Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Protiplísňové léky na předpis

BATRAFEN KRÉM 1X20GM/200MG Krém - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12461
Batrafen krém je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BATRAFEN KRÉM 1X20GM/200MG Krém

Batrafen krém je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Batrafen krém
ciclopiroxum olaminum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře neb lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Batrafen krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Batrafen krém užívat
3. Jak se Batrafen krém užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Batrafen krém uchovávat
6. Další informace
1. CO JE Batrafen krém A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Batrafen krém je lék proti plísňovým onemocněním, který se vyznačuje širokým spektrem účinku a velkou schopností průniku do kůže a nehtů. Cyklopiroxolamin obsažený v přípravku Batrafen krém má ničící účinek na dermatofyty, kvasinky, plísně a jiné houby. Léčivá látka je obsažena v dobře snášené emulzi oleje ve vodě.
Batrafen krém je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Batrafen krém UŽÍVAT
Neužívejte Batrafen krém
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciclopiroxolamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Batrafen krém.
- Přípravek se nesmí aplikovat do otevřené rány.
- Přípravek nesmí být použit do oka.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Batrafen krém je zapotřebí
Batrafen krém obsahuje parafin, který vyvolává prosakování nebo porušení latexových kondomů. Proto musí být zabráněno dotyku přípravku Batrafen krém a kondomu, jinak dochází ke ztrátě odolnosti kondomu.
V těhotenství, u novorozenců a dětí do 6 let smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Dosud nebyly popsány žádné interakce.
Těhotenství a kojení
V těhotenství smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Důležité informace o některých složkách Batrafen krém
Batrafen krém obsahuje pomocné látky benzylalkohol, cetylalkohol a stearylalkohol, které mohou u citlivých osob vyvolat podráždění kůže.
3. JAK SE BATRAFEN KRÉM UŽÍVÁ
Vždy užívejte Batrafen krém přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, měl by se Batrafen krém nanášet na postižené místo kůže v průměru dvakrát denně a nechat zaschnout. V léčbě se pokračuje až do vymizení příznaků (obvykle 2 týdny). Aby se zabránilo návratu infekce, doporučuje se podávat tento přípravek ještě jeden nebo dva týdny po vymizení příznaků.
Přípravek nesmí být použit do oka.
Je nutné úzkostlivě dodržovat doplňková hygienická opatření doporučená lékařem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Batrafen krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V ojedinělých případech může dojít k přechodné místní reakci, tzn. svědění nebo pocit pálení kůže.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK BATRAFEN KRÉM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Batrafen krém nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Batrafen krém obsahuje
Léčivou látkou je ciclopiroxum olaminum, 10 mg v 1 g krému
Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, oktyldodekanol, lehký tekutý parafín, stearylalkohol, cetylalkohol, myristylalkohol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, kyselina mléčná S, čištěná voda.
Jak Batrafen krém vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: téměř bílý, jemný krém.
Jedno balení (tuba) obsahuje 20 g krému.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
3.3. 2010

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Kód výrobku: 12461
Kód EAN: 8585004415019
Kód SÚKL: 15130
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Batrafen krém je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.

Recenze

Recenze produktu BATRAFEN KRÉM 1X20GM/200MG Krém

Diskuze

Diskuze k produktu BATRAFEN KRÉM 1X20GM/200MG Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám