Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na zácpu

BISACODYL-K DRG 15X5MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11561
Účinně působí proti akutní zácpě.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Účinně působí proti akutní zácpě.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 11561
Kód EAN: 3838989597559
Kód SÚKL: 40250
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se užívá při akutní funkční zácpě (např. při změně pobytu při cestování, při změně životosprávy). Dále se přípravek užívá k přípravě pacienta na operaci a k vyprázdnění střev před vyšetřením tlustého střeva (rentgenové, endoskopické, sonografické), po přechodnou dobu trvání obtíží při zácpě u bolestivých stavů v oblasti řitního otvoru (řitní trhliny, hemeroidy) a dále při druhotné zácpě, provázející jiné choroby na doporučení lékaře. U pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko se přípravek může užívat při chronické zácpě pod dohledem lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls18973/2011 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Bisacodyl-K 

5 mg 

obalené tablety 

 

bisacodylum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě  jakýchkoli nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Bisacodyl-K a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisacodyl-K užívat 

3. 

Jak se přípravek Bisacodyl-K užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Bisacodyl-K uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Bisacodyl-K a k čemu se používá 

 
Přípravek Bisacodyl-K je lék proti zácpě (projímadlo). Působí na pohyblivost tlustého střeva, přičemž 
zvýšením střevní peristaltiky (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) podporuje vylučování stolice 
a plynů. 
 
Přípravek  se  užívá  při  akutní  funkční  zácpě  (např.  při  změně  pobytu  při  cestování,  při  změně 
životosprávy). 
Pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá k přípravě pacienta na operaci a k vyprázdnění střev 
před vyšetřením tlustého střeva (rentgenové, endoskopické, sonografické), po přechodnou dobu trvání 
obtíží při zácpě u bolestivých stavů v oblasti řitního otvoru (řitní trhliny, hemoroidy) a při druhotné 
zácpě provázející jiné choroby. U pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko a u nemocných léčených 
opioidy (léky proti silné bolesti) trpících chronickou zácpou  se přípravek může  rovněž užívat pouze 
pod dohledem lékaře. 
 
Přípravek  mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. Děti  mohou přípravek užívat pouze pod 
dohledem lékaře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisacodyl-K užívat 

 
Neužívejte přípravek Bisacodyl-K 

jestliže  jste  alergický(á)  na  bisakodyl  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

při přecitlivělosti na jiná projímadla stejného typu (kontaktní laxativa), 

 

 

při akutní břišní příhodě včetně zánětu slepého střeva (projeví se náhlou silnou bolestí břicha, 
zástavou odchodu plynů a stolice, případně nucením na zvracení nebo zvracením či horečkou). 
V takové situaci neprodleně vyhledejte lékaře. 

při krvácení z konečníku, 

při zánětu žaludku a střev, 

při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev, 

bezprostředně po operaci dolní části zažívacího traktu. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Bisacodyl-K se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užívání přípravku Bisacodyl-K se nedoporučuje u nemocných s nevolností, zvracením nebo bolestmi 
břicha. 
Pokud  trpíte  zánětlivým  onemocněním  tlustého  střeva,  užívání  přípravku  Bisakodyl-K  vždy 
konzultujte s lékařem. 
 
V případě  zácpy  je  nutné  projímadla  užívat  pouze  krátkodobě.  Přípravek  by  neměl  být  užíván 
každodenně nebo po delší dobu. 
Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, nebo pokud u Vás dojde k náhlé změně 
vyprazdňování střev, která přetrvává déle než 2 týdny, je nutné se poradit s lékařem. 
Pokud  trpíte  chronickou  zácpou,  měl(a)  byste  vyhledat  lékaře  pro  zjištění  příčiny  chronické  zácpy, 
protože  každodenní  užívání  přípravku  může  způsobit  poruchu  elektrolytové  rovnováhy  (rovnováha 
mezi  množstvím  vody  a  minerálů  v organismu)  a  snížení  hladiny  draslíku  v krvi,  což  může  mít 
závažné následky. 
V důsledku zrychlené střevní pasáže může docházet ke zvýšené ztrátě tekutin střevem, což může vést 
k dehydrataci (odvodnění). K příznakům dehydratace patří žízeň a snížení tvorby moči. Pokud se tyto 
příznaky u Vás objeví, přípravek vysaďte a poraďte se o dalším užívání s lékařem. 
U  pacientů,  kteří  užívali  bisakodyl,  byl  popsán  výskyt  závratí  a/nebo  mdlob.  Tyto  účinky  mohou 
souviset  se  zácpou  (namáhání  při  stolici,  bolest  břicha  u  zácpy)  a  nemusí  nutně  souviset  s podáním 
tohoto přípravku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Bisacodyl-K 
Účinky  přípravku  Bisacodyl-K  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Než  začnete  současně  s  užíváním  přípravku 
Bisacodyl-K užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 
Mezi užitím přípravku Bisacodyl-K  a požitím  mléka  nebo antacid (léky snižující  kyselost  žaludeční 
šťávy) má být interval nejméně jedna hodina. 
Mezi užitím přípravku Bisacodyl-K a ostatních léků má být interval 2 hodiny. 
Při  současném  užívání  vysokých  dávek  přípravku  Bisacodyl-K  a  antikoagulancií  (léky  snižující 
srážlivost krve) může dojít ke sníženému účinku antikoagulancií. 
Při současném užívání vysokých dávek přípravku Bisacodyl-K a isoniazidu (lék k léčbě tuberkulózy) 
může být sníženo vstřebávání isoniazidu. 
Porucha rovnováhy elektrolytů (např. snížená hladina draslíku v krvi) může vést ke zvýšené citlivosti 
na srdeční glykosidy (léky na posílení srdeční činnosti). 
 
Přípravek Bisacodyl-K s jídlem a pitím 
Přípravek Bisacodyl-K neužívejte spolu s mlékem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje Vaše schopnosti při řízení a obsluze strojů. 

 

 

Nicméně  křeče  v  břiše  související  se  zácpou  mohou  způsobit  závrať  nebo  mdloby.  Pokud  se  u  Vás 
objeví  tyto  příznaky,  musíte  se  vyvarovat  potenciálně  nebezpečných  činností,  jako  je  řízení  vozidel 
nebo obsluha strojů. 
 
Bisacodyl-K obsahuje laktózu a sacharózu
 
Jestliže  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s  ním,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Bisacodyl-K užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a způsob podání 
Děti ve věku 10 let nebo mladší mohou přípravek Bisacodyl-K užívat pouze pod dohledem lékaře. 
Děti ve věku 2 let nebo mladší nesmí bisakodyl užívat. 
 
Pokud není předepsáno jinak, užívají se tyto dávky: 
 
Krátkodobá léčba zácpy 
 
Dospělí, dospívající a děti nad 10 let: 
Užijte jednu nebo dvě tablety (5 nebo 10 mg) denně před spaním. 
 
Léčbu zahajte nejnižší dávkou, tj. 1 tableta denně. V případě potřeby dávka může být upravena až do 
maximální dávky 2 tablety denně. Nepřekračujte maximální dávku 2 tablety denně. 
 
Děti ve věku 2 až 10 let: 
Obvyklá dávka pro děti je jedna tableta (5 mg) denně před spaním. 
 
Děti  ve  věku  2-3  roky  mohou  tento  přípravek  užívat  pouze  v  případě,  že  jsou  schopny  spolknout 
tabletu  (jinak  existuje  riziko  vdechnutí  tablety).  U  této  věkové  skupiny  může  být  vhodné  podat 
bisakodyl ve formě čípků. 
 
Přípravek  je  určen  ke  krátkodobému  podávání.  Bez  porady  s lékařem  neužívejte  přípravek  déle  než 
7 dnů. 
 
Při přípravě k diagnostickým výkonům a předoperačně 
 
Pro přípravu k diagnostickým výkonům a v předoperační přípravě musí být Bisacodyl-K užíván pouze 
na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem. 
 
Dospělí, dospívající a děti nad 10 let: 
Užijte dvě tablety (10 mg) ráno a dvě tablety (10 mg) večer. Následující den ráno se doporučuje užít 
bisakodyl ve formě čípku. 
 
Děti ve věku 4 až 10 let: 
Obvyklá dávka pro děti je jedna tableta (5 mg) večer před chirurgickým výkonem nebo vyšetřením. 
Následující den ráno se doporučuje podat bisakodyl ve formě čípku. 
 
Tablety se polykají celé a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. 
Během léčby přípravkem Bisacodyl-K se doporučuje pít dostatek tekutin. Účinek přípravku se projeví 
za 6 až 12 hodin po užití. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bisacodyl-K, než jste měl(a) 

 

 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bisacodyl-K 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

křeče nebo trávicí potíže, průjem, říhání a zvracení. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 

kožní vyrážky, kopřivka, svědění. 

 
Při  případném  výskytu  nežádoucích  účinků  nebo  jiných  neobvyklých  reakcí  se  o  dalším  užívání 
(podávání dětem) poraďte s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Bisacodyl-K uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Bisacodyl-K obsahuje 

Léčivou látkou je bisacodylum 5 mg v 1 obalené tabletě. 

 

 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktózy,  kukuřičný  škrob,  želatina,  mastek, 
methakrylátový  kopolymer  typ  A,  methakrylátový  kopolymer  typ  B,  arabská  klovatina, 
triacetin, sacharóza, voskové leštidlo, tartrazin, ponceau 4R. 

 
Jak přípravek Bisacodyl-K vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: žluté, kulaté, bikonvexní obalené tablety s hladkým a lesklým povrchem 
 
Balení 
15, 105 obalených tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.4.2016. 

Recenze

Recenze produktu BISACODYL-K DRG 15X5MG

Diskuze

Diskuze k produktu BISACODYL-K DRG 15X5MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám