p>
Pomocnými látkami jsou 
koloidní bezvodý
oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,mastek,
monohydrát laktosy.</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Jak
</b><b>CAVINTON
nebo CAVINTON FORTE</b><b>
 vypadá a co obsahuje toto balení</b></p>
<p>
CAVINTON: bílé, ploché
tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo
„CAVINTON“.</p>
<p>
CAVINTON FORTE: bílé nebo
téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné
straně vyraženo „10 mg“ a na druhé straně půlicí rýha.</p>
<p>

</p>
<p>
Velikost balení:</p>
<p>
CAVINTON: 50 tablet</p>
<p>
CAVINTON FORTE: 30 a 90
tablet.</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Držitel rozhodnutí o
registraci a výrobce</b></p>
<p>

</p>
<p>
Gedeon Richter Plc.</p>
<p>
Gyömröi út 19-21, 1103
Budapešť, Maďarsko</p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
Další informace o tomto
přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:</p>
<p>

</p>
<table>

  <tr>
    <td>
      <p>Česká
      republika</b></p>
      <p>RICHTER
      GEDEON.</p>
      <p>Zastoupení
      pro Českou republiku</p>
      <p>Na
      strži 65</p>
      <p>140 00
      Praha 4</p>
      <p>Tel:
      +420&nbsp;261&nbsp;141&nbsp;200</p>
      <p>
      <p>

      </p>
    </td>
  </tr>
</table>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Datum poslední revize textu :</b></p>
<p>
11.2. 2009</p>
<p>

</p>
<p>

</p>

<p>
3/3</p>

Informace o produktu

Kód výrobku: 89241
Kód EAN: 5997001312360
Kód SÚKL: 10253

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Cavinton nebo Cavinton Forte a k čemu se používá Cavinton nebo Cavinton Forte je určen k léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých následkem onemocnění spojených s oběhovými poruchami v oblasti mozku. Používají se i k ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozku.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety.doc

Recenze

Recenze produktu CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CAVINTON FORTE 90X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám