Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

ARANESP 100 MCG (SURECLICK) SDR 4X0.5ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70616

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AEB, s.r.o.
Kód výrobku: 70616
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27944
Držitel rozhodnutí: AEB, s.r.o.
Co je Aranesp a k čemu se používá Lékař Vám předepsal Aranesp (antianemikum) k léčbě anémie. Anémie je onemocněním, kdy krev neobsahuje dostatek červených krvinek. Jejími příznaky mohou být únavnost, slabost a dušnost. Aranesp účinkuje přesně stejným způsobem jako přirozený hormon erytropoetin. Erytropoetin vzniká v ledvinách a podněcuje kostní dřeň k tvorbě většího množství červených krvinek. Účinnou látkou obsaženou v Aranespu je darbepoetin alfa, vyrobený genovou technologií v buňkách vaječníku čínského křečka (CHO-K1). Pokud máte chronické selhávání ledvin Aranesp se používá k léčbě anémie, která doprovází chronické selhávání ledvin, a to u dospělých a u dětí starších 11 let. Při selhávání ledvin se v nich nevytváří dostatek přirozeného hormonu erytropoetinu, což často způsobuje anémii. Organismus potřebuje k vytvoření většího počtu červených krvinek určitý čas; proto účinek léčby zaznamenáte přibližně po čtyřech týdnech. Váš obvyklý dialyzační režim neovlivní schopnost Aranespu léčit anémii. Pokud dostáváte chemoterapii Aranesp se používá k léčbě anémie s příznaky u dospělých pacientů s maligním nádorovým onemocněním non-myeloidního typu, kteří dostávají chemoterapii. Jedním z hlavních nežádoucích účinků chemoterapie je, že tlumí tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. Zpočátku dochází k poklesu počtu bílých krvinek. To je způsobeno tím, že červené krvinky mají v cirkulující krvi o mnoho delší životnost. K poklesu počtu červených krvinek a ke vzniku anémie může dojít spíše v období na konci chemoterapie, zvláště pokud se jednalo o podávání většího množství chemoterapeutik.

Příbalový leták

 

1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

2

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.  
 
Aranesp 10 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 15 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 20 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 30 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 40 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 50 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 60 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 80 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 100 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 130 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 150 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 300 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
Aranesp 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.  
 
Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.  
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.  
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce. 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce. 
Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce.   
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce. 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 10 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,4 ml (25 µg/ml).  
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 15 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,375 ml (40 µg/ml).  
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 20 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,5 ml (40 µg/ml).  
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 30 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,3 ml (100 µg/ml).  
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,4 ml (100 µg/ml).  

 

3

Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 50 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,5 ml (100 µg/ml).  
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,3 ml (200 µg/ml).  
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 80 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,4 ml (200 µg/ml).  
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,5 ml (200 µg/ml).  
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 130 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,65 ml (200 µg/ml).  
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 150 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,3 ml (500 µg/ml).  
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 0,6 ml (500 µg/ml).  
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 500 mikrogramů (darbepoetin alfa) 
v 1 ml (500 µg/ml).  
 
Aranesp 10 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 10 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml 
(25 µg/ml).  
Aranesp 15 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 15 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,375 ml 
(40 µg/ml).  
Aranesp 20 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 20 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml 
(40 µg/ml).  
Aranesp 30 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 30 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml 
(100 µg/ml).  
Aranesp 40 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml 
(100 µg/ml).  
Aranesp 50 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 50 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml 
(100 µg/ml).  
Aranesp 60 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml 
(200 µg/ml).  
Aranesp 80 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 80 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,4 ml 
(200 µg/ml).  
Aranesp 100 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,5 ml 
(200 µg/ml).  
Aranesp 130 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 130 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,65 ml 
(200 µg/ml).  

 

4

Aranesp 150 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 150 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,3 ml 
(500 µg/ml).  
Aranesp 300 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 0,6 ml 
(500 µg/ml).  
Aranesp 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 500 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml 
(500 µg/ml).  
 
Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 25 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1ml 
(25 µg/ml).  
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml 
(40 µg/ml).  
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml 
(60 µg/ml).  
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml 
(100 µg/ml).  
Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 200 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml 
(200 µg/ml).  
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů (darbepoetin alfa) v 1 ml 
(300 µg/ml).  
 
Darbepoetin alfa je vyroben genovou technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1).   
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,42 mg sodíku v 0,375 ml. 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 2,46 mg sodíku v 0,65 ml. 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 2,27 mg sodíku v 0,6 ml. 

 

5

Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 3,79 mg sodíku v 1 ml. 
 
Aranesp 10 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. 
Aranesp 15 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,42 mg sodíku v 0,375 ml. 
Aranesp 20 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. 
Aranesp 30 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. 
Aranesp 40 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. 
Aranesp 50 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. 
Aranesp 60 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. 
Aranesp 80 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,52 mg sodíku v 0,4 ml. 
Aranesp 100 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,90 mg sodíku v 0,5 ml. 
Aranesp 130 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 2,46 mg sodíku v 0,65 ml. 
Aranesp 150 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 1,14 mg sodíku v 0,3 ml. 
Aranesp 300 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 2,27 mg sodíku v 0,6 ml. 
Aranesp 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 3,79 mg sodíku v 1 ml. 
 
Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku. 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku. 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku. 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku. 
Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku. 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Jedna injekční lahvička obsahuje 3,79 mg sodíku. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Injekční roztok (injekce) v předplněné injekční stříkačce. 
Injekční roztok (injekce) v předplněném peru (SureClick). 
Injekční roztok (injekce) v injekční lahvičce. 
 
Čirý, bezbarvý roztok. 
 
 

 

6

4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
Léčba symptomatické anémie doprovázející chronické selhání ledvin u dospělých a dětských pacientů 
(viz bod 4.2). 
 
Léčba symptomatické anémie u dospělých pacientů s maligním nádorovým onemocněním 
nemyeloidního typu, kteří dostávají chemoterapii.  
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Terapie přípravkem Aranesp má být zahajována lékařem se zkušenostmi ve výše uvedených 
indikacích.  
 
Dávkování 
  
Léčba symptomatické anémie u dospělých a dětských pacientů s chronickým selháním ledvin 
 
 
Symptomy a následky anemie mohou být různé podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je 
nezbytné, aby lékař individuálně zvážil průběh nemoci a stav pacienta. Aranesp má být podáván buď 
subkutánně nebo intravenózně pro zvýšení hemoglobinu na hladinu ne vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
U nedialyzovaných pacientů je upřednostňováno subkutánní podání z důvodu zamezení vpichů do 
periferních žil. 
 
Je třeba pacienty pečlivě sledovat, aby byla zajištěna adekvátní kontrola symptomů anemie za použití 
co nejnižší schválené dávky přípravku Aranesp při současném udržení koncentrace hemoglobinu nižší 
nebo rovné 12 g/dl (7,5 mmol/l). U pacientů s chronickým selháním ledvin je třeba zvyšovat dávky 
přípravku Aranesp opatrně. U pacientů se slabou odpovědí hemoglobinu na Aranesp je třeba zvážit 
alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověď (viz body 4.4 a 5.1). 
 
Z důvodu individuálních rozdílů mezi pacienty mohou být příležitostně pozorovány koncentrace 
hemoglobinu vyšší či nižší než požadované. Variabilita hodnot hemoglobinu má být řešena pomocí 
úprav dávkování, přičemž cílová hladina hemoglobinu je mezi 10 g/dl (6,2 mmol/l) a 12 g/dl 
(7,5 mmol/l). Je třeba vyvarovat se koncentrace hemoglobinu trvale vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
níže je popsána úprava dávky v případě, kdy jsou pozorovány koncentrace hemoglobinu převyšující 
12 g/dl (7,5 mmol/l). Je třeba se vyhnout vzestupu hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za 
čtyři týdny. V případě, že k němu dojde, je třeba upravit dávkování, jak je uvedeno.  
 
Léčbu přípravkem Aranesp rozdělujeme do dvou stupňů, na korekční a udržovací fázi: Pokyny jsou 
samostatné pro dospělé a dětské pacienty.  
 
Dospělí pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
Korekční fáze: 
 
Úvodní dávka pro subkutánní i intravenózní aplikaci je 0,45 µg/kg tělesné hmotnosti v jedné injekci 
podávaná jednou týdně. V případě, že je lék podáván nedialyzovaným pacientům, mohou být 
následující úvodní dávky také podávány v jedné subkutánní injekci: 0,75 

g/kg jednou za dva týdny 

nebo 1,5 

g/kg jednou za měsíc. Pokud vzestup koncentrace hemoglobinu není dostatečný (nižší než 

1 g/dl (0,6 mmol/l) za čtyři týdny) zvyšte dávku přibližně o 25 %. Dávka nesmí být zvýšena častěji 
než jednou za čtyři týdny.  
 
Pokud vzestup koncentrace hemoglobinu je vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za čtyři týdny, snižte dávku 
přibližně o 25 %. Pokud koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je třeba zvážit 
snížení dávky. Jestliže hemoglobin stále stoupá, dávka má být snížena přibližně o 25 %. Pokud 
hemoglobin stoupá i po snížení dávky, léčba má být dočasně vysazena, dokud se hladina hemoglobinu 

 

7

nezačne snižovat. V ten okamžik má být léčba znovu zahájena, a to dávkou přibližně o 25 % nižší než 
předchozí dávka. 
 
Koncentrace hemoglobinu je nutné sledovat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, dokud nebudou 
stabilní. V dalším průběhu je možno hemoglobin kontrolovat v delších intervalech.  
 
Udržovací fáze: 
 
U dialyzovaných pacientů je možno pokračovat s dávkami přípravku Aranesp v jedné injekci jednou 
týdně nebo jednou za dva týdny. Dialyzovaným pacientům, kteří přecházejí z aplikace přípravku 
Aranesp jedenkrát týdně na jedenkrát za dva týdny má být zpočátku podávána dávka odpovídající 
dvojnásobku dávky podávané jedenkrát týdně.  
 
U nedialyzovaných pacientů se může pokračovat s podáváním přípravku Aranesp v jedné injekci 
jednou týdně nebo jednou za dva týdny nebo jednou měsíčně. Pokud je u pacientů léčených 
přípravkem Aranesp jednou za dva týdny dosaženo požadované koncentrace hemoglobinu, může být 
Aranesp podáván subkutánně jednou měsíčně, počáteční dávka přitom odpovídá dvojnásobku 
předchozí dávky podávané jednou za dva týdny.  
 
Dávkování má být upravováno tak, aby byla udržena požadovaná koncentrace hemoglobinu. 
 
Pokud je nutné dávku přizpůsobit, aby bylo možné koncentrace hemoglobinu udržet na žádoucích 
hodnotách, doporučuje se dávku upravit přibližně o 25 %.  
 
Pokud bude vzestup hladiny hemoglobinu vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l) v průběhu čtyř týdnů, snižte 
v závislosti na rychlosti vzestupu dávku asi o 25 %. Pokud koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl 
(7,5 mmol/l), je třeba zvážit snížení dávky. Jestliže hemoglobin stále stoupá, dávka má být snížena 
přibližně o 25 %. Pokud hemoglobin stoupá i po snížení dávky, léčba má být dočasně vysazena, dokud 
se hladina hemoglobinu nezačne snižovat. V ten okamžik má být léčba znovu zahájena, a to dávkou 
přibližně o 25 % nižší než předchozí dávka.  
 
Po každé změně dávky nebo dávkovacího intervalu je nutné kontrolovat koncentrace hemoglobinu po 
týdnu nebo každý druhý týden. Změna dávky během udržovacího období léčby by se neměla provádět 
častěji než jednou za dva týdny.  
 
Při změně způsobu podání se musí použít stejná dávka a koncentrace hemoglobinu je nutné 
kontrolovat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, aby bylo možné případně upravit dávku a udržet 
hemoglobin na žádoucích hodnotách.  
 
Klinickými studiemi bylo prokázáno, že dospělí pacienti léčení pomocí r-HuEPO jedenkrát, dvakrát 
nebo třikrát týdně mohou přejít na terapii přípravkem Aranesp jedenkrát týdně nebo jedenkrát za dva 
týdny. Úvodní týdenní dávku přípravku Aranesp (µg/týden) lze vypočítat vydělením celkové týdenní 
dávky r-HuEPO (IU/týden) číslem 200. Úvodní dávku přípravku Aranesp pro podávání jedenkrát za 
dva týdny (µg/jedenkrát za dva týdny) lze určit vydělením celkové dávky r-HuEPO podané v průběhu 
dvou týdnů číslem 200. Z důvodu individuálních rozdílů je dále zapotřebí provést titraci na optimální 
terapeuticky účinnou dávku pro daného pacienta. Pokud dochází k převedení léčby z r-HuEPO na 
Aranesp, je zapotřebí kontrolovat koncentrace hemoglobinu jednou týdně nebo jednou za 2 týdny a je 
nutné použít stejný způsob podání.  
 
Pediatrická populace s chronickým selháním ledvin 
 
Léčba dětských pacientů mladších než 1 rok nebyla studována v randomizovaných klinických studiích 
(viz bod 5.1). 

 

8

 
Korekční fáze: 
 
Pro pacienty od 1 roku je úvodní dávka pro subkutánní i intravenózní aplikaci 0,45 µg/kg tělesné 
hmotnosti v jedné injekci podávaná jednou týdně. V případě, že je lék podáván nedialyzovaným 
pacientům, může být zahajovací dávka 0,75 

g/kg podávána v jedné subkutánní injekci jednou za dva 

týdny. Pokud vzestup hemoglobinu není dostatečný (nižší než 1 g/dl (0,6 mmol/l) za čtyři týdny) 
zvyšte dávku přibližně o 25 %. Dávka nesmí být zvýšena častěji než jednou za čtyři týdny.  
 
Pokud vzestup hemoglobinu je vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za čtyři týdny, snižte dávku přibližně o 
25 %, podle rychlosti vzestupu. Pokud koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je 
třeba zvážit snížení dávky. Jestliže hemoglobin stále stoupá, dávka má být snížena přibližně o 25 %. 
Pokud hemoglobin stoupá i po snížení dávky, léčba má být dočasně vysazena, dokud se hladina 
hemoglobinu nezačne snižovat. V ten okamžik má být léčba znovu zahájena, a to dávkou přibližně o 
25 % nižší než předchozí dávka. 
 
Hodnotu hemoglobinu je nutné sledovat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, dokud nebude stabilní. 
V dalším průběhu je možno hemoglobin kontrolovat v delších intervalech.  
 
Korekce anémie u dětských pacientů dávkami přípravku Aranesp jednou měsíčně nebyla studována. 
 
Udržovací fáze: 
 
Pro dětské pacienty od 1 roku v udržovací fázi je možno pokračovat s dávkami přípravku Aranesp v 
jedné injekci jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Pacienti mladší 6 let mohou potřebovat 
k udržení koncentrace hemoglobinu vyšší dávky než pacienti starší. Dialyzovaným pacientům, kteří 
přecházejí z aplikace přípravku Aranesp jedenkrát týdně na jedenkrát za dva týdny má být zpočátku 
podávána dávka odpovídající dvojnásobku dávky podávané jedenkrát týdně.  
 
Pokud je u nedialyzovaných pacientů ve věku 11 let a více dosaženo požadované koncentrace 
hemoglobinu dávkou jednou za dva týdny, může být Aranesp podáván subkutánně jednou měsíčně, 
počáteční dávka přitom odpovídá dvojnásobku předchozí dávky podávané jednou za dva týdny.  
 
Klinická data dětských pacientů léčených pomocí r-HuEPO dvakrát nebo třikrát týdně prokázala, že 
mohou přejít na terapii přípravkem Aranesp jedenkrát týdně a pacienti léčení pomocí r-HuEPO 
jedenkrát týdně mohou přejít na terapii přípravkem Aranesp jedenkrát za dva týdny. Úvodní týdenní 
dětskou dávku přípravku Aranesp (µg/týden) lze vypočítat vydělením celkové týdenní dávky r-HuEPO 
(IU/týden) číslem 240. Úvodní dvoutýdenní dávku přípravku Aranesp (µg/každý druhý týden) lze 
vypočítat vydělením celkové kumulativní dávky r-HuEPO podané za dobu dvou týdnů číslem 240. 
Z důvodu individuálních rozdílů je dále zapotřebí provést titraci na optimální terapeuticky účinnou 
dávku pro daného pacienta. Pokud dochází k převedení léčby z r-HuEPO na Aranesp, je zapotřebí 
kontrolovat koncentrace hemoglobinu jednou týdně nebo jednou za 2 týdny a je nutné použít stejný 
způsob podání.  
 
Dávkování má být upravováno tak, aby byla udržena požadovaná koncentrace hemoglobinu. 
 
Pokud je nutné dávku přizpůsobit, aby bylo možné hemoglobin udržet na žádoucích hodnotách, 
doporučuje se dávku upravit přibližně o 25 %.  
 
Pokud bude vzestup hladiny hemoglobinu vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l) v průběhu čtyř týdnů, snižte 
v závislosti na rychlosti vzestupu dávku asi o 25 %. Pokud koncentrace hemoglobinu překročí 12 g/dl 
(7,5 mmol/l), je třeba zvážit snížení dávky. Jestliže hemoglobin stále stoupá, dávka má být snížena 
přibližně o 25 %. Pokud hemoglobin stoupá i po snížení dávky, léčba má být dočasně vysazena, dokud 
se hladina hemoglobinu nezačne snižovat. V ten okamžik má být léčba znovu zahájena, a to dávkou 
přibližně o 25 % nižší než předchozí dávka.  
 

 

9

Pacienty zahajující dialýzu během léčby přípravkem Aranesp je třeba pečlivě sledovat, aby byla 
zajištěna adekvátní kontrola hladiny hemoglobinu. 
 
Po každé změně dávky nebo dávkovacího intervalu je nutné kontrolovat koncentrace hemoglobinu po 
týdnu nebo každý druhý týden. Změna dávky během udržovacího období léčby by se neměla provádět 
častěji než jednou za dva týdny.  
 
Při změně způsobu podání se musí použít stejná dávka a koncentrace hemoglobinu je nutné 
kontrolovat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, aby bylo možné případně upravit dávku a udržet 
hemoglobin na žádoucích hodnotách.  
 
Léčba symptomatické anémie navozené chemoterapií u pacientů s maligním nádorovým onemocněním 
 
Pacientům s anémií (např. koncentrace hemoglobinu 

 10 g/dl (6,2 mmol/l)) má být Aranesp 

aplikován subkutánní injekcí pro zvýšení hemoglobinu na hladinu ne vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
Symptomy a následky anemie mohou být různé podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je 
nezbytné, aby lékař individuálně zvážil průběh nemoci a stav pacienta. 
 
Z důvodu individuálních rozdílů mezi pacienty mohou být příležitostně pozorovány koncentrace 
hemoglobinu vyšší či nižší než požadované. Variabilita hodnot hemoglobinu má být řešena pomocí 
úprav dávkování, přičemž cílová hladina hemoglobinu je mezi 10 g/dl (6,2 mmol/l) a 12 g/dl 
(7,5 mmol/l). Je třeba vyvarovat se koncentrace hemoglobinu trvale vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
níže je popsána úprava dávky v případě, kdy jsou pozorovány koncentrace hemoglobinu převyšující 
12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
Doporučená úvodní dávka je 500 µg (6,75 µg/kg) podávaná jednou za tři týdny nebo podávání 
2,25 µg/kg tělesné hmotnosti jednou týdně. Není-li klinická odpověď pacienta (únava, koncentrace 
hemoglobinu) po 9 týdnech léčby dostatečná, nebude pravděpodobně další léčba účinná.   
 
Léčba přípravkem Aranesp má být ukončena přibližně čtyři týdny po ukončení chemoterapie. 
  
Jakmile bylo u pacienta dosaženo terapeutického cíle, dávka přípravku má být snížena o 25 až 50 %, 
aby byla zajištěna hladina hemoglobinu na úrovni omezující symptomy anémie za použití nejnižší 
schválené dávky přípravku Aranesp. Je třeba zvážit titraci dávky mezi 500 µg, 300 µg a 150 µg. 
 
Pacienti musí být pečlivě monitorováni, pokud koncentrace hemoglobinu převýší 12 g/dl (7,5 mmol/l), 
dávka má být snížena přibližně o 25-50 %. Pokud hladina hemoglobinu přesáhne 13 g/dl (8,1 mmol/l), 
léčba přípravkem Aranesp má být dočasně přerušena. Poté, co hladina hemoglobinu klesne na 12 g/dl 
(7,5 mmol/l) nebo níže, léčba má být znovu zahájena dávkou přibližně o 25 % nižší než předchozí 
dávka. 
 
Bude-li během 4 týdnů vzestup hladiny hemoglobinu vyšší než 2 g/dl (1,25 mmol/l), dávka přípravku 
má být snížena o 25 až 50 %. 
 
Způsob podání  
 
Přípravek Aranesp může být podáván subkutánně pacientem nebo pečovatelem poté, co byl vyškolen 
lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. 
 
Aranesp 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300, 500 mikrogramů injekční roztok 
v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp se podává subkutánně nebo intravenózně tak, jak je popsáno v dávkování. 
Měňte místa vpichu a aplikujte pomalu, aby podání léku nebylo nepříjemné. 
Aranesp se dodává připravený k okamžitému použití v předplněné injekční stříkačce.  
 

 

10

Aranesp 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 300, 500 mikrogramů injekční roztok 
v předplněném peru 
Aranesp v předplněném peru je určen pouze k subkutánnímu podání.  
Měňte místa vpichu, aby podání léku nebylo nepříjemné. 
Aranesp se dodává připravený k okamžitému použití v předplněném peru. 
 
Aranesp 25, 40, 60, 100, 200, 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
Aranesp se podává subkutánně nebo intravenózně tak, jak je popsáno v dávkování. 
Měňte místa vpichu a aplikujte pomalu, aby podání léku nebylo nepříjemné. 
Aranesp se dodává připravený k okamžitému použití v injekční lahvičce. 
 
Pokyny k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci jsou uvedeny v bodě 6.6. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
Hypersensitivita na na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku

 

uvedenou v bodě 6.1.   

 
Neuspokojivě léčená hypertenze.  
 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Obecné 
 
Pro lepší dohledatelnost erytropoezu stimulujících faktorů (ESA) se má v dokumentaci pacienta 
zřetelně zaznamenávat (nebo uvádět) obchodní název podaného ESA.  
 
U všech pacientů, zvláště během zahájení léčby přípravkem Aranesp, je zapotřebí kontrolovat krevní 
tlak. Pokud je krevní tlak obtížně kontrolovatelný zavedením vhodných opatření, poklesu 
hemoglobinu může být dosaženo snížením nebo pozdržením dávky přípravku Aranesp (viz bod 4.2). 
U pacientů s chronickým selháním ledvin léčených přípravkem Aranesp byly pozorovány případy 
závažné hypertenze zahrnující hypertenzní krizi, hypertenzní encefalopatii a křeče.  
 
Aby byla zaručena efektivní erytropoeza, má být u všech pacientů vyšetřena hladina železa, a to před 
léčbou i během léčby a má být zváženo případné doplňkové podávání přípravků železa.  
 
Absence odpovědi na léčbu přípravkem Aranesp byl měla být pobídkou k hledání příčiny. Nedostatek 
železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12 snižuje účinnost ESA a má být upraven. Odpověď na 
terapii erytropoetinem může být také nepříznivě ovlivněna interkurentní infekcí, zánětlivým procesem 
nebo traumatem, okultní krevní ztrátou, hemolýzou, těžkou otravou hliníkem, vlastním 
hematologickým onemocněním nebo fibrózou kostní dřeně. Jako součást hodnocení má být uvažován 
počet retikulocytů. Pokud jsou vyloučeny typické příčiny negativní odpovědi a pacient má 
retikulopenii, má se zvážit vyšetření kostní dřeně. Jestliže je kostní dřeň shodná s PRCA, má být 
proveden test na anti-erytropoetinové protilátky. 
 
V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně 
Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN), které mohou být život 
ohrožující nebo fatální. Závažnější případy byly pozorovány u dlouhodobě působících epoetinů.  
V okamžiku předepsání léku musí být pacienti poučeni o známkách a příznacích kožních reakcí a 
pečlivě sledováni. Pokud se objeví známky a příznaky svědčící pro tyto nežádoucí účinky, Aranesp 
musí být okamžitě vysazen a zvážena jiná možnost léčby.  
Pokud se u pacienta rozvinula v souvislosti s používáním přípravku Aranesp závažná kožní reakce 
jako je SJS nebo TEN, nesmí být léčba přípravkem Aranesp u tohoto pacienta již nikdy znovu 
zahájena.  
 
Čistá aplasie červených buněk způsobená neutralizací anti-erytropoetinovými protilátkami byla 
hlášena v souvislosti s ESA včetně přípravku Aranesp. Tato hlášení se týkala převážně subkutánně 
léčených pacientů s chronickým selháním ledvin. Tyto protilátky reagovaly křížově se všemi 

 

11

erytropoetinovými proteiny a pacienti s podezřením nebo s potvrzenými neutralizujícími protilátkami 
k erytropoetinu nemají být převedeni na Aranesp (viz bod 4.8).     
 
V případě paradoxního poklesu hemoglobinu a vzniku závažné anémie spojené s nízkým počtem 
retikulocytů je nutné přerušit léčbu epoetinem a provést vyšetření anti-erytropoetinových protilátek. 
Byly hlášeny případy pacientů s hepatitidou C léčených interferonem a ribavirinem a současně 
epoetiny. Epoetiny nejsou schváleny pro léčbu anémie spojené s hepatitidou C. 
 
Aktivní onemocnění jater bylo vylučovacím kritériem ve všech studiích s přípravkem Aranesp; data 
od pacientů s poškozenou funkcí jater nejsou proto dostupná. Játra jsou považována za hlavní cestu 
eliminace darbepoetinu alfa a r-HuEPO. Z tohoto důvodu by Aranesp měl být pacientům s jaterním 
onemocněním podáván pouze s nezbytnou opatrností.  
 
Aranesp by měl rovněž být podáván opatrně pacientům se srpkovitou anémií.  
 
Nesprávné použití přípravku Aranesp zdravými osobami může vést k excesivnímu nárůstu objemu 
zhuštěných buněk. To může být doprovázeno život ohrožujícími kardiovaskulárními komplikacemi. 
 
Kryt jehly předplněné injekční stříkačky nebo předplněného pera obsahuje suchou přírodní gumu 
(derivát latexu), která může způsobovat alergické reakce. 
 
Aranesp má být s opatrností používán u pacientů s epilepsií. U pacientů, kteří dostávali Aranesp, byly 
hlášeny křeče. 
 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, to znamená, že je v podstatě bez 
sodíku. 
 
Pacienti s chronickým selháním ledvin  
 
Udržovací koncentrace hemoglobinu by u pacientů s chronickým selháním ledvin neměla překročit 
horní limit cílové koncentrace doporučované v bodě 4.2. V klinických studiích bylo pozorováno 
zvýšené riziko úmrtí, závažných kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod včetně iktu a 
trombóz cévních přístupů, pokud byly ESA podávány ke zvýšení hemoglobinu na cílovou hladinu 
vyšší než 12 g/dl (7.5 mmol/l). 
 
U pacientů s chronickým selháním ledvin je potřeba zvyšovat dávky přípravku Aranesp s opatrností, 
protože vysoké kumulující se dávky epoetinu mohou být spojeny se zvýšeným rizikem mortality, 
závažnými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními příhodami. U pacientů se slabou odpovědí 
hemoglobinu na epoetiny je třeba zvážit alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověď (viz body 4.2 
a 5.1). 
 
Kontrolované klinické studie neukázaly signifikantní přínosy, které by bylo možno zdůvodnit 
podáváním epoetinů v případě, kdy byla koncentrace hemoglobinu zvýšena nad úroveň nezbytnou ke 
kontrole symptomů anémie a zamezení krevních transfuzí. 
 
Doplňková terapie přípravky železa se doporučuje pro všechny pacienty s hodnotou ferritinu v séru 
pod 100 µg/l anebo se saturací transferrinu pod 20 %.  
 
Během léčby přípravkem Aranesp je zapotřebí pravidelně sledovat hladiny kalia v séru. Zvýšení 
hladiny kalia bylo hlášeno u několika pacientů léčených přípravkem Aranesp, i když příčinná 
souvislost nebyla stanovena. Pokud bude zaznamenána zvýšená nebo stoupající hladina kalia, je třeba 
zvážit ukončení podávání přípravku Aranesp, dokud nedojde k úpravě hladiny kalia.  
 

 

12

Pacienti s maligním nádorovým onemocněním 
 
Účinek na růst nádorů 
 
Epoetiny jsou růstové faktory, které v první řadě stimulují tvorbu červených krvinek. Receptory pro 
erytropoetin se však mohou vyskytovat i na povrchu nejrůznějších nádorových buněk. Podobně jako u 
všech růstových faktorů, i zde existuje obava z toho, že by epoetiny mohly stimulovat růst maligních 
nádorů. V několika kontrolovaných studiích u anemických pacientů s maligním nádorovým 
onemocněním epoetiny nezlepšovaly celkové přežití ani nesnižovaly riziko progrese nádoru. 
 
Použití přípravku Aranesp a jiných ESA v kontrolovaných klinických studiích ukázalo: 
 
 

zkrácení doby do progrese nádoru u pacientů s pokročilým nádorem hlavy a krku léčených 
radioterapií při podávání na cílovou hladinu vyšší než 14 g/dl (8,7 mmol/l), ESA nejsou 
indikovány pro použití u této skupiny pacientů. 

 
 

zkrácení celkového přežití a zvýšení počtu úmrtí v důsledku progrese onemocnění během 4 
měsíců u pacientů s metastazujícím karcinomem prsu léčených chemoterapií při podávání na 
cílovou hladinu 12-14 g/dl (7,5-8,7 mmol/l). 

 
 

zvýšení rizika úmrtí při podání na cílovou hladinu 12 g/dl (7,5 mmol/l) u pacientů s aktivním 
maligním onemocněním neléčených ani chemoterapiíí ani radioterapií. ESA nejsou indikovány 
pro použití u této skupiny pacientů. 

 
Na základě výše uvedené skutečnosti má být v některých klinických situacích preferovanou léčbou na 
zvládnutí anémie u pacientů s rakovinou krevní transfúze. Rozhodnutí podat rekombinantní 
erytropoetiny má vycházet z hodnocení přínosu a rizika s účastí pacienta, které má zohlednit 
specifický klinický kontext. Faktory, které je třeba zvážit, mají zahrnovat typ nádoru a jeho stádium; 
stupeň anémie, prognózu prežití, celkové prostředí, v kterém je pacient léčený; a preference pacienta 
(viz bod 5.1). 

 

U pacientů se solidními nádory nebo s lymfoproliferativními malignitami, pokud hodnota 
hemoglobinu překročí 12 g/dl (7,5 mmol/l), je nutné přesně dodržovat schéma úpravy dávek popsané v 
bodě 4.2, aby bylo potenciální riziko tromboembolických příhod sníženo na minimum. V pravidelných 
intervalech je nutné kontrolovat počty krevních destiček a koncentrace hemoglobinu. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Dosud získané klinické výsledky nenaznačují žádné vzájemné působení darbepoetinu alfa s jinými 
léky. Potenciálně by však mohlo docházet k interakcím s látkami s vysokou vazbou na erytrocyty, jako 
jsou např. cyklosporin nebo takrolimus. Jestliže je Aranesp podáván souběžně s některou z těchto 
látek, je zapotřebí sledovat hladiny těchto látek v krvi a dávku upravit podle nárůstu hladin 
hemoglobinu.  
 
4.6 Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
 
Nejsou k dispozici odpovídající a dobře kontrolované studie s přípravkem Aranesp u těhotných žen.  
 
Studie na zvířatech nenaznačují přímý škodlivý účinek na těhotenství, vývoj embrya nebo plodu, 
porod nebo vývoj po narození. Změna fertility nebyla zaznamenána. 
 
Těhotným ženám je nutné Aranesp předepisovat s nezbytnou opatrností.  
 
Ženám, které otěhotní během léčby přípravkem Aranesp, je doporučeno přihlásit se do Programu 
sledování těhotenství firmy Amgen. Kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 6 Příbalové informace. 

 

13

 
Kojení 
 
Není známo, zda se Aranesp vylučuje do mateřského mléka. Riziko pro kojené děti nelze vyloučit. Je 
třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit či odložit léčbu přípravkem Aranesp při zvážení 
přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku. 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Aranesp nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo 
obsluhovat stroje.  
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
 
Nežádoucí účinky zjištěné v souvislosti s přípravkem Aranesp jsou hypertenze, cévní mozková 
příhoda, tromboembolické příhody, křeče, alergické reakce, vyrážka/erytém a čistá aplazie červené 
krevní řady (PRCA); viz bod 4.4.  
 
Ve studiích, ve kterých byl Aranesp aplikován subkutánně, byla v souvislosti s léčbou udávána 
bolestivost v místě vpichu. Obtíže pociťované v místě vpichu byly všeobecně mírné a přechodné 
povahy a vyskytovaly se převážně po prvním injekčním podání.  
 
 Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
 
Incidence nežádoucích účinků je uvedena níže podle tříd orgánových systémů a četnosti. Četnost je 
definována jako: Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); 
vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000), není známo (nelze odhadnout z 
dostupných dat). 
 
Data jsou uvedena zvlášť pro pacienty s chronickým selháním ledvin (CRF) a onkologické pacienty 
z důvodu rozdílného profilu nežádoucích účinků v těchto skupinách. 
 
Pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
Prezentované údaje o bezpečnosti čerpají z kontrolovaných studií, které zahrnovaly 1357 pacientů, 
z nichž 766 bylo léčeno přípravkem Aranesp a 591 r-HuEPO. 83 % pacientů léčených přípravkem 
Aranesp bylo dialyzováno, zatímco 17 % nikoli. Iktus byl identifikován jako nežádoucí účinek 
v dodatečné klinické studii (TREAT, viz bod 5.1). 
 

 

14

Incidence nežádoucích účinků z kontrolovaných klinických studií a postmarketingového sledování je 
následující:  
 
Třídy orgánových systémů podle 
MedDra 
 

Incidence 

Nežádoucí účinek  

Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo

*

 

Čistá aplazie červené krevní 
řady 

Poruchy imunitního systému 

Velmi časté

*

 Hypersenzitivita 

Poruchy nervového systému 

Časté 

Cévní mozková příhoda 

Méně časté

*

 

Křeče 

Srdeční poruchy 

Velmi časté 

Hypertenze 

Cévní poruchy 

Méně časté Tromboembolické 

příhody 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté  

Vyrážka/erytém 

Není známo* 

SJS/TEN, erythema multiforme, 
tvorba puchýřů, kožní exfoliace

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace 

Časté 

Bolestivost v místě vpichu

Není známo 

Podlitina v místě vpichu 
Krvácení v místě vpichu 

 * viz bod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ 
 * viz bod 4.4 
 
Pacienti s maligním nádorovým onemocněním 
 
Nežádoucí účinky byly stanoveny na základě údajů shromážděných ze sedmi randomizovaných, 
dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií s přípravkem Aranesp s celkovým počtem 2 112 
pacientů (Aranesp 1 200, placebo 912). Klinické studie zahrnovaly pacienty se solidními tumory 
(např. plic, prsu, tlustého střeva, vaječníků) a s lymfatickými zhoubnými nádory (např. lymfom, 
mnohonásobný myelom). 
 
Incidence nežádoucích účinků z kontrolovaných klinických studií a postmarketingového sledování je 
následující:  
 
Třídy orgánových systémů 
podle MedDra 
 

Incidence 

Nežádoucí účinek  

Poruchy imunitního systému 

Velmi časté

*

 Hypersenzitivita 

Poruchy nervového systému 

Méně časté

*

 

Křeče 

Srdeční poruchy 

Časté

*

  

Hypertenze 

Cévní poruchy 

Časté Tromboembolické 

příhody 

včetně plicní embolie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté Vyrážka/erytém 
Není známo* 

SJS/TEN, erythema multiforme, 
tvorba puchýřů, kožní exfoliace 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace 

Velmi časté 

Edém

Časté 

Bolestivost v místě vpichu

Není známo 

Podlitina v místě vpichu 
Krvácení v místě vpichu 

* viz bod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ 
* viz bod 4.4 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
Iktus byl hlášen jako častý u CRF pacientů ve studii TREAT (viz bod 5.1). 
 

 

15

Ve vzácných případech, a to převážně u subkutánně léčených pacientů s chronickým selháním ledvin, 
byl v souvislosti s léčbou přípravkem Aranesp hlášen vznik aplazie červené krevní řady (PRCA), 
zprostředkovaný neutralizujicími protilátkami proti erytropoetinu. Pokud je stanovena diagnóza 
aplazie červené krevní řady, podávání přípravku Aranesp musí být přerušeno a pacienti nemají být 
převáděni na jiný typ rekombinatního erytropoezu stimulujícího proteinu (viz bod 4.4). 
 
Četnost všech reakcí hypersenzitivity byla odhadnuta z klinických studií jako velmi častá u CRF 
pacientů. V souvislosti s darbepoetinem alfa byly hlášeny závažné reakce hypersentivity včetně 
anafylaktické reakce, angioedému, alergického bronchospasmu, kožní vyrážky a kopřivky. 

 

Byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs) včetně Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a 
toxické epidermální nekrolýzy (TEN), které mohou být život ohrožující nebo fatální (viz bod 4.4.) 

 

U pacientů dostávajících darbepoetin alfa byly hlášeny křeče (viz bod 4.4). U CRF pacientů je četnost 
z klinických studií odhadována jako méně častá.  
 
Pacienti s maligním nádorovým onemocněním 
 
U pacientů s maligním nádorovým onemocněním byla hypertenze pozorována v postmarketingovém 
sledování (viz bod 4.4). U těchto pacientů je četnost odhadována z klinických studií jako častá a byla 
rovněž častá ve skupinách s placebem.  
 
Reakce hypersenzitivity byly pozorovány u pacientů s maligním nádorovým onemocněním 
v postmarketingovém sledování. Četnost všech reakcí hypersenzitivity byla odhadnuta z klinických 
studií jako velmi častá u těchto pacientů. Reakce hypersenzitivity byly rovněž velmi časté ve 
skupinách s placebem.V souvislosti s darbepoetinem alfa byly hlášeny závažné reakce hypersentivity 
včetně anafylaktické reakce, angioedému, alergického bronchospasmu, kožní vyrážky a kopřivky. 

 

Byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs) včetně Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a 
toxické epidermální nekrolýzy (TEN), které mohou být život ohrožující nebo fatální (viz bod 4.4.) 

 

U pacientů dostávajících darbepoetin alfa byly hlášeny křeče v postmarketingovém sledování (viz bod 
4.4). U pacientů s maligním nádorovým onemocněním je četnost z klinických studií odhadována jako 
méně častá. Ve skupinách s placebem byly křeče časté

 
Pediatrická populace s chronickým selháním ledvin 
 
Ve všech studiích s pediatrickými CRF pacienty nebyly v porovnání s dospělými pacienty u 
pediatrických pacientů identifikovány žádné další nežádoucí účinky (viz bod 5.1). 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Nebylo stanoveno maximální množství přípravku Aranesp, které lze podat jednorázově nebo 
vícenásobně. Léčba přípravkem Aranesp může způsobit polycytémii, pokud není pečlivě monitorován 
hemoglobin a dávky nejsou přiměřeně upravovány. Po předávkování přípravkem Aranesp byly 
pozorovány případy závažné hypertenze (viz bod 4.4). 
 
V případě polycytémie je třeba podávání přípravku Aranesp dočasně pozastavit (viz. bod 4.2). Pokud 
je klinicky indikováno, může být provedena flebotomie.  
 

 

16

 
5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antianemika, jiná antianemika, ATC kód: B03XA02.  
 
Mechanismus účinku 
 
Humánní erytropoetin je endogenním glykoproteinovým hormonem, který je primárním regulátorem 
erytropoezy prostřednictvím specifické interakce s receptorem erytropoetinu na erytroidních 
progenitorových buňkách v kostní dřeni. K tvorbě erytropoetinu a k její regulaci dochází primárně v 
ledvinách na základě změn tkáňové oxygenace. Tvorba endogenního erytropoetinu je narušena u 
pacientů s chronickým selháním ledvin a deficience erytropoetinu je primární příčinou anémie u těchto 
pacientů. U pacientů s maligním nádorovým onemocněním, kteří užívají chemoterapeutika, je 
etiologie anémie multifaktoriální. U těchto pacientů ke vzniku anémie významně přispívá nedostatek 
erytropoetinu a snížená odpověď erytroidních progenitorových buněk na endogenní erytropoetin.  
 
Farmakodynamické účinky 
 
Darbepoetin alfa stimuluje erytropoezu pomocí stejného mechanismu, jako je tomu u endogenního 
hormonu. Darbepoetin alfa má pět uhlohydrátových řetězců vázaných na dusík, zatímco endogenní 
hormon a rekombinantní humánní erytropoetiny (r-HuEPO) mají tři. Přídavná sacharidová rezidua 
jsou molekulárně neodlišitelná od reziduí na endogenním hormonu. Díky svému zvýšenému obsahu 
uhlohydrátů má darbepoetin alfa delší terminální poločas než r-HuEPO a v důsledku toho vyšší 
aktivitu in vivo. Navzdory molekulárním odlišnostem si darbepoetin alfa zachovává velmi úzkou 
specifitu pro receptor erytropoetinu. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
U pacientů s chronickým selháním ledvin bylo ve dvou klinických studiích zjištěno vyšší riziko úmrtí 
a závažných kardiovaskulárních příhod, pokud jim byly podávány ESA na vyšší cílovou hladinu 
hemoglobinu ve srovnání s nižší cílovou hladinou (13,5 g/dl (8,4 mmol/l) oproti 11,3 g/dl 
(7,1 mmol/l); 14 g/dl (8,7 mmol/l) oproti 10 g/dl (6,2 mmol/l)).  
 
V randomizované, dvojitě zaslepené korekční studii (n = 358) srovnávající dávkovací režim jednou za 
dva týdny a jednou měsíčně u nedialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin nedosahovalo 
dávkování darbepoetinu alfa jednou měsíčně korekce anémie hůře než dávkování jednou za dva týdny. 
Medián (interkvartilové rozmezí 1 – 3) doby do dosažení korekce hemoglobinu (≥ 10.0 g/dl a zvýšení 
≥ 1.0 g/dl od výchozí hodnoty) byl 5 týdnů pro oba dávkovací režimy, jednou za dva týdny (Q

1

, Q

3

 - 3, 

7 týdnů) a jednou měsíčně (Q

1

, Q

3

 - 3, 9 týdnů). Po dobu hodnocení (týden 29 – 33) byla průměrná 

(95% Cl) týdenní ekvivalentní dávka 0,20 (0,17; 0,24) μg/kg v rameni jednou za dva týdny a 0,27 
(0,23; 0,32) μg/kg v rameni jednou za měsíc. 
 
V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii (TREAT), které se zúčastnilo 4038 
nedialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin s diabetem typu II a hladinami hemoglobinu 
≤ 11 g/dl, dostávali pacienti buď darbepoetin alfa k dosažení hladiny hemoglobinu 13 g/dl nebo 
placebo (se záchranným podáním darbepoetinu alfa u hladin hemoglobinu nižších než 9 g/dl). Studie 
nesplnila ani primární cílový ukazatel důkazem snížení rizika celkové mortality nebo kardiovaskulární 
morbidity (darbepoetin alfa vs placebo;

 

Hazard Ratio 1,05; 95% CI (0,94; 1,17)), nebo celkové 

mortality nebo konečného stadia onemocnění ledvin (ESRD) (darbepoetin alfa vs placebo;

 

HR 1,06; 

95% CI (0,95; 1,19)). Analýza jednotlivých složek komplexních cílů ukázala následující HR (95% 
CI): úmrtí 1,05 (0,92; 1,21), městnavé srdeční selhání (CHF) 0,89 (0,74; 1,08), infarkt myokardu (MI) 
0,96 (0,75; 1,23), iktus 1,92 (1,38; 2,68), hospitalizace z důvodu ischemie myokardu 0,84 (0,55; 1,27), 
ESRD 1,02 (0,87; 1,18). 

 

17

 
Souhrnné post-hoc analýzy klinických studií s ESA byly provedeny u pacientů s chronickým selháním 
ledvin (dialyzovaných, nedialyzovaných, s diabetem a bez diabetu). Byla pozorována tendence 
směrem ke zvýšení odhadovaného rizika mortality z jakýchkoliv příčin, kardiovaskulárních a 
cerebrovaskulárních příhod spojených s vyššími kumulativními dávkami ESA nezávisle na diabetu 
nebo dialyzační léčbě (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Pediatrická populace 
 
V randomizované klinické studii se 114 dialyzovanými i nedialyzovanými pediatrickými pacienty ve 
věku 2 - 18 let s chronickým onemocněním ledvin, kteří trpěli anémií (hemoglobin pod 10,0 g/dl) a 
nebyli léčeni ESA, byl pro korekci anémie podáván darbepoetin alfa jednou týdně (n = 58), nebo 
jednou za dva týdny (n = 56). Koncentrace hemoglobinu byly upraveny na hodnotu ≥ 10 g/dl u více 
než 98 % (p < 0,001) dětských pacientů podáváním darbepoetinu alfa jednou týdně a u 84 % 
(p = 0,293) podáváním jednou za dva týdny. V období, kdy bylo poprvé dosaženo 
koncentrace hemoglobinu ≥ 10,0 g/dl, byla průměrná dávka (SD) vztažená na tělesnou hmotnost 0,48 
(0,24) μg/kg (rozmezí: 0,0 až 1,7 μg/kg) týdně pro skupinu s podáváním jednou týdně a 0,76 (0,21) 
μg/kg (rozmezí: 0,3 až 1,5 μg/kg) dvoutýdennně pro skupinu s podáváním jednou za dva týdny. 
 
V klinické studii se 124 dialyzovanými i nedialyzovanými pediatrickými pacienty s chronickým 
onemocněním ledvin ve věku 1 – 18 let, kteří byli stabilní na léčbě epoetinem alfa, byla provedena 
randomizace buď k podávání darbepoetinu alfa jednou týdně (subkutánně nebo intravenózně) za 
použití konverzního poměru 238: 1, nebo pokračovala léčba s epoetinem alfa dle aktuální dávky, 
harmonogramu a způsobu podání. Primární cílový parametr účinnosti [změna hemoglobinu mezi 
vstupním a hodnoceným obdobím (týden 21-28)] byl srovnatelný mezi oběma skupinami. Průměrné 
vstupní hladiny hemoglobinu byly pro r-HuEPO 11,1 (SD 0,7) g/dl a pro darbepoetin alfa 11,3 (SD 
0,6) g/dl. Průměrné hladiny hemoglobinu byly ve 28. týdnu pro r-HuEPO 11,1 (SD 1,4) g/dl a pro 
darbepoetin alfa 11,1 (SD 1,1) g/dl. 
 
Ve studii Evropského observačního registru, do které bylo zařazeno 319 pediatrických pacientů s 
chronickým onemocněním ledvin (13 (4,1 %) pacientů do 1 roku věku, 83 (26,0 %) pacientů od 1 roku 
do 6 let, 90 (28,2 %) pacientů od 6 do 12 let věku a 133 (41,7 %) pacientů od 12 let), kterým byl 
podáván darbepoetin alfa, byly průměrné koncentrace hemoglobinu v rozmezí mezi 11,3 a 11,5 g/dl a 
průměrné dávky darbepoetinu alfa vztažené na tělesnou hmotnost zůstávaly relativně konstantní (mezi 
2,31 μg/kg za měsíc a 2,67 μg/kg za měsíc) v průběhu sledovaného období u celé studované populace. 
 
V těchto studiích nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi bezpečnostním profilem u 
pediatrických pacientů a již dříve uvedeným bezpečnostním profilem u dospělých pacientů (viz bod 
4.8). 
 
Pacienti s maligním nádorovým onemocněním léčení chemoterapií 
 
V prospektivní, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii prováděné u 314 pacientů 
s karcinomem plic, kteří byli léčeni chemoterapií zahrnující platinu, byla signifikantně redukována 
nutnost podání krevní transfúze (p < 0,001).  
 
Klinické studie prokázaly, že darbepoetin alfa má obdobnou účinnost, je-li podáván v jedné injekci 
jednou za tři týdny, jednou za dva týdny nebo jednou týdně, a to bez nutnosti zvýšení celkové dávky.  
 
V randomizované, dvojitě slepé mezinárodní studii byla posuzována bezpečnost a účinnost léčby 
přípravkem Aranesp při podávání jednou za tři týdny na snižování nutnosti transfuze erytrocytů u 
pacientů léčených chemoterapií. Studie se účastnilo 705 anemických pacientů s nemyleloidními 
malignitami léčených několika cykly chemoterapie. Pacienti byli randomizováni do skupiny, kde 
dostávali 500 µg přípravku Aranesp jednou za tři týdny, nebo do skupiny, ve které dostávali dávku 
2,25 µg/kg jednou za týden. V obou skupinách byla dávka snížena o 40 % (např. při prvním snížení na 
300 µg u dávkování jednou za tři týdny a na 1,35 µg/kg u skupiny s dávkováním jednou za týden), 
pokud se hladina hemoglobinu zvýšila o více než 1 g/dl během 14 dnů. Ve skupině s podáváním 

 

18

jednou za tři týdny vyžadovalo snížení dávky 72 % pacientů. Ve skupině s dávkováním jednou za 
týden vyžadovalo snížení dávky 75 % pacientů. Tato studie podporuje dávkování 500 µg jednou za tři 
týdny jako srovnatelné s podáváním jednou týdně co se týká incidence subjektů, které dostávají 
alespoň jednu transfuzi erytrocytů od týdne 5 do konce léčebné fáze. 
 
V prospektivní, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii prováděné u 344 
anemických pacientů s lymfoproliferativními maligními onemocněními, kteří byli léčeni chemoterapií, 
byla signifikantně redukována nutnost podání krevní transfúze a došlo ke zlepšení hemoglobinové 
odezvy (p < 0,001). Bylo rovněž zaznamenáno zlepšení únavnosti pacientů, které bylo hodnoceno 
pomocí škály pro Funkční hodnocení únavnosti při léčbě rakoviny (Functional Assessment of Cancer 
Therapy-fatigue, FACT-fatigue).  
 
Erytropoetin je růstový faktor, který v první řadě stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro 
erytropoetin se však mohou vyskytovat i na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.  
 
V pěti velkých kontrolovaných studiích o celkovém počtu 2 833 pacientů, z nichž čtyři byly dvojitě 
zaslepené a placebem kontrolované a jedna otevřená, bylo sledováno přežití a progrese nádoru. Dvě 
z těchto studií zahrnovaly pacienty léčené chemoterapií. Cílová koncentrace hemoglobinu byla ve 
dvou studiích >13 g/dl; ve třech zbývajících studiích byla 12-14 g/dl. V otevřené studii nebyl žádný 
rozdíl v celkovém přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním humánním erytropoetinem a 
kontrolní skupinou. Ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích byl hazard ratio (poměr rizika) pro 
celkové přežití mezi 1,25 a 2,47 ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie ukázaly konzistentní 
nevysvětlitelné statisticky významné zvýšení mortality u pacientů s anémií spojenou s různými 
běžnými maligními nádory, kteří dostávali rekombinantní humánní erytropetin v porovnání 
s kontrolními skupinami. Výsledné celkové přežití ve studiích nemohlo být dostatečně vysvětleno 
rozdíly v incidenci trombózy a příbuzných komplikací mezi pacienty léčenými rekombinantním 
humánním erytropoetinem a těmi z kontrolní skupiny. 
 
Byla rovněž provedena systematická kontrola zahrnující 9 000 pacientů s maligními nádory v 57 
klinických studiích. Z metaanalýzy údajů o celkovém přežití vyplynul odhad míry rizika přežití 
přibližně 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 studií a 8 167 pacientů).  
 
U pacientů léčených rekombinantním humánním erytropoetinem bylo pozorováno zvýšení relativního 
rizika tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 studií a 6 769 pacientů). Je zde 
tedy konzistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů se zhoubným 
nádorovým onemocněním, kteří jsou léčeni rekombinantním humánním erytropoetinem. Není jasné, 
v jakém rozsahu lze tyto výsledky aplikovat na podávání rekombinantního humánního erytropoetinu 
pacientům s maligními nádory, léčeným chemoterapií k dosažení koncentrace hemoglobinu méně než 
13 g/dl, protože v kontrolovaných datech bylo zahrnuto jen málo pacientů s těmito charakteristikami. 
 
Byla provedena analýza dat na úrovni pacienta u více než 13 900 pacientů s karcinomem (léčených 
chemoterapií, radioterapií, oběma nebo bez léčby), kteří se účastnili 53 kontrolovaných klinických 
studií s několika epoetiny. Metaanalýza dat celkového přežití ukázala poměr rizika přibližně 1,06 ve 
prospěch kontrol (95% CI: 1,00; 1,12; 53 studií a 13 933 pacientů) a pro pacienty s malignitou 
léčených chemoterapií byl poměr rizika celkového přežití 1,04 (95% CI: 0,97; 1,11; 38 studií a 10 441 
pacientů). Metaanalýza také ukazuje trvale a významně zvýšené relativní riziko tromboembolických 
příhod u pacientů s karcinomem léčených rekombinantním lidským erytropoetinem (viz bod 4.4). 
 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Díky zvýšenému obsahu uhlohydrátů zůstává hladina darbepoetinu alfa v cirkulaci nad minimální 
stimulační koncentrací erytropoezy déle, než je tomu v případě ekvivalentní molární dávky r-HuEPO, 
což dovoluje dosáhnout stejné biologické odezvy při méně častém podávání darbepoetinu alfa.  
 

 

19

Pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
Farmakokinetika darbepoetinu alfa byla klinicky hodnocena u pacientů s chronickým selháním ledvin, 
a to po intravenózním a subkutánním podání. Terminální poločas darbepoetinu alfa je 21 hodin (SD 
7,5) po intravenózní aplikaci. Clearance darbepoetinu alfa je 1,9 ml/hod/kg (SD 0,56) a distribuční 
objem (V

ss

) je přibližně roven plazmatickému objemu (50 ml/kg). Biologická dostupnost dosahuje  

37 % při subkutánním podání. Po měsíčním subkutánním podávání darbepoetinu alfa v dávkách od 0,6 
do 2,1 

g/kg byl jeho terminální poločas 73 hodin (SD 24). Delší konečný poločas darbepoetinu alfa 

podávaného subkutánně ve srovnání s intravenózním podáním je způsoben kinetikou subkutánního 
vstřebávání. V klinických studiích byla pozorována minimální akumulace při kterémkoliv ze způsobů 
podání. V preklinických studiích bylo prokázáno, že renální clearance je minimální (nejvýše 2 % 
celkové clearance) a neovlivňuje poločas v séru.  
 
Údaje od 809 pacientů užívajících Aranesp v evropských klinických studiích byly podrobeny analýze 
s cílem stanovit dávku nutnou pro udržení koncentrace hemoglobinu; mezi průměrnou týdenní dávkou 
podávanou intravenózně nebo aplikovanou subkutánně nebyl pozorován žádný rozdíl.  
 
Farmakokinetika darbepoetinu alfa u dialyzovaných nebo nedialyzovaných pediatrických pacientů (2-
16 let) s chronickým selháním ledvin (CRF) byla vyhodnocena na základě vzorků odebíraných po 
dobu 2 týdnů (336 hodin) po jedné nebo dvou subkutánních nebo intravenózních dávkách. Tam, kde 
byla dodržena stejná doba odebírání vzorků, pozorovaná farmakokinetická data a populační 
farmakokinetické modelování ukázala, že farmakokinetika darbepoetinu alfa byla stejná 
u pediatrických i dospělých pacientů s CRF.  
 
Ve farmakokinetické studii fáze I byl po intravenózní aplikaci pozorován přibližně 25%-ní rozdíl 
v ploše pod křivkou od času 0 do nekonečna (AUC[0-∞]) mezi pediatrickými a dospělými pacienty; 
avšak tento rozdíl byl nižší než dvojnásobný rozsah AUC(0-∞) pozorovaný u pediatrických pacientů. 
AUC(0-∞) byla stejná u dospělých i pediatrických pacientů s CRF po subkutánním podání. Poločas 
byl také stejný u dospělých i pediatrických pacientů s CRF po intravenózní i subkutánní aplikaci. 
 
Pacienti s maligním nádorovým onemocněním léčení chemoterapií 
 
Po subkutánním podání dávky 2,25 µg/kg dospělým pacientům s maligním nádorovým onemocněním 
bylo dosaženo průměrné maximální koncentrace 10,6 ng/ml (SD 5,9) darbepoetinu alfa za průměrnou 
dobu 91 hodin (SD 19,7). Tyto parametry byly v souladu s farmakokinetikou při lineárním dávkování 
v širokém rozpětí dávek (0,5 až 8 µg/kg týdně a 3 až 9 µg/kg každé dva týdny). Farmakokinetické 
parametry se neměnily při vícenásobném dávkování během 12 týdnů (dávky každý týden nebo každé 
dva týdny). Jakmile bylo dosaženo rovnovážného stavu, došlo k očekávanému mírnému (méně než 
dvojnásobnému) zvýšení koncentrace v séru, nikoliv však k nepředpokládané akumulaci po 
opakovaném podání. Farmakokinetická studie prováděná u pacientů s anémií indukovanou 
chemoterapií s dávkou 6,75 

g/kg darbepoetinu alfa podávaného subkutánně 1 krát za 3 týdny v 

kombinaci s chemoterapií umožnila sledování terminálního poločasu. V této studii byl průměr (SD) 
terminálního poločasu 74 (SD 27) hodin. 
 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Ve všech studiích prováděných na potkanech a psech darbepoetin alfa způsoboval značné zvýšení 
koncentrací hemoglobinu, vzestup hematokritu a nárůst počtu erytrocytů a retikulocytů, což 
koresponduje s očekávanými farmakologickými účinky. Nežádoucí příhody, které se vyskytly při 
aplikaci velmi vysokých dávek, byly přisouzeny vystupňovanému farmakologickému efektu (snížená 
perfúze tkání při zvýšené viskozitě krve). Tyto příhody zahrnovaly myelofibrózu a hypertrofii sleziny 
a dále rozšíření QRS komplexu na EKG u psů. Nebyl však pozorován žádný vliv na QT interval a 
nebyly zaznamenány žádné dysrytmie.  
 
U darbepoetinu alfa se neprokázal žádný genotoxický potenciál a ani žádný účinek na proliferaci 
nehematologických buněk in vivo a in vitro. Ve studiích chronické toxicity nebyl u žádného typu tkáně 

 

20

pozorován tumorigenní efekt ani neočekávaná mitogenní odezva. Kancerogenní potenciál 
darbepoetinu alfa v dlouhodobých studiích na zvířatech nebyl hodnocen.  
 
Ve studiích prováděných na potkanech a králících nebyl zaznamenán žádný klinicky relevantní průkaz 
škodlivého účinku na těhotenství, vývoj embrya nebo plodu, porod nebo vývoj po narození. Průnik 
placentou byl minimální. Nebyl rovněž zjištěn žádný vliv na plodnost.  
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1 Seznam 

pomocných 

látek 

 
Dihydrogenfosforenčnan sodný 
Hydrogenfosforenčnan sodný 
Chlorid sodný 
Polysorbát 80 
Voda na injekci 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen ani podáván 
jako infúze s jinými léčivými přípravky.  
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky  
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).  
Chraňte před mrazem.  
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
 
Pro účely ambulantního použití smí být Aranesp přemístěn z místa uchovávání do prostředí o 
pokojové teplotě (do 25 °C), a to pouze jednou a maximálně na jedno období sedmi dnů. Jestliže byl 
přípravek vyjmut z chladničky a dosáhl pokojové teploty (do 25 °C), musí být buď během 7 dnů 
použit, nebo se musí zlikvidovat. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,4 ml injekčního roztoku (25 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 
s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,375 ml injekčního roztoku (40 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,5 ml injekčního roztoku (40 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 
s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,3 ml injekčního roztoku (100 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,4 ml injekčního roztoku (100 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 

 

21

Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,5 ml injekčního roztoku (100 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,3 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,4 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,5 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,65 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,3 ml injekčního roztoku (500 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
0,6 ml injekčního roztoku (500 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 
1 s jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
1 ml injekčního roztoku (500 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněné injekční stříkačce ze skla třídy 1 s 
jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněné injekční stříkačky. 
 
Injekční stříkačky mohou být v balení v blistru (1 nebo 4 kusy) s nebo bez automatického chrániče 
jehly, nebo bez blistru (pouze 1 kus). 
 
Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní gumu (derivát latexu). Viz bod 4.4. 
 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,4 ml injekčního roztoku (25 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,375 ml injekčního roztoku (40 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,5 ml injekčního roztoku (40 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,3 ml injekčního roztoku (100 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,4 ml injekčního roztoku (100 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,5 ml injekčního roztoku (100 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,3 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,4 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,5 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 

 

22

Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,65 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,3 ml injekčního roztoku (500 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
0,6 ml injekčního roztoku (500 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
1 ml injekčního roztoku (500 µg/ml darbepoetinu alfa) v předplněném peru s injekční stříkačkou ze 
skla třídy 1 a jehlou velikosti 27 z nerezavějící oceli. Velikost balení 1 nebo 4 předplněná pera. 
 
Kryt jehly předplněného pera obsahuje suchou přírodní gumu (derivát latexu). Viz bod 4.4. 
 
Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
1 ml injekčního roztoku (25 µg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 
s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) 
protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky. 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
1 ml injekčního roztoku (40 µg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 
s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) 
protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky. 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
1 ml injekčního roztoku (60 µg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 
s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) 
protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky. 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
1 ml injekčního roztoku (100 µg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 
s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) 
protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky. 
Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
1 ml injekčního roztoku (200 µg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 
s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) 
protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky. 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
1 ml injekčního roztoku (300 µg/ml darbepoetinu alfa) v injekční lahvičce ze skla třídy 1 
s elastomerovou zátkou potaženou fluoropolymerem, s hliníkovým závěrem a odtrhovacím (flip-off) 
protiprachovým víčkem. Velikost balení 1 nebo 4 injekční lahvičky. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Krabička obsahuje příbalovou informaci s úplnými pokyny k použití a zacházení. 
 
Předplněným perem Aranesp (SureClick) je aplikována úplná dávka každé prezentace. 
 
Aranesp je sterilní léčivo bez konzervačních přísad. Nepodávejte více než jednu dávku. Všechen 
zbývající léčivý přípravek je třeba zlikvidovat.  
 
Před podáním roztok přípravku Aranesp zkontrolujte, zda-li v něm nejsou viditelné částice. Smí se 
podávat pouze roztok, který je bezbarvý, čirý nebo lehce opalescentní. Neprotřepávejte. Před 
injekčním podáním nechte balení dosáhnout pokojové teploty.  
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 

 

23

 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
Aranesp 10 µg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/001 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/002 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/033 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/074 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/075 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/003 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/004 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/034 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/076 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/077 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/005 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/006 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/035 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/078 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/079 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/007 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/008 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/036 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/080 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/081 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/009 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/010 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/037 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/082 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/083 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/011 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/012 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/038 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/084 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/085 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/013 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/014 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/039 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/086 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/087 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 

 

24

Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/015 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/016 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/040 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/088 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/089 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/017 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/018 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/041 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/090 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/091 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/069 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/070 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/071 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/092 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/093 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/019 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/020 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/042 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/094 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/095 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/021 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/022 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/043 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/096 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/097 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
EU/1/01/185/031 Balení s blistrem 1 ks 
EU/1/01/185/032 Balení s blistrem 4 ks 
EU/1/01/185/044 Balení bez blistru 1 ks 
EU/1/01/185/098 Balení s blistrem 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/099 Balení s blistrem 4 ks s chráničem jehly 
 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/045 – 1 ks 
EU/1/01/185/057 – 4 ks 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/046 – 1 ks 
EU/1/01/185/058 – 4 ks 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/047 – 1 ks 
EU/1/01/185/059 – 4 ks 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/048 – 1 ks 
EU/1/01/185/060 – 4 ks 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/049 – 1 ks 
EU/1/01/185/061 – 4 ks 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/050 – 1 ks 
EU/1/01/185/062 – 4 ks 

 

25

Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/051 – 1 ks 
EU/1/01/185/063 – 4 ks 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/052 – 1 ks 
EU/1/01/185/064 – 4 ks 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/053 – 1 ks 
EU/1/01/185/065 – 4 ks 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/072 – 1 ks 
EU/1/01/185/073 – 4 ks k 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/054 – 1 ks 
EU/1/01/185/066 – 4 ks 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/055 – 1 ks 
EU/1/01/185/067 – 4 ks 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/01/185/056 – 1 ks 
EU/1/01/185/068 – 4 ks  
 
Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
EU/1/01/185/100 1 ks  
EU/1/01/185/101 4 ks  
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
EU/1/01/185/102 1 ks  
EU/1/01/185/103 4 ks  
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
EU/1/01/185/104 1 ks  
EU/1/01/185/105 4 ks  
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
EU/1/01/185/106 1 ks  
EU/1/01/185/107 4 ks  
Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce a 
EU/1/01/185/108 1 ks  
EU/1/01/185/109 4 ks  
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce  
EU/1/01/185/110 1 ks  
EU/1/01/185/111 4 ks  
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 8. června 2001 
Datum posledního prodloužení registrace: 19. května 2006 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

 

26

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCI 
ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ  

 

C.

 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27

A. VÝROBCE 

BIOLOGICKÉ 

LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce biologické léčivé látky 
 
Amgen Manufacturing Limited 
PO Box 4060, Road 31 km 24.6 
Juncos, PR 00777-4060 
Portoriko 
 
Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company 
Pottery Road 
Dun Laoghaire 
Co Dublin 
Irsko 
 
Amgen NV 
Arianelaan 5 
1200 Brussel 
Belgie  
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, odstavec 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 

 

28

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 
 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 
 

 

29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

 

31

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje 10 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(25 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

32

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/001 1 ks 
EU/1/01/185/002 4 ks 
EU/1/01/185/074 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/075 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 10 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

33

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 10 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,4 ml 
 

 

34

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 10 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,4 ml 

 

 

35

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 10 µg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

36

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje darbepoetinum alfa 10 mikrogramů 
(25 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

37

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/033  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 10 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

 

38

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 10 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

39

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,375 ml obsahuje 15 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(40 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

40

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/003 1 ks 
EU/1/01/185/004 4 ks 
EU/1/01/185/076 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/077 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 15 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

41

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 15 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,375 ml 
 

 

42

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 15 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,375 ml 

 

 

43

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 15 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,375 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

44

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,375 ml obsahuje darbepoetinum alfa 15 mikrogramů 
(40 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

45

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/034 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 15 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

46

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 15 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,375 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

47

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje 20 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(40 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

48

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/005 1 ks 
EU/1/01/185/006 4 ks 
EU/1/01/185/078 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/079 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 20 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

49

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 20 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,5 ml 
 

 

50

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 20 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,5 ml 

 

 

51

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 20 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

52

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje darbepoetinum alfa 20 mikrogramů 
(40 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití. 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

53

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/035 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 20 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

54

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 20 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

55

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje 30 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

56

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/007 1 ks 
EU/1/01/185/008 4 ks 
EU/1/01/185/080 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/081 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 30 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

57

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 30 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,3 ml 
 

 

58

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 30 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,3 ml 

 

 

59

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 30 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

60

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje darbepoetinum alfa 30 mikrogramů 
(100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

61

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/036 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 30 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 
 

 

62

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 30 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

63

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje 40 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

64

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/009 1 ks 
EU/1/01/185/010 4 ks 
EU/1/01/185/082 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/083 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 40 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

65

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 40 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,4 ml 

 

66

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 40 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,4 ml 

 

 

67

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 40 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

68

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů 
(100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

69

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/037 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 40 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 
 

 

70

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 40 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

71

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje 50 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

72

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/011 1 ks 
EU/1/01/185/012 4 ks 
EU/1/01/185/084 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/085 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 50 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

73

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 50 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,5 ml 
 

 

74

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 50 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,5 ml 

 

 

75

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 50 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

76

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje darbepoetinum alfa 50 mikrogramů 
(100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

77

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/038 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 50 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 
 

 

78

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 50 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

79

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje 60 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

80

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/013 1 ks 
EU/1/01/185/014 4 ks 
EU/1/01/185/086 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/087 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 60 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
 

 

81

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 60 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,3 ml 
 

 

82

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 60 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,3 ml 
 

 

 

83

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 60 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

84

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů 
(200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití. 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

85

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/039 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 60 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

86

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 60 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

87

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje 80 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

88

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/015 1 ks 
EU/1/01/185/016 4 ks 
EU/1/01/185/088 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/089 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 80 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

89

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 80 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,4 ml 
 

 

90

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 80 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,4 ml 

 

 

91

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 80 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

92

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje darbepoetinum alfa 80 mikrogramů 
(200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

93

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/040 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 80 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 
 

 

94

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 80 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

95

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje 100 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

96

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/017 1 ks 
EU/1/01/185/018 4 ks 
EU/1/01/185/090 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/091 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 100 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

97

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 100 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,5 ml 

 

98

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 100 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,5 ml 

 

 

99

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 100 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

100

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,5 ml obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů 
(200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

101

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/041 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 100 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 
 

 

102

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 100 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

103

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,65 ml obsahuje 130 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

104

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/069 1 ks 
EU/1/01/185/070 4 ks 
EU/1/01/185/092 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/093 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 130 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

105

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 130 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,65 ml 
 

 

106

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 130 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,65 ml 

 

 

107

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 130 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,65 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

108

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,65 ml obsahuje darbepoetinum alfa 130 mikrogramů 
(200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

109

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/071 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 130 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 
 

 

110

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 130 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,65 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

111

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje 150 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

112

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/019 1 ks 
EU/1/01/185/020 4 ks 
EU/1/01/185/094 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/095 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 150 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

113

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 150 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,3 ml 
 

 

114

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 150 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,3 ml 

 

 

115

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 150 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

116

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje darbepoetinum alfa 150 mikrogramů 
(500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

117

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/042 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 150 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

118

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 150 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

119

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,6 ml obsahuje 300 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

120

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/021 1 ks 
EU/1/01/185/022 4 ks 
EU/1/01/185/096 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/097 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 300 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

121

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 300 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,6 ml 
 

 

122

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 300 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
0,6 ml 

 

 

123

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 300 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,6 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

124

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 0,6 ml obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů 
(500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

125

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/043 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 300 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 
 

 

126

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 300 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,6 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  

 

127

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA S PLASTOVÝM PŘÍŘEZEM OBSAHUJÍCÍM INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 1 ml obsahuje 500 mikrogramů darbepoetinu alfa 
(500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
4 předplněné injekční stříkačky pro jedno použití s automatickým chráničem jehly 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Důležité: než začnete používat předplněnou injekční stříkačku, přečtěte si příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

128

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  
 
EU/1/01/185/031 1 ks 
EU/1/01/185/032 4 ks 
EU/1/01/185/098 1 ks s chráničem jehly 
EU/1/01/185/099 4 ks s chráničem jehly 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 500 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

129

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 PLASTOVÝ PŘÍŘEZ OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 500 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
1 ml 
 

 

130

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
VANIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKU S CHRÁNIČEM 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 500 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
i.v./s.c. 
1 ml 

 

 

131

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD JE V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU   
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 500 μg 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

132

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA BEZ PLASTOVÉHO PŘÍŘEZU OBSAHUJÍCI INJEKČNÍ STŘÍKAČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce  
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 1 ml obsahuje darbepoetinum alfa 500 mikrogramů 
(500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 předplněná injekční stříkačka pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

133

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda 
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/044 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 500 injekční stříkačka 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 
 

 

134

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY POKUD NENÍ V PLASTOVÉM PŘÍŘEZU 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 500 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 

 

135

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,4 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 10 mikrogramů (25 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

136

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/045 1 kus 
EU/1/01/185/057 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 10 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

137

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 10 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 

 

138

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,375 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 15 mikrogramů (40 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

139

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/046 1 kus 
EU/1/01/185/058 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 15 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

140

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 15 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,375 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

141

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,5 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 20 mikrogramů (40 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

142

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/047 1 kus 
EU/1/01/185/059 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 20 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

143

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 20 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

144

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,3 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 30 mikrogramů (100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

145

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/048 1 kus 
EU/1/01/185/060 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 30 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

146

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 30 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

147

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,4 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů (100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

148

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/049 1 kus 
EU/1/01/185/061 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 40 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

149

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 40 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

150

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,5 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 50 mikrogramů (100 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

151

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/050 1 kus 
EU/1/01/185/062 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 50 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

152

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 50 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

153

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,3 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů (200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

154

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/051 1 kus 
EU/1/01/185/063 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 60 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

155

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 60 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

156

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,4 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 80 mikrogramů (200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

157

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/052 1 kus 
EU/1/01/185/064 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 80 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

158

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 80 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,4 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

159

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,5 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů (200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

160

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/053 1 kus 
EU/1/01/185/065 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 100 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

161

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 100 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,5 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

162

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,65 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 130 mikrogramů (200 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

163

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
 
EU/1/01/185/072 1 kus 
EU/1/01/185/073 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 130 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

164

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 130 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,65 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

165

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,3 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 150 mikrogramů (500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

166

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/054 1 kus 
EU/1/01/185/066 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 150 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

167

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 150 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,3 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

168

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 0,6 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů (500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

169

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/055 1 kus 
EU/1/01/185/067 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 300 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

170

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 300 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
0,6 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 

 

171

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ PŘEDPLNĚNÉ PERO
 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno 1 ml předplněné pero obsahuje darbepoetinum alfa 500 mikrogramů (500 mikrogramů/ml). 
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
SureClick x1 
1 předplněné pero pro jedno použití 
Tato krabička s jedním předplněným perem je součástí balení po 4 kusech. 
SureClick x4 
4 předplněná pera pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 

 

172

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/056 1 kus 
EU/1/01/185/068 4 kusy 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Aranesp 500 pero 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

 

173

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ PŘEDPLNĚNÉHO PERA  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 500 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
Amgen Europe B.V.  
 
 
 
 

 

174

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ LAHVIČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje darbepoetinum alfa 25 mikrogramů  
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička pro jedno použití 
4 injekční lahvičky pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

175

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/100 1 kus  
EU/1/01/185/101 4 kusy  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

176

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 25 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
 

 

177

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ LAHVIČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje darbepoetinum alfa 40 mikrogramů  
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička pro jedno použití 
4 injekční lahvičky pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

178

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/102 1 kus  
EU/1/01/185/103 4 kusy  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

179

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 40 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
 

 

180

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ LAHVIČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje darbepoetinum alfa 60 mikrogramů  
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička pro jedno použití 
4 injekční lahvičky pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

181

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/104 1 kus  
EU/1/01/185/105 4 kusy  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

182

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 60 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
 

 

183

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ LAHVIČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje darbepoetinum alfa 100 mikrogramů  
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička pro jedno použití 
4 injekční lahvičky pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

184

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/106 1 kus  
EU/1/01/185/107 4 kusy  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

185

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 100 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
 

 

186

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ LAHVIČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje darbepoetinum alfa 200 mikrogramů  
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička pro jedno použití 
4 injekční lahvičky pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

187

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/108 1 kus  
EU/1/01/185/109 4 kusy  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

188

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 200 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
 

 

189

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA OBSAHUJÍCÍ INJEKČNÍ LAHVIČKU
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Darbepoetinum alfa 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje darbepoetinum alfa 300 mikrogramů  
 
 
3. SEZNAM 

POMOCNÝCH 

LÁTEK 

 
Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, polysorbát 
80, voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička pro jedno použití 
4 injekční lahvičky pro jedno použití 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Intravenózní nebo subkutánní podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 

 

190

10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061   
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/01/185/110 1 kus  
EU/1/01/185/111 4 kusy  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16. INFORMACE 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:  
 

 

191

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 
OZNAČENÍ INJEKČNÍ LAHVIČKY  
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTY PODÁNÍ 

 
Aranesp 300 µg injekce 
Darbepoetin alfa 
i.v./s.c. 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
1 ml 
 
 
6. JINÉ 
 
 

 

192

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

193

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Darbepoetinum alfa 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry .  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Aranesp a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aranesp používat 

3. 

Jak se Aranesp používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Aranesp uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

7. 

Pokyny k injekčnímu podání přípravku Aranesp v předplněné injekční stříkačce  

 
 
1. 

Co je Aranesp a k čemu se používá 

 
Lékař Vám předepsal Aranesp (antianemikum) k léčbě anémie. Anémie je onemocněním, kdy krev 
neobsahuje dostatek červených krvinek. Jejími příznaky mohou být únavnost, slabost a nedostatek 
dechu.  
 
Aranesp účinkuje přesně stejným způsobem jako přirozený hormon erytropoetin. Erytropoetin vzniká 
v ledvinách a podněcuje kostní dřeň k tvorbě většího množství červených krvinek. Léčivou látkou 
obsaženou v přípravku Aranesp je darbepoetin alfa, vyrobený genovou technologií v buňkách 
vaječníku čínského křečíka (CHO-K1).   
 
Pokud máte chronické selhávání ledvin 
 
Aranesp se používá k léčbě symptomatické anémie, která doprovází chronické selhávání ledvin, a to u 
dospělých a u dětí. Při selhávání ledvin se v nich nevytváří dostatek přirozeného hormonu 
erytropoetinu, což často způsobuje anémii.  
 

 

194

Organismus potřebuje k vytvoření většího počtu červených krvinek určitý čas; proto účinek léčby 
zaznamenáte přibližně po čtyřech týdnech. Váš obvyklý dialyzační režim neovlivní schopnost 
přípravku Aranesp léčit anémii.  
 
Pokud dostáváte chemoterapii 
 
Aranesp se používá k léčbě anémie s příznaky u dospělých pacientů se zhoubnými nádory kromě 
nádorů kostní dřeně (nemyeloidními malignitami), kteří dostávají chemoterapii.  
 
Jedním z hlavních nežádoucích účinků chemoterapie je, že tlumí tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. 
K poklesu počtu červených krvinek a ke vzniku anémie může dojít spíše v období na konci 
chemoterapie, zvláště pokud se jednalo o podávání většího množství chemoterapeutik.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aranesp používat 

 
Nepoužívejte Aranesp:  
 
 

jestliže jste alergický(á) na darbepoetin alfa nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže Vám byl zjištěn vysoký krevní tlak, který není kontrolován jiným lékem předepsaným 
Vaším lékařem. 

 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Aranesp se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Oznamte prosím svému lékaři, jestliže v současné době trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a)

vysokým krevním tlakem, který je léčen jinými léky předepsanými Vaším lékařem; 

srpkovitou anémií; 

epileptickými záchvaty; 

křečemi (záchvaty); 

onemocněním jater; 

výrazně nedostatečnou odpovědí na léky používané k léčbě anémie; 

alergií na latex. Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje derivát latexu; nebo 

infekční žloutenkou typu C. 

 
Zvláštní upozornění: 

Pokud máte příznaky zahrnující neobvyklou únavu a nedostatek energie, může to znamenat že 
máte aplazii červené krevní řady (PRCA), která byla hlášena u některých pacientů. PRCA 
znamená, že organismus buď významně snížil produkci červených krvinek nebo dokonce zcela 
přestal s jejich tvorbou, což má za následek závažnou anémii. Začnete-li pociťovat tyto 
příznaky, měl(a) byste vyhledat svého ošetřujícího lékaře, který určí nejvhodnější postup léčby 
Vaší anémie. 

 

Buďte zvlášť opatrní u ostatních léků, které stimulují tvorbu červených krvinek. Aranesp je 
jedním ze skupiny léků, které stimulují tvorbu červených krvinek stejně jako lidská bílkovina 
erytropoetin. Váš lékař má vždy zaznamenat přesný název léku, který dostávate. 

 

Jestliže máte chronické selhání ledvin a zejména pokud patřičně nereagujete na léčbu 
přípravkem Aranesp, Váš lékař by měl zkontrolovat Vaši dávku přípravku Aranesp, protože 
opakované zvyšování dávky přípravku Aranesp v případě, že nereagujete na léčbu, může 
zvyšovat riziko problémů se srdcem nebo krevními cévami a mohlo by zvýšit riziko srdečního 
infarktu, mrtvice a úmrtí. 
 

Váš lékař by se měl snažit udržovat Vaši hladinu hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl.Váš lékař bude 
dohlížet, aby hladina Vašeho hemoglobinu nepřekročila stanovenou hodnotu, protože vysoké 

 

195

hladiny hemoglobinu Vás mohou vystavovat riziku srdečních obtíží nebo obtíží s cévami a 
zvyšovat riziko srdečního infarktu, mrtvice nebo úmrtí.  

 

Pokud máte příznaky zahrnující silnou bolest hlavy, netečnost, zmatenost, obtíže se zrakem, 
nevolnost, zvracení nebo záchvaty (křeče), může to znamenat, že máte velmi vysoký krevní 
tlak. Začnete-li pociťovat tyto příznaky, měl(a) byste vyhledat svého ošetřujícího lékaře. 

 

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním, mějte na paměti, že Aranesp může působit jako 
růstový faktor krvinek a za určitých okolností může mít negativní vliv na Vaše nádorové 
onemocnění. Podle Vaší individuální situace může být vhodnější krevní transfúze. Projednejte 
prosím tuto skutečnost s Vaším ošetřujícím lékařem.  

 

Nesprávné podávání zdravým osobám může způsobit život ohrožující srdeční nebo cévní 
komplikace. 

 

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky včetně Stevens-
Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN). SJS/TEN se mohou 
zpočátku projevit na trupu jako načervenalá místa podobná terčům nebo kulaté skvrny mající 
často na povrchu ve středu puchýř. Mohou se také objevit vředy v ústech, v hrdle, v nose, na 
genitálu či v očích (zarudlé a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází 
horečka a/nebo příznaky podobné chřipce. Vyrážky se mohou rozvinout do rozsáhlého 
olupování kůže a život ohrožujících komplikací.  
Pokud se u Vás objeví závažná kožní vyrážka nebo jakýkoliv z těchto kožních příznaků, 
přestaňte používat Aranesp a kontaktujte svého lékaře nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

 
Další léčivé přípravky a Aranesp 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Počtem červených krvinek mohou být ovlivněny cyklosporin a takrolimus (léky potlačující imunitní 
odpověď organismu). Je důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda některý z těchto léků užíváte.   
 
Aranesp s jídlem a pitím 
 
Jídlo a pití Aranesp neovlivňuje.  
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Aranesp nebyl testován u těhotných žen. Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda   

 

jste těhotná; 

 

myslíte si, že byste mohla být těhotná; 

 

plánujete otěhotnět. 

 
Není známo, zda se darbepoetin alfa vylučuje do lidského mateřského mléka. Pokud užíváte Aranesp, 
musíte přestat kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Aranesp by neměl ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.  
 

 

196

Aranesp obsahuje sodík 
 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, to znamená, že je v podstatě bez 
sodíku. 
 
 
3. 

Jak se Aranesp používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Na základě vyšetření krve rozhodl Váš lékař o léčbě přípravkem Aranesp, protože Vaše hladina 
hemoglobinu je 10 g/dl nebo nižší. Lékař také rozhodne o tom, jaké množství léku budete užívat a jak 
často, aby se Vaše hladina hemoglobinu udržela mezi 10 a 12 g/dl. To se může výrazně lišit pro 
dospělé a děti.  
 
Podávání injekcí přípravku Aranesp pacientem samotným 
 
Váš lékař může rozhodnout, že by pro Vás bylo nejvhodnější, abyste si podával(a) injekce přípravku 
Aranesp sám (sama) nebo aby Vám ji podával Váš pečovatel. Postup, jakým si sám (sama) budete 
injekce podávat, Vám ukáže lékař, sestra nebo lékárník. Nepokoušejte si dát injekci sám (sama), 
pokud jste k tomu nebyl(a) vyškolen(a). Nikdy si sám (sama) nepodávejte Aranesp do žíly. 
 
Pokud trpíte chronickým selháváním ledvin 
 
Všem dospělým a dětským pacientům od 1 roku s chronickým selháváním ledvin je Aranesp podáván 
v jedné injekci, a to buď podkožně (subkutánní podání) nebo do žíly (intravenózní podání). 
 
Pro léčbu anémie bude úvodní dávka přípravku Aranesp na kilogram Vaší tělesné hmotnosti buď: 

 

0,75 mikrogramů jednou za dva týdny nebo  

 

0,45 mikrogramů jednou týdně.  

U dospělých nedialyzovaných pacientů může být jako úvodní dávka použito také 1,5 mikrogramu/kg 
jednou měsíčně. 
 
U všech dospělých a dětských pacientů od 1 roku s chronickým selháváním ledvin, u kterých je 
dosaženo korekce anémie, je pokračováno v podávání přípravku Aranesp v jedné injekci jednou týdně 
nebo jednou za dva týdny. Všichni dospělí a děti od 11 let, kteří nejsou na dialýze, mohou Aranesp 
dostávat v injekci jednou za měsíc. 
 
Váš lékař bude provádět pravidelné odběry krve, aby zkontroloval, jak anémie reaguje na léčbu a 
jednou za čtyři týdny může upravit dávku podle potřeby, aby byla dosažena trvalá kontrola Vaší 
anémie.  
 
Váš lékař bude používat nejnižší účinnou látku, aby byly příznaky anémie pod kontrolou. 
 
Pokud nereagujete přiměřeně na léčbu přípravkem Aranesp, Váš lékař zkontroluje Vaši dávku a 
informuje Vás, pokud je potřeba Vaši dávku přípravku Aranesp změnit. 
 
Pravidelně bude sledován také Váš krevní tlak, a to zvláště na začátku léčby.  
 
V některých případech může lékař doporučit doplňkové podávání přípravků železa.  
 
Lékař může rozhodnout o změně způsobu podávání injekcí (buďto podkožně nebo do žíly). V případě 
změny začnete na stejné dávce, kterou právě dostáváte a Váš lékař provede odběr krve, aby se 
zajistilo, že je anémie stále léčena odpovídajícím způsobem.  
 

 

197

Pokud lékař rozhodl Vaši léčbu změnit z r-HuEPO (erytropoetin vyrobený genovou technologií) na 
Aranesp, stanoví, zda budete dostávat dávku přípravku Aranesp jednou týdně nebo jednou za dva 
týdny. Způsob podání injekce je stejný jako v případě r-HuEPO, ale Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku 
máte užívat a kdy, a bude-li to nutné, dávku upraví.   
 
Pokud dostáváte chemoterapii 
 
Aranesp budete dostávat v jedné podkožní injekci jednou týdně nebo jednou za tři týdny.  
 
Pro léčbu anémie bude úvodní dávka   
 

500 mikrogramů jednou za tři týdny (6,75 mikrogramů přípravku Aranesp na kilogram Vaší 
tělesné hmotnosti) nebo  

 

2,25 mikrogramů (jednou týdně) přípravku Aranesp na kilogram Vaší tělesné hmotnosti.  

Váš lékař bude provádět pravidelné odběry krve, aby zkontroloval, jak anémie reaguje na léčbu a 
může upravit dávku podle potřeby. Léčba bude trvat přibližně čtyři týdny po ukončení chemoterapie. 
Lékař Vám sdělí, kdy přesně máte Aranesp přestat užívat.  
 
V některých případech může lékař doporučit doplňkové podávání přípravků železa.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Aranesp, než jste měl(a) 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aranesp, než potřebujete, mohlo by dojít k závažným potížím, 
například k velmi vysokému krevnímu tlaku. Pokud k tomu dojde, obraťte se prosím na svého lékaře. 
V případě, že se v jakémkoliv ohledu nebudete cítit dobře, neprodleně vyhledejte svého lékaře, sestru 
nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Aranesp 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) podat dávku přípravku Aranesp, měl(a) byste se spojit se svým lékařem a 
dohodnout se, kdy byste měl(a) další dávku podat.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat Aranesp 
 
Pokud chcete přestat používat Aranesp, poraďte se nejdříve se svým lékařem. 
 
 
4. Možné 

nežádoucí 

účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
U některých pacientů užívajících Aranesp se vyskytly následující nežádoucí účinky: 
 
Pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob  
 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Alergické reakce 

 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob  
 

Mozková mrtvice 

 

Bolest okolo místa vpichu 

 

Vyrážka a/nebo zčervenání kůže 

 

 

198

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob  
 

Krevní sraženiny (trombóza) 

 

Křeče (záchvaty) 
 

Není známo: z dostupných údajů nelze četnost určit 

 

Čistá aplazie červených krvinek (PRCA) – (chudokrevnost, neobvyklá únava, nedostatek 
energie) 

 
Pacienti se zhoubným onemocněním 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob  
 

Alergické reakce 

 

Zadržování tekutin (edém) 
 

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob  
 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Krevní sraženiny (trombóza) 

 

Bolest okolo místa vpichu injekce 

 

Vyrážka a/nebo zčervenání kůže 

 
Méně časté: 
mohou postihnout až 1 ze 100 osob  

 

Křeče (záchvaty) 

 
Všichni pacienti 
 
Není známo: 
z dostupných údajů nelze četnost určit 
 

Závažné alergické reakce , které mohou zahrnovat: 

  Náhlé život ohrožující alergické reakce (anafylaxe) 
  Otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla který může činit potíže při polykání nebo dýchání 

(angioedém) 

  Dušnost (alergický bronchospasmus) 

  Kožní vyrážka 

  Kopřivka 

 

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní vyrážky včetně Stevens-Johnsonova 
syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Tyto se mohou projevit na trupu jako načervenalé 
skvrny podobné terčům nebo kulaté skvrny mající často na povrchu ve středu puchýř, olupování 
kůže, vředy v ústech, v hrdle, v nose, na genitálu či v očích a může jim předcházet horečka a 
příznaky podobné chřipce.  
Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte používat Aranesp a kontaktujte svého lékaře 
nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2. 

 

Podlitina a krvácení v místě vpichu 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Aranesp uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 

 

199

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za EXP:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 

C – 8 C). Chraňte před mrazem. Nepoužívejte Aranesp, jestliže si 

myslíte, že mohlo dojít k jeho zmrznutí.  
 
Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Poté, co injekční stříkačku vyndáte z chladničky a necháte ji stát při pokojové teplotě přibližně 30 
minut, musí být přípravek buď použit do 7 dnů nebo zlikvidován.  
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud je zakalený nebo pokud jsou v něm patrné částice. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

 

Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Aranesp obsahuje 
 

Léčivou látkou je darbepoetinum alfa, r-HuEPO (erytropoetin vyráběný genovou technologií). 
Aranesp předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 
80, 100, 130, 150, 300 nebo 500 mikrogramů.  

Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid 
sodný, polysorbát 80 a voda na injekci.   

 
Jak Aranesp vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Aranesp je čirý, bezbarvý nebo lehce perleťově zabarvený injekční roztok v předplněné injekční 
stříkačce.  
 
Aranesp je k dispozici v baleních po 1 nebo 4 předplněných injekčních stříkačkách . Stříkačky mohou 
být v balení s blistrem (1 nebo 4 kusy) nebo bez blistru (pouze 1 kus). Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 

 

Výrobce 
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company 
Pottery Road 
Dun Laoghaire 
Co Dublin 
Irsko 
 

 

200

Výrobce 
Amgen NV 
Arianelaan 5 
1200 Brussel 
Belgie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 
s.a. Amgen n.v. 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 
 

Lietuva 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +370 5 219 7474 

България 

Амджен България ЕООД 
Тел.: +359 (0)2 424 7440 

 

Luxembourg/Luxemburg 
s.a. Amgen  
Belgique/Belgien 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 

Česká republika 
Amgen s.r.o. 
Tel: +420 221 773 500 

 

Magyarország 
Amgen Kft. 
Tel.: +36 1 35 44 700 

Danmark 
Amgen, filial af Amgen AB, Sverige 
Tlf: +45 39617500 

 

Malta 
Amgen B.V. 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)76 5732500 

Deutschland 
AMGEN GmbH 
Tel.: +49 89 1490960 

 

Nederland 
Amgen B.V. 
Tel: +31 (0)76 5732500 

Eesti 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +372 586 09553 

 

Norge 
Amgen AB 
Tel: +47 23308000 

Ελλάδα 
Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.  
Τηλ.: +30 210 3447000 

 

Österreich 
Amgen GmbH  
Tel: +43 (0)1 50 217 

España 
Amgen S.A. 
Tel: +34 93 600 18 60 

 

 

Polska 
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 581 3000 

France 
Amgen S.A.S. 

Tél: +33 (0)9 69 363 363 
 

Portugal 
Amgen Biofarmacêutica, Lda. 
Tel: +351 21 4220550 

 

Hrvatska 
Amgen d.o.o. 
Tel: +385 (0)1 562 57 20

 

România 

Amgen România SRL 

Tel: +4021 527 3000 

Ireland 
Amgen Limited 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)1223 420305

 

 

Slovenija 
AMGEN zdravila d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 585 1767 

 

 

201

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 
Amgen Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 321 114 49 

Italia 
Amgen S.r.l. 

Tel: +39 02 6241121 

Suomi/Finland 
Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial 
i Finland 
Puh/Tel: +358 (0)9 54900500 

Kύπρος 
C.A. 

Papaellinas Ltd 

Τηλ.: +357 22741 741 

 

Sverige 
Amgen AB  
Tel: +46 (0)8 6951100 

 

Latvija 
Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle 
Tel: +371 257 25888 

 

United Kingdom 
Amgen Limited 
Tel: +44 (0)1223 420305 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

 
Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 
k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 
 
 
7. Pokyny 

injekčnímu podání přípravku Aranesp v předplněné injekční stříkačce 

 
Tento oddíl obsahuje pokyny, jak se postupuje při podávání přípravku Aranesp pacientem samotným. 
Je důležité, abyste se nepokoušel(a) sám (sama) sobě podávat Aranesp, dokud Vám lékař, sestra nebo 
lékárník neposkytne odborný zácvik. Pokud si nejste jist(a) způsobem podávání injekcí nebo pokud 
máte jakékoliv další otázky, požádejte, prosím, svého lékaře, sestru nebo lékárníka o pomoc.  
 
Jak použijete Vy nebo jiná osoba Aranesp předplněnou stříkačku?  
 
Lékař vám předepsal Aranesp přeplněnou stříkačku k injekci do podkožní tkáně. Váš lékař, sestra 
nebo lékárník Vám řekne, jaké množství léku budete užívat a jak často si ho budete podávat.  
 
Vybavení: 
 
K podání injekce budete potřebovat:  
 
 

novou Aranesp předplněnou injekční stříkačku; a 

 

alkoholový tampón nebo podobný. 

 
Co mám udělat před podáním subkutánní injekce přípravku Aranesp?  
 
1. 

Vyjměte předplněnou injekční stříkačku přípravku Aranesp z chladničky. Ponechte předplněnou 
injekční stříkačku stát po dobu 30 minut, aby dosáhla pokojové teploty. Injekce bude poté 
příjemnější. Aranesp neohřívejte žádným jiným způsobem (například jej neohřívejte 
v mikrovlnné troubě nebo v horké vodě). Nenechávejte stříkačku na přímém slunečním světle. 

 
2. 

Předplněnou injekční stříkačkou netřepte. 

 

202

 
3. 

Nesnímejte kryt ze stříkačky, dokud nejste připraven(a) k injekci. 

 
4. 

Zkontrolujte, zda se jedná o správnou dávku, která Vám byla lékařem předepsána. 

 
5. 

Zkontrolujte dobu použitelnosti na označení předplněné injekční stříkačky (Použitelné do:). 
Nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce.  

 
6. 

Zkontrolujte vzhled přípravku Aranesp. Musí jít o čirou, bezbarvou nebo lehce perleťově 
zabarvenou tekutinu. Přípravek nesmíte použít, pokud je zakalený nebo pokud jsou v něm 
patrné částice.  

 
7. 

Důkladně si umyjte ruce. 

 
8. 

Najděte si pohodlné, dobře osvětlené a čisté místo a do dosahu si připravte vše, co potřebujete.   

 
Jak budu postupovat při přípravě injekce přípravku Aranesp?                                                                         
 
Před podáním injekce přípravku Aranesp musíte provést následující kroky:  
 
1. Jemně, bez kroucení, odstraňte kryt z jehly, aby nedošlo k jejímu 

ohnutí, jak je zobrazeno na obrázcích 1 a 2. 

2. 

Nedotýkejte se jehly a nestlačujte píst. 

3. Můžete si všimnout malých vzduchových bublin v předplněné injekční 

stříkačce. Nemusíte vzduchové bubliny před podáním injekce 
odstraňovat. Podání injekce se vzduchovými bublinami je neškodné. 

4. Předplněnou injekční stříkačku můžete nyní použít. 

 
Kam si mám injekce podávat? 
 

 

Nejlepšími místy k podávání injekcí jsou horní zevní strana stehen a 
břicho. Pokud Vám injekci bude podávat někdo další, může použít také 
zadní stranu paží. 
 
Pokud zpozorujete, že je místo vpichu zarudlé nebo bolestivé, můžete jej 
změnit. 

 
Jak si mám injekce podávat? 
 
1. Vydezinfikujte 

kůži pomocí alkoholového tampónu a uchopte záhyb kůže (bez stlačení) mezi 

palec a ukazováček. 

 
2. Proveďte vpich jehlou do kůže tak, jak Vám ukázal Váš lékař, sestra nebo lékárník.  
 
3. Aplikujte 

si 

předepsanou dávku podkožně dle pokynů Vašeho lékaře, sestry nebo lékárníka.  

 
4. Píst 

stlačujte pomalu a rovnoměrně za stálého držení záhybu kůže, dokud není stříkačka 

prázdná. 

 
5. Vyjměte jehlu z kůže. 
 
6. 

Pokud si všimnete drobné kapky krve v místě vpichu, můžete ji otřít tampónem. Místo vpichu 
nemasírujte.V případě potřeby překryjte místo vpichu náplastí s polštářkem.  

 

 

203

7. Injekční stříkačku můžete použít pouze k jedné injekci. Neužívejte Aranesp, který zbyl 

v injekční stříkačce.  

 
Zapamatujte si, prosím:
 Pokud budete mít jakékoliv problémy, obraťte se s žádostí o radu či pomoc 
na svého lékaře nebo sestru.  
 
Likvidace použitých injekčních stříkaček 
 

 

Nenasazujte kryt zpět na použité jehly, mohl(a) byste se náhodou píchnout. 

 

Použité stříkačky uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

 

Použité injekční stříkačky musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 

 

 

204

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Aranesp 10 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick)  
Aranesp 15 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 20 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 30 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 40 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 50 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 60 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 80 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 

Aranesp 100 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 130 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 150 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 300 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 
Aranesp 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru (SureClick) 

darbepoetinum alfa 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry .  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Aranesp a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aranesp používat 

3. 

Jak se Aranesp používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Aranesp uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Aranesp a k čemu se používá 

 
Lékař Vám předepsal Aranesp (antianemikum) k léčbě anémie. Anémie je onemocněním, kdy krev 
neobsahuje dostatek červených krvinek. Jejími příznaky mohou být únavnost, slabost a dušnost.  
 
Aranesp účinkuje přesně stejným způsobem jako přirozený hormon erytropoetin. Erytropoetin vzniká 
v ledvinách a podněcuje kostní dřeň k tvorbě většího množství červených krvinek. Léčivou látkou 
obsaženou v přípravku Aranesp je darbepoetin alfa, vyrobený genovou technologií v buňkách 
vaječníku čínského křečíka (CHOK1).   
 
Pokud máte chronické selhávání ledvin 
 
Aranesp se používá k léčbě symptomatické anémie, která doprovází chronické selhávání ledvin, a to u 
dospělých a u dětí. Při selhávání ledvin se v nich nevytváří dostatek přirozeného hormonu 
erytropoetinu, což často způsobuje anémii.  
 
Organismus potřebuje k vytvoření většího počtu červených krvinek určitý čas; proto účinek léčby 
zaznamenáte přibližně po čtyřech týdnech. Váš obvyklý dialyzační režim neovlivní schopnost 
přípravku Aranesp léčit anémii.  
 

 

205

Pokud dostáváte chemoterapii 
 
Aranesp se používá k léčbě anémie s příznaky u dospělých pacientů se zhoubnými nádory kromě 
nádorů kostní dřeně (nemyeloidními malignitami), kteří dostávají chemoterapii.  
 
Jedním z hlavních nežádoucích účinků chemoterapie je, že tlumí tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. 
K poklesu počtu červených krvinek a ke vzniku anémie může dojít spíše v období na konci 
chemoterapie, zvláště pokud se jednalo o podávání většího množství chemoterapeutik.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aranesp používat 

 
Nepoužívejte Aranesp:   
 

jestliže jste alergický(á) na darbepoetin alfa nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže Vám byl zjištěn vysoký krevní tlak, který není kontrolován jiným lékem předepsaným 
Vaším lékařem; 

 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Aranesp se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Oznamte prosím svému lékaři , jestliže v současné době trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a)

vysokým krevním tlakem, který je léčen jinými léky předepsanými Vaším lékařem; 

srpkovitou anémií; 

epileptickými záchvaty; 

křečemi (záchvaty); 

onemocněním jater; 

výrazně nedostatečnou odpovědí na léky používané k léčbě anémie;  

alergií na latex. Kryt jehly předplněného pera obsahuje derivát latexu; nebo 

infekční žloutenkou typu C. 

 
Zvláštní upozornění: 

Pokud máte příznaky zahrnující neobvyklou únavu a nedostatek energie, může to znamenat, že 
máte aplazii červené krevní řady (PRCA), která byla hlášena u některých pacientů. PRCA 
znamená, že organismus buď významně snížil produkci červených krvinek, nebo dokonce zcela 
přestal s jejich tvorbou, což má za následek závažnou anémii. Začnete-li pociťovat tyto 
příznaky, měl(a) byste vyhledat svého ošetřujícího lékaře, který určí nejvhodnější postup léčby 
Vaší anémie.  

 

Buďte zvlášť opatrní u ostatních léků, které stimulují tvorbu červených krvinek. Aranesp je 
jedním ze skupiny léků, které stimulují tvorbu červených krvinek stejně jako lidská bílkovina 
erytropoetin. Váš lékař má vždy zaznamenat přesný název léku, který dostávate. 

 

Jestliže máte chronické selhání ledvin a zejména pokud patřičně nereagujete na léčbu 
přípravkem Aranesp, Váš lékař by měl zkontrolovat Vaši dávku přípravku Aranesp, protože 
opakované zvyšování dávky přípravku Aranesp v případě, že nereagujete na léčbu, může 
zvyšovat riziko problémů se srdcem nebo krevními cévami a mohlo by zvýšit riziko srdečního 
infarktu, mrtvice a úmrtí. 
 

Váš lékař by se měl snažit udržovat Vaši hladinu hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl. Váš lékař 
bude dohlížet, aby hladina Vašeho hemoglobinu nepřekročila stanovenou hodnotu, protože 
vysoké hladiny hemoglobinu Vás mohou vystavovat riziku srdečních obtíží nebo obtíží s 
cévami a zvyšovat riziko srdečního infarktu, mrtvice nebo úmrtí.  

 

 

206

Pokud máte příznaky zahrnující silnou bolest hlavy, netečnost, zmatenost, obtíže se zrakem, 
nevolnost, zvracení nebo záchvaty (křeče), může to znamenat, že máte velmi vysoký krevní 
tlak. Začnete-li pociťovat tyto příznaky, měl(a) byste vyhledat svého ošetřujícího lékaře. 

 

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním, mějte na paměti, že Aranesp může působit jako 
růstový faktor krvinek a za určitých okolností může mít negativní vliv na Vaše nádorové 
onemocnění. Podle Vaší individuální situace může být vhodnější krevní transfúze. Projednejte 
prosím tuto skutečnost s Vaším ošetřujícím lékařem.  

 

Nesprávné podávání zdravým osobám může způsobit život ohrožující srdeční nebo cévní 
komplikace. 

 

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky včetně Stevens-
Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN). SJS/TEN se mohou 
zpočátku projevit na trupu jako načervenalá místa podobná terčům nebo kulaté skvrny mající 
často na povrchu ve středu puchýř. Mohou se také objevit vředy v ústech, v hrdle, v nose, na 
genitálu či v očích (zarudlé a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází 
horečka a/nebo příznaky podobné chřipce. Vyrážky se mohou rozvinout do rozsáhlého 
olupování kůže a život ohrožujících komplikací.  
Pokud se u Vás objeví závažná kožní vyrážka nebo jakýkoliv z těchto kožních příznaků, 
přestaňte používat Aranesp a kontaktujte svého lékaře nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

 
Další léčivé přípravky a Aranesp 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Počtem červených krvinek mohou být ovlivněny cyklosporin a takrolimus (léky potlačující imunitní 
odpověď organismu). Je důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda některý z těchto léků užíváte.  
 
Aranesp s jídlem a pitím 
 
Jídlo a pití Aranesp neovlivňuje.  
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Aranesp nebyl testován u těhotných žen. Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda   
 

jste těhotná; 

 

myslíte si, že byste mohla být těhotná; 

 

plánujete otěhotnět. 

 
Není známo, zda se darbepoetin alfa vylučuje do lidského mateřského mléka. Pokud užíváte Aranesp, 
musíte přestat kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Aranesp by neměl ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.  
 
Aranesp obsahuje sodík 
 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, to znamená, že je v podstatě bez 
sodíku. 
 

 

207

 
3. 

Jak se Aranesp používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Na základě vyšetření krve rozhodl Váš lékař o léčbě přípravkem Aranesp, protože Vaše hladina 
hemoglobinu je 10 g/dl nebo nižší. Injekce se podává podkožně (subkutánně), a proto můžete použít 
Aranesp předplněné pero. Lékař také rozhodne o tom, jaké množství léku budete užívat a jak často, 
aby se Vaše hladina hemoglobinu udržela mezi 10 a 12 g/dl. To se může výrazně lišit pro dospělé a 
děti.  
 
Podávání injekcí přípravku Aranesp pacientem samotným 
 
Váš lékař může rozhodnout, že by pro Vás bylo nejvhodnější, abyste si podával(a) injekce přípravku 
Aranesp sám (sama) nebo aby Vám ji podával Váš pečovatel. Postup, jakým si sám (sama) budete 
injekce podávat, Vám ukáže lékař, sestra nebo lékárník. Nepokoušejte si dát injekci sám (sama), 
pokud jste k tomu nebyl(a) vyškolen(a). Nikdy si sám (sama) nepodávejte Aranesp do žíly. 
Předplněné pero je určeno pouze k podkožnímu podání injekce.
 
 
Pro návod k použití předplněného pera čtěte část na konci tohoto letáku. 
 
Pokud trpíte chronickým selháváním ledvin 
 
Všem dospělým a dětským pacientům od 1 roku s chronickým selháváním ledvin je Aranesp v 
předplněném peru podáván v jedné injekci podkožně (subkutánní podání). 
 
Pro léčbu anémie bude úvodní dávka přípravku Aranesp na kilogram Vaší tělesné hmotnosti buď: 
 

0,75 mikrogramů jednou za dva týdny nebo  

 

0,45 mikrogramů jednou týdně.  

U dospělých nedialyzovaných pacientů může být jako úvodní dávka použito také 1,5 mikrogramu/kg 
jednou měsíčně. 
 
U všech dospělých a dětských pacientů od 1 roku s chronickým selháváním ledvin, u kterých je 
dosaženo korekce anémie, je pokračováno v podávání přípravku Aranesp v jedné injekci jednou týdně 
nebo jednou za dva týdny. Všichni dospělí a děti od 11 let, kteří nejsou na dialýze, mohou Aranesp 
dostávat v injekci jednou za měsíc. 
 
Váš lékař bude provádět pravidelné odběry krve, aby zkontroloval, jak anémie reaguje na léčbu a 
jednou za čtyři týdny může upravit dávku podle potřeby, aby byla dosažena trvalá kontrola Vaší 
anémie.  
 
Váš lékař bude používat nejnižší účinnou látku, aby byly příznaky anémie pod kontrolou. 
 
Pokud nereagujete přiměřeně na léčbu přípravkem Aranesp, Váš lékař zkontroluje Vaši dávku a 
informuje Vás, pokud je potřeba Vaši dávku přípravku Aranesp změnit. 
 
Pravidelně bude sledován také Váš krevní tlak, a to zvláště na začátku léčby.  
 
V některých případech může lékař doporučit doplňkové podávání přípravků železa.  
 
Lékař může rozhodnout o změně způsobu podávání injekcí (buďto podkožně nebo do žíly). V případě 
změny začnete na stejné dávce, kterou právě dostáváte a Váš lékař provede odběr krve, aby se 
zajistilo, že je anémie stále léčena odpovídajícím způsobem.  
 
Pokud lékař rozhodl Vaši léčbu změnit z r-HuEPO (erytropoetin vyrobený genovou technologií) na 
Aranesp, stanoví, zda budete dostávat dávku přípravku Aranesp jednou týdně nebo jednou za dva 

 

208

týdny. Způsob podání injekce je stejný jako v případě r-HuEPO, ale Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku 
máte užívat a kdy, a bude-li to nutné, dávku upraví.   
 
Pokud dostáváte chemoterapii 
 
Aranesp budete dostávat v jedné podkožní injekci jednou týdně nebo jednou za tři týdny.  
 
Pro léčbu anémie bude úvodní dávka   

 

500 mikrogramů jednou za tři týdny (6,75 mikrogramů přípravku Aranesp na kilogram Vaší 
tělesné hmotnosti) nebo  

 

2,25 mikrogramů (jednou týdně) přípravku Aranesp na kilogram Vaší tělesné hmotnosti.  

 
Váš lékař bude provádět pravidelné odběry krve, aby zkontroloval, jak anémie reaguje na léčbu a 
může upravit dávku podle potřeby. Léčba bude trvat přibližně čtyři týdny po ukončení chemoterapie. 
Lékař Vám sdělí, kdy přesně máte Aranesp přestat užívat.  
 
V některých případech může lékař doporučit doplňkové podávání přípravků železa.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Aranesp, než jste měl(a) 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aranesp, než potřebujete, mohlo by dojít k závažným potížím, 
například k velmi vysokému krevnímu tlaku. Pokud k tomu dojde, obraťte se prosím na svého lékaře. 
V případě, že se v jakémkoliv ohledu nebudete cítit dobře, neprodleně vyhledejte svého lékaře, sestru 
nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Aranesp 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) podat dávku přípravku Aranesp, měl(a) byste se spojit se svým lékařem a 
dohodnout se, kdy byste měl(a) další dávku podat.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat Aranesp 
 
Pokud chcete přestat používat Aranesp, poraďte se nejdříve se svým lékařem. 
 
 
4. Možné 

nežádoucí 

účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Aranesp nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
U některých pacientů užívajících Aranesp se vyskytly následující nežádoucí účinky: 
 
Pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob  

 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Alergické reakce 

 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
 

Mozková mrtvice 

 

Bolest okolo místa vpichu 

 

Vyrážka a/nebo zčervenání kůže 

 

 

209

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
 

Krevní sraženiny (trombóza) 

 

Křeče (záchvaty) 

 
Není známo: z dostupných údajů nelze četnost určit  

 

Čistá aplazie červených krvinek (PRCA) – (anémie, neobvyklá únava, nedostatek energie) 

 
Pacienti se zhoubným onemocněním 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
 

Alergické reakce 

 

Zadržování tekutin (edém) 
 

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Krevní sraženiny (trombóza) 

 

Bolest okolo místa vpichu injekce 

 

Vyrážka a/nebo zčervenání kůže 

 
Méně časté:
 mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
 

Křeče (záchvaty) 

 
Všichni pacienti 
 
Není známo: 
z dostupných údajů nelze četnost určit

 

 

 

Závažné alergické reakce, které mohou zahrnovat: 

 

Náhlé život ohrožující alergické reakce (anafylaxe) 

 

Otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla který může činit potíže při polykání 
nebo dýchání (angioedém) 

 

Dušnost (alergický bronchospasmus) 

 

Kožní vyrážka 

 

Kopřivka 

 

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní vyrážky včetně Stevens-Johnsonova 
syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Tyto se mohou projevit na trupu jako načervenalé 
skvrny podobné terčům nebo kulaté skvrny mající často na povrchu ve středu puchýř, olupování 
kůže, vředy v ústech, v hrdle, v nose, na genitálu či v očích a může jim předcházet horečka a 
příznaky podobné chřipce.  
Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte používat Aranesp a kontaktujte svého lékaře 
nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2. 

 

Podlitina a krvácení v místě vpichu 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Aranesp uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za EXP:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

210

 
Uchovávejte v chladničce (2 

C – 8 C). Chraňte před mrazem. Nepoužívejte Aranesp, jestliže si 

myslíte, že mohlo dojít k jeho zmrznutí.  
 
Uchovávejte předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Poté, co pero vyndájte z chladničky a necháte ho stát při pokojové teplotě přibližně 30 minut, musí být 
přípravek buď použit do 7 dnů nebo zlikvidován.  
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud je zakalený nebo pokud jsou v něm patrné částice. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

 

 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Aranesp obsahuje 
 
- Léčivou látkou je darbepoetinum alfa, r-HuEPO (erytropoetin vyráběný genovou technologií). 

Předplněné pero obsahuje buď darbepoetinum alfa 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 
300 nebo 500 mikrogramů.  

Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid 
sodný, polysorbát 80 a voda na injekci.   

 
Jak Aranesp vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Aranesp je čirý, bezbarvý nebo lehce perleťově zabarvený injekční roztok v předplněném peru.  
 
Aranesp (SureClick) je k dispozici v balení obsahujícím 1 nebo 4 předplněná pera. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
Výrobce 
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company 
Pottery Road 
Dun Laoghaire 
Co Dublin 
Irsko 
 
Výrobce 
Amgen NV 
Arianelaan 5 
1200 Brussel 
Belgie 

 

211

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 
s.a. Amgen n.v. 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 
 

Lietuva 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +370 5 219 7474 
 

България 
Амджен България ЕООД 
Тел.: +359 (0)2 424 7440 

 

Luxembourg/Luxemburg 
s.a. Amgen  
Belgique/Belgien 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 

Česká republika 
Amgen s.r.o. 
Tel: +420 221 773 500 

 

Magyarország 
Amgen Kft. 
Tel.: +36 1 35 44 700 

Danmark 
Amgen, filial af Amgen AB, Sverige 
Tlf: +45 39617500 

 

Malta 
Amgen B.V. 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)76 5732500 

Deutschland 
AMGEN GmbH 
Tel.: +49 89 1490960 

 

Nederland 
Amgen B.V. 
Tel: +31 (0)76 5732500 

Eesti 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +372 586 09553 

 

Norge 
Amgen AB 
Tel: +47 23308000 

Ελλάδα 
Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.  
Τηλ.: +30 210 3447000 

 

Österreich 
Amgen GmbH  
Tel: +43 (0)1 50 217 

España 
Amgen S.A. 
Tel: +34 93 600 18 60 

 

 

Polska 
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 581 3000 

France 
Amgen S.A.S. 
Tél: +33 (0)9 69 363 363 

 

Portugal 
Amgen Biofarmacêutica, Lda. 
Tel: +351 21 4220550 

Hrvatska 
Amgen d.o.o. 
Tel: +385 (0)1 562 57 20

 

România
Amgen România SRL 
Tel: +4021 527 3000 

Ireland 
Amgen Limited 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)1223 420305

 

 

Slovenija 
AMGEN zdravila d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 585 1767 

 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 
Amgen Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 321 114 49 

 

212

Italia 
Amgen S.r.l. 

Tel: +39 02 6241121 

Suomi/Finland 
Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial 
i Finland 
Puh/Tel: +358 (0)9 54900500 

Kύπρος 
C.A. Papaellinas Ltd 
Τηλ.: +357 22741 741 

 

Sverige 
Amgen AB  
Tel: +46 (0)8 6951100 

Latvija 
Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle 
Tel: +371 257 25888 

 

United Kingdom 
Amgen Limited 
Tel: +44 (0)1223 420305 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 
Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 
k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 
 

 

213

Návod k použití 

 
Je důležité, abyste se nepokoušel(a) podat si sám (sama) injekci, dokud Vás nebo Vašeho 
pečovatele neproškolí Váš zdravotnický pracovník.  

 

Popis jednotlivých částí 

Před použitím 

Po použití 

  Červené dávkovací 

tlačítko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doba použitelnosti 

 
 
 

Okénko 

 
 
 
 

Lék 

 

 

Nasazený šedý kryt 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doba použitelnosti 
 
 
Žluté okénko 
(injekce je dokončena) 
 
 
 
 
 
 
 
Žlutý bezpečnostní 
chránič 
 
 
 
Sejmutý šedý kryt 
 

Důležité: Jehla je uvnitř 

 

 

214

 

Důležité 

Před použitím Aranesp SureClick předplněného pera si přečtěte tyto důležité informace: 
Uchovávání Aranesp SureClick předplněných per 
 

Uchovávejte předplněné pero a všechny léky mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte předplněné pero ve vnějším obalu, aby bylo chráněno před světlem a poškozením. 

 

Uchovávejte předplněné pero v chladničce (2

 C – 8 C). 

 

Jakmile je předplněné pero vyndáno z chladničky a ponecháno před injekcí při pokojové teplotě 
(do 25 

C) přibližně na 30 minut, musí být buď do sedmi dnů použito nebo zlikvidováno.  

 

Neuchovávejte předplněné pero v extrémním teple nebo chladu. Například zabraňte uchovávání 
v přihrádce nebo zavazadlovém prostoru Vašeho vozu.  

 

Chraňte před mrazem. Aranesp nepoužívejte, pokud si myslíte, že byl zmrazen. 

Používání Aranesp SureClick předplněných per 

 

Váš zdravotnický pracovník Vám předepsal Aranesp předplněné pero pro injekci do tkáně těsně 
pod kůží (subkutánní použití). 

 

Nepoužívejte předplněné pero po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

Netřepejte předplněným perem. 

 

Neodstraňujte šedý kryt z předplněného pera dokud nejste připraveni podat si injekci. 

 

Nepoužívejte předplněné pero, pokud Vám spadlo na tvrdý povrch. Část pera může být 
poškozena, i když to není vidět. Použijte nové předplněné pero. 

 

Pero obsahuje v šedém krytu suchý přírodní kaučuk, který je vyroben z latexu. Pokud jste na 
latex alergický(á), řekněte to svému zdravotnickému pracovníkovi. 

Kontaktujte svého zdravotnického pracovníka, pokud potřebujete více informací nebo pomoc. 

 

 

 

215

Krok 1:  Příprava 

A  Vyjměte jedno předplněné pero z krabičky. 

Opatrně zvedněte předplněné pero rovně z krabičky. 
Původní obal s nepoužitými předplněnými pery vraťte zpět do chladničky. 
Předplněné pero nechte před injekcí alespoň 30 minut při pokojové teplotě. 

 

Nevracejte předplněné pero zpět do chladničky, pokud bylo 
zahřáto na pokojovou teplotu. 

 

Nepokoušejte se ohřívat předplněné pero pomocí zdrojů tepla 
jako je horká voda nebo mikrovlnná trouba.  

 

Nenechávejte  předplněné pero  na přímém slunečním světle.

 

Netřepejte předplněným perem. 

 

Neodstraňujte zatím z předplněného pera šedý kryt. 

 
30 minut 
 
 

 

B  Předplněné pero zkontrolujte. 

 

  

Nasazený 

šedý 

kryt 

Okénko 

Lék

 

Ujistěte se, že lék v okénku je čirá a bezbarvá kapalina. 
 

Zkontrolujte, že se jedná o správnou dávku, kterou Vám Váš zdravotnický pracovník předepsal. 

 

Nepoužívejte předplněné pero, pokud je lék zakalený nebo zabarvený nebo obsahuje vločky či 
částice. 

 

Nepoužívejte předplněné pero, pokud se některá jeho část zdá být poškozená nebo rozbitá. 

 

Nepoužívejte předplněné pero, pokud Vám spadlo.  

 

Nepoužívejte předplněné pero, pokud chybí šedý kryt nebo není bezpečně nasazen. 

 

Nepoužívejte předplněné pero, pokud uplynula doba použitelnosti vytištěná na štítku za EXP. 

Ve všech těchto případech použijte nové předplněné pero a kontaktujte svého zdravotnického 
pracovníka. 

C  Shromážděte veškerý materiál potřebný pro injekci.

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou. 
Na čistou, dobře osvětlenou plochu, si dejte: 

 

Nové předplněné pero 

 

Lihové tampóny  

 

Smotek vaty nebo gázové polštářky 

 

Náplast 

 

Nádobu na ostrý odpad 

 

 

 

216

D  Připravte si a očistěte místo pro injekci.

 
 
Horní část paže 
 
Břicho 
 
 
Stehno  

Můžete použít: 
 

Stehno  

 

Břicho kromě oblasti 5 cm (2 palce) okolo pupku 

 

Vnější stranu horní paže (pouze pokud Vám injekci podává někdo jiný) 

Místo pro injekci očistěte lihovým tampónem. Pokožku nechte uschnout. 

 

Nedotýkejte se znovu tohoto místa před injekcí. 

 

Pokaždé si k aplikaci injekce, kterou si podáváte, vyberte jiné místo. Pokud chcete pro injekci 
použít stejné místo, ujistěte se, že to není stejný bod v místě, které jste použili pro injekci 
minule.  

 

Nepodávejte si injekci do oblasti, kde je kůže citlivá, pohmožděná, červená nebo tvrdá.  

 

Nepodávejte injekci do oblasti s jizvami nebo strijemi. 
 

Důležité: Pro výběr vhodného místa pro injekci a střídání míst při každé injekci se řiďte pokyny 
svého zdravotnického pracovníka

.

 

 

 

217

Krok 2:  Připravte se 

Když jste připraveni na injekci, stáhněte rovně šedý kryt.   

Je běžné, když se na konci jehly nebo na žlutém bezpečnostním chrániči objeví kapka.  

 

Šedým krytem neotáčejte ani ho neohýbejte.  

 

Šedý kryt nenasazujte zpět na předplněné pero.  

 

Dokud nejste připraveni na injekci, nesnímejte šedý kryt z předplněného pera 

Pokud se Vám nepodaří podat si injekci, kontaktujte ihned svého zdravotnického pracovníka.  

Napněte nebo stiskněte místo injekce a vytvořte pevnou plochu. 

Způsob napnutí 

 

 

Napněte pevně pokožku roztažením palce a ostatních prstů od sebe, abyste vytvořili oblast širokou asi 
5 cm (2 palce)

NEBO 

Způsob stisknutí 

 

Stiskněte pevně pokožku mezi palec a ostatní prsty, abyste vytvořili oblast širokou asi 5 cm (2 palce).

Důležité: Při aplikaci injekce je důležité držet kůži napnutou nebo stisknutou. 

 

218

Krok 3:  Podání injekce 

Udržujte napnutí nebo stisk. Předplněné pero se sejmutým šedým krytem přiložte k pokožce 
pod úhlem 90 stupňů. 

 

Důležité: Nedotýkejte se zatím červeného dávkovacího tlačítka. 

H  Silně přitlačte předplněné pero zcela ke kůži, dokud se nepřestane pohybovat.   

 

 Přitlačit 

 
Důležité: Musíte zatlačit zcela dolů, ale nedotýkejte se červeného dávkovacího tlačítka, dokud nejste 
připraveni podat si injekci.  

I  Když jste připraveni na injekci, stiskněte červené dávkovací tlačítko. 

 

“cvak” 

 

Uvolněte tlačítko 

 

 

 
 

 

219

J  Udržujte tlak na kůži. Injekce může trvat přibližně 15 sekund. 

 

 

“cvak” 

 

 

15 sekund 

 

 

 

Když je injekce dokončena, 

okénko je žluté. 

 

Poznámka: Když vytáhnete předplněné pero z kůže, jehla se 
automaticky zakryje.  

Důležité: Pokud není okénko po vytažení předplněného pera žluté, nebo pokud se zdá, že se lék stále 
aplikuje,  znamená to, že jste nedostal(a) celou dávku. Kontaktujte ihned svého zdravotnického 
pracovníka.  

K  Prohlédněte místo injekce. 

 

Pokud se objeví krev, přiložte na místo injekce smotek vaty nebo gázový polštářek. Místo 
vpichu netřete. Pokud je třeba, použijte náplast.  

 

220

Krok 4: Dokončení 

L  Použité předplněné pero a šedý kryt zlikvidujte.  

 

 

Použité předplněné pero dejte do nádoby na ostrý odpad ihned po použití.  

 

Předplněné pero nepoužívejte znovu.  

 

Předplněné pero nebo nádobu na ostrý odpad nerecyklujte, ani nevyhazujte do domácího 
odpadu.   

Poraďte se se zdravotnickým pracovníkem o správném způsobu likvidace. Pro likvidaci mohou platit 
místní předpisy.  
Důležité: Vždy uchovávejte nádobu na ostrý odpad mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

 

221

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 
Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Darbepoetinum alfa 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry .  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. 

Co je Aranesp a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aranesp používat 

3. 

Jak se Aranesp používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Aranesp uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Aranesp a k čemu se používá 

 
Lékař Vám předepsal Aranesp (antianemikum) k léčbě anémie. Anémie je onemocněním, kdy krev 
neobsahuje dostatek červených krvinek. Jejími příznaky mohou být únavnost, slabost a nedostatek 
dechu.  
 
Aranesp účinkuje přesně stejným způsobem jako přirozený hormon erytropoetin. Erytropoetin vzniká 
v ledvinách a podněcuje kostní dřeň k tvorbě většího množství červených krvinek. Léčivou látkou 
obsaženou v přípravku Aranesp je darbepoetin alfa, vyrobený genovou technologií v buňkách 
vaječníku čínského křečíka (CHO-K1).   
 
Pokud máte chronické selhávání ledvin 
 
Aranesp se používá k léčbě symptomatické anémie, která doprovází chronické selhávání ledvin, a to u 
dospělých a u dětí. Při selhávání ledvin se v nich nevytváří dostatek přirozeného hormonu 
erytropoetinu, což často způsobuje anémii.  
 
Organismus potřebuje k vytvoření většího počtu červených krvinek určitý čas; proto účinek léčby 
zaznamenáte přibližně po čtyřech týdnech. Váš obvyklý dialyzační režim neovlivní schopnost 
přípravku Aranesp léčit anémii.  

 

222

 
Pokud dostáváte chemoterapii 
 
Aranesp se používá k léčbě anémie s příznaky u dospělých pacientů se zhoubnými nádory kromě 
nádorů kostní dřeně (nemyeloidními malignitami), kteří dostávají chemoterapii.  
 
Jedním z hlavních nežádoucích účinků chemoterapie je, že tlumí tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. 
K poklesu počtu červených krvinek a ke vzniku anémie může dojít spíše v období na konci 
chemoterapie, zvláště pokud se jednalo o podávání většího množství chemoterapeutik.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aranesp používat 

 
Nepoužívejte Aranesp:   
 

jestliže jste alergický(á) na darbepoetin alfa nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže Vám byl zjištěn vysoký krevní tlak, který není kontrolován jiným lékem předepsaným 
Vaším lékařem. 

 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Aranesp se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Oznamte prosím svému lékaři, jestliže v současné době trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a)

vysokým krevním tlakem, který je léčen jinými léky předepsanými Vaším lékařem; 

srpkovitou anémií; 

epileptickými záchvaty; 

křečemi (záchvaty); 

onemocněním jater; 

výrazně nedostatečnou odpovědí na léky používané k léčbě anémie; 

alergií na latex. Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje derivát latexu; nebo 

infekční žloutenkou typu C. 

 
Zvláštní upozornění: 

Pokud máte příznaky zahrnující neobvyklou únavu a nedostatek energie, může to znamenat že 
máte aplazii červené krevní řady (PRCA), která byla hlášena u některých pacientů. PRCA 
znamená, že organismus buď významně snížil produkci červených krvinek nebo dokonce zcela 
přestal s jejich tvorbou, což má za následek závažnou anémii. Začnete-li pociťovat tyto 
příznaky, měl(a) byste vyhledat svého ošetřujícího lékaře, který určí nejvhodnější postup léčby 
Vaší anémie. 

 

Buďte zvlášť opatrní u ostatních léků, které stimulují tvorbu červených krvinek. Aranesp je 
jedním ze skupiny léků, které stimulují tvorbu červených krvinek stejně jako lidská bílkovina 
erytropoetin. Váš lékař má vždy zaznamenat přesný název léku, který dostávate. 

 

Jestliže máte chronické selhání ledvin a zejména pokud patřičně nereagujete na léčbu 
přípravkem Aranesp, Váš lékař by měl zkontrolovat Vaši dávku přípravku Aranesp, protože 
opakované zvyšování dávky přípravku Aranesp v případě, že nereagujete na léčbu, může 
zvyšovat riziko problémů se srdcem nebo krevními cévami a mohlo by zvýšit riziko srdečního 
infarktu, mrtvice a úmrtí. 

 

Váš lékař by se měl snažit udržovat Vaši hladinu hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl. Váš lékař 
bude dohlížet, aby hladina Vašeho hemoglobinu nepřekročila stanovenou hodnotu, protože 
vysoké hladiny hemoglobinu Vás mohou vystavovat riziku srdečních obtíží nebo obtíží s 
cévami a zvyšovat riziko srdečního infarktu, mrtvice nebo úmrtí.  

 

 

223

Pokud máte příznaky zahrnující silnou bolest hlavy, netečnost, zmatenost, obtíže se zrakem, 
nevolnost, zvracení nebo záchvaty (křeče), může to znamenat, že máte velmi vysoký krevní 
tlak. Začnete-li pociťovat tyto příznaky, měl(a) byste vyhledat svého ošetřujícího lékaře. 

 

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním, mějte na paměti, že Aranesp může působit jako 
růstový faktor krvinek a za určitých okolností může mít negativní vliv na Vaše nádorové 
onemocnění. Podle Vaší individuální situace může být vhodnější krevní transfúze. Projednejte 
prosím tuto skutečnost s Vaším ošetřujícím lékařem.  

 

Nesprávné podávání zdravým osobám může způsobit život ohrožující srdeční nebo cévní 
komplikace. 

 

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky včetně Stevens-
Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN). SJS/TEN se mohou 
zpočátku projevit na trupu jako načervenalá místa podobná terčům nebo kulaté skvrny mající 
často na povrchu ve středu puchýř. Mohou se také objevit vředy v ústech, v hrdle, v nose, na 
genitálu či v očích (zarudlé a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází 
horečka a/nebo příznaky podobné chřipce. Vyrážky se mohou rozvinout do rozsáhlého 
olupování kůže a život ohrožujících komplikací.  
Pokud se u Vás objeví závažná kožní vyrážka nebo jakýkoliv z těchto kožních příznaků, 
přestaňte používat Aranesp a kontaktujte svého lékaře nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

 
Další léčivé přípravky a Aranesp 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Počtem červených krvinek mohou být ovlivněny cyklosporin a takrolimus (léky potlačující imunitní 
odpověď organismu). Je důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda některý z těchto léků užíváte.   
 
Aranesp s jídlem a pitím 
 
Jídlo a pití Aranesp neovlivňuje.  
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Aranesp nebyl testován u těhotných žen. Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda   
 

jste těhotná; 

 

myslíte si, že byste mohla být těhotná; 

 

plánujete otěhotnět. 

 
Není známo, zda se darbepoetin alfa vylučuje do lidského mateřského mléka. Pokud užíváte Aranesp, 
musíte přestat kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Aranesp by neměl ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.  
 
Aranesp obsahuje sodík 
 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, to znamená, že je v podstatě bez 
sodíku. 
 

 

224

 
3. 

Jak se Aranesp používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Na základě vyšetření krve rozhodl Váš lékař o léčbě přípravkem Aranesp, protože Vaše hladina 
hemoglobinu je 10 g/dl nebo nižší. Lékař Vám řekne, jaké množství léku budete užívat a jak často, aby 
se Vaše hladina hemoglobinu udržela mezi 10 a 12 g/dl. To se může výrazně lišit pro dospělé a děti.  
 
Podávání injekcí přípravku Aranesp pacientem samotným 
 
Váš lékař rozhodl, že pro Vás bude nejvhodnější, abyste si podával(a) injekce přípravku Aranesp sám 
(sama) nebo aby Vám ji podával Váš pečovatel či sestra předplněným perem. Postup, jakým si sám 
(sama) budete injekce předplněným perem podávat, Vám ukáže lékař, sestra nebo lékárník. 
Nepokoušejte si dát injekci sám (sama), pokud jste k tomu nebyl(a) vyškolen(a). Nikdy si sám (sama) 
nepodávejte Aranesp do žíly.  
 
Pokud trpíte chronickým selháváním ledvin 
 
Všem dospělým a dětským pacientům od 1 roku s chronickým selháváním ledvin je Aranesp podáván 
v jedné injekci, a to buď podkožně (subkutánní podání) nebo do žíly (intravenózní podání). 
 
Pro léčbu anémie bude úvodní dávka přípravku Aranesp na kilogram Vaší tělesné hmotnosti buď: 
 

0,75 mikrogramů jednou za dva týdny nebo;  

 

0,45 mikrogramů jednou týdně.  

U dospělých nedialyzovaných pacientů může být jako úvodní dávka použito také 1,5 mikrogramu/kg 
jednou měsíčně. 
 
U všech dospělých a dětských pacientů od 1 roku s chronickým selháváním ledvin, u kterých je 
dosaženo korekce anémie, je pokračováno v podávání přípravku Aranesp v jedné injekci jednou týdně 
nebo jednou za dva týdny. Všichni dospělí a děti od 11 let, kteří nejsou na dialýze, mohou Aranesp 
dostávat v injekci jednou za měsíc. 
 
Váš lékař bude provádět pravidelné odběry krve, aby zkontroloval, jak anémie reaguje na léčbu a 
jednou za čtyři týdny může upravit dávku podle potřeby, aby byla dosažena trvalá kontrola Vaší 
anémie.  
 
Váš lékař bude používat nejnižší účinnou látku, aby byly příznaky anémie pod kontrolou. 
 
Pokud nereagujete přiměřeně na léčbu přípravkem Aranesp, Váš lékař zkontroluje Vaši dávku a 
informuje Vás, pokud je potřeba Vaši dávku přípravku Aranesp změnit. 
 
Pravidelně bude sledován také Váš krevní tlak, a to zvláště na začátku léčby.  
 
V některých případech může lékař doporučit doplňkové podávání přípravků železa.  
 
Lékař rozhodl o změně způsobu podávání injekcí (přechod od podkožní aplikace k podávání 
nitrožilnímu). V případě změny začnete na stejné dávce, kterou právě dostáváte a Váš lékař provede 
odběr krve, aby se zajistilo, že je anémie stále léčena odpovídajícím způsobem.  
 
Pokud lékař rozhodl Vaši léčbu změnit z r-HuEPO (erytropoetin vyrobený genovou technologií) na 
Aranesp, stanoví, zda budete dostávat dávku přípravku Aranesp jednou týdně nebo jednou za dva 
týdny. Způsob podání injekce je stejný jako v případě r-HuEPO, ale Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku 
máte užívat a kdy, a bude-li to nutné, dávku upraví.   
 

 

225

Pokud dostáváte chemoterapii 
 
Aranesp budete dostávat v jedné podkožní injekci buď jednou týdně, nebo jednou za tři týdny.  
 
Pro léčbu anémie bude úvodní dávka buď  
 

500 mikrogramů jednou za tři týdny (6,75 mikrogramů přípravku Aranesp na kilogram Vaší 
tělesné hmotnosti) nebo;  

 

2,25 mikrogramů (jednou týdně) přípravku Aranesp na kilogram tělesné hmotnosti.  

 
Váš lékař bude provádět pravidelné odběry krve, aby zkontroloval, jak anémie reaguje na léčbu a 
může upravit dávku podle potřeby. Léčba bude trvat přibližně čtyři týdny po ukončení chemoterapie. 
Lékař Vám sdělí, kdy přesně máte Aranesp přestat užívat.  
 
V některých případech může lékař doporučit doplňkové podávání přípravků železa.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Aranesp, než jste měl(a) 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aranesp, než potřebujete, mohlo by dojít k závažným potížím, 
například k velmi vysokému krevnímu tlaku. Pokud k tomu dojde, obraťte se prosím na svého lékaře. 
V případě, že se v jakémkoliv ohledu nebudete cítit dobře, neprodleně vyhledejte svého lékaře, sestru 
nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Aranesp 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) podat dávku přípravku Aranesp, měl(a) byste se spojit se svým lékařem a 
dohodnout se, kdy byste měl(a) další dávku podat.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat Aranesp 
 
Pokud chcete přestat používat Aranesp, poraďte se nejdříve se svým lékařem. 
 
 
4. Možné 

nežádoucí 

účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Aranesp nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
U některých pacientů užívajících Aranesp se vyskytly následující nežádoucí účinky: 
 
Pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Alergické reakce 

 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 

 

Mozková mrtvice 

 

Bolest okolo místa vpichu 

 

Vyrážka a/nebo zčervenání kůže 

 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
 

Krevní sraženiny (trombóza) 

 

Křeče (záchvaty) 
 

 

226

Není známo: z dostupných údajů nelze četnost určit  
 

Čistá aplazie červených krvinek (PRCA) – (anémie, neobvyklá únava, nedostatek energie) 

 
Pacienti se zhoubným onemocněním 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
 

Alergické reakce 

 

Zadržování tekutin (edém) 
 

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Krevní sraženiny (trombóza) 

 

Bolest okolo místa vpichu injekce 

 

Vyrážka a/nebo zčervenání kůže 

 
Méně časté:
 mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
 

Křeče (záchvaty) 

 
Všichni pacienti 
 
Není známo: 
z dostupných údajů nelze četnost určit  
 

Závažné alergické reakce, které mohou zahrnovat: 

 

Náhlé život ohrožující alergické reakce (anafylaxe) 

 

Otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla který může činit potíže při polykání nebo dýchání 
(angioedém) 

 

Dušnost (alergický bronchospasmus) 

 

Kožní vyrážka 

 

Kopřivka 

 

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní vyrážky včetně Stevens-Johnsonova 
syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Tyto se mohou projevit na trupu jako načervenalé 
skvrny podobné terčům nebo kulaté skvrny mající často na povrchu ve středu puchýř, olupování 
kůže, vředy v ústech, v hrdle, v nose, na genitálu či v očích a může jim předcházet horečka a 
příznaky podobné chřipce.  
Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte používat Aranesp a kontaktujte svého lékaře 
nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2. 

 

Podlitina a krvácení v místě vpichu 
 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Aranesp uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za EXP:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 

C – 8 C). Chraňte před mrazem. Nepoužívejte Aranesp, jestliže si 

myslíte, že mohlo dojít k jeho zmrznutí.  

 

227

 
Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Poté, co injekční stříkačku vyndáte z chladničky a necháte ji stát při pokojové teplotě přibližně 30 
minut, musí být přípravek buď použit do 7 dnů nebo zlikvidován.  
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud je zakalený nebo pokud jsou v něm patrné částice. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

 

 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Aranesp obsahuje 
 
- Léčivou látkou je darbepoetinum alfa, r-HuEPO (erytropoetin vyráběný genovou technologií). 

Předplněná injekční stříkačka obsahuje darbepoetinum alfa 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 
130, 150, 300 nebo 500 mikrogramů.  

 

Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid 
sodný, polysorbát 80 a voda na injekci.   

 
Jak Aranesp vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Aranesp je čirý, bezbarvý nebo lehce perleťově zabarvený injekční roztok v předplněné injekční 
stříkačce.  
 
Aranesp je k dispozici v baleních po 1 nebo 4 předplněných injekčních stříkačkách s automatickým 
chráničem jehly v balení s blistrem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
Výrobce 
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company 
Pottery Road 
Dun Laoghaire 
Co Dublin 
Irsko 
 
Výrobce 
Amgen NV 
Arianelaan 5 
1200 Brussel 
Belgie  
 

 

228

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 
s.a. Amgen n.v. 

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 
 

Lietuva 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +370 5 219 7474 

 

България 

Амджен България ЕООД 
Тел.: +359 (0)2 424 7440 

 

Luxembourg/Luxemburg 
s.a. Amgen  
Belgique/Belgien 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 

Česká republika 
Amgen s.r.o. 
Tel: +420 221 773 500 

 

Magyarország 
Amgen Kft. 
Tel.: +36 1 35 44 700 

Danmark 
Amgen, filial af Amgen AB, Sverige 

Tlf: +45 39617500 

Malta 
Amgen B.V. 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)76 5732500 

Deutschland 
AMGEN GmbH 
Tel.: +49 89 1490960 

 

Nederland 
Amgen B.V. 
Tel: +31 (0)76 5732500 

Eesti 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +372 586 09553 

 

Norge 
Amgen AB 
Tel: +47 23308000 

Ελλάδα 
Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.  
Τηλ.: +30 210 3447000 

 

Österreich 
Amgen GmbH  
Tel: +43 (0)1 50 217 

España 
Amgen S.A. 
Tel: +34 93 600 18 60 

 

 

Polska 
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 581 3000 

France 
Amgen S.A.S. 

Tél: +33 (0)9 69 363 363 
 

Portugal 
Amgen Biofarmacêutica, Lda. 
Tel: +351 21 4220550 

 

Hrvatska 

Amgen d.o.o. 
Tel: +385 (0)1 562 57 20

 

România 

Amgen România SRL 
Tel: +4021 527 3000 

Ireland 
Amgen Limited 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)1223 420305

 

 

Slovenija 
AMGEN zdravila d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 585 1767 

 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 
Amgen Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 321 114 49 

 

229

Italia 
Amgen S.r.l. 
Tel: +39 02 6241121

 

Suomi/Finland 
Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial 
i Finland 
Puh/Tel: +358 (0)9 54900500 

Kύπρος 
C.A. Papaellinas Ltd

 

Τηλ.: +357 22741 741 

 

Sverige 
Amgen AB  
Tel: +46 (0)8 6951100 

Latvija 
Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle 
Tel: +371 257 25888 

 

United Kingdom 
Amgen Limited 
Tel: +44 (0)1223 420305 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 
Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k 
dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 

 

230

 

Návod k použití: 

 

Popis jednotlivých částí 

Před použitím 

Po použití 

Píst

Opěrky pro prsty

Štítek stříkačky

Kartuše stříkačky

Bezpečnostní chránič

stříkačky

Bezpečnostní pružina

jehly

Nasazený šedý kryt

jehly

 

Použitý píst   

Štítek stříkačky 

Použitá kartuše 
stříkačky 

Použitá jehla 

Použitá bezpečnostní 
pružina jehly 

Sejmutý šedý kryt 
jehly 

 

 

231

Důležité 

Před použitím přípravku Aranesp předplněné injekční stříkačky s automatickým chráničem jehly 
si přečtěte tyto důležité informace:  

 

Je důležité, abyste se nepokoušel(a) podat si sám(sama) injekci, dokud Vás neproškolí Váš 
lékař nebo zdravotnický pracovník.

 

Aranesp je podáván jako injekce do tkáně těsně pod kůží (subkutánní injekce). 

 

Řekněte svému lékaři, pokud jste alergický(á) na latex. Kryt jehly předplněné injekční 
stříkačky obsahuje derivát latexu, který může způsobovat závažné alergické reakce. 

 

Nesnímejte z předplněné stříkačky šedý kryt jehly, dokud nejste připraven(a) na podání 
injekce. 

 

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud vám upadla na tvrdý povrch. Použijte 
novou předplněnou injekční stříkačku a informujte svého lékaře nebo zdravotnického 
pracovníka.  

 

Nepokoušejte se aktivovat předplněnou injekční stříkačku před podáním injekce. 

 

Nepokoušejte se z předplněné injekční stříkačky.odstranit průhledný bezpečnostní chránič.  

 

Nesnažte se vyjmout oddělitelný štítek z kartuše předplněné stříkačky před podáním injekce.  

V případě otázek zavolejte svému lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi.  
 

Krok 1: Příprava 

Vyjměte z obalu vaničku s předplněnou injekční stříkačkou a připravte si všechny pomůcky 
pro podání injekce: lihové tampóny, buničinový nebo gázový polštářek, náplast a nádobu na 
ostrý odpad (nejsou součástí balení). 

Balení s nepoužitými předplněnými injekčními stříkačkami vraťte do chladničky. 
 
Aby byla injekce příjemnější, ponechte předplněnou injekční stříkačku při pokojové teplotě po dobu 
asi 30 minut. Pečlivě si umyjte ruce vodou a mýdlem.  
 
Novou předplněnou injekční stříkačku a ostatní pomůcky dejte na čistou, dobře osvětlenou plochu.  

 

Neohřívejte předplněnou injekční stříkačku pomocí zdrojů tepla, např. v horké vodě nebo 
v mikrovlnné troubě. 

 

Nenechávejte předplněnou injekční stříkačku na přímém slunečním světle. 

 

Netřepte předplněnou injekční stříkačkou. 

 

 Uchovávejte předplněné injekční stříkačky mimo dohled a dosah dětí.

 

 

232

B Otevřete vaničku odtržením fólie. Uchopte bezpečnostní kryt stříkačky a předplněnou 

injekční stříkačku vyjměte z vaničky. 

 

Uchopit zde

Z důvodu bezpečnosti: 

 

Neberte stříkačku za píst 

 

Neberte stříkačku za šedý kryt jehly 

 

Kontrola léku a předplněné injekční stříkačky. 

 Lék 

 

 

Předplněnou injekční stříkačku nepoužívejte, pokud:  

 

Je lék zakalen nebo obsahuje pevné částice. Musí to být čirá a bezbarvá tekutina.  

 

Se některá část zdá být prasklá nebo rozbitá. 

 

Chybí šedý kryt jehly nebo není bezpečně nasazen. 

 

Uplynul poslední den měsíce uvedeného u doby použitelnosti na štítku. 

Ve všech těchto případech volejte svému lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi.  

 

 

233

Krok 2: Před podáním injekce 

A Pečlivě si umyjte ruce. Připravte si a očistěte místo pro aplikaci injekce. 

Můžete použít: 

 

Horní část stehna 

Horní část paže 
 
Břicho  

Horní strana stehna 

 

Břicho kromě oblasti 5 cm okolo pupku  

 

Vnější stranu horní části paže (pouze pokud vám injekci podává někdo jiný) 

Místo aplikace očistěte lihovým tamponem. Pokožku nechte uschnout. 

 

Před aplikací se místa injekce nedotýkejte. 

 

Pro každou injekci, kterou si budete podávat, vyberte jinou oblast aplikace. Pokud si 
potřebujete podat injekci do stejné oblasti, dbejte na to, abyste si ji nepodali do stejného 
místa jako předchozí injekci. 
Injekci nepodávejte do míst, kde je kůže jemná, pohmožděná, červená nebo tvrdá. 
Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami nebo strijemi. 

 

B Opatrně odstraňte šedý kryt jehly rovným tahem směrem od těla.  

 

 

 

234

Stiskněte kůži v místě pro podání injekce a vytvořte pevnou plochu. 

 

  Při aplikaci injekce je důležité držet kůži stisknutou.  

 

 

Krok 3: Podání injekce

Udržujte stisk. VPÍCHNĚTE jehlu do kůže.

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Nedotýkejte se oblasti s očištěnou kůží.

 

 

235

 
B STLAČUJTE píst pomalu a rovnoměrně, dokud neucítíte nebo neuslyšíte “cvaknutí”. Píst 

stlačte zcela dolů až do cvaknutí.  

 

“CVAK” 

 

 

 

Je důležité stlačit píst zcela dolů až do “cvaknutí”, aby byla podána celá vaše dávka.  

 

C UVOLNĚTE palec. Pak VYTÁHNĚTE stříkačku z pokožky. 

 

Po uvolnění pístu bezpečnostní chránič předplněné injekční stříkačky bezpečně zakryje jehlu.  

 

Nenasazujte šedý kryt jehly zpět na použitou předplněnou injekční stříkačku.  

 

236

 

Pouze pro zdravotnické pracovníky

Oddělte a uschovejte štítek předplněné injekční stříkačky.  

Otáčejte pístem tak, aby se štítek stříkačky dostal do pozice, kde ho můžete oddělit.  
 

Krok 4: Dokončení   

A Předplněnou injekční stříkačku a další potřeby vyhoďte do nádoby na ostrý odpad.  

 

Léky musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
zlikvidovat léky, které už nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.  
 
Stříkačku a nádobu na ostrý odpad uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  

 

Předplněnou injekční stříkačku nepoužívejte znovu. 

 

Předplněné injekční stříkačky nerecyklujte , ani je nevyhazujte do domácího odpadu.  

 

B Zkontrolujte 

místo 

vpichu. 

Pokud se objeví krev, přiložte na místo injekce buničinový nebo gázový polštářek. Místo vpichu 
netřete
. Pokud je třeba, přelepte místo vpichu náplastí.  
 

 

237

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 

Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 
Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce 

Darbepoetinum alfa 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry .  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. 

Co je Aranesp a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aranesp používat 

3. 

Jak se Aranesp používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Aranesp uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Aranesp a k čemu se používá 

 
Lékař Vám předepsal Aranesp (antianemikum) k léčbě anémie. Anémie je onemocněním, kdy krev 
neobsahuje dostatek červených krvinek. Jejími příznaky mohou být únavnost, slabost a nedostatek 
dechu.  
 
Aranesp účinkuje přesně stejným způsobem jako přirozený hormon erytropoetin. Erytropoetin vzniká 
v ledvinách a podněcuje kostní dřeň k tvorbě většího množství červených krvinek. Léčivou látkou 
obsaženou v přípravku Aranesp je darbepoetin alfa, vyrobený genovou technologií v buňkách 
vaječníku čínského křečíka (CHOK1).   
 
Pokud máte chronické selhávání ledvin 
 
Aranesp se používá k léčbě symptomatické anémie, která doprovází chronické selhávání ledvin, a to u 
dospělých a u dětí. Při selhávání ledvin se v nich nevytváří dostatek přirozeného hormonu 
erytropoetinu, což často způsobuje anémii.  
 
Organismus potřebuje k vytvoření většího počtu červených krvinek určitý čas; proto účinek léčby 
zaznamenáte přibližně po čtyřech týdnech. Váš obvyklý dialyzační režim neovlivní schopnost 
přípravku Aranesp léčit anémii.  
 
Pokud dostáváte chemoterapii 
 
Aranesp se používá k léčbě anémie s příznaky u dospělých pacientů se zhoubnými nádory kromě 
nádorů kostní dřeně (nemyeloidními malignitami), kteří dostávají chemoterapii.  
 
Jedním z hlavních nežádoucích účinků chemoterapie je, že tlumí tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. 
K poklesu počtu červených krvinek a ke vzniku anémie může dojít spíše v období na konci 
chemoterapie, zvláště pokud se jednalo o podávání většího množství chemoterapeutik.  

 

238

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aranesp používat 

 
Nepoužívejte Aranesp:   
 

jestliže jste alergický(á) na darbepoetin alfa nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže Vám byl zjištěn vysoký krevní tlak, který není kontrolován jiným lékem předepsaným 
Vaším lékařem 

 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Aranesp se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 
Oznamte prosím svému lékaři, jestliže v současné době trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a)

vysokým krevním tlakem, který je léčen jinými léky předepsanými Vaším lékařem; 

srpkovitou anémií; 

epileptickými záchvaty; 

křečemi (záchvaty); 

onemocněním jater; 

výrazně nedostatečnou odpovědí na léky používané k léčbě anémie; 

infekční žloutenkou typu C. 

 
Zvláštní upozornění: 

Pokud máte příznaky zahrnující neobvyklou únavu a nedostatek energie, může to znamenat že 
máte aplazii červené krevní řady (PRCA), která byla hlášena u některých pacientů. PRCA 
znamená, že organismus buď významně snížil produkci červených krvinek nebo dokonce zcela 
přestal s jejich tvorbou, což má za následek závažnou anémii. Začnete-li pociťovat tyto 
příznaky, měl(a) byste vyhledat svého ošetřujícího lékaře, který určí nejvhodnější postup léčby 
Vaší anémie. 

 

Buďte zvlášť opatrní u ostatních léků, které stimulují tvorbu červených krvinek. Aranesp je 
jedním ze skupiny léků, které stimulují tvorbu červených krvinek stejně jako lidská bílkovina 
erytropoetin. Váš lékař má vždy zaznamenat přesný název léku, který dostávate. 

 

Jestliže máte chronické selhání ledvin a zejména pokud patřičně nereagujete na léčbu 
přípravkem Aranesp, Váš lékař by měl zkontrolovat Vaši dávku přípravku Aranesp, protože 
opakované zvyšování dávky přípravku Aranesp v případě, že nereagujete na léčbu, může 
zvyšovat riziko problémů se srdcem nebo krevními cévami a mohlo by zvýšit riziko srdečního 
infarktu, mrtvice a úmrtí. 
 

Váš lékař by se měl snažit udržovat Vaši hladinu hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl. Váš lékař 
bude dohlížet, aby hladina Vašeho hemoglobinu nepřekročila stanovenou hodnotu, protože 
vysoké hladiny hemoglobinu Vás mohou vystavovat riziku srdečních obtíží nebo obtíží s 
cévami a zvyšovat riziko srdečního infarktu, mrtvice nebo úmrtí.  

 

Pokud máte příznaky zahrnující silnou bolest hlavy, netečnost, zmatenost, obtíže se zrakem, 
nevolnost, zvracení nebo záchvaty (křeče), může to znamenat, že máte velmi vysoký krevní 
tlak. Začnete-li pociťovat tyto příznaky, měl(a) byste vyhledat svého ošetřujícího lékaře. 

 

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním, mějte na paměti, že Aranesp může působit jako 
růstový faktor krvinek a za určitých okolností může mít negativní vliv na Vaše nádorové 
onemocnění. Podle Vaší individuální situace může být vhodnější krevní transfúze. Projednejte 
prosím tuto skutečnost s Vaším ošetřujícím lékařem.  

 

Nesprávné podávání zdravým osobám může způsobit život ohrožující srdeční nebo cévní 
komplikace. 

 

239

 

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky včetně Stevens-
Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN). SJS/TEN se mohou 
zpočátku projevit na trupu jako načervenalá místa podobná terčům nebo kulaté skvrny mající 
často na povrchu ve středu puchýř. Mohou se také objevit vředy v ústech, v hrdle, v nose, na 
genitálu či v očích (zarudlé a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází 
horečka a/nebo příznaky podobné chřipce. Vyrážky se mohou rozvinout do rozsáhlého 
olupování kůže a život ohrožujících komplikací.  
Pokud se u Vás objeví závažná kožní vyrážka nebo jakýkoliv z těchto kožních příznaků, 
přestaňte používat Aranesp a kontaktujte svého lékaře nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

 
Další léčivé přípravky a Aranesp 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Počtem červených krvinek mohou být ovlivněny cyklosporin a takrolimus (léky potlačující imunitní 
odpověď organismu). Je důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda některý z těchto léků užíváte.   
 
Aranesp s jídlem a pitím 
 
Jídlo a pití Aranesp neovlivňuje.  
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Aranesp nebyl testován u těhotných žen. Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda   
 

jste těhotná; 

 

myslíte si, že byste mohla být těhotná; 

 

plánujete otěhotnět. 

 
Není známo, zda se darbepoetin alfa vylučuje do lidského mateřského mléka. Pokud užíváte Aranesp, 
musíte přestat kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Aranesp by neměl ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.  
 
Aranesp obsahuje sodík 
 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, to znamená, že je v podstatě bez 
sodíku. 
 
 
3. 

Jak se Aranesp používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Na základě vyšetření krve rozhodl Váš lékař o léčbě přípravkem Aranesp, protože Vaše hladina 
hemoglobinu je 10 g/dl nebo nižší. Lékař také rozhodne o tom, jaké množství léku budete užívat a jak 
často, aby se Vaše hladina hemoglobinu udržela mezi 10 a 12 g/dl. To se může výrazně lišit pro 
dospělé a děti.  
 

 

240

Injekci Vám podá zdravotnický pracovník. 
 
Pokud trpíte chronickým selháváním ledvin 
 
Všem dospělým a dětským pacientům od 1 roku s chronickým selháváním ledvin je Aranesp podáván 
zdravotnickým pracovníkem v jedné injekci, a to buď podkožně (subkutánní podání) nebo do žíly 
(intravenózní podání). 
 
Pro léčbu anémie bude úvodní dávka přípravku Aranesp na kilogram Vaší tělesné hmotnosti buď: 
 

0,75 mikrogramů jednou za dva týdny nebo  

 

0,45 mikrogramů jednou týdně.  

U dospělých nedialyzovaných pacientů může být jako úvodní dávka použito také 1,5 mikrogramu/kg 
jednou měsíčně. 
 
U všech dospělých a dětských pacientů od 1 roku s chronickým selháváním ledvin, u kterých je 
dosaženo korekce anémie, je pokračováno v podávání přípravku Aranesp v jedné injekci jednou týdně 
nebo jednou za dva týdny. Všichni dospělí a děti od 11 let, kteří nejsou na dialýze, mohou Aranesp 
dostávat v injekci jednou za měsíc. 
 
Váš lékař bude provádět pravidelné odběry krve, aby zkontroloval, jak anémie reaguje na léčbu a 
jednou za čtyři týdny může upravit dávku podle potřeby, aby byla dosažena trvalá kontrola Vaší 
anémie.  
 
Váš lékař bude používat nejnižší účinnou látku, aby byly příznaky anémie pod kontrolou. 
 
Pokud nereagujete přiměřeně na léčbu přípravkem Aranesp, Váš lékař zkontroluje Vaši dávku a 
informuje Vás, pokud je potřeba Vaši dávku přípravku Aranesp změnit. 
 
Pravidelně bude sledován také Váš krevní tlak, a to zvláště na začátku léčby.  
 
V některých případech může lékař doporučit doplňkové podávání přípravků železa.  
 
Lékař může rozhodnout o změně způsobu podávání injekcí (buďto podkožně nebo do žíly). V případě 
změny začnete na stejné dávce, kterou právě dostáváte a Váš lékař provede odběr krve, aby se 
zajistilo, že je anémie stále léčena odpovídajícím způsobem.  
 
Pokud lékař rozhodl Vaši léčbu změnit z r-HuEPO (erytropoetin vyrobený genovou technologií) na 
Aranesp, stanoví, zda budete dostávat dávku přípravku Aranesp jednou týdně nebo jednou za dva 
týdny. Způsob podání injekce je stejný jako v případě r-HuEPO, ale Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku 
máte užívat a kdy, a bude-li to nutné, dávku upraví.   
 
Pokud dostáváte chemoterapii 
 
Aranesp budete dostávat v jedné podkožní injekci jednou týdně nebo jednou za tři týdny.  
 
Pro léčbu anémie bude úvodní dávka   
 

500 mikrogramů jednou za tři týdny (6,75 mikrogramů přípravku Aranesp na kilogram Vaší 
tělesné hmotnosti) nebo  

 

2,25 mikrogramů (jednou týdně) přípravku Aranesp na kilogram Vaší tělesné hmotnosti.  

 
Váš lékař bude provádět pravidelné odběry krve, aby zkontroloval, jak anémie reaguje na léčbu a 
může upravit dávku podle potřeby. Léčba bude trvat přibližně čtyři týdny po ukončení chemoterapie. 
Lékař Vám sdělí, kdy přesně máte Aranesp přestat užívat.  
 
V některých případech může lékař doporučit doplňkové podávání přípravků železa.  
 

 

241

Jestliže jste použil(a) více přípravku Aranesp, než jste měl(a) 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku Aranesp, než potřebujete, mohlo by dojít k závažným potížím, 
například k velmi vysokému krevnímu tlaku. Pokud k tomu dojde, obraťte se prosím na svého lékaře. 
V případě, že se v jakémkoliv ohledu nebudete cítit dobře, neprodleně vyhledejte svého lékaře, sestru 
nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Aranesp 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste vynechal(a) dávku přípravku Aranesp, měl(a) byste se spojit se svým lékařem a dohodnout 
se, kdy byste měl(a) další dávku dostat.  
  
Jestliže jste přestal(a) používat Aranesp 
 
Pokud chcete přestat používat Aranesp, poraďte se nejdříve se svým lékařem. 
 
 
4. Možné 

nežádoucí 

účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Aranesp nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
U některých pacientů užívajících Aranesp se vyskytly následující nežádoucí účinky: 
 
Pacienti s chronickým selháním ledvin 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob 

 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Alergické reakce 

 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
 

Mozková mrtvice 

 

Bolest okolo místa vpichu 

 

Vyrážka a/nebo zčervenání kůže 

 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 

 

Krevní sraženiny (trombóza) 

 

Křeče (záchvaty) 
 

Není známo: z dostupných údajů nelze četnost určit  
 

Čistá aplazie červených krvinek (PRCA) – (anémie, neobvyklá únava, nedostatek energie) 

 
Pacienti se zhoubným onemocněním 
 
Velmi časté: 
mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
 

Alergické reakce 

 

Zadržování tekutin (edém) 
 

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 

 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 

Krevní sraženiny (trombóza) 

 

Bolest okolo místa vpichu injekce 

 

Vyrážka a/nebo zčervenání kůže 

 

 

242

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
 

Křeče (záchvaty) 

 
Všichni pacienti 
 
Není známo: 
z dostupných údajů nelze četnost určit  
 

Závažné alergické reakce, které mohou zahrnovat: 

 

Náhlé život ohrožující alergické reakce (anafylaxe) 

 

Otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla který může činit potíže při polykání nebo dýchání 
(angioedém) 

 

Dušnost (alergický bronchospasmus) 

 

Kožní vyrážka 

 

Kopřivka 

 

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní vyrážky včetně Stevens-Johnsonova 
syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Tyto se mohou projevit na trupu jako načervenalé 
skvrny podobné terčům nebo kulaté skvrny mající často na povrchu ve středu puchýř, olupování 
kůže, vředy v ústech, v hrdle, v nose, na genitálu či v očích a může jim předcházet horečka a 
příznaky podobné chřipce.  
Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte používat Aranesp a kontaktujte svého lékaře 
nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2. 

 

Podlitina a krvácení v místě vpichu 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Aranesp uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za EXP:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 

C – 8 C). Chraňte před mrazem. Nepoužívejte Aranesp, jestliže si 

myslíte, že mohlo dojít k jeho zmrznutí.  
 
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Poté, co injekční lahvičku vyndáte z chladničky a necháte ji stát při pokojové teplotě přibližně 30 
minut, musí být přípravek buď použit do 7 dnů nebo zlikvidován.  
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud je zakalený nebo pokud jsou v něm patrné částice. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

 

 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Aranesp obsahuje 
 
- Léčivou látkou je darbepoetinum alfa, r-HuEPO (erytropoetin vyráběný genovou technologií). 

 

243

 Injekční lahvička obsahuje darbepoetinum alfa 25, 40, 60, 100, 200, nebo 300 mikrogramů.  
 

Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid 
sodný, polysorbát 80 a voda na injekci.   

 
Jak Aranesp vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Aranesp je čirý, bezbarvý nebo lehce perleťově zabarvený injekční roztok v injekční lahvičce.  
 
Aranesp je k dispozici v baleních po 1 nebo 4 injekčních lahvičkách. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Amgen Europe B.V.  
Minervum 7061  
NL-4817 ZK Breda  
Nizozemsko 
 
Výrobce 
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

 

Pottery Road 
Dun Laoghaire 
Co Dublin 
Irsko 
 
Výrobce 
Amgen NV 
Arianelaan 5 
1200 Brussel 
Belgie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 
s.a. Amgen n.v. 

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 
 

Lietuva 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +370 5 219 7474 

 

България 

Амджен България ЕООД 
Тел.: +359 (0)2 424 7440 

 

Luxembourg/Luxemburg 
s.a. Amgen  
Belgique/Belgien 
Tel/Tél: +32 (0)2 7752711 

Česká republika 
Amgen s.r.o. 
Tel: +420 221 773 500 

 

Magyarország 
Amgen Kft. 
Tel.: +36 1 35 44 700 

Danmark 
Amgen, filial af Amgen AB, Sverige 

Tlf: +45 39617500 

Malta 
Amgen B.V. 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)76 5732500 

 

244

Deutschland 
AMGEN GmbH 
Tel.: +49 89 1490960 

 

Nederland 
Amgen B.V. 
Tel: +31 (0)76 5732500 

Eesti 
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas 
Tel: +372 586 09553 

 

Norge 
Amgen AB 
Tel: +47 23308000 

Ελλάδα 
Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.  
Τηλ.: +30 210 3447000 

 

Österreich 
Amgen GmbH  
Tel: +43 (0)1 50 217 

España 
Amgen S.A. 
Tel: +34 93 600 18 60 

 

 

Polska 
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 581 3000 

France 
Amgen S.A.S. 

Tél: +33 (0)9 69 363 363 
 

Portugal 
Amgen Biofarmacêutica, Lda. 
Tel: +351 21 4220550 

 

Hrvatska 
Amgen d.o.o. 
Tel: +385 (0)1 562 57 20

 

România 
Amgen România SRL 
Tel: +4021 527 3000 

Ireland 
Amgen Limited 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)1223 420305

 

 

Slovenija 
AMGEN zdravila d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 585 1767 

 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 
Amgen Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 321 114 49 

Italia 
Amgen S.r.l. 

Tel: +39 02 6241121 

Suomi/Finland 
Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial 
i Finland 
Puh/Tel: +358 (0)9 54900500 

Kύπρος 
C.A. Papaellinas Ltd 
Τηλ.: +357 22741 741 

 

Sverige 
Amgen AB  
Tel: +46 (0)8 6951100 

Latvija 
Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle 
Tel: +371 257 25888 

 

United Kingdom 
Amgen Limited 
Tel: +44 (0)1223 420305 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 
k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 

 

Recenze

Recenze produktu ARANESP 100 MCG (SURECLICK) SDR 4X0.5ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ARANESP 100 MCG (SURECLICK) SDR 4X0.5ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám