Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

BACTROBAN NASAL UNG NAS 1X3GM/60MG

BACTROBAN NASAL UNG NAS 1X3GM/60MG

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku BACTROBAN NASAL UNG NAS 1X3GM/60MG

1/4
sp.zn.sukls106482/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BACTROBAN NASAL
Mupirocinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Bactroban Nasal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban Nasal používat
3. Jak se přípravek Bactroban Nasal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Bactroban Nasal uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BACTROBAN NASAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bactroban Nasal je místně působící antibakteriální přípravek účinný proti mikroorganismům,
které způsobují většinu kožních infekcí.
Používá se :
U dospělých i u dětí od novorozeneckého věku k místní léčbě nosních infekcí
a k potlačení bacilonosičství některých bakterií, jako např. kmenů Staphylococcus
aureus, které se vyskytují na nosní sliznici.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
BACTROBAN NASAL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Bactroban Nasal:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mupirocin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Bactroban Nasal (viz kapitola 6).

Pokud si nejste jistý/á, kontaktujte před použitím Bactrobanu Nasal lékaře, zdravotní sestru
nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bactroban Nasal je zapotřebí:

Stejně jako u jiných antibakteriálních látek může zbytečně dlouhodobé používání způsobit u
mikroorganismů vznik rezistence. Proto nepoužívejte nosní mast déle než deset dnů.

2/4
Chraňte své oči před vniknutím masti.
Pokud se mast nedopatřením dostane do očí, vyplachujte je důkladně vodou, dokud se
mast úplně neodstraní.

Bactroban Nasal je určen pouze pro nosní použití. Pro aplikaci na jiná místa pokožky použijte
jiné formy přípravku Bactroban. Přípravek není určen pro oční použití.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Sdělte svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi, pokud současně užíváte jiné léky a to
včetně léků volně prodejných nebo bylinných přípravků.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, plánujete-li těhotenství, nepoužívejte přípravek Bactroban Nasal.
Při kojení používejte Bactroban Nasal jen v nutných případech.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK BACTROBAN NASAL POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Bactroban Nasal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Bactroban Nasal používá
Bactroban Nasal není vhodné nanášet současně s jinými přípravky pro místní použití (masti,
krémy). Může dojít ke snížení koncentrace účinné látky a tím i účinnosti přípravku.

Bactroban Nasal je určen jen k zevnímu použití.

Dospělým i dětem od novorozeneckého věku se mast vtírá v malém množství do obou
nosních dírek 2krát denně po dobu nejméně 5 dní.
Malé množství masti se do nosních dírek vytlačí přímo z tuby.
Stejnoměrného rozetření masti lze docílit několikerým stisknutím nosních křídel
a nádechem nosem při jejich uvolnění. Lze použít i vatové tyčinky.

Používejte Bactroban Nasal tak dlouho, jak Vám doporučí Váš lékař. Pokud si nejste jistý/á,
zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Nepoužívejte mast déle než 10 dnů.
Pokud do 10 dní nedojde ke zlepšení nemoci, vyhledejte lékaře, který stanoví další
postup léčby.

V případě snížené funkce jater či ledvin není nutné upravovat dávkování.

Při používání přípravku nehrozí žádné nebezpečí možnosti snížení pozornosti při řízení
motorových vozidel a obsluze strojů.

Jestliže jste použil/a více přípravku Bactroban Nasal, než jste měl/a:

3/4
Pokud jste použil/a více přípravku Bactroban Nasal, než jste měl/a, požádejte o radu
svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.

Při případném požití Bactrobanu Nasal okamžitě kontaktujte lékaře a sdělte mu, jaký
přípravek a v jakém množství jste spolkl/a.

Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti až
zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a okamžitě vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Bactroban Nasal:

Pokud jste zapomněl/a použít Bactroban Nasal, aplikujte ho, jakmile si své opomenutí
uvědomíte.
Pokud se tak stane hodinu a méně před aplikací Vaší další pravidelné dávky,
zmeškanou dávku vynechejte.
Neaplikujte dvojnásobnou dávku přípravku.

Pokud jste přestal/a používat Bactroban Nasal:

Pokud přestanete používat Bactroban Nasal příliš brzy, ne všechny bakterie mohou být
zničeny nebo se mohou dále množit. Poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo
lékárníkem, pokud jste přestal/a Bactroban Nasal používat.

Pokud máte další případné dotazy, týkající se tohoto léčivého přípravku, poraďte se se svým
lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Bactroban Nasal je velmi dobře snášen.
Podobně však jako všechny léky, může mít i přípravek Bactroban Nasal nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi ojediněle se může projevit přecitlivělost na některou složku přípravku.
Velmi vzácně se v místě nanesení masti mohou vyskytnout následující mírné nežádoucí
účinky: svědění, pálení, píchání, mravenčení nebo zánět nosní sliznice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK BACTROBAN NASAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které
již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
4/4

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bactroban Nasal obsahuje

Mast obsahuje účinnou látku Mupirocinum calcicum 0,0645 g (což odpovídá 0,06 g
mupirocinu) ve 3 g masti.
Pomocné látky: bílá vazelína, glyceridy

Jak přípravek Bactroban Nasal vypadá a co obsahuje toto balení

Bactroban Nasal je téměř bílá mast.
Bactroban Nasal je dodáván v 3g tubě. Každá tuba je uložena v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci :
SmithKline Beecham Limited, Brentford, Velká Británie.

Výrobce:
Glaxo Operations UK Ltd. (trading as Glaxo Wellcome Operations), Barnard Castle, Velká
Británie

Datum poslední revize textu: 14.6.2013

Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz