Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na atopický ekzém

BALNEUM HERMAL 1X150ML Přísada do koupele

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12513
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALMIRALL HERMAL
Značka: BALNEUM
Kód výrobku: 12513
Kód EAN: 5000167074659
Kód SÚKL: 92565
Držitel rozhodnutí: ALMIRALL HERMAL
Přípravek je určen k podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže se suchou a svědící kůží jako např. u atopického ekzému. Používat Balneum Hermal je též možno u malých dětí a kojenců s citlivou kůží. Mezi další spektrum použití patří seborrhoická dermatitida kojenců a malých dětí, eczema infantile (ouročky, plenková dermatitida, crusta lactea), chronické druhy ekzému (bércový ekzém, neurodermatitida), záněty kůže z opotřebení, stařecká kůže, ichtyózy a lupénka. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství i bez doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls263605/2011 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Balneum Hermal 

Přísada do koupele 

Sojae oleum raffinatum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo                      
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek Balneum Hermal a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Balneum Hermal používat 
3.  Jak se přípravek Balneum Hermal

 

používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Balneum Hermal uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je přípravek Balneum Hermal a k čemu se používá 

 
Co je přípravek Balneum Hermal 
Balneum Hermal obsahuje léčivou látku sojae oleum raffinatum ( čištěný sójový olej) 84,75 g 
ve 100 g roztoku. 
Balneum Hermal je přísada do koupele. 
 
Balneum Hermal pokrývá pokožku olejovým  filmem, který slouží  jako přechodná ochranná 
vrstva  až  do  obnovení  přirozeného  tukového  kožního  pláště.  Balneum  Hermal  snižuje 
uvolňování  fyziologických  faktorů  zadržujících  vodu  v rohové  vrstvě  kůže.  Snižuje  také 
zvýšené odpařování  vody  u kožních onemocnění,  jako jsou  ekzémy  a lupénka. Kromě toho 
také usnadňuje odlučování šupin. 
Použití Balneum Hermal je vhodné u těch pacientů, u nichž je pokožka chudá na látky tukové 
povahy,  suchá  a  lehce  svědící.  Zvláštní  výhodou  je  příjemný  způsob  opětného  obnovení 
přirozeného mastného povrchu kůže. 
 
Balneum Hermal se používá k podpůrné léčbě u těch pacientů, kteří mají potíže se suchou a 
svědící kůží jako například u atopického ekzému. Používat Balneum Hermal je též možno u 
malých  dětí  a  kojenců  s citlivou  kůží.  Mezi  další  spektrum  použití  patří  seborrhoická 
dermatitida  kojenců  a  malých  dětí,  eczema  infantile  (ouročky,  plenková  dermatitida,  crusta 
lactea),  chronické  druhy  ekzému  (bércový  ekzém,  neurodermatitida),  záněty  kůže 

 

2/5 

z opotřebení,  stařecká  kůže,  ichtyózy  a  lupénka.  Přípravek  mohou  používat  dospělí,  děti  i 
mladiství i bez doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  přípravek Balneum Hermal 

používat 

  
Nepoužívejte přípravek Balneum Hermal 
 

-  jestliže  jste  přecitlivělý/á  (alergický/á)  na  sójový  olej,  sóju,  oříšky  či  kteroukoliv 

pomocnou látku obsaženou v přípravku Balneum Hermal 

-  jestliže trpíte akutní formou pustulózní (puchýřnaté) lupénky. 

 
 

 
Při  rozsáhlých  poraněních  kůže,  horečnatých  a  infekčních  stavech,  tuberkulóze,  srdeční 
nedostatečnosti  a  při  vysokém  krevním  tlaku  by  veškeré  koupele  –  včetně  koupelí  s 
přípravkem Balneum Hermal – měly být prováděny pouze po poradě s lékařem.  
 

Upozornění a opatření 

Před užitím použitím přípravku Balneum Hermal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nenanášejte do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím 
studené vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem nebo oftalmologem.. 
 

Po  vypuštění  vody  z  vany  je  nebezpečí  uklouznutí,  protože  také  povrch  vany  je  pokryt 
mastným  filmem.  Po  každé  koupeli  je  proto  nezbytné  okamžitě  vanu  důkladně  vyčistit 
běžným čistícím prostředkem pro domácnost, a pak opláchnout horkou vodou.  
 
 
Další léčivé přípravky a Balneum Hermal 
Interakce s jinými léky nejsou známy. Pouze při následném použití mýdel a saponátů dochází 
ke zrušení příznivého účinku Balneum Hermal. 
 
Přípravek Balneum Hermal s  jídlem, pitím a alkoholem 
Použití léku Balneum Hermal není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání 
přípravku Balneum Hermal není jídlem ani nápoji ovlivněn. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Používání přípravku Balneum Hermal je možné i během těhotenství a kojení bez omezení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje . 
 
Přípravek Balneum Hermal obsahuje butylhydroxytoluen, propylenglykol a benzyl-
benzoát 
Butylhydroxytoluen může vyvolat místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu), 
podráždění očí a sliznic. 
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže. 
Benzyl-benzoát, obsažený v parfému, může vyvolat mírné podráždění kůže, očí a sliznic. 
 
 

 

3/5 

3. 

Jak se přípravek Balneum  Hermal používá? 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 Jako odměrku můžete použít vnitřní díl šroubovacího uzávěru.  
 
Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:  
Pro  1  koupel  (150  l  vody)  použijte  30  –  45  ml  olejového  roztoku,  což  odpovídá  2  –  3 
odměrkám (šroubovací uzávěr).  
Pro částečnou koupel  (5 l  vody) použijte 1 ml olejového roztoku,  což odpovídá 1/4  kávové 
lžičky. 
 
Použití u dětí 
Pro dětskou koupel (25 l vody) použijte 5 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky 
(šroubovací uzávěr). 
 
Chcete-li  dosáhnout  vyššího  promaštění  kůže,  můžete  zvýšit  koncentraci  olejového  roztoku 
v lázni 2-3krát nebo použít přísadu Balneum Hermal F. 
 
Způsob použití 
Frekvence  použití  se  řídí  druhem,  rozsahem  a  velikostí  potíží  a  má  být  stanovena 
individuálně. Pokud není  stanoveno jinak, provádějí se koupele obvykle  v odstupu 2-3 dnů, 
případně denně.  
 
Odměřené  množství  olejového  roztoku  přidejte  do  vody,  nikoliv  obráceně,  a  dobře 
promíchejte, až se dosáhne stejnoměrného rozptylu.  
 
Teplota  lázně  by  neměla  překročit  36°C  (nižší  teplota  lázně,  kolem  32°C  je  pro  opětné 
obnovení  mastného  povrchu  kůže  příznivější,  při  vyšší  teplotě  promašťující  efekt  mírně 
klesá).  
 
Doba koupele je individuální, neměla by však přesáhnout 15-20 minut. 
U kojenců a malých dětí obvykle postačuje doba lázně jen několik minut. 
Balneum  Hermal  může  být  použit  i  při  sprchování.  V tomto  případě  se  neředěný  olejový 
roztok  nanese  na  navlhčenou  pokožku  a  pak  se  lehce  osprchuje.  Po  koupeli  se  kůže  osuší 
lehkými doteky ručníkem; silné otírání snižuje léčebný účinek! 
 
Upozornění 
Balneum Hermal nesmí neředěný vniknout do očí. Při náhodném kontaktu s očima je nutno 
oči okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody.  
 
Po  každé  koupeli  je  nutno  vanu  vyčistit  běžným  čistícím  prostředkem  a  opláchnout  horkou 
vodou, protože i povrch vany je pokryt mastným povlakem a vzniká nebezpečí uklouznutí.  
 
Jestliže jste použil/a větší množství přípravku Balneum Hermal, než jste měl/a: 
Škodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé. 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Přípravek Balneum Hermal obsahuje benzyl-benzoát 
Benzyl-benzoát, obsažený v parfému, může vyvolat mírné podráždění kůže, očí a sliznic. 

 

4/5 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:  
 
Velmi časté:  mohou se vyskytnout u více než   1 z 10 léčených osob 
Časté:  

mohou se vyskytnout až u 1 ze 10 léčených osob 

Méně časté:  mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 léčených osob 
Vzácné: 

mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 léčených osob 

Velmi vzácné:mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených osob 
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit 
 
Nežádoucí účinky: 
Sójový olej může ve velmi vzácných případech (<1/10 000) vyvolat rekci z přecitlivělosti. 
 

Není známo : Při použití Balneum Hermal může dojít v ojedinělých případech k zarudnutí, svědění a 
pálení pokožky. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
níže uvedenou adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
 
5.  Jak přípravek Balneum Hermal uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
 
Nepoužívejte přípravek po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na krabičce 
a na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 

 

5/5 

6.  Obsah balení a další informace 

 

Co obsahuje Balneum Hermal  

 

Léčivou látkou je sojae oleum raffinatum (čištěný sójový olej) 84,75g ve 100 g roztoku. 
Pomocné  látky  jsou  lauromakrogol  400,  diolamid  kyseliny  olejové,  butylhydroxytoluen, 
askorbyl-palmitát, monohydrát kyseliny citronové, propylenglykol, parfém (obsahuje benzyl-
benzoát). 

 
Jak přípravek Balneum Hermal vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle  žlutý,    mírně  opalizující  olej  v bílé  neprůhledné  PE  lahvi  s PE  těsnicí  vložkou  a  PP 
šroubovacím uzávěrem (odměrkou) v papírové krabičce. 
 
Balneum Hermal je dostupný v balení 20, 100, 150, 200, 500 a 2x500 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Almirall Hermal GmbH 
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek 
Německo 
tel.: +49 (040) 72704-0,  
fax: +49 (040) 7229296 
www.almirall.com 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.3.2014. 
 

Recenze

Recenze produktu BALNEUM HERMAL 1X150ML Přísada do koupele

Diskuze

Diskuze k produktu BALNEUM HERMAL 1X150ML Přísada do koupele

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám