Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plíseň a mykózy

CANDIBENE Krém proti infekcím KRÉM 200 mg - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12409

90 % 2 recenze

K léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi, a to zvláště infekcí nohou a kožních řas.

Více informací

44

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi, a to zvláště infekcí nohou a kožních řas.

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: CANDIBENE
Kód výrobku: 12409
Kód EAN: 4030096460385
Kód SÚKL: 59185
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Candibene krém mohou používat dospělí, mladiství a děti od věku 2 let k léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi, a to zvláště infekcí nohou a kožních řas. Tyto infekce se mohou projevit zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou. Diagnózu těchto onemocnění vždy stanoví lékař, s nímž je třeba se poradit o vhodnosti používání přípravku Candibene krém.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

sp.zn.: sukls154872/2012 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

CANDIBENE KRÉM 

krém 

clotrimazolum 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka .  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4 

-  Pokud se  do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je Candibene krém a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candibene krém používat 

3. 

Jak se Candibene krém používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Candibene uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE Candibene krém A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Léčivá  látka  přípravku,  klotrimazol,  je  antimykotikum  pro  kožní  podání.  Tlumí  růst  řady 
choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií. 
 
Candibene  krém
  se  používá  k  lokální  léčbě  infekcí  kůže  (kožní  mykózy),  které  jsou  způsobeny 
choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi. Jedná se zvláště o mykózy nohou, kůže a kožních 
řas,  mykózy  nehtů,  povrchové  kvasinkové  infekce  (kožní kandidózy) a onemocnění zvané pytiriasis 
versicolor.  
Mykózy nohou, kůže a kožních řas  a povrchové kandidózy  se vyskytují nejčastěji v místech snadné 
zapářky  a  projevují  se  zčervenáním,  svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, 
případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou.  
Pytiriasis versicolor se projevuje obvykle na hrudníku nebo na zádech jako jasně ohraničené, olupující 
se, nesvědivé skvrny.   
Candibene  krém  se  rovněž  může  používat  jako  doplňková  lokální  léčba  u  mykózy  nehtů.  Mykóza 
nehtů  se  projevuje  změnou  tvaru,  barvy  a  struktury  nehtu,  nehet  zesílí,  ztratí  lesk  a  může  se 
zdeformovat. 
 
Přípravek Candibene krém mohou používat dospělí, dospívající a děti od věku 2 let.  
O použití přípravku u dětí musí rozhodnout lékař a léčba má probíhat pod jeho dohledem. 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  Candibene  krém  

POUŽÍVAT  
 
Nepoužívejte Candibene krém 

2/4 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  

Přípravek nesmí být aplikován na poraněnou kůži a do očí. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti mladší než 2 roky. 
 
Další léčivé přípravky a Candibene krém Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, 
které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Současně s přípravkem  Candibene krém nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k místnímu 
použití.  Klotrimazol  snižuje  účinnost  některých  místně  používaných  antibiotik  (amfotericinu, 
nystatinu,  natamycinu),  a  proto  se  nedoporučuje  současné  místní  používání  těchto  přípravků 
s přípravkem Candibene krém
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Jestliže  jste  těhotná  (zvláště  v prvních  3  měsících)  nebo  pokud  kojíte,  o  vhodnosti  používání 
přípravku se poraďte s lékařem.  
Jestliže kojíte, nenanášejte přípravek na prsní bradavky. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Candibene krém neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů. 
 
Candibene krém obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. 
kontaktní dermatitidu). 
 
 
3. 

JAK SE Candibene krém POUŽÍVÁ 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená  dávka  přípravku  je  2-3x  denně  v tenké  vrstvě  nanést  na  postižená  místa,  která  byla 
předtím opatrně umyta a osušena, pokud lékař neurčí jinak. Při nanášení na postižené nehty se nehty 
musí  nejprve  nakrátko  ostříhat  a  jejich  povrch  zdrsnit,  aby  léčivá  látka  mohla  dobře  proniknout  k 
ložisku infekce.  
 
Délka léčby přípravkem Candibene krém 
Pro úspěch léčby přípravkem Candibene krém je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Aby 
se zabránilo opakování nákazy, je naprosto nezbytné pokračovat v léčbě ještě 1-2 týdny po vymizení 
příznaků onemocnění. 
U  kožních  mykóz  a  povrchových  kandidóz  je  obvyklá  délka  léčby  3-4  týdny,  pityriasis  versicolor 
obvykle vyžaduje léčbu po dobu 1-3 týdnů. Při postižení nehtů je většinou třeba prodloužit léčbu až na 
3 měsíce. 
Pokud  se  příznaky  onemocnění  nezlepší  do  14  dnů,  nebo  se  zhorší,  poraďte  se  o  dalším  používání 
přípravku s lékařem. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 
 
Jestliže jste použil (a) více přípravku Candibene krém, než jste měl (a), omyjte pokožku vodou. 
Při  náhodném  požití  přípravku,  zvláště  dítětem,  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo  nejbližší 
zdravotnické  zařízení.  Vezměte  s  sebou  tuto  příbalovou  informaci  a  zbývající  přípravek,  aby  lékař 
věděl, co jste užil (a). 
 

3/4 

Jestliže jste zapomněl (a) použít pravidelnou dávku přípravku Candibene krém, užijte ji hned, 
jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Vzácně se mohou objevit místní alergické reakce (zčervenání, pálení, řezání). 
Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
 
 
 
5. 

JAK Candibene krém UCHOVÁVAT 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Po prvním otevření tuby je doba použitelnosti 1rok. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se  vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného  měsíce.  Po  prvním  otevření  tuby  je  doba  použitelnosti  12 
měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
Co Candibene krém obsahuje 
 

Léčivou látkou je clotrimazolum 10 mg (1 %) v 1 g krému. 

Pomocnými  látkami  jsou  sorbitan-stearát,  polysorbát  60,  cetylstearylalkohol,  cetyl-palmitát, 
oktyldodekanol, benzylalkohol, čištěná voda. 

 
Jak Candibene krém vypadá a co obsahuje toto balení 
Candibene krém
 je bílý, homogenní krém. 
Balení obsahuje tubu s 20 nebo 50 g krému. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 

4/4 

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
29.10.2014 

Recenze (2)

Recenze produktu CANDIBENE Krém proti infekcím KRÉM 200 mg

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu CANDIBENE Krém proti infekcím KRÉM 200 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Alena K.

80 % 04/02/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám