Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plíseň a mykózy

CANESPOR® 1x denně sada na nehty

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 138700

71 % 15 recenzí

Canespor® 1x denně sada na nehty je komplexní sada pro léčbu plísní nehtů. Komfortní aplikace - 1x denně po dobu až 2 týdnů.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně sada na nehty je lék k vnějšímu použití.

Více informací

436
Běžná cena: 476 Kč, Ušetříte: 8 % (40 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 21. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (15)
Diskuze

Podrobné informace

Canespor® 1x denně sada na nehty je komplexní sada pro léčbu plísní nehtů. Komfortní aplikace - 1x denně po dobu až 2 týdnů.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně sada na nehty je lék k vnějšímu použití.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: CANESPOR
Kód výrobku: 138700
Kód EAN: 8590322000649
Kód SÚKL: 137113
Držitel rozhodnutí: BAYER

Bayer HealthCare uvádí na trh nový produkt Canespor 1x denně sada na nehty.

Jedná se o další přípravek z řady Canespor 1x denně obsahující účinnou látku Bifonazolum – vysoce účinné širokospektré antimykotikum.

Velikost a obsah balení:
Krém 10g
Vodotěsné náplasti
Škrabka na nehty
Dávkovač masti


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/9

 

sp.zn. sukls260182/2016 

 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Canespor 1x denně sada na nehty  

                                                           mast  

bifonazolum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás  důležité údaje.
 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s 
lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Canespor 1x denně sada na nehty k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canespor 1x denně 
sadu na nehty používat 

3. 

Jak se přípravek Canespor 1x denně sada na nehty používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Canespor 1x denně sadu na nehty uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

CO JE PŘÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY A 
K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 

Léčivá  látka  přípravku  Canespor  1x  denně  sada  na  nehty  je  bifonazol,  což  je  lokální 
antimykotikum  se  širokým  spektrem  účinku  na  kožní  infekce  vyvolané  kvasinkami, 
plísněmi a jinými houbami. 
Bifonazol dobře proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam původce 
nákazy nebo brání jejich růstu. 
Další léčivá látka tohoto přípravku, močovina (urea), v sadě na nehty změkčuje 
postižený nehet, což umožňuje jeho bezbolestné odstranění (vztahuje se pouze k 
uvedené indikaci) a lepší průnik bifonazolu do postiženého místa. 
 
Canespor 1x denně sada na nehty se používá k léčbě plísňových onemocnění nehtů na 
rukou i na nohou včetně bezbolestného odstranění nehtů. 
Probíhající onemocnění se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet 
zesílí, ztratí lesk a zkroutí se, infekce se může rozšířit i na okolní nehty.  
 

 

2/9

 

Přípravek mohou bez porady s lékařem používat děti od 3 let, dospívající a dospělí. 
Dětem do 3 let může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem a pod 
lékařským dohledem. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 

PŘÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ SADU NA NEHTY  POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte Canespor 1x denně sadu na nehty 

  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 

Před  použitím přípravku Canespor 1x denně sada na nehty se poraďte se svým 

lékařem,lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

  Pokud jste současně léčeni warfarinem (lék ovlivňující srážlivost krve),v tomto 

případě může být přípravek podáván jen po poradě s lékařem a pod pravidelným 

lékařským dohledem. 

  Pokud u Vás došlo v minulosti k alergické reakci na jiné imidazolové 

protiplísňové  látky (např. ekonazol, klotrimazol, mikonazol), musíte přípravek 

používat s velkou opatrností a pouze pod lékařským dohledem. 

 

Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku s očima. 
Přípravek se nesmí polykat. 
Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižená místa jiné léky k místnímu 
použití. 
 
Další léčivé přípravky a Canespor 1x denně sada na nehty 
 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Pokud budete léčení současně warfarinem (lék ovlivňující srážlivost krve)  a přípravkem 
Canespor 1x denně sada na nehty, Váš lékař Vás bude sledovat z důvodu možného ovlivnění 
krevní srážlivosti. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Používání  přípravku se v prvním trimestru (prvních třech měsících) těhotenství z preventivních 
důvodů nedoporučuje. 
Kojící ženy by měly používat přípravek pouze po lékařském zvážení rizik a přínosů léčby. 

 
Přípravek nemá žádný vliv na mužskou ani ženskou plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje.  
 
Přípravek Canespor 1x denně sada na nehty obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin). 
Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitidu). 

 

3/9

 

 
 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY 
POUŽÍVÁ 

 

Vždy používejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem.  
 
 
Pokud lékař neurčí jinak, Canespor 1x denně sada na nehty se nanáší na infekcí postižený nehet 
jednou denně v množství postačujícím na pokrytí celého nehtu tenkou vrstvou přípravku. 
 
Způsob podání: 
 
První aplikace:  
 
1. 

Postižené nehty na nohou či rukou namočíme asi na 10 minut do horké vody. Díky 

domu dojde ke změkčení nehtu. 
2. 

Po koupeli se osuší ruka či noha ručníkem a pomocí přiložené škrabky se naruší a 

odstraní pouze ta část nehtu, která je zasažena plísní , aby se léčivé látky lépe vstřebaly. 
3. 

Poté  se na celou plochu nehtu v tenké vrstvě nanese mast a celý nehet se překryje 

vodovzdornou náplastí (je součástí sady) na dobu 24 hodin. Náplast se ustřihne podle velikosti 
nehtu. 
4. 

Pozor! Mast není vhodná k aplikaci na kůži a nehtové okolí. Navíc mastné okolí nehtu 

znemožňuje dokonalé přilnutí náplasti a správné působení celého přípravku. 
 
 
Další aplikace: V průběhu dalších dní léčby se vždy nejprve odstraní náplast a poté je již postup 
stejný jako při první aplikaci.  
 
 
Překrytí kůže kolem postiženého nehtu není obvykle nutné. Pokud se výjimečně vyskytne 
podráždění, je vhodné použít k nanesení na kůži kolem nehtu např. zinkovou mast před 
překrytím nehtu náplastí. 
  
Doba léčby 
Popsaný postup je třeba denně pečlivě dodržovat a to tak dlouho, dokud nehtové lůžko není 
hladké a žádná další změklá nehtová ploténka postižená plísní se již nedá odstranit. Podle 
závažnosti infekce a tloušťky nehtu trvá léčba 7 - 14 dní.  
 
Po odstranění postižené části nehtu je vhodné pokračovat v protiplísňové léčbě přípravkem 
Canespor 1 x denně krém po dobu cca 4 týdnů.  Krém se v tomto případě nanáší na kůži v 
oblasti nehtového lůžka vyléčeného nehtu. Pokračování léčby přípravkem Canespor 1 x denně 
krém  je doporučeno jako doléčení případně se vyskytující kožní mykózy v okolí nehtu, která 
by mohla zapříčinit opětovný návrat onemocnění u již vyléčeného nehtu. 
 
Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 14 dnů, nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné 
reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.   
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.   
 
Výsledek léčby závisí především na pečlivém odstranění postižených částí nehtu pomocí sady 
na nehty Canespor 1x denně a pokud je kožní mykózou postiženo i okolí nehtu, tak i na 
následném ošetřování nehtového lůžka krémem Canespor 1x denně. 

 

4/9

 

Ve vzácných případech alergie na náplast je třeba použít jiné vodovzdorné náplasti případně 
pryžové  rukavicové prsty. 
Pokud nepostačí k léčbě náplasti ze soupravy, lze zakoupit vodovzdorné náplasti a podle 
potřeby je přistřihnout. 
Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižená místa jiné léky k místnímu použití. 
 

Použití u dětí: 
U kojenců a dětí do 3 let může být Canespor 1x denně sada na nehty používán pouze po 
poradě s lékařem a pod pravidelným lékařským dohledem. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Canespor 1x denně sada na nehty nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Canespor 1x denně sada na nehty je pokožkou dobře snášen. Přesto se mohou objevit 
následující nežádoucí účinky s neznámou frekvencí výskytu: 
 
-bolest v místě aplikace 
-otok v místě aplikace 
-zánět kůže (kontaktní nebo alergická dermatitida) 
-zčervenání 
-svědění 
-vyrážka 
-kopřivka 
-puchýře 
-olupování kůže 
-ekzém 
-suchá pokožka 
-podrážděná pokožka 
-změknutí (macerace) pokožky 
-pocit pálení pokožky 
- poruchy nehtů,  
- změna zbarvení nehtů 
- bolest končetin 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 
 

 

5/9

 

5. 

JAK PŘÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY 

UCHOVÁVAT   
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí data použitelnosti, uvedené na štítku a 
krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

 Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY obsahuje 
-Léčivou látkou je bifonazolum 1 g  a urea 40 g v 100 g krému 
-Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny, bílá vazelína, bílý vosk 
 
 
Jak přípravek CANESPOR 1x DENNĚ SADA NA NEHTY vypadá  a  co obsahuje 
toto balení 
 
Canespor  1xdenně  sada  na  nehty  je  nažloutlá,  homogenní  mast  v  hliníkové  tubě  s 
vnitřní  ochrannou  vrstvou  s    PE  šroubovacím  uzávěrem.  Dále  balení  obsahuje  15 
vodovzdorných  náplastí  v  zataveném  plastovém  sáčku,  škrabku  na  nehty.  To  vše  je 
uloženo v krabičce. 
 
Velikost balení: 10 g masti + 15 náplastí + škrabka 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce: Kern Pharma S.L., Terrassa (Barcelona), Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
5.12.2016 
Canespor 1x denně sada na nehty 

 

Rady a pokyny pro pacienty trpící nehtovou plísní 
 
Canespor 1x denně sada na nehty obsahuje  
 
  mast proti plísním způsobující odloupnutí poškozeného nehtu  

  škrabka na nehty, sloužící k odstranění změklé nehtové ploténky 

  vodovzdorné náplasti na zalepení ošetřeného nehtu 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 

6/9

 

Milý paciente, 
Plísňové onemocnění nehtů je nakažlivé a může přejít z postižených nehtů na zdravé a 
poškodit je. 
Dříve bylo většinou třeba postižené nehty odstranit chirurgicky, aby se následně mohl 
použít lék proti plísním. 
Canespor 1x denně sada na nehty od firmy Bayer umožňuje léčit nehtové plísně 
bezbolestně a to během 4 týdnů. 
 
text návodu k použití 
Canespor 1x denně sada na nehty 

 
Návod k použití při léčbě plísňových infekcí nehtů 
 
1.  Postižené nehty na nohou či rukou namočte asi na 10 minut do horké vody. Díky 

tomu dojde ke změkčení nehtu. 

 

2.  Po koupeli osušte ruku či nohu ručníkem a pomocí přiložené škrabky narušte a 

odstraňte pouze tu část nehtu, které je zasažena plísní, aby se léčivé látky lépe 
vstřebaly. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Vytlačte  proužek masti odpovídající délce nehtu a naneste na nehet tak, aby byl 

pokryt tenkou vrstvou masti. Nevtírejte! 

 

7/9

 

 

 
4.  Jednu polovinu náplasti přiložte na postižený nehet (diagram ukazuje plosku nohy). 

 
 
 

Pozor! Pro použití na menší nehty můžete náplast zmenšit na polovinu. 

 
5.  Přitlačte lepivé chlopně na spodní stranu prstu. (Diagram ukazuje plosku nohy) 
 

 
 
6.  Druhou, nepřilepenou polovinu náplasti, ohněte na spodní stranu prstu, postranní 

chlopně tahem přilepte okolo prstu až na přední stranu.  Důkladně přitlačte. 
(Diagram ukazuje plosku nohy). 

 

 
 
 
7.  Nyní náplast kryje postižený nehet jako ochranný obal. Takto zakrytý má nehet 

zůstat 24 hodin. (Diagram ukazuje hřbet nohy) 

 

 

8/9

 

 
 
 
8.  Po 24 hodinách odstraňte náplast. A opakujte výše uvedený postup: (po koupeli 

osušte ruku či nohu ručníkem a pomocí přiložené škrabky opatrně odstraňte 
změkčenou nehtovou hmotu). 

 

 

9/9

 

 

Tuto  proceduru  opakujte  denně,  dokud  všechna  postižená  nehtová  hmota  není 
odstraněna a nehtové lůžko není volné (asi 1 až 2 týdny). 

 
 
 
 
 
Přípravek Canespor 1x denně sada na nehty obsahuje vše, co potřebujete pro počáteční 
léčbu nehtů postižených plísňovou infekcí: 
 
  Vodovzdorné náplasti k zalepení postiženého nehtu 

  Protiplísňovou mast v hliníkové tubě.  

  Škrabka k odstranění změkčené nehtové hmoty 
 
 
 
 
 

Recenze (15)

Recenze produktu CANESPOR® 1x denně sada na nehty

Recenze od 15 uživatelů s celkovým hodnocením 71 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

80 %

Velmi dobře funguje - musí se důsledně odstranit nehet (do pocitu mírné bolesti a vydržet). Přiložené náplasti nefungují, nutno použít pásku kolem celého prstu

80 %

Léčba zdá se účinná. Výrazné proti: sada náplastí na prsty-nelepí, špatně se s ní manipuluje, vždy je třeba dolepit jinou náplastí

100 %

skutečně zabírá

60 %

chtěla jsem vyzkoušet něco, nového nic moc

zatím žádný zazrak
60 %

Zatím nemohu léčivý účinek potvrdit, protože jsem ho teprve začala používat. Proto hodnocení nebude správné.

60 %

zatím zkouším jak to bude léčit

80 %

vřele doporučuji

velmi mi produkt pomohl
100 %

zatím nepozoruji velké zlepšení ale používám teprve týden

ty lepenky co jsou v balení jsou naprosto k h.... jednak se prst do nich špatně balí, a hlavně nelepí jak mají, je třeba dozalepit jinou náplastí doporučují urgo pružnou náplast ne omyvatelnou

Diskuze

Diskuze k produktu CANESPOR® 1x denně sada na nehty

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

60 % 11/05/2012

zatím zkouším jak to bude léčit

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám