Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 11899
Kód EAN: 8586000876118
Kód SÚKL: 396
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Obecně: k prevenci hypovitamínózy A při nízkém příjmu vitamínu, zhoršeném vstřebávání a onemocněních zažívacího ústrojí (malabsorpční syndrom, steatorea, obstrukce žluče), při zvýšené potřebě vitamínu A při rozličných dietách, infekčních onemocněních, při růstu, v těhotenství maximální denní dávka 10 000 IU, v laktaci, rekonvalescenci, při hojení kostí (současně s vitamínem D). Hyperthyreóza, hypoacidní gastritida, enteritida. Při léčbě antituberkulotiky a k prevenci stresového vředu a šerosleposti řidičů. Při glykogenóze (ukládání glykogenu v parenchymatických orgánech) 2. typu (kardiomegalie s generalizovanou glykogenózou) se osvědčuje dlouhodobé podávání vysokých dávek přípravku, které určí odborný lékař podle věku pacienta a hladiny vitamínu A v séru. Choroby oční: hemeralopie různého původu, obzvlášť jako následek primární a sekundární hypovitamínózy, doplňková léčba při degeneratio tapetoretinalis, degenerativní změny sítnice na základě těžké myopie, xeroftalmie, trofické a degenerativní změny spojivky a rohovky, keratomalacie. Choroby kožní: suchá kůže i vlasy, lámavost nehtů, poruchy rohovatění (keratosis pilaris, ichtyóza, palmoplantární keratózy, morbus Darier, pityriasis, rubra pilaris aj.), pityriasis capitis, hyperkeratotický ekzém, acne comedonica, leukoplakie. Choroby dutiny ústní a dýchacích cest: Sjögrenův syndrom, atrofické záněty horních a dolních dýchacích cest a jejich recidivy. Choroby ušní: k prevenci percepční nedoslýchavosti a poruch rovnováhy, spolu s komplexem vitamínu B při dlouhodobé léčbě streptomycinem. Choroby urogenitálního traktu: sklon k infekcím močových cest a k tvorbě močového písku, některé případy mužské sterility (astenospermie).

Příbalový letákPříbalová informace - Rp.
Informace pro uživatele
AXEROPHTHOL BIOTIKA
(Retinoli acetas)
Injekční roztok
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika.
Složení
Léčivá látka: Retinoli acetas 17,2 mg, t j. 50 000 m.j. v 1 ml olejového roztoku.
Pomocná látka: čištěný slunečnicový olej
Farmakoterapeutická skupina
Vitamin.
Charakteristika
Retinol, vitamin A, je potřebný k růstu epitelových buněk, zabraňuje rohovatění epitelů a je podmínkou odolnosti slizniční bariéry proti pronikání infekce. Je součástí očního purpuru.
Po vstřebání se při transportu krevním řečištěm váže na bílkovinný A komplex. Po metabolizaci se vylučuje stolicí i močí. Prochází placentární bariérou a do mateřského mléka.
Terapeutické indikace
K prevenci hypovitaminózy A při nízkém příjmu vitaminu, zhoršeném vstřebávání a onemocněních zažívacího ústrojí (malabsorpční syndrom, steatorea, obstrukce žluče), při zvýšené potřebě vitaminu A při rozličných dietách, infekčních onemocněních, při růstu, v těhotenství maximální denní dávka 10 000 m.j., v laktaci, rekonvalescenci, při hojení kostí (současně s vitaminem D). Hyperthyreóza, hypoacidní gastritida, enteritida. Při léčbě antituberkulotiky a k prevenci vředu z dlouhodobého stresu Při glykogenóze (ukládání glykogenu v parenchymatických orgánech) 2. typu (kardiomegalie s generalizovanou glykogenózou) se osvědčuje dlouhodobé podávání vysokých dávek přípravku, které určí odborný lékař podle věku pacienta a hladiny vitaminu A v séru.
Choroby oční: hemeralopie různého původu, obzvlášť jako následek primární
a sekundární hypovitaminózy, doplňková léčba při degeneratio tapetoretinalis, degenerativní změny sítnice na základě těžké myopie, xeroftalmie, trofické a degenerativní změny spojivky a rohovky, keratomalacie.
Choroby kožní: suchá kůže i vlasy, lámavost nehtů, poruchy rohovatění (keratosis pilaris, ichtyóza, palmoplantární keratózy, morbus Darier, pityriasis, rubra pilaris aj.), pityriasis capitis, hyperkeratotický ekzém, acne comedonica, leukoplakie.
Choroby dutiny ústní a dýchacích cest: Sjögrenův syndrom, atrofické záněty horních a dolních dýchacích cest a jejich recidivy.
Choroby ušní: k prevenci percepční nedoslýchavosti a poruch rovnováhy, spolu
s komplexem vitaminu B při dlouhodobé léčbě streptomycinem.
Choroby urogenitálního traktu: sklon k infekcím močových cest a k tvorbě
močového písku, některé případy mužské sterility (astenospermie).
Kontraindikace
Hypervitaminóza vitaminu A. Hypersenzitivita na složky přípravku. V těhotenství jsou z důvodu teratogenity kontraindikované denní dávky nad 10 000 m.j. U fertilních žen, které mohou otěhotnět, se nedoporučují dávky nad 25 000 m.j. denně.
Nežádoucí účinky
Obvykle při předávkování slabost, iritabilita, anorexie, nauzea, dávení, průjem, subfebrilie, polyurie, alopecie, ragády a krvácení rtů, suchá kůže s deskvamací, hyperkeratóza, lámavost nehtů, zvětšení jater, otoky a bolesti kloubů. Ojediněle anémie, bolest hlavy, poruchy zraku, předčasné uzavírání epifýz a zastavení růstu, dekalcifikace, artralgie, intrakraniální hypertenze, potenciální teratogenita.
Interakce
Při dlouhodobém podávání i poměrně malých dávek je možná kumulativní intoxikace. Vysoké dávky mohou zesilovat hemolytické účinky jiných léčiv, mohou vyvolat hyperkalcémii, zvýšit hodnoty alkalických fosfatáz a retenci BSP, snížit hodnoty sérových hladin vitaminu C a protrombinu. Vitamin E podporuje deponování retinolu v játrech. Vysoké dávky zvyšují sedimentaci erytrocytů a způsobují neutro- a trombocytopenii s leukocytózou. Vitamin A může způsobit pozitivitu testu na bilirubin.
Těhotenství a kojení
Pokud se nejedná o hypovitaminózu A, kde je podávání vitaminu A indikováno, nesmí se z důvodu teratogenity podávat gravidním ženám dávky vyšší než 10 000 m.j. denně. Z tohoto důvodu doporučujeme podávat gravidním ženám a také kojícím matkám s prokázanou hypovitaminózou vitamin A per os, nebo v lehčích případech zvýšit příjem vitaminu A a beta-karotenu potravou.
Vitamin A přestupuje do mateřského mléka. Při normálním denním dávkování nebyly pozorovány případy hypervitaminózy u kojenců matek užívajících vitamin A.
Dávkování a způsob podání
Přípravek se používá k intramuskulární aplikaci. Sterilní injekční roztok je možno aplikovat místně na sliznici nosu, hltanu nebo do spojivkového vaku.
Dospělí: denní dávka 100 000 m.j. po dobu 3 dnů, poté 50 000 m.j. denně po dobu 2 týdnů.
Děti: každý druhý den 50 000 m.j. denně po omezenou dobu.
Upozornění
Pozor na riziko předávkování při podávání vysokých dávek! Při akutní intoxikaci velkou dávkou se může zvýšit tlak cerebrospinálního moku a vyvolat edém papily, popřípadě může nastat paralýza očních svalů s exoftalmem.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 15 - 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Balení
5 ampulek po 1 ml.
Datum poslední revize
17. 2. 2010

Recenze

Recenze produktu AXEROPHTHOL BIOTIKA INJ 5X1ML/50KU

Diskuze

Diskuze k produktu AXEROPHTHOL BIOTIKA INJ 5X1ML/50KU

Přidat nový příspěvek do diskuze