Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 95571
Kód EAN: 8594158130815
Kód SÚKL: 125520
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek se užívá k předcházení tvorby sraženin krve v cévách a z toho plynoucích komplikací. Apo-Tic je určen pro pacienty po prodělané mozkové příhodě a pro pacienty s poruchami prokrvení dolních končetin projevujícími se bolestmi při chůzi. Ticlopidin užívají i pacienti léčení umělou ledvinou a lze jej rovněž použít k předcházení novému vzniku cévního uzávěru u nemocných po operačních výkonech na srdečních tepnách. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/3
sp.zn. sukls183288/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA
Rp.
INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

APO-TIC
(Ticlopidini hydrochloridum)
potahované tablety

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

VÝROBCE
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

SLOŽENÍ
Léčivá látka:
Ticlopidini hydrochloridum 250 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky:
Karnaubský vosk, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa 2910, mikrokrystalická celulosa, makrogol
3350, kyselina stearová, oxid titaničitý.

INDIKAČNÍ SKUPINA
Antitrombotikum.

CHARAKTERISTIKA
Tiklopidin-hydrochlorid, léčivá látka přípravku, zabraňuje shlukování krevních destiček a působí tak
proti vzniku sraženin krve v cévách.

INDIKACE
Přípravek se užívá k předcházení tvorby sraženin krve v cévách a z toho plynoucích komplikací. APO-
TIC je určen pro pacienty po prodělané mozkové příhodě a pro pacienty s poruchami prokrvení
dolních končetin projevujícími se bolestmi při chůzi. Ticlopidin užívají i pacienti léčení umělou
ledvinou a lze jej rovněž použít k předcházení novému vzniku cévního uzávěru u nemocných po
operačních výkonech na srdečních tepnách.
Přípravek je určen k léčbě dospělých.


KONTRAINDIKACE
APO-TIC se nesmí užívat při přecitlivělosti na tiklopidin nebo na některou z pomocných látek
přípravku, při krvácivých chorobách, změnách orgánů s možností krvácení (vředová choroba žaludku
nebo dvanáctníku, cévní mozková příhoda na podkladě krvácení), onemocněních krve s prodlouženou
2/3
dobou krvácivosti, současném nebo v minulosti se vyskytnuvším poklesu počtu krevních destiček a
bílých krvinek a při vážnějších onemocněních jater.
Přípravek není určen k podávání dětem a neměly by ho užívat těhotné nebo kojící ženy.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte
o tom svého ošetřujícího lékaře.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Přípravek je obvykle dobře snášen. Během prvních tří měsíců jeho užívání se však mohou někdy
vyskytnout zažívací obtíže, jako jsou nevolnost, bolesti žaludku nebo průjem, ojediněle se mohou
zvýšit hladiny jaterních enzymů, cholesterolu nebo se může vyskytnout žloutenka. Při užívání
přípravku APO-TIC může dojít ke změnám laboratorních nálezů, jako jsou snížení počtu bílých
krvinek, krevních destiček, zřídka jiných krevních buněk. Tyto změny se mohou projevit horečkou,
bolestí v krku, poškozením sliznice ústní dutiny, krvácením (např. z nosu), krevními podlitinami,
změnou barvy stolice a tmavou močí.
Mohou se vyskytnout i alergické kožní reakce, jako je vyrážka, někdy se svěděním.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
přípravku poraďte s lékařem.

INTERAKCE
Účinky přípravku APO-TIC a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat
nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte APO-TIC. Než začnete současně s užíváním přípravku
APO-TIC užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem.
Protože tiklopidin ovlivňuje krvácivost, nedoporučuje se jeho současné užívání s látkami, které mají
rovněž vliv na krvácivost. Jsou to látky s protizánětlivým, protisrážlivým a protidestičkovým účinkem.
Rovněž se nedoporučuje užívání tiklopidinu s látkami, které ovlivňují funkci kostní dřeně.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Přesné dávkování a délku léčby vždy určí lékař.
Obvykle se užívá 2krát denně 1 tableta.
Tablety se polykají celé při jídle a zapíjejí se vodou.
Při náhodném vynechání dávky je možné ji užít při dalším jídle a dále pokračovat v předepsaném
dávkování.
Přípravek se užívá dlouhodobě.UPOZORNĚNÍ
Jestliže se u vás během léčby vyskytnou bolesti v krku, zvýšená teplota, poškození sliznice v ústní
dutině, prodloužené nebo nezvyklé krvácení, tmavá stolice, krevní podlitiny, drobné tmavé tečky
na kůži, žloutenka (žluté bělmo očí, zežloutnutí kůže, tmavá moč, světlá stolice), okamžitě
informujte o těchto příznacích svého ošetřujícího lékaře.
Vzhledem k vlivu tiklopidinu na dobu krvácivosti a na krevní obraz se budete muset během prvních tří
měsíců léčby podrobit pravidelným vyšetřením těchto funkcí.
3/3
Před plánovaným chirurgickým zákrokem nebo před vytržením zubu informujte příslušné lékaře, že
užíváte APO-TIC. V případě plánovaného chirurgického výkonu by mělo být užívání přípravku APO-
TIC přerušeno nejméně 10 dní před ním.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ
30 a 100 potahovaných tablet v lahvičce.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
22.10.2013

Recenze

Recenze produktu APO-TIC 30X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-TIC 30X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze