Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

BRONCHIPRET Na průdušky 20 tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16336

100 % 2 recenze

Akutní a chronické záněty průdušek (bronchitidy) charakteristické nadměrným zahleněním a kašlem. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

114
Běžná cena: 127 Kč, Ušetříte: 10 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Akutní a chronické záněty průdušek (bronchitidy) charakteristické nadměrným zahleněním a kašlem. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: BRONCHIPRET
Kód výrobku: 16336
Kód EAN: 4029799130695
Kód SÚKL: 58921
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Akutní a chronické záněty průdušek (bronchitidy) charakteristické nadměrným zahleněním a kašlem.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152497/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE
BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum
(Tymiánový extrakt , extrakt z prvosenkového kořene)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bronchipret tymián a prvosenka,
potahované tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka, potahované
tablety užívat
3. Jak se Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety - je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění
dýchacích cest pro dospělé a děti starší 12 let.
Je indikován na zlepšení příznaků při akutní a chronické bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem
a se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky jsou zvýšená frekvence kašle, potíže při
vykašlávání a bolest na hrudi při kašli.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET
TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVAT
Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na tymián, na prvosenku nebo na
kteroukoli další složku Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety.
- Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje laktózu a glukózu, a proto
nemá být podáván pacientům se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,
s hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy.
2/4
Zvláštní opatrnosti při použití Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety je zapotřebí
- když se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a
hnisavého nebo krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tabletymohou těhotné a kojící ženy užívat jen po
poradě s lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný.
Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
Přípravek je vhodný i pro diabetiky.
Přípravek obsahuje méně než 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.
Přípravek obsahuje laktosu a glukosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.
3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
UŽÍVÁ
Vždy užívejte používejte Bronchipret tymián a prvosenka potahované tablety přesně podle pokynů
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle užívají dospělí a děti starší 12 let 3 krát denně 1 tabletu vždy před jídlem. Tablety užívejte celé,
nerozkousané a zapijte malým množstvím tekutiny.
Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a prvosenka, potahovaných tablet než jste měl(a)
V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácně se mohou objevit žaludeční potíže, nevolnost a zvracení.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
3/4
5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY
UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30° C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti,
uvedené na krabičce a blistruDoba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety obsahuje
- Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae
extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)
- 1 potahovaná tableta obsahuje:
Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) (6,0 10, 0 : 1) 160, 0 mg a Primulae
extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt) (6, 0 7, 0 : 1) 60, 0 mg
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sirup tekuté glukózy, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty
peprné, povidon, krospovidon, akrylátový polymer, propylenglykol, mastek, dihydrát sodné
soli sacharinu
- Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171)
Jak Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret tymián a prvosenka, potahované tablety jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.
Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti
balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90
fax: 004909181 231 265
e-mail: info@bionorica.de
4/4
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: 241 740 447
email: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.10.2011

Recenze (2)

Recenze produktu BRONCHIPRET Na průdušky 20 tablet

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BRONCHIPRET Na průdušky 20 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Petra R.

100 % 14/01/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám