Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Paratizex

Vybíráme z naší nabídky

CATOSAL 10% A.U.V. INJ 100ML

CATOSAL 10% A.U.V. INJ 100ML

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku CATOSAL 10% A.U.V. INJ 100ML


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Catosal injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:
Butafosfanum 100 mg
Cyanocobalaminum 0,050 mg

Pomocné látky
Butylalkohol 30 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok
Čirý růžový roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Koně, skot, psi, kočky, kožešinová zvířata.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Poruchy přeměny látkové podmíněné nedostatky ve výživě nebo nemocemi, metafylaxe sterility a poporodních onemocnění. Tetanie a parézy společně s vápníkovou a hořčíkovou léčbou. U zdravých zvířat ke zvýšení svalové výkonnosti.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat u koní a kožešinových zvířat,jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Źádná.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Nevyskytují se.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Je žádoucí podávat tento přípravek, aby byly vyloučeny nebo zmírněny potíže uvedené v bodě 4.2. Indikace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy

4.9 Podávané množství a způsob podání
Podle jednotlivých případů.
Koně: 10 25 ml (i.v., i.m., s.c.)
Skot: 10 25 ml (i.v.)
Hříbě: 5 12 ml (i.v., i.m., s.c.)
Tele: 5 12 ml (i.v.)
Pes: 0,5 5 ml (i.m, s.c., i.v.).
Kočka a kožešinová zvířata: 0,5 2,5 ml (i.m, s.c., i.v.)
Velikost dávky určuje stav pacienta. Podle potřeby aplikaci opakujeme.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuvádí se.

4.11 Ochranné lhůty

Skot: maso a mléko bez ochranných lhůt.
Nepoužívejte u koní a kožešinových zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Jiné minerální přípravky
ATCvet kód: QA12CX99

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Butafosfan účinkuje jako stimulátor metabolismu a imunomodulátor. Ve studiích na koních prokázal butafosfan ochranný účinek na játra a podporu metabolismu zásahem do Krebsova cyklu při přeměně ADP ATP. Organický fosfor má vztah k práci (smršťování) svalových vláken, přestupu iontů Ca2+ a P5+ přes mitochondriální membránu a úpravě žádoucího poměru Ca a P v poměru 2:1.U skotu a u králíků byly sledovány reakce na překonaný stres jako imunomodulátor. Byly prokázány přímé, měřitelné závislosti mezi hladinami hydrokortisonu a počty lymfocytů jako nespecifické reakce imunitního systému.
Vitamin B12 (kyanokobalamin) pomáhá zabudovat butafosfan do Krebsova cyklu jako vitamin nebo koenzym při syntéze mukoproteinů, esenciálních aminokyselin (methionin), růstu krvinek bílé a červené řady, optimalizuje proces trávení, zažívání a konverze živin.

5.2 Farmakokinetické údaje
Butafosfan je organismem velmi dobře snášen a metabolizován. V těle se metabolizuje hydrolýzou na -aminokyselinu fosforečnou, která se z organismu nevylučuje, ale organismus si ji ponechává jako zdroj fosforu při vyrovnávání žádoucího poměru Ca a P 2:1.
Fosfor zapojený do těchto metabolických procesů je vylučován pouze ve 2% jako N-butylaminhydrochlorid močí.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Butylalkohol
Hydroxid sodný
Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu : 28 dní

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.
Chraňte před mrazem.
Chraňte před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Hnědá injekční lahvička ze skla typu II, uzavřená chlorbutylovou zátkou typu I a zabezpečenou hliníkovou pertlí.
Vnější obal - papírová skládačka.

Velikost balení
Krabička s lahvičkou o obsahu 100 ml roztoku.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer, s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR
tel.: 266 101 741
fax: 266 101 495
e-mail:cz.veterina@bayer-ag.de
8. Registrační číslo

96/985/94-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

9.9.1994, 16.05.2001, 14.3.2005, 7.4.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2011
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz