Podrobné informace

Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí.

Informace o produktu

Kód výrobku: 13034
Kód EAN: 5995327165653
Kód SÚKL: 62321
Indikace pro vaginální čípky Betadine: akutní nebo chronické vaginitidy (záněty pochvy), smíšené infekce, nespecifické infekce (bakteriální vaginóza způsobená Gardnerellou vaginalis), mykotické infekce (infekce vyvolané kvasinkami a plísněmi), infekce způsobené Trichomonas vaginalis. Vaginální infekce objevující se po léčbě antibiotiky nebo steroidy. Profylaxe před chirurgickými nebo diagnostickými intervencemi ve vagině.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)

sp. zn. sukls81776/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Betadine
vaginální čípky
povidonum iodinatum
(PVP jod)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Betadine a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betadine používat.
3. Jak se přípravek Betadine používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Betadine uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK BETADINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Elementární jod je velmi účinnou germicidní látkou. Rychle ničí všechny bakterie, viry, houby a také
některé prvoky.
Indikace pro vaginální čípky Betadine: akutní nebo chronické vaginitidy (záněty pochvy), smíšené
infekce, nespecifické infekce (bakteriální vaginóza způsobená Gardnerellou vaginalis), mykotické
infekce (infekce vyvolané kvasinkami a plísněmi), infekce způsobené Trichomonas vaginalis.
Vaginální infekce objevující se po léčbě antibiotiky nebo steroidy.
Profylaxe před chirurgickými nebo diagnostickými intervencemi ve vagině.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
BETADINE POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Betadine, vaginální čípky
Jestliže jste alergická na jod nebo při podezření na alergii na jod.
Pravidelné používání je kontraindikováno u pacientek s poruchou činnosti štítné žlázy (včetně
takzvané nodulární koloidní strumy, endemické strumy a Hashimotovy tyroiditidy).
U kožního zánětu podobného herpes (takzvaná dermatitis herpetiformis Dühring).
Strana 2 (celkem 3)
Před léčbou a po léčbě radioaktivním jodem a scintigrafií.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Betadine, vaginální čípky, je zapotřebí
V případě pravidelného používání u pacientek s chronickou nedostatečností ledvin.
U pacientek současně léčených lithiem je třeba se vyvarovat pravidelnému používání přípravku
Betadine, vaginální čípky.
Po dlouhodobém používání je třeba provést testy činnosti štítné žlázy.
Použití vaginálních čípků Betadine je kontraindikováno u prepubertálních dívek.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Současné používání PVP jodu (jodovaného povidonu) a dezinficiencií obsahujících rtuť, stříbro
nebo tauloridin nebo roztoků peroxidu vodíku a kyseliny benzoové může snížit účinnost obou
přípravků.
Jod vstřebaný neporušenou i poraněnou kůží může ovlivňovat testy činnosti štítné žlázy.
Kontaminace jodovaným povidonem může vést k falešně pozitivním výsledkům některých
diagnostických testů jako je detekce okultního krvácení ve stolici nebo moči či glukózy v moči.
Těhotenství a kojení
U těhotných nebo kojících žen je třeba se pravidelnému používání jodovaného povidonu vyvarovat,
neboť vstřebaný jod může procházet přes placentární barieru a vylučuje se do mateřského mléka.
Přestože při omezeném použití vaginálních čípků Betadine nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky u
plodu nebo novorozence, doporučuje se opatrnost a musí být zvážen přínos léčby oproti možným
účinkům absorpce jodu na činnost štítné žlázy a vývoj plodu.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
používat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá na tyto schopnosti žádný vliv.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BETADINE POUŽÍVÁ
K vaginálnímu podání.
Dospělí: k léčbě méně závažných infekcí se doporučuje aplikovat přípravek jedenkrát denně po dobu 7
dní, v případě infekcí závažnějších nebo při nedostatečné odpovědi dalších 7 dní. U přetrvávajících
infekcí je rovněž akceptovatelné podávání dvakrát denně a delší léčba.
Před použitím se doporučuje čípek navlhčit a zavést hluboko do pochvy večer před spaním.
V průběhu léčby se také doporučuje používat hygienické vložky.
Před zavedením čípku je důležité navlhčit čípek vodou, aby se zajistilo maximální uvolnění léčivé
látky a také z důvodu vyvarování se lokální iritaci. Používání čípků není třeba přerušit ani při
menstruačním krvácení a léčba může pokračovat tak dlouho, jak bylo předepsáno.
Děti: použití vaginálních čípků Betadine je kontraindikováno u prepubertálních dívek.
Jestliže jste použila více přípravku Betadine, než jste měla
Nadměrná absorpce jodu může vyvolat strumu a hypotyreózu nebo hypertyreózu (poruchy činnosti
štítné žlázy). Absorpce vysokého množství jodovaného povidonu může vést k řadě nežádoucích
účinků: kovová pachuť v ústech, zvýšené slinění, pálení nebo bolest v hrdle nebo ústech, podráždění a
otok očí, kožní reakce, gastrointestinální obtíže a průjem, dýchací potíže, edém (otok) plic,
metabolické poruchy (metabolická acidóza, hypernatremie) a postižení ledvin.
Pokud máte podezření na předávkování, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Strana 3 (celkem 3)
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Betadine, vaginální čípky, nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Přerušte léčbu, pokud zpozorujete místní podráždění, zarudnutí nebo otok.
Jod se může z pochvy vstřebávat a při dlouhodobém používání může nepříznivě ovlivnit činnost štítné
žlázy.
Čípky ničí spermie, a proto se jejich používání nedoporučuje, pokud plánujete těhotenství.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK BETADINE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Betadine nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v chladničce (2 °C8 °C).

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Betadine, vaginální čípky, obsahuje
Léčivá látka: povidonum iodinatum 200 mg v jednom vaginálním čípku.
Pomocná látka: makrogol 1000.
Jak přípravek Betadine, vaginální čípky, vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: čípek torpédovitého tvaru, homogenní, červenohnědé barvy, charakteristického zápachu po
jodu. Čípek je přibližně 33 mm dlouhý a má maximální průměr asi 12 mm.
Druh obalu a velikost balení: bílá PVC fólie, papírová krabička; 14 vaginálních čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci:
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobce:
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király utca 65.
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.5.2013

Recenze

Recenze produktu BETADINE 14 Poševní čípek

Diskuze

Diskuze k produktu BETADINE 14 Poševní čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze