Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plíseň a mykózy

CANESPOR® 1x denně roztok 15 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 138703

78 % 10 recenzí

Roztok k léčbě plísně kůže, vhodný k aplikaci do míst se sklonem k zapaření, do meziprstí. Dvojitým zásahem ničí původce plísní přímo v místě vzniku, komfortní aplikace – jen 1x denně.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně krém je lék k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku bifonazol.

Více informací

166
Běžná cena: 176 Kč, Ušetříte: 6 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (10)
Diskuze

Podrobné informace

Roztok k léčbě plísně kůže, vhodný k aplikaci do míst se sklonem k zapaření, do meziprstí. Dvojitým zásahem ničí původce plísní přímo v místě vzniku, komfortní aplikace – jen 1x denně.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně krém je lék k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku bifonazol.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: CANESPOR
Kód výrobku: 138703
Kód EAN: 8590322000625
Kód SÚKL: 137116
Držitel rozhodnutí: BAYER

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5

 

sp.zn.sukls161791/2015 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

Canespor 1x denně roztok 

                                                        kožní roztok 

       bifonazolum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás  důležité údaje.
 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s 
lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Canespor 1x denně roztok k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canespor 1x denně  
roztok používat 

3. 

Jak se přípravek Canespor 1x denně roztok používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Canespor 1x denně roztok uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

CO JE PŔÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ  ROZTOK A K ČEMU 
SE POUŽÍVÁ 
 

Léčivá  látka  přípravku  Canespor  1x  denně  roztok  je  bifonazol,  což  je  lokální 
antimykotikum se širokým spektrem účinku. Používá se k místní léčbě kožních infekcí 
vyvolaných kvasinkami, plísněmi a jinými houbami. 
Bifonazol dobře proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam původce 
nákazy nebo brání jejich růstu. 
 
Canespor  1x  denně  roztok  se  používá  při  plísňových  onemocněních  (mykózách) 
vyvolaných  dermatofyty,  kvasinkami  a  jinými  houbami.  K  nákazám  citlivým  na 
Canespor 1x denně roztok  patří například mykózy nohou a rukou (tinea pedum, tinea 
manus), mykózy kůže v místech snadného zapaření, tj. především v kožních záhybech  
(mykózy  trupu  /tinea  corporis/,  mykózy  meziprstí  /tinea  inguinalis/).  Typickými 
příznaky těchto mykóz jsou kožní ložiska s červeným (zánětlivým) lemem, který může 
být  posetý  drobnými  puchýřky.  Ložiska  mohou  být  drobná,  oválná,  nebo  větší, 
nepravidelného  mapovitého  tvaru.  Může  dojít  k  olupování  na  obvodu  ložisek  nebo  k 
šupinatění v centru ložiska.  (tinea  corporis, tinea inguinalis). Dalšími indikacemi jsou 
pityriasis versicolor (jasně ohraničené skvrny obvykle  hnědé na světlé kůži a bělavé na 

 

2/5

 

tmavé  kůži,  obvykle  se  vyskytují  na  přední  straně  trupu  nebo  na  zádech,    skvrny 
nesvědí,  může  docházet  k  povrchovému  olupování  kůže)),  povrchové  kandidózy 
(zřetelně  ohraničené,  obvykle  červené  svědící  skvrny,  často  se  objevují  v  místech 
zapářky  nebo  mezi  prsty)  a  erythrasma  (červenohnědé  nesvědivé  skvrny  až  plochy  v 
místech vystavených zvýšenému pocení a tření).  
Přípravek mohou bez porady s lékařem používat děti od 3 let, dospívající  a dospělí. 
Dětem do 3 let může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem a pod 
lékařským dohledem. 
V rámci experimentálních studií u zdravých dobrovolníků prokázal bifonazol 
protizánětlivé účinky podobné hydrokortisonu 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 

PŔÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK  POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte Canespor 1x denně roztok 

  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 

Před  použitím přípravku Canespor 1x denně roztok se poraďte se svým lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
• 

Pokud jste současně léčeni warfarinem (lék ovlivňující srážlivost krve), v tomto 

případě může být přípravek podáván jen po poradě s lékařem a pod pravidelným 
lékařským dohledem. 
• 

Pokud u Vás došlo v minulosti k alergické reakci na jiné imidazolové 

protiplísňové  látky (např. ekonazol, klotrimazol, mikonazol), musíte přípravek používat 
s velkou opatrností a pouze pod lékařským dohledem. 
 
Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku s očima. 
Přípravek se nesmí polykat. 
Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižená místa jiné léky k místnímu 
použití. 
Canesten 1x denně roztok je díky obsahu ethanolu hořlavý. Uchovávejte mimo dosah 
zápalných zdrojů. 
 
 
Další léčivé přípravky a Canespor 1x denně roztok 
 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Pokud budete léčení současně warfarinem ( lék

 

ovlivňující srážlivost krve)  a přípravkem 

Canespor 1x denně roztok Váš lékař Vás bude sledovat z důvodu možného ovlivnění krevní 
srážlivosti. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Používání  přípravku se v prvním trimestru (prvních třech měsících) těhotenství z preventivních 
důvodů nedoporučuje. 
Kojící ženy by měly používat přípravek pouze po lékařském zvážení rizik a přínosů léčby. 

 

3/5

 

 

Přípravek nemá žádný vliv na mužskou ani ženskou plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje.  
 

3. JAK SE PŔÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK POUŽÍVÁ 

 

Vždy používejte tento  přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem.  

 
Canespor  1x  denně  roztok  se  na  postižená  místa  nanáší  1x  denně,  nejlépe  večer  před 
spaním. 
 
Způsob podávání: 
Před nanesením přípravku Canespor 1x denně  roztok je vhodné postižená místa omýt 
vodou a důkladně osušit.  
Několik kapek (asi 3 kapky) obvykle vystačí k ošetření plochy o velikosti dlaně ruky. 
Po aplikaci na postižená místa roztok lehce vetřete do kůže. 
U jednotlivých typů onemocnění se doporučuje tato celková délka léčby: 
mykózy nohou, mykózy meziprstí    

3 týdny 

mykózy trupu, rukou a kožních záhybů 

2 až 3 týdny 

pityriasis versicolor, erythrasma  

 

2 týdny 

povrchové kožní kandidózy    

 

2 až 4 týdny 

 
Aby se zabránilo opakování onemocnění, je naprosto nezbytné pokračovat v léčbě ještě  
1-2 týdny po vymizení příznaků onemocnění nebo po vymizení obtíží, ale délka léčby 
se v zásadě má řídit povahou onemocnění. 
 
Pokud  se  příznaky  onemocnění  nezlepší  do  14  dnů,  nebo  se  zhorší,  nebo  pokud  se 
objeví  nežádoucí  účinky  nebo  jiné  reakce,  poraďte  se  o  dalším  používání  přípravku  s 
lékařem. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.     
 
Po  aplikaci  roztoku  je  třeba  si  umýt  ruce,  pokud  ruce  nejsou  postiženým  místem 
určeným k ošetření. 
 
Použití u dětí: 
U kojenců a dětí do 3 let může být Canespor 1x denně roztok podáván pouze po poradě 
s lékařem a pod pravidelným lékařským dohledem. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Canespor 1x denně roztok nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Canespor  1x  denně  roztok  je  pokožkou  dobře  snášen.  Přesto  se  mohou  objevit 
následující nežádoucí účinky: 

 

4/5

 

 
-bolest v místě aplikace 
-otok v místě aplikace 
-zánět kůže (kontaktní nebo alergická dermatitida) 
-zčervenání 
-svědění 
-vyrážka 
-kopřivka 
-puchýře 
-olupování kůže 
-ekzém 
-suchá pokožka 
-podrážděná pokožka 
-změknutí (macerace) pokožky 
-pocit pálení pokožky 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŔÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK UCHOVÁVAT   

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn 

před vlhkostí.  

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí data použitelnosti, uvedené na štítku a 
krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

 Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK  obsahuje 
-Léčivou látkou je bifonazolum 1 g v 100 g roztoku 
-Pomocnými látkami jsou ethanol 96 %, isopropyl-myristát 
 
 

 

5/5

 

Jak CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK  vypadá  a  co obsahuje toto balení 
 
 
Canespor 1x denně roztok je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v lahvičce z 
hnědého skla se šroubovacím kapacím uzávěrem z plastické hmoty v  krabičce.  
Velikost balení: 15 nebo 35 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Kiel, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.6.2016 
 
 
 

Recenze (10)

Recenze produktu CANESPOR® 1x denně roztok 15 ml

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 78 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

80 %

100 %

80 %

60 %

žádný zázrak

100 %

Už po pár dnech zlepšení.

20 %

Zatím jsem nezjistil.že by pomohl.V tekutém stavu je nepraktický.

80 %

Tento lék jsem si vybral s toho důvodu ,že byl pro mě cenově nejvýhodněší a jsem spokjen i s jeho léčebným účinkem! Jistě bych ho každému dopručil! Jistě jsou na trhu možná účinější léky ,ale také dražší.Ale to záleží na každém jidnotlivci pro který konkrétní lék se rozhodne!

Vcelku jsem spokjen! Nemám žádné výhrady! Myslím,že mě dost pomohl moje problémy se výrazně zlepšily!
Snad jen malý obsach lahvičky za onu cenu!! Ale asi se všude v dnešní hektické době musí šetřit a oto více asi na lécích!! Abychom si jích dokázali více vážit a pomáhali tam kde je to nezbytně nutné!!!!!
80 %

Tento produkt jsem zakoupila na základě inzerce. Zatím jsem s ním spokojena.

Diskuze

Diskuze k produktu CANESPOR® 1x denně roztok 15 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 02/07/2012

Tento produkt jsem zakoupila na základě inzerce. Zatím jsem s ním spokojena.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám