Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

ASPIRIN C šumivé tablety 20 kusů - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13789

96 % 25 recenzí

Na chřipku a nachlazení. Snižuje horečku a tlumí bolest. Rychlý nástup účinku. Vitamin C posiluje imunitu.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Aspirin® je lék k vnitřnímu užití.

Více informací

194
Běžná cena: 213 Kč, Ušetříte: 9 % (19 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (25)
Diskuze

Podrobné informace

Na chřipku a nachlazení. Snižuje horečku a tlumí bolest. Rychlý nástup účinku. Vitamin C posiluje imunitu.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Aspirin® je lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: ASPIRIN
Kód výrobku: 13789
Kód EAN: 8590322000441
Kód SÚKL: 46214
Držitel rozhodnutí: BAYER

Ideální řešení při prvních příznacích chřipky a nachlazení – snižuje horečku, tiší bolest a díky obsahu vitamínu C napomáhá k celkovému posílení imunity. Šumivé tablety mají rychlejší nástup účinku a jsou šetrnější k žaludku.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls181526/2010 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Aspirin C 

400 mg/240 mg 

 

šumivé tablety 

 

acidum acetylsalicylicum/ acidum ascorbicum  

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s 
příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 3 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Aspirin C a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin C užívat  

3. 

Jak se Aspirin C užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Aspirin C uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

CO JE ASPIRIN C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Kyselina acetylsalicylová snižuje tvorbu prostaglandinů (fyziologicky účinných sloučenin, které se 
podílejí na vzniku zánětu), a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty. 
Kyselina askorbová (vitamin C) podporuje obranyschopnost organismu při chřipce a nachlazení. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí při mírných až středně silných bolestech (např. bolestech hlavy, zubů, 
svalů, kloubů nebo při menstruačních bolestech) a při horečce. Při nachlazení nebo chřipce k úlevě od 
bolesti a horečky. 
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí při zánětlivém kloubním onemocnění.  
Děti a dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.  
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN C UŽÍVAT  

 

Neužívejte Aspirin C 

jestliže jste alergický(á)  na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).   

-  jestliže  u  Vás  v minulosti  požití  salicylátů  nebo  látek  s podobným  účinkem,  zejména  nesteroidních 

protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat, rýmu nebo kopřivku 

-  jestliže máte v současnosti žaludeční nebo dvanácterníkové vředy 
-  pokud trpíte zvýšenou krvácivostí 
-  pokud užíváte metotrexát v dávce 15 mg týdně či vyšší 
-  pokud máte závažné selhání jater, ledvin nebo srdce 

  

Přípravek nesmí užívat ženy v poslední třetině těhotenství. 
Přípravek  nesmí  užívat  děti  a  dospívající  ve  věku    do  16  let  při  současně  probíhajícím  horečnatém 
onemocnění (viz také bod 4). 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Aspirin C se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud se Vás týká některý 
z níže uvedených bodů 

při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty) 

pokud jste někdy v minulosti měl(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo jste krvácel(a) z trávicího 
traktu 

při poškození ledvin nebo u poruch krevního oběhu (například cévní onemocnění ledvin, městnavé 
srdeční selhání, nedostatek tekutin v organismu, velký chirurgický výkon, sepse (otrava krve) nebo 
závažné krvácivé stavy), protože přípravek může dále zvýšit riziko poškození ledvin a vést až k 
akutnímu selhání ledvin 

při poruše funkce jater 

v první a druhé třetině těhotenství 

během kojení  

při dně 

pokud máte nedostatek enzymu

 glukóza-6-fosfát dehydrogenázy

  

máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacích cest, sennou rýmu nebo zduření nosní 
sliznice (nosní polypy) 

 
 
Aspirin snižuje shlukování krevních destiček a tím může vést ke zvýšení krvácivosti např. při a po 
chirurgických zákrocích nebo úrazech. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Aspirin C 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Aspirin C a účinky jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Kyselina acetylsalicylová ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků: 

zvyšuje účinky metotrexátu 

zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, např. 
kumarin, heparin)  

zvyšuje  riziko  vzniku  vředů  a  krvácení  do  trávicí  soustavy  při  užití  dalších  nesteroidních 
protizánětlivých léčiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách (≥ 3g denně) 

snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové) 

zvyšuje obsah digoxinu v krvi 

zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, sulfonylmočoviny) 

zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštění krevních sraženin) 

zvyšuje  riziko  krvácení  při  současném  užívání  selektivních  inhibitorů  zpětného  vychytávání 
serotoninu (léků proti depresi - např.: citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, 
sertralin) 

snižuje glomerulární filtraci u současného užití diuretik a ACE inhibitorů (léky k léčbě vysokého 
krevního tlaku) 

obsah salicylátů v krvi při kortikosteroidní léčbě je snížen 

zvyšuje toxicitu valproové kyseliny (používané k léčbě epilepsie) 

zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu 

 
Přípravek Aspirin C s jídlem, pitím a alkoholem 
Neužívejte nalačno. 
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství: 
Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin C k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře, 
který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina 
acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. Ve třetím trimestru těhotenství 
se Aspirin C nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství. 
 
Kojení: 
Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.  
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné 
přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení přerušeno včas. 
 
Plodnost: 
Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. 
Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Nebyla však prokázána žádná příčinná souvislost mezi 
užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Aspirin C nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Aspirin C obsahuje sodík  
Tento přípravek obsahuje 467 mg sodíku v jedné šumivé tabletě. To je třeba brát v úvahu u pacientů na 
dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

JAK SE ASPIRIN C UŽÍVÁ 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a vypijte. Neužívejte nalačno. 
Bez porady s lékařem se nemají užívat další přípravky obsahující vitamin C.  
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 3-5 dní. Nedojde-li ke zmírnění horečky či bolesti do 3 dnů, 
poraďte se o dalším postupu s lékařem. 
 
Dávkování  
 
Doporučená dávka přípravku je:  
 
Dospělí a dospívající od 16 let 
Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) může být opakována v intervalech 4–8 hodin.  
Obvyklá denní dávka je 6 šumivých tablet, maximální denní dávka, která nesmí být překročena, je 10 
šumivých tablet (4 g kyseliny acetylsalicylové). 
 
Děti 
Děti a dospívající do 16 let  
Přípravek není určen pro děti do 9 let. 
Dětí a dospívající od 9 do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. 
Dávkování  vždy určí lékař. 
Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik 
Reyova syndromu (viz bod 4).  
 
Starší pacienti 
Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) může být opakována v intervalech 4–8 hodin.  
Obvyklá denní dávka je 6 šumivých tablet, maximální denní dávka, která nesmí být překročena, je 10 
šumivých tablet (4 g léčivé látky). 
 
 
O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin C s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo 
nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin C, než jste měl(a) 
 
Příznaky předávkování:  
 
Mírné předávkování 
Pískání  v  uších,  pocit  poškození  sluchu,  bolest  hlavy,  závrať  a    zmatenost  jsou  pozorovány  v případě 
předávkování a mohou být upraveny snížením dávky. 
 
Závažné předávkování 
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru. 
 
Předávkování  u  starších  pacientů  a  především  u  dětí  (předávkování  během  léčby  nebo  časté  náhodné 
předávkování) může vést k ohrožení života. 
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. 
 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aspirin C 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Trávicí soustava (poruchy trávicího traktu): 

Bolesti břicha, pálení žáhy, pocit na zvracení, zvracení. 

Krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa.  

Žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace. 

Ojedinělé případy poruchy funkce jater.  

Poruchy nervového systému 

Závratě, hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování. 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Zvýšené riziko krvácení (např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech). 

U pacientů s enzymatickou poruchou (nedostatečností glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy) byla    
hlášena hemolýza (rozpad červených krvinek) a hemolytická anémie (chudokrevnost z rozpadu 
červených krvinek). 

Poruchy ledvin a močových cest 
-             Bylo hlášeno poškození ledvin a akutní selhání ledvin  
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání 

Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktické reakce, astma,

 

otok obličeje a končetin. 

 
 
Reyův syndrom: 
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce 
horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší 
riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a 
léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu 
rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, 
průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, 
pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, 
delirium. Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba 
neprodleně vyhledat lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
5. 

JAK ASPIRIN C UCHOVÁVAT  

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek  mimo  dohled  a dosah dětí 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 
do:.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

  

 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Aspirin C obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou acidum acetylsalicylicum 400 mg a acidum ascorbicum 240 mg  

Pomocnými látkami jsou dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, 

kyselina citronová. 
 
Jak přípravek Aspirin C vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo logo Bayer. 
 
Balení obsahuje 10 (20) šumivých tablet v (papír/PE/Al/Surlyn) stripu a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce odpovědný za propouštění šarží: 

Bayer Bitterfeld GmbH , OT Greppin, 06803 Bitterfeld-Wolfen , Německo 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.9.2015. 

 

 
 

 

Recenze (25)

Recenze produktu ASPIRIN C šumivé tablety 20 kusů

Recenze od 25 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Má ještě spousty účinků o kterých ani nevíme.

100 %

80 %

100 %

skvely proti zanetu, zabira i na zanet mocovych cest

100 %

ihned zabírá na bolest hlavy

80 %

100 %

100 %

100 %

rychlá úleva

Diskuze

Diskuze k produktu ASPIRIN C šumivé tablety 20 kusů

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Petra S.

100 % 25/09/2012

Mně pomáhá okamžitě při jakékoli bolesti.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám