Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

CANESPOR 1x denně sada na nehty

Léčivý přípravek

Canespor® 1x denně sada na nehty je komplexní sada pro léčbu plísní nehtů. Komfortní aplikace - 1x denně po dobu až 2 týdnů.
 

Více informací

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

CANESPOR 1x denně sada na nehty

Bayer HealthCare uvádí na trh nový produkt Canespor 1x denně sada na nehty.

Jedná se o další přípravek z řady Canespor 1x denně obsahující účinnou látku Bifonazolum – vysoce účinné širokospektré antimykotikum.

Velikost a obsah balení:
Krém 10g
Vodotěsné náplasti
Škrabka na nehty
Dávkovač masti

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně sada na nehty je lék k vnějšímu použití.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
138700
Kód EAN:
8590322000649
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC skupina:
Bifonazol, kombinace
Cesta podání:
Kožní podání

Oznámit nežádoucí účinky

CANESPOR 1x denně sada na nehty

Příbalovou informaci k produktu CANESPOR 1x denně sada na nehty stáhnete ve formátu pdf zde: CANESPOR 1x denně sada na nehty.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC CANESPOR 1x denně sada na nehty

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA

Canespor 1x denně sada na nehty 10 mg/g + 400 mg/g mast

bifonazolum/urea

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Canespor 1x denně sada na nehty a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canespor 1x denně sadu na nehty používat
 3. Jak se přípravek Canespor 1x denně sada na nehty používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Canespor 1x denně sadu na nehty uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Canespor 1x denně sada na nehty je bifonazol, což je lokální antimykotikum se širokým spektrem účinku na kožní infekce vyvolané kvasinkami, plísněmi a jinými houbami. Bifonazol dobře proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam původce nákazy nebo brání jejich růstu. Další léčivá látka tohoto přípravku, močovina (urea), v sadě na nehty změkčuje postižený nehet, což umožňuje jeho bezbolestné odstranění (vztahuje se pouze k uvedené indikaci) a lepší průnik bifonazolu do postiženého místa.

Canespor 1x denně sada na nehty se používá k léčbě plísňových onemocnění nehtů na rukou i na nohou včetně bezbolestného odstranění nehtů. Probíhající onemocnění se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet zesílí, ztratí lesk a zkroutí se, infekce se může rozšířit i na okolní nehty.

Přípravek mohou bez porady s lékařem používat děti od 3 let, dospívající a dospělí. Dětem do 3 let může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem a pod lékařským dohledem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CANESPOR 1x DENNĚ SADU NA NEHTY používat

Nepoužívejte Canespor 1x denně sadu na nehty

− jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Canespor 1x denně sada na nehty se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • Pokud jste současně léčeni warfarinem (lék ovlivňující srážlivost krve), v tomto případě může být přípravek podáván jen po poradě s lékařem a pod pravidelným lékařským dohledem.
 • Pokud u Vás došlo v minulosti k alergické reakci na jiné imidazolové protiplísňové látky (např. ekonazol, klotrimazol, mikonazol), musíte přípravek používat s velkou opatrností a pouze pod lékařským dohledem.

Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku s očima. Přípravek se nesmí polykat. Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižená místa jiné léky k místnímu použití.

Další léčivé přípravky a Canespor 1x denně sada na nehty

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud budete léčení současně warfarinem (lék ovlivňující srážlivost krve) a přípravkem Canespor 1x denně sada na nehty, Váš lékař Vás bude sledovat z důvodu možného ovlivnění krevní srážlivosti.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Používání přípravku se v prvním trimestru (prvních třech měsících) těhotenství z preventivních důvodů nedoporučuje. Kojící ženy mají používat přípravek pouze po lékařském zvážení rizik a přínosů léčby.

Přípravek nemá žádný vliv na mužskou ani ženskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Canespor 1x denně sada na nehty obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin).

Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, Canespor 1x denně sada na nehty se nanáší na infekcí postižený nehet jednou denně v množství postačujícím na pokrytí celého nehtu tenkou vrstvou přípravku.

Způsob podání:

První aplikace:

 1. Postižené nehty na nohou či rukou namočíme asi na 10 minut do horké vody. Díky tomu dojde ke změkčení nehtu.
 2. Po koupeli se osuší ruka či noha ručníkem a pomocí přiložené škrabky se naruší a odstraní pouze ta část nehtu, která je zasažena plísní, aby se léčivé látky lépe vstřebaly.
 3. Poté se na celou plochu nehtu v tenké vrstvě nanese mast a celý nehet se překryje vodovzdornou náplastí (je součástí sady) na dobu 24 hodin. Náplast se ustřihne podle velikosti nehtu.
 4. Pozor! Mast není vhodná k aplikaci na kůži a nehtové okolí. Navíc mastné okolí nehtu znemožňuje dokonalé přilnutí náplasti a správné působení celého přípravku.

Další aplikace: V průběhu dalších dní léčby se vždy nejprve odstraní náplast a poté je již postup stejný jako při první aplikaci.

Překrytí kůže kolem postiženého nehtu není obvykle nutné. Pokud se výjimečně vyskytne podráždění, je vhodné použít k nanesení na kůži kolem nehtu např. zinkovou mast před překrytím nehtu náplastí.

Doba léčby Popsaný postup je třeba denně pečlivě dodržovat a to tak dlouho, dokud nehtové lůžko není hladké a žádná další změklá nehtová ploténka postižená plísní se již nedá odstranit. Podle závažnosti infekce a tloušťky nehtu trvá léčba 7 - 14 dní.

Po odstranění postižené části nehtu je vhodné pokračovat v protiplísňové léčbě přípravkem Canespor 1 x denně krém po dobu cca 4 týdnů. Krém se v tomto případě nanáší na kůži v oblasti nehtového lůžka vyléčeného nehtu. Pokračování léčby přípravkem Canespor 1 x denně krém je doporučeno jako doléčení případně se vyskytující kožní mykózy v okolí nehtu, která by mohla zapříčinit opětovný návrat onemocnění u již vyléčeného nehtu.

Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 14 dnů, nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Výsledek léčby závisí především na pečlivém odstranění postižených částí nehtu pomocí sady na nehty Canespor 1x denně a pokud je kožní mykózou postiženo i okolí nehtu, tak i na následném ošetřování nehtového lůžka krémem Canespor 1x denně. Ve vzácných případech alergie na náplast je třeba použít jiné vodovzdorné náplasti případně pryžové rukavicové prsty. Pokud nepostačí k léčbě náplasti ze soupravy, lze zakoupit vodovzdorné náplasti a podle potřeby je přistřihnout. Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižená místa jiné léky k místnímu použití.

Použití u dětí: U kojenců a dětí do 3 let může být Canespor 1x denně sada na nehty používán pouze po poradě s lékařem a pod pravidelným lékařským dohledem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Canespor 1x denně sada na nehty nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Canespor 1x denně sada na nehty je pokožkou dobře snášen. Přesto se mohou objevit následující nežádoucí účinky s neznámou frekvencí výskytu:

 • bolest v místě aplikace
 • otok v místě aplikace
 • zánět kůže (kontaktní nebo alergická dermatitida)
 • zčervenání
 • svědění
 • vyrážka
 • kopřivka
 • puchýře
 • olupování kůže
 • ekzém
 • suchá pokožka
 • podrážděná pokožka
 • změknutí (macerace) pokožky
 • pocit pálení pokožky
 • poruchy nehtů
 • změna zbarvení nehtů
 • bolest končetin

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí data použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY obsahuje

 • Léčivou látkou je bifonazolum. Jeden gram masti obsahuje bifonazolum 10 mg a urea 400 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: tuk z ovčí vlny, bílá vazelína, bílý vosk.

Jak přípravek CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY vypadá a co obsahuje toto balení

Canespor 1xdenně sada na nehty je nažloutlá, homogenní mast v hliníkové tubě s vnitřní ochrannou vrstvou s PE šroubovacím uzávěrem. Dále balení obsahuje 15 vodovzdorných náplastí v zataveném plastovém sáčku, škrabku na nehty. To vše je uloženo v krabičce.

Velikost balení: 10 g masti + 15 náplastí + škrabka

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5, Česká republika

Výrobce: Kern Pharma, S.L., Poligono Industrial Colon II, Venus 72, 08228 Terrassa (Barcelona), Španělsko GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Str.7, 79639 Wyhlen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 8. 2019

sp.zn. sukls137234/2019

CANESPOR 1x denně sada na nehty

100 %
Mam opravdu ty nejlepsi zkusenosti s timto produktem. Moc mi pomohl a to i s pokrocilym stadiem nehtove mykozy. Jine produkty mi zpusobavaly praskani nehtu a az Canespor mi pomohl a vrele ho doporucuji. Neni treba se bat procesu odstranovani nehtu, neni to tezke a neboli to, jen to vyzaduje trochu trpelivosti a casu.
Kuze v okoli nehtu je nekdy podrazdena, dle mych zkusenosti, ale osobne jsem s tim nemela velke problemy. Jednou nebo dvakrat jsem na par dni Canespor prestala pouzivat, aby se kuze v okoli nehtu zregenerovala.

Urcite tento produkt doporucuji. Vyzkousela jsem nekolik jinych produktu a ani jeden mi nepomohl, spise jeste prihorsili a Canespor jsem zkusila az na konec, protoze se mi nelibilo, ze je potreba poskozenou cast nehtu odstranovat skrabkou, ale na konec jsem litovala, ze jsem ho nezacala pouzivat drive, moc mi pomohl.

80 %

100 %

80 %

Velmi dobře funguje - musí se důsledně odstranit nehet (do pocitu mírné bolesti a vydržet). Přiložené náplasti nefungují, nutno použít pásku kolem celého prstu

80 %

Léčba zdá se účinná. Výrazné proti: sada náplastí na prsty-nelepí, špatně se s ní manipuluje, vždy je třeba dolepit jinou náplastí

100 %

skutečně zabírá

60 %
zatím žádný zazrak

chtěla jsem vyzkoušet něco, nového nic moc

60 %

Zatím nemohu léčivý účinek potvrdit, protože jsem ho teprve začala používat. Proto hodnocení nebude správné.

60 %

zatím zkouším jak to bude léčit

80 %
velmi mi produkt pomohl

vřele doporučuji

CANESPOR 1x denně sada na nehty

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

CANESPOR 1x denně roztok 15 ml

Léčivý přípravek

Roztok k léčbě plísně kůže, vhodný k aplikaci do míst se sklonem k…

Skladem více než 5 kusů

189 Kč

CANESPOR 1x denně krém 15 g

Léčivý přípravek

Krém je vhodný k léčbě plísně nohou, rukou a dalších částí těla.…

Skladem více než 5 kusů

189 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.