Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

BELOSALIC 1X50ML Roztok k zev. užití - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32202

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BELUPO, s.r.o.
Kód výrobku: 32202
Kód EAN: 3850343054737
Kód SÚKL: 17168
Držitel rozhodnutí: BELUPO, s.r.o.
Přípravek se používá k místní léčbě subakutních (méně prudkých) a chronických (vleklých) onemocnění kůže provázených nadměrným rohovatěním kůže a reagujících na místní léčbu glukokortikoidy, jako jsou psoriáza (lupénka), neurodermitida (svědivé zhrubění kůže), lichen ruber planus (lišej projevující se plochými růžovými až modravými pupeny), ekzémy (atopický ekzém, kontaktní alergický ekzém, mikrobiální ekzém, ekzém rukou, zánět kůže podobný ekzému, dishydrotický ekzém), seboroická dermatitida, ichtyóza (nadměrné rohovatění kůže vzhledu rybích šupin) a jiné ichtyotické změny kůže. Přípravek je možné používat u dospělých, mladistvých i dětí od 1 roku věku.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls163059/2014 
 

Příbalová informace – Informace pro uživatele 

 

BELOSALIC 

0,5 mg/g + 20 mg/g kožní roztok 

betamethasonum / acidum salicylicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat 

3. 

Jak se přípravek Belosalic používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Belosalic uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá 
 
Belosalic kožní roztok obsahuje 2 účinné látky, betamethason-dipropionát a kyselinu salicylovou. 
Betamethason-dipropionát patří do skupiny léčiv nazývaných lokální kortikosteroidy. Je klasifikován jako 
silně  účinný  kortikosteroid.  Tato  léčiva  se aplikují  na  povrch  kůže  a snižují  zčervenání,  otok,  bolesti a 
svědění způsobené kožními nemocemi. Kyselina salicylová změkčuje horní vrstvu zrohovatělé kůže, jejíž 
vznik způsobily právě Vaše kožní problémy. Tím umožňuje betamethason-dipropionátu přístup ke spodní 
vrstvě kůže, a tak pomáhá při léčení. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat 
 
Nepoužívejte přípravek Belosalic 
-  jestliže jste alergický(á) na betamethason-dipropionát, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní onemocnění 
postihující  obličej),  akné,  periorální  dermatitida  (zánět  kůže  okolo  úst),  svědění  na  genitálu,  plenková 
vyrážka, opar, plané neštovice, infekce kůže způsobené bakteriemi (především tuberkulóza kůže), syfilis, 
mykotické a parazitární infekce a další. 
-  u dětí do jednoho roku věku 
 
Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Belosalic nepoužívejte. Pokud si nejste jist(á), 
poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belosalic používat. 
 
Upozornění a opatření 

 

Před použitím přípravku Belosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  Nepoužívejte přípravek na obličej déle než 5 dnů. 
-  Nepoužívejte přípravek v oblasti pohlavního ústrojí a konečníku. 
-  Nepoužívejte velké množství kožního roztoku na rozsáhlé plochy těla po dlouhou dobu (např. každý 
den po mnoho týdnů nebo měsíců). 
-  Přípravek nesmí přijít do styku s okem. 
-  V případě  plísňové  nebo  bakteriální  druhotné  infekce  kožních  lézí  se  poraďte  se  svým  lékařem  o 
vhodné doplňkové léčbě. 
-  Při výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti (svědění, zčervenání kůže) při prvním použití přípravku 
používání přípravku okamžitě přerušte. 
-  Ošetřené plochy nepřekrývejte obvazem. 
-  U  dětí  léčených  přípravkem  v  oblasti  přikládání  plenek  se  nesmí  používat  těsně  přiléhající  plenky 
nebo spodky či kalhotky z umělé hmoty. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Belosalic se nesmí používat u dětí do 1 roku. 
 
Další léčivé přípravky a Belosalic 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Současné  užívání  kosmetických  a  dermatologických  přípravků  na  akné,  přípravků  s obsahem  etanolu, 
medicinálních  mýdel  se  silně  dehydratačním  účinkem  a  podobně  může  v některých  případech  vyvolat 
podráždění kůže. 
Při současném  používání  přípravku  a  celkovém  podávání  glukokortikoidů  nebo  salicylátů  může  dojít  k 
jejich kumulativnímu škodlivému působení, poraďte se s lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek nesmí být u těhotných používán na rozsáhlé plochy, ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu. 
Při kojení musí lékař posoudit, zda přerušit léčbu nebo kojení. 
 
 
3. Jak se přípravek Belosalic používá 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Na postiženou oblast kůže se obvykle 2krát denně nanese několik kapek kožního roztoku a jemně se vetře 
do celé postižené oblasti kůže nebo kštice. Po odeznění akutních příznaků lékař může doporučit postupné 
prodloužení  intervalu  nanášení  přípravku  na  48  i  více  hodin.  Ošetřené  chorobné  plochy  se  obvykle 
nezavazují. 
 Délka  léčby  nesmí  překročit  3  týdny.  Při  dlouhodobé  léčbě  se  doporučují  méně  časté  aplikace,  např. 
obden.  U  mírnějších  onemocnění  může  lékař  doporučit  již  od  začátku  méně  časté  nanášení  přípravku. 
Přípravek se používá do vymizení příznaků. Obvyklá délka léčby u akutních onemocnění je 2-5 dnů, u 
chronických onemocnění ne déle než 3 týdny.  
Při chronických onemocněních, aby se zabránilo návratu onemocnění, je vhodné pokračovat v léčbě ještě 
několik dnů po vymizení všech příznaků, a to pod lékařským dohledem.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Belosalic, než jste měl(a) 

 

Pokud Vy (nebo někdo jiný) kožní roztok spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud 
jste znepokojen(a), navštivte lékaře. Pokud byste používal(a) kožní roztok častěji, než Vám bylo 
předepsáno, může přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. U dětí může působit na jejich růst a vývoj. 
Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí 
po přerušení léčby. Pokud jste nepoužil(a) kožní roztok, jak Vám bylo předepsáno, užíval(a) jste jej 
častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belosalic 
Pokud zapomenete kožní roztok použít, aplikujte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Většina pacientů, kteří používají přípravek Belosalic správně, nemá žádné problémy. 
Přesto může přípravek způsobit: 
 
Místní nežádoucí účinky: 
-  pocit pálení, svědění, podráždění a vředy, ztenčení nebo infekce kůže, štípání, puchýřky, olupování 
kůže,  rozšíření  kožních  cévek,  vyrážka  podobná  akné,  vyrážka  v okolí  úst,  drobné  výrony  krve  v kůži, 
otok,  suchá  pokožka,  mohou  se  objevit  červené  skvrny,  potničky,  rozmočení  povrchu  kůže,  pajizévky, 
ubývání podkožního vaziva.  
-  zánět vlasových váčků, zvýšené ochlupení a rohovatění kůže, snížení pigmentace pokožky a vlasů a 
alergické reakce. 
-  dermatitida  (zánět  kůže),  stav  způsobený  kožní  reakcí  na  vnější  podráždění,  např.  chemické  látky, 
způsobující zčervenání a svědění pokožky. 
 
Poruchy nervového systému: 
Hyperestézie (zvýšená citlivost kůže), brnění v prstech. 
 
Poruchy oka: 
Při  použití  přípravku  v okolí  oka  se  může  vyskytnout  šedý  zákal  nebo  sekundární  glaukom  (zvýšení 
nitroočního tlaku). 
 
Celkové nežádoucí účinky:  
Zvýšení  hladin  cukru  v  krvi  (projeví  se  žízní  a  častějším  močením)  a  jeho  vylučování  močí  a  útlum 
funkce  osy  hypothalamus-hypofýza-nadledviny  (projeví  se  např.  nechutenstvím,  snížením  tělesné 
hmotnosti,  únavností,  malátností,  pocitem  slabosti  nebo  mdlobami  při  delším  stání  nebo  při  rychlém 
přechodu z pozice vleže do pozice vstoje, poruchami menstruace, zpomalením růstu u dětí), Cushingův 
syndrom (kulatý obličej, neobvyklá únava a malátnost, deprese, nepravidelnosti v  menstruačním cyklu, 
pokles libida), zpomalení růstu, prosáknutí kůže až otoky (nejdříve obličeje, pak předloktí a posléze trupu 
a  končetin),  zvýšení  krevního  tlaku  (projeví  se  např.  mžitkami  před  očima,  točením  hlavy  až  bolestmi 
hlavy), snížení hladiny draslíku v krvi (projeví se např. jako těžká slabost končetin a trupu, ztráta chuti k 
jídlu, nucení na zvracení, zvracení, nepravidelný tep, křeče nebo bolesti svalstva), ztráta bílkovin (projeví 
se např. jako otoky končetin a později i celého trupu a svalová slabost).  

 

Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí 
po přerušení léčby. 
 
Mohou  se  také  vyskytnout  nežádoucí  účinky  způsobené  salicyláty,  např.  bledost,  únava,  bolesti  hlavy, 
otok obličeje, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, hluboké nebo zrychlené dýchání, poruchy sluchu. 
 
Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u dětí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Belosalic uchovávat  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  lahvičce  a  krabičce  za 
"Použitelné do". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Belosalic obsahuje 
Léčivé látky jsou betamethasoni dipropionas a acidum salicylicum. 
Jeden  gram  kožního  roztoku  obsahuje  betamethasonum  0,5  mg  ve  formě  betamethasoni  dipropionas  a 
acidum salicylicum 20 mg. 
 
Pomocné látky jsou dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, hydroxid sodný, isopropylalkohol, čištěná 
voda.  
 
Jak přípravek Belosalic vypadá a co obsahuje toto balení 
Belosalic je čirý, bezbarvý, viskózní roztok. 
 
Bílá neprůhledná plastová kapací lahvička, žlutý plastový šroubovací uzávěr s kroužkem originality. 
Velikost balení: 20 ml, 50 ml, 100 ml roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika  

 

 
Výrobce: 
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 
Ulica Danica 5 
48 000 Koprivnica 
Chorvatsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.2.2015. 
 
 

Recenze

Recenze produktu BELOSALIC 1X50ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu BELOSALIC 1X50ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám