Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LOSAN PHARMA GMBH, NEUENBURG
Kód výrobku: 15180
Kód EAN: 8594056730063
Kód SÚKL: 42936
Držitel rozhodnutí: LOSAN PHARMA GMBH, NEUENBURG
Avertin se užívá k léčbě Ménierovy choroby, která je charakterizována následujícími příznaky: záchvaty závratí, šelestem či postupnou ztrátou sluchu. Tyto příznaky jsou obvykle provázeny nevolností a zvracením. Avertin se dále užívá k léčbě závratí vznikajících při poruše ústrojí rovnováhy ve vnitřním uchu. Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls40233/2007, sukls40257/2007
Příbalová informace - Rp.
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Avertin 8
Avertin 16
Tablety
Držitel rozhodnutí o registraci
Avefarm, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Losan Pharma GmbH, Neuenburg, Německo
Catalent Germany Schorndorf GmbH, Schorndorf, Německo
Složení
Avertin 8
Léčivá látka: Betahistini dihydrochloridum 8 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktosy, povidon 360, krospovidon,
kyselina stearová 95%, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Avertin 16
Léčivá látka: Betahistini dihydrochloridum 16 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktosy, povidon 360, krospovidon,
kyselina stearová 95%, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Indikační skupina
Vazodilatans, derivát histaminu.
Charakteristika
Avertin zvyšuje průtok krve ve vnitřním uchu. Snižuje frekvenci i intenzitu záchvatů závratí, má
tlumivý účinek na šelest, zastaví nebo zpomalí ztrátu sluchu, zejména při včasné léčbě.
Indikace
Avertin se užívá k léčbě Ménierovy choroby, která je charakterizována následujícími příznaky:
záchvaty závratí, šelestem či postupnou ztrátou sluchu. Tyto příznaky jsou obvykle provázeny
nevolností a zvracením.
Avertin se dále užívá k léčbě závratí vznikajících při poruše ústrojí rovnováhy ve vnitřním uchu.
Přípravek mohou užívat pouze dospělí.
2/3
Kontraindikace
Přípravek nesmí užívat osoby přecitlivělé na léčivou látku nebo na některou jinou ze složek
přípravku.
Dále přípravek nesmějí užívat pacienti s akutním žaludečním či dvanáctníkovým vředem a s
feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin). Pacienti s průduškovým astmatem nebo pacienti, kteří
byli v minulosti léčeni pro žaludeční či dvanáctníkový vřed mohou přípravek užívat jen pokud je to
nezbytně nutné.
Pro nedostatek zkušeností u lidí se nedoporučuje užívat Avertin v těhotenství, zejména v jeho první
třetině.
Přípravek se vylučuje do mateřského mléka, neměl by se tedy v době kojení užívat.
Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, občas se mohou během léčby vyskytnout zažívací obtíže
(například tlak v nadbřišku, nadýmání, průjem, nevolnost, zvracení, pálení žáhy). Tyto obtíže většinou
mizí při snížení dávky a při dodržení doporučení užívat přípravek jen s jídlem nebo krátce po něm.
Občas se mohou objevit kožní vyrážky, svědění, únava, bolest hlavy, malátnost nebo třes.
Při případném výskytu uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším
užívání přípravku poraďte s lékařem.
Interakce
Účinky přípravku Avertin a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař
by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat,
a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Avertin užívat nějaký
volně prodejný lék, poraďte se s lékařem, který Vám Avertin předepsal.
Užívání antihistaminik (léky proti alergiím) současně s přípravkem Avertin může vést ke vzájemnému
snížení účinků.
Dávkování a způsob použití
Tablety se užívají při jídle nebo těsně po něm, polykají se celé, nerozkousané a zapíjejí se menším
množstvím tekutiny.
Léčba je vždy dlouhodobá, plného úspěchu je dosaženo někdy až po řadě týdnů.
Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař.
Avertin 8
Na počátku léčby dospělí obvykle užívají 1-2 tablety 3krát denně. Při dlouhodobé léčbě
dospělí obvykle užívají 3-6 tablet denně.
Avertin 16
Na počátku léčby dospělí obvykle užívají 1 tabletu 3krát denně. Při dlouhodobé léčbě dospělí
obvykle užívají 1-3 tablety denně.
Upozornění
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, domluvte se se svým ošetřujícím lékařem dříve než začnete užívat tento přípravek.
3/3
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn
před světlem a před vlhkostí.
Varování
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Vysvětlení zkratek použitých k označení doby použitelnosti na vnitřních obalech:
Doba použitelnosti je označena 2 čísly, která označují pořadové číslo měsíce, lomítkem a 4 čísly, která
označují rok.
Velikost balení
Přípravek Avertin 8 je vyráběn ve velikostech balení 30, 60, 120 tablet
Přípravek Avertin 16 je vyráběn ve velikostech balení 30, 60, 120 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Datum poslední revize
1.12. 2010

Recenze

Recenze produktu AVERTIN 8 120X8MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AVERTIN 8 120X8MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze